Macron och Merkel om Parisöverenskommelsen

Figur 1. Frankrikes elproduktion hittills under 2017 fördelat på de olika slagen av primär energi, totalt 446,1 TWh.

Kol, olja och gas svarar bara för 9,8 %.

Macron är en ivrig förespråkare för Parisöverenskommelsen och föreslår att EU skall införa tunga skatter på koldioxid. Det kan han göra utan större återverkningar på landets ekonomi . Sol och vind svarar för så liten andel att vidare utbyggnad är möjlig.

 

Figur 2. Tysklands elproduktion, totalt 450 TWh.

Fossila bränslen svarar för 41,2 %. Macrons förslag att beskatta koldioxid blir dyrt för Tyskland. Merkel kan knappast gå med på det. Dessutom har hon problem med ”De Gröna”, som vill stänga även kärnkraften, d.v.s. tillsammans 54,9 % av elproduktionen.

Det behövs bara ögonmått för att konstatera att det är omöjligt inom överskådlig tid. Ett hopp är kanske att De Gröna kan vara på väg att splittras i två fraktioner: kärnkraftmotståndare och fossilmotståndare. De kan då försvinna som politisk kraft i nästa val, vilket möjligen kan bli ett extraval ganska snart.

Figur 3. Elproduktionen i 15 av Europas länder, totalt 1.923,4 TWh.

Intressant är att Frankrike och Tyskland tillsammans svarar för hela 51,8 %.

Fossil- och kärnkraft svarar för 1.220,7 TWh, 63,5 % av elproduktionen.

Eftersom EU kräver enighet mellan länderna, verkar det ganska uteslutet att ett beslut om att handikappa ländernas industri med fossilskatter kan gå igenom. I varje fall kan Merkel knappast gå med på det.

Då blir det ingen EU-vid fossilskatt. Men Sverige vill ju vara världsbäst. Även i galenskap. . .

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Macron och Merkel om Parisöverenskommelsen

  1. Om jag inte är felunderrättad utgörs uppemot 60-70% av tyskens eltaxa av diverse påförda avgifter. Då kan man lösa problemet genom att döpa om en sådan avgift till CO2-skatt, så drabbas inte industrin.
    Allt är ändå politiskt dribblande.

Comments are closed.