Monthly Archives: April 2015

IPCC vill ha planekonomi

150429-Figueres
CHRISTIANA FIGUERES, den högst ansvariga för klimatfrågor inom FN.

ÖA-Logga-1

2015-04-29

Kan bara tolkas som att IPCC vill ha planekonomi

Replik till Per Sander (MP) på Allehanda.se den 31/3.

I sin inledning kritiserar Per Sander mitt påstående om vad Christiana Figueres sagt om att krossa kapitalismen. Sanders har sökt på nätet och varit i kontakt med FN:s sekretariat i Bonn och inte hittat något som stämmer med vad jag påstått.

Så här ligger det faktiskt till. Både Christiana Figueres och Ottmar Edenhofer, ordföranden för en av IPCC:s tre arbetsgrupper, har sagt i stort sett samma sak. Jag citerar: ”Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt”. Det betyder alltså en global omfördelningspolitik. Ottmar Edenhofer förklarar att kommande förhandlingar primärt handlar om ekonomi medan klimatet blir en sekundär fråga. En global omfördelningspolitik, som ändrar världens ekonomiska system, kan bara förstås som planekonomi. Denna kan inte fungera tillsammans med kapitalism. Figueres har inte ordagrant sagt att kapitalismen skall krossas men innebörden av vad som hon sagt blir att kapitalismen skall elimineras.

Målet att krossa kapitalismen har uttryckts på olika sätt av företrädare för IPCC sedan konferensen i Rio 1992. Dess ordförande Maurice Strong sade så här i ett väldokumenterat uttalande: ”Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

1977 då jag var chef för varvet i Gustafsvik fick vi in en ett sovjetiskt handelsfartyg som hade en skrovskada som måste repareras. När fartyget var torrsatt uppenbarade sig två representanter för den sovjetiska handelsdelegationen i Stockholm. Den ene var vd för rederiet Scansov och den andre var chef för alla sovjetiska hamnar och all sovjetisk sjöfart i Östersjön. Efter en hel natt runt köksbordet hemma i vårt kök hade jag av dem fått en mycket god bild av nackdelarna med planekonomi. Ett ekonomiskt system som var ineffektivt och som gödde korruption.

1988 blev jag av den sovjetiske miljöministern inbjuden att besöka ett antal fabriker i USSR. Det var inga små fabriker, utan de hade 2 000-2 500 anställda. Planekonomin hade kollapsat, man struntade i arbetstagarnas situation. Arbetsmiljön var extremt urusel. Korruptionen var mycket utbredd.

Till sist Per Sander, den världsordning som Christiana Figueres förespråkar är inte, enligt min uppfattning, ett bra alternativ. Jag rekommenderar alla intresserade läsare att gå in på denna länk så kan var och en se vad Christiana Figueres sagt och menat när hon intervjuats vid en presskonferens i Bryssel.

Det övriga som Per Sander skriver om min insändare är inte värt att kommentera annat än att vi nu har fått en ny typ av förnekare, nämligen vetenskapsförnekarna.

För min del är nu detta mitt sista inlägg i dessa frågor.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Välgörande klimatförändring

DT-Logga

2015-04-25

Enligt TT var mars och första kvartalet i år varmast sedan 1880. Detta kallar TT “två dystra värmerekord”. Men det är tvärtom en välgörande klimatförbättring.

Det är nämligen en återhämtning från lilla istiden cirka 1300–1850. Då var det i perioder 2–3 grader kallare med missväxt, nöd och död. Sedan dess slut har jordens marknära temperatur värmts en knapp grad.

Det är nu ungefär lika varmt som när vin odlades i England och vikingar bosatte sig på Grönland och Labrador. Då var det en välsignad tid – och är nu också.

Per satellit har konstaterats 11 procent mer växtlighet de senaste 30 åren. Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Fler har fått det bättre. Vad är problemet?

Eftersom lilla istiden var kallare och atmosfären sedan dess värmts, är naturligtvis 2000-talets tidiga år och månader genomsnittligt varmare än 1900-talets.

“Värmerekorden” är någon hundradels grad mot värden som den amerikanska vädertjänsten NOAA i efterhand justerat ned för att få nutiden att framstå som varmare.

