5 thoughts on “Panel om klimatet rent politisk

 1. Enligt följande citat från de vetenskapliga rapporterna från IPCC verkar ni ha tolkat forskarnas slutsatser helt fel.

  “It is unequivocal that anthropogenic increases in the well-mixed
  greenhouse gases (WMGHGs) have substantially enhanced
  the greenhouse effect, and the resulting forcing continues to
  increase.”
  unequivocal = otvetydig, entydig, klar, tydlig
  Citatet kommer direkt från Executive summary på sid 661 i den den fullständiga vetenskapliga rapporten, dvs den som bara forskare författat och inga politiker. Jag antar att ni har läst i och har tillgång till denna rapport, den finns gratis på IPCCs hemsida annars.

  Sedan ett citat direkt ur ´CLIMATE CHANGE 2014 – Synthesis Report´ Avsnitt SPM 1.2 sidan 4 som även den har granskats av de vetenskapliga författarna.

  “Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven largely by economic and population growth, and are now higher than ever. This has led to atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide that are unprecedented in at least the last 800,000 years. Their effects, together with those of other anthropogenic drivers, have been detected throughout the climate system and are extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century. {1.2, 1.3.1}”

  Vidare ett utdrag ur fotnot 1 på sida 1 i ´Synthesis Report´ där de förklarar vad de menar med “extremely likely” ovan:
  “The following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99–100% probability […] Additional terms (extremely likely: 95–100%, […]”

  Detta visar väl tydligt att slutsatsen i den vetenskapliga syntesen är att männsikans växthusgasutsläpp med 95%-100% säkerhet är orsaken till den globala uppvärmningen.

  Hur kan ni då påstå följande i ert inlägg här ovan:
  “Samtliga fem hittills publicerade synteser har uttalat stor osäkerhet om någon påvisbar mänsklig påverkan.”

  Ni har kanske läst mitt svar i Sydsvenskan den 18/11 till ovanstående inlägg. Det rörde det vilseledande i att försöka insinuera att 0.04% koldioxid och våra utsläpp inte skulle kunna påverka klimatet. Tyvärr tog det mig ett tag att sätta mig in i IPCCs rapporter så min kommentar ovan kom inte med där. Ni kan ju svara på alla mina kommentarer här. Jag är för en öppen och ärlig diskussion.

  1. Hej Martin !

   Det är roligt att du hittat vår blogg. Tege Tornvall är upptagen idag, men svarar nog så småningom.

   Under tiden föreslår jag att du försöker förklara varför du tror på ett gäng som käckt spår klimatet 25 och 85 år in i framtiden, fastän de misslyckats helt med de senaste 18 åren.

   Jag rekommenderar också att du tar till dig de senare artiklarna under fliken Aktuellt. Där får du flera faktiska uppgifter som visar på inkompetensen inom IPCC. Dessutom har “etablissemanget” inom “klimatforskningen” förfallit till ren förfalskning av basdata:

   http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

   Det är bara ett av många vittnesmål om ohederligt agerande i kretsen runt IPCC.

   Välkommen med fler kommentarer !

 2. Roligt att ni läser mina kommentarer!
  Jag antar att Nätverket Klimatsans är beredda att stå för vad era medlemmar skriver i ert namn i tidningar eller på denna hemsidan. Eller?

  Jag noterar att du inte alls kommenterar på innehållet i min kommentar utan bara undvek det genom att ställa en provocerande motfråga. Jag är inte rädd för att svara på den dock. Då kan ni kanske i gengäld svara på min kommentar? Kanske får jag vänta på Teges svar.

  Visst har forskarna arbete kvar med att förklara t.ex. att temperaturen inte stigit de senaste tjugo åren. Däremot kan man med mänskligt påverkad växthuseffekt förklara den stora temperaturstegringen fram till ca år 2000, vilket man inte annars kan så de har lyckats med en hel del. Ni kommer säkert hävda att det finns andra förklaringar men referera i så fall till relevant vetenskplig litteratur.

  Att förutsäga framtiden är alltid mycket svårare och somTege skrev ovan är jordens klimat komplext. Forskarna är tydliga med att kortvariga trender, vilket 20 år faktiskt fortfarande är i klimatsammanhang, inte säger så mycket om den långvariga trenden som fortfarande visar en kraftig temperaturökning. Vi vet vidare att temperaturen historiskt inte heller stigit spikrakt så det är inte förvånande med en period med mindre ökning. (Notera att temperaturen fortfarande ökar lite grand men de stora felen i mätningarna gör osäkerheten större.) Den senaste perioden visar bara att problemet är komplext men det finns enligt rådande teorier stor risk att temperaturökningen tar fart på nytt. Det kan finnas fördröjningseffekter som maskerar vissa förlopp.

  Angående kritiken mot IPCC så är det alltid hälsosamt att granska organissationer med inflytande så jag kollade din referens.

  Den handlar i korthet om kritik mot NASA, alltså inte IPCC (ni har väl läst innehållet?), och att de ändrat i ett dataset med information om historiska temperaturer. Mest handlar dock kritiken om att de inte motiverat ändringarna. I artikeln finns en länk till datasidan (fast man fick ta bort ett mellanslag som råkat komma med i texten, rätt länk ska vara http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v2/).
  Men på den sidan står det visst information om varför ändringarna gjorts och de refererar även till en artikel i en peer-review tidskrift vilket betyder att andra experter har granskat artikeln. Jag citerar här nedan direkt från sidan (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/) men gå för all del in och kolla själva.

  “The current analysis uses satellite observed nightlights to identify measurement stations located in extreme darkness and adjust temperature trends of urban and peri-urban stations for non-climatic factors, verifying that urban effects on analyzed global change are small. A paper describing the current analysis was published (Hansen et al. 2010) in Reviews of Geophysics in December 2010.”

  En viss del av kritiken gällde att den gamla datan inte fanns kvar. Men man kan fråga sig varför de skulle låta den vara kvar om det i vetenskapliga studier visat sig att den nya är bättre. Risken är att de som inte är så vetenskapligt sinnade använder sig av gammal och dålig data vilket bara kommer förvirra i debatten.

  Med andra ord visar detta att det exemplet på kritik mot IPCC som ni fört fram är felriktat och inte heller är korrekt i sak. Har ni någon kommentar till detta? Har ni fler exempel så kom gärna med dem också.

  MEN, svara först på min tidigare kommentar. Den framför ju trots allt rätt allvarlig kritik.
  Mvh
  Martin

  1. I am sorry, we cannot provide an English version of the posts.

   However, we find that Google translate does a good job of translation, if you want to study our themes.

Comments are closed.