Oeniga experter i klimatfrågan

Tillverkningen av betongfundamentet släpper ut koldioxid motsvarande den insparade effekten under vindkraftverkets livstid, menar debattören

 

 

2017-11–10

(Upplands Nyheter är en endagstidning med spridning främst på landsbygden i länet.)

I UN 27 oktober ställer Lars Viklund ett antal frågor. Skall försöka besvara en del av dem här.

1.       Varför blanda ihop koldioxidskräck och religion? Svar: koldioxiddebatten baserar sig inte på vetenskaplig grund, eftersom någon vetenskaplig debatt inte tillåts i massmedia. Därför är det fråga om religiös indoktrinering.

2.       Hur kan du veta ”mer”? Svar: vetenskapen är inte enig i klimatfrågan. I sin bok ”Tänk om det blir kallare?” listar Tege Tornvall 1400 vetenskapsmän, doktorer, professor och andra kvalificerade forskare som inte håller med om det som serveras i massmedia, nämligen att människan på ett mätbart sätt påverkar klimatet med koldioxidutsläpp. Tyvärr kommer de inte till tals – deras inlägg i Radio-TV, SvD och DN stryks av de som bestämmer där. Härav den ensidiga vinklingen av klimatfrågan i massmedia.

3.       Våra politiker har okritiskt svalt denna ensidiga propaganda. Förmodligen för att de saknar naturvetenskaplig utbildning.

4.       Hur mycket koldioxid producerar en betongplatta till ett vindkraftverk? Svar: när den tillverkas släpps koldioxid ut motsvarande den insparade effekten under verkets livslängd.

5.       Vad kostar en kWh el i Tyskland? Svar: den har blivit så dyr att hundra tusentals tyska hushåll  inte har råd att betala elräkningen. Skälet är Tysklands övergång till sol- och vindkraft. På sikt skall de även avveckla kärnkraften, så elnotan kommer inte att bli lägre framöver! Tyskland och Danmark har de högsta elpriserna i Europa. Båda satsar på vindkraft.

6.       Vindkraften har inte gett många arbetstillfällen i Sverige. Verken tillverkas utomlands, sätts upp av specialiserade team. Gjutning av betongplattor samt service sysselsätter svenskar.

7.       Export av vindkraft ger ingen nettoinkomst till Sverige. Det kostar cirka 1,50 kr/kWh att tillverka den, alla subventioner inräknade, och spotpriset ligger på storleksordningen 30 öre. Ebberöds bank med andra ord. Sveriges skattebetalare står för fiolerna. Pengarna kunde ha gått till BB i Sollefteå i stället!

8.       Glaciärerna smälter snabbare och havsnivåerna kan öka med 10 m eller mer. Fel. Det är visserligen lite is på Arktis, medan den i Antarktis är stabil. Och där ligger lejonparten av den samlade ismassan på jorden. Havsnivån ökar med en dryg mm per år. Några 10 m är det inte fråga om. Du har blivit dåligt informerad av massmedia. Det är ingen ko på isen!

9.       Enligt klimatforskarna stiger jordens temperatur med 2 grader! Svar: det kommer att ta tid. Med nuvarande ökningstakt av koldioxidhalten i atmosfären kommer det att ta 200 år för en grads temperaturhöjning-ungefär. Av detta står mänskliga koldioxidutsläpp för lite drygt 10%.

Följaktligen är det helt meningslöst att satsa en massa skattemedel på verkningslösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Jordens temperatur ökar inte alls så snabbt som vissa låter påskina. De vädervariationer vi ser är naturliga. Satsa i stället pengarna på sjukvård, polis, åldringsvård och fattigpensionärer som några exempel. Där behövs resurserna!

Vill Du lära dig mer: läs Stockholmsinitiativets blogg. Där diskuterar kompetenta människor klimatfrågor. Jag har aldrig sett någon politiker eller journalist, ansvarig för klimatfrågor i massmedia, göra något inlägg där. Skälet är enkelt: de kommer att bli motsagda av folk med vetenskaplig kompetens. I sina tidningar och i Radio-TV kan de däremot fortsätta att oemotsagda skrika på att ”vargen kommer”.

 Staffan Wohrne

Bålsta

+ – + – + – +

Detta är ett utmärkt exempel på vad alla läsare här på bloggen kan göra: Skriva insändare som tillbakavisar de vanligaste missuppfattningarna om klimatet. Välj de organ du får ibland: Din fackliga  tidskrift, Villaägarna, Skattebetalarna, etc. Skriv till de leverantörer du anlitar, ICA, Willys, IKEA, Shell, Volvo, Ford, etc. Skriv till de politiker du röstat på.

Det är de många signalerna från “allmänheten”, som till slut skall öppna ögonen på makthavarna.

Även du kan göra något åt dagens kvalificerade galenskap.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “Oeniga experter i klimatfrågan

  1. Kort svar är att haven inte stiger 1-2 mm per år utan det är avståndet mellan havet och satelliterna som minskar med 1-2 mm per år.

   1. Klimatalarmisternas älsklingsskräckscenarior handlar om stigande havsnivåer och dränkta städer. Ett anfört skäl till detta är vattnets termiska utvidgning. Havens medeltemperatur anges till 3,5 grader. Mig veterligen har ingen påvisat någon ökning där, och om så vore är eftersläpningen visavi atmosfären rimligen tusentals år med tanke på att det är kalla djuphavsgravar som håller nere medeltemperaturen. Dags att skrota den termiska utvidgningen?

    https://www.google.se/search?q=havets+medeltemperatu&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=sv-se&clien

  1. Du får skilja på poster, som utgörs av insändare och poster speciella för bloggen.

   I insändare är platsen alltid mycket begränsad, så där kan hänvisningar till källor oftast inte tas med.

   Om du surfar runt här på bloggen hittar du mängder av källhänvisningar, ex-vis här. (Klicka på röd text)

   1. Ni verkar ha väldigt annorlunda syn på källor än jag.
    I din länk fanns en(1) referens som inte var av typen “den här personen säger det här”

    Sen är det ju inte jättesvårt att hyperlänka källor till tvärsäkra påståenden. Vindkraftsprisberäkningen t ex, är inte jättesvårt att hitta multipla källor som anger helt andra priser.

    Det må vara en insändare, men att helt okritiskt publicera ligger helt på er

    1. Det är roligt med kunniga kommentarer. Då du verkar vara kunnigare än oss, vore det glädjande om du ville skriva ett manus med de kvalificerade källhänvisningar du tycker hör till.

     Mejladress hittar du under fliken “Kontakt”.

Comments are closed.