Alarmister varnar för hotande uppvärmning. Faktiskt observerad är en knapp grads uppvärmning – med gängse mått en klimatförbättring. Den ska vi vara glada för.

Men sedan snart 19 år har det inte blivit märkbart varmare. Satelliter registrerar minskad solmagnetism och ökad kosmisk instrålning. Det tyder på kommande kyligare klimat.

Inget att se fram emot!

Tege Tornvall
Nätverket Klimatsans

KOMMENTAR PÅ NÄTET:

Faktapolisen

TV-nyheterna är otroliga. Först levereras nyheten om varmaste månaden/året/timman någonsin som om det vore en katastrof. Och naturligtvis utan att berätta att osäkerheterna är stora. Sedan lämnas över till meteorologen med förhoppningen om att prognosen ska handla om kommande värme. Då är plötsligt värme bra, efter att nyss ha betraktas som en katastrof.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det finns ingen klimatkris

BT-Logga

2015-04-22

Polarisarna minskar inte, isbjörnarna mår bra, haven stiger inte onormalt, önationerna översvämmas inte, orkanerna är färre än på 40 år, skriver Sture Åström.

Nu får vi veta att mars månad varit den varmaste mars i historien, fem hundradelar av en grad varmare än 2010. På nyåret var sensationen att 2014 varit två hundradelar varmare än något annat år. I båda fallen anges felmarginalen till tio hundradelar. Påståendena om rekord är alltså inte vetenskapligt relevanta. Inte ens om de varit korrekta, betyder de något. Sedan mer än 15 år har ingen uppvärmning noterats. Data för enstaka månad eller enstaka år behöver inte betyda en ny trend.

Det rekorden avslöjar är att organisationerna IPCC, Nasa och NOAA, som levererat dessa dramatiska ”nyheter”, inte leds av riktiga vetenskapsmän. Dessa vill skrämmas med den kommande klimatkatastrofen, den som de varnat för i 25 år, men som nu inte syns ens vid horisonten. De vill förmå världens länder att verkligen skriva på det ”bindande klimatavtalet” i Paris i december, ett avtal för en global omfördelningspolitik. Domedagsprofeterna har gripits av panik, vilket förmått dem till vettlöst fusk med rådata. Året 2014 blev varmare än 1934, först sedan de ändrat avläsningarna för 1934, 80 år gamla värden. Det gäller för de flesta mätstationerna i världen. Gamla värden har sänkts, nya har höjts, så att uppvärmningen ser större ut. Detta är omvittnat av många forskare, som före och efter 2013 laddat ner de officiella mätdata i sina egna datorer, googla ”wibjörn giss”.

I USA är en tredjedel av all mätdata påhittade. När en mätstation tagits ur bruk, har man fortsatt att ange data för den, genom att interpolera mellan närliggande stationer. De ”gamla” stationerna visar ingen uppvärmning, men det gör de som inte finns.

Den uppvärmning och de utsläpp som varit, har gjort jorden grönare med större skördar, och därmed mindre fattigdom och svält. Polarisarna minskar inte, isbjörnarna mår bra, haven stiger inte onormalt, önationerna översvämmas inte, orkanerna är färre än på 40 år. Det finns ingen klimatkris.

Det finns ingen klimatkris.

Sture Åström

nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Okunskapens pessimism

Venezuela

Diagrammet ovan visar en följd av den politik Karin Solum inte förstår att hon förespråkar. Det visar den svarta växelkursen för Venezuelas Bolivar mot US dollar.

Den horisontella axeln går från 2010-06-23 till 2015-01-21. Den vertikala går från noll till 200. Kurvan börjar lägre än 10 och går upp till 180. Den visar hur katastrofal utvecklingen blivit, då man ersatt privat företagande och marknadsekonomi, d.v.s. kapitalism, med socialistiska politiska ingrepp, som drivit landet allt längre mot planekonomi. Kurvan indikerar att medborgarna blivit mycket fattigare.

Jag visar den svarta växlingskursen, eftersom officiell växling är så dysfunktionell att man nu har flera olika officiella växlingskurser. Den svarta kursen gäller en liten del av ekonomin och ger därför en överdriven bild av eländet, men dess följsamhet till verkligheten är bättre än de officiella kurserna.

HH-Logga

2015-04-16

Replik på Karin Solums debattartikel (14/4):

Intelligens har gett människan förmågan att lösa problem och förbättra sitt liv. Det har mänskligheten lyckats med, praktiskt taget alltid och särkilt framgångrikt det senaste seklet. Men med bristande kunskap och fantasi används intelligensen ibland för att betvinga det sunda förnuftet. Det visar Karin Solum (14/4) under rubriken Dumhet och egoism. Hon har låtit sig förvillas av domedagsprofeters pessimism . Sådana har alltid funnits och de har alltid fått fel. Världen är idag bättre än för 20 år sedan och otroligt mycket bättre än för 50 år sedan.

På 50-talet larmade den världsberömde professorn Georg Borgström om kommande svält. Jag gick då på Tekniska Högskolan med föreläsningar av den världsberömde professorn Alf Lysholm. Han var ett geni, som uppfunnit dels den koppling, som gjorde automatväxling möjlig i bilarna, och dels en ny typ av kompressor med roterande skruvar istället för kolvar. En hel termin behandlade han den kommande energikrisen. Sverige skulle klara sig genom att ta tillvara oljan i Närkes skiffer och göra gengas av Smålands torvmossar.

Det har inte behövts. Utvecklingen har överträffat båda professorernas fantasi. Färre svälter än någonsin. Vi har mer energi än vi behöver.

Karin Solum har låtit sig luras av de falska profeterna. Tillväxt behöver inte betyda mer resurser. Vår gamla TV med 28 tums skärm var jobbig att få iväg till tippen, så den vägde nog 25 kilo. Vår nya har 42 tums skärm och väger bara en tredjedel på mycket. Skillnaden är uppfinnares intelligens och fantasi. Det finns ingen gräns för sådan tillväxt. Denna kan också betyda tjänster vi gör åt varandra utan mera material.

De falska profeternas käraste evangelium är befrielse från koldioxiden. Den skulle vara skadlig och leda till katastrofal uppvärmning. Alla sådana förutsägelser har slagit fel. Det finns inga tecken på att koldioxid påverkar klimatet märkbart. Våra utsläpp har istället gjort Jorden bättre, grönare med större skördar och snabbare tillväxt i skogarna, googla koldioxid växt välgörande.

Karin Solum visar okunskap om ekonomi, när hon ser företagens vinster som girighet. Det är med vinster som uppfinningar och innovationer lockas fram, det som ger fler jobb och ett bättre liv för alla. Det kallas kapitalism. De som varit särskilt skickliga har förvärvat stora kapital att förvalta. De har visat sig mer kompetenta än vad politiker någonsin lyckats med. Dessa har istället slarvat bort det välstånd som funnits, se på Sovjet, Cuba, Zimbabwe och Venezuela.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dumhet och egoism

HH-Logga

Det är rubriken på ett inlägg av miljöpartisten Karin Solum, klimat- och miljöpolitisk talesperson. Hon är säkert en god och välmenande person, men hon har inte insett att hon blivit lurad till att arbeta för ett ekonomiskt system, som bara kan resultera i elände: Planekonomi. Hennes inlägg finns här. (Klicka på den röda texten.)

2015-04-16

Jag gläder mig åt att denna blogg har alerta läsare. Signaturen OsoPolar har försett tidningen med den illustration vi har i föregående post om “11,3 miljoner €”. Hans inlägg har rubriken:

Minska befolkningstillväxten är viktigast

Jag skulle mycket kort vilja bemöta insändaren med rubriken Dumhet och egoism (14/4) av Karin Solum (MP).

Fossila bränslen dominerar alltjämt världens energiförsörjning och utgör 81 procent av tillförseln. Störst är oljan med 33 procent följt av kol 27 procent och naturgas 21 procent. Visst hade det varit trevligt om vi kunde göra som förr, leva på den energi som strålar in från solen. Tyvärr har vi inte kommit tillräckligt långt i den tekniska utvecklingen för att fullt ut kunna omforma solenergin och lagra den. Tyskland gör tappra försök men den dåliga lönsamheten med stigande energikostnader har enbart medfört starka protester bland medborgarna. För att förstå komplexiteten är det nyttigt att betrakta den grymma verkligheten. På bilden ser vi hur tre olika energikällor under fyra dagar bidrar till energiförsörjningen i Tyskland.

Solkraft (gult) och vindkraft (blått) finns inte tillgängligt just när man behöver den. Fundera över vad som händer om man tar bort reglerkraften från kol- och gaskraft (brunt). Är alla tyskar, som inte vill ta bort reglerkraften, dumma och egoistiska? Den tillväxt som jag skulle vilja minska är befolkningstillväxten. Politikerna väljer istället att beskatta CO2-utsläpp. Till vilken nytta? Mig veterligt har inte temperaturen på Jorden stigit enligt de datorsimuleringar som IPPC låtit genomföra. Falktum är att det snart gått 19 år utan att medeltemperaturen på Jorden ökat. Begreppet global uppvärmning har uppenbarligen spelat ut sin roll. Därför talar vi idag om klimatomvandling. Ingen betvivlar att klimatet befinner sig i ständig omvandling, konsten är bara att föra i bevis att det är människan som styr klimatet. För bara 15 000 år sedan var hela Sverige täckt av is, om jag mins rätt.

OsoPolar

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11,3 miljoner € negativa elpriser

150413-Elproduktion

Galenskapen i tyska Energiewende gör sig påmind om och om igen. Här visas elproduktionen några dagar i förra veckan. Färgerna har följande betydelse:

Brunt = Reglerkraft från kol- och gaskraft
Gult = Solkraft
Blått = Vindkraft

Rött = priset på elbörsen EEX, skalan till höger
Streckad röd linje visar elpriset NOLL

De konventionella kraftverken förutsätts stå för marknadens reglerfunktionen helt gratis. Dessutom får de vid “gynnsam väderlek” med lågt kraftbehov utstå smäleken att leverera till minuspriser. Här visas hur deras kostnader belastas med 11,3 miljoner € för negativa priser, som mest 70 öre per kWh.

Med tack till Rolf Schuster, som sammanställt grafen så snabbt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

“Svenskt Näringsliv” och klimatet

Entreprenör-Logga

2015-04-09

Svenskt Näringslivs tidning Entreprenör har en artikel med följande rubrik:

Klimathotet värre än löntagarfonder

Författare: Mats Jangdal

Trots muntligt löfte av redaktören att artikeln också skulle finnas på nätet med möjlighet att kommentera, finns den idag endast på papper. Dock har författaren satt den på sin egen blogg:

Texten finns på Frihetsportalen.

Entreprenör

Redaktörens tvekan kan man förstå, när man ser att tre stora artiklar i samma nummer handlar om “klimatsmarta” företag. Där handlar det om att se vanligt sunt förnuft om att spara energi som “klimatsmart” istället för “sunt ekonomiskt”.

UPPDATERING

Artikeln ligger nu på nätet här med möjlighet att kommentera.

(Klicka på röd text, så kommer du till nätsidan.)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxiddebatten är inte över

150408-Per-Olof-Eriksson fd Sandvik

DI-Logga

2010-11-10 Dagens Industri

Här ett förfärande aktuellt debattinlägg från 2010, som visar att politikerna har låtit sig förblindas ända sedan 2008:

Ge mig en halvtimme, så ska jag förklara för våra politiker hur koldioxid fungerar, vilka våra växthusgaser är och hur de fungerar, skriver näringslivsprofilen och klimat­skeptikern Per-Olof Eriksson på DI Debatt.

När jag i juni 2008 publicerade mitt ”avskedsbrev” till Volvostyrelsen, där jag uppmanade ledamöterna att sätta sig in i debatten om koldioxidens fördelar och ­eventuella nackdelar, bemöttes jag med ­inlägg som ”Eriksson tror att jorden är platt”.

Endast några få hade då ­vågat kliva fram och ifråga­sätta de datamodeller som FN via sitt organ IPCC hade välsignat och som förutsade att människan håller på att överhetta jorden ­genom att producera koldioxid.

DI visade mod genom att publicera mitt brev. I de övriga stora drakarna var skeptiska artiklar portförbjudna. ­Sedan dess har mycket hänt. Allt fler­ ifrågasätter trovärdigheten i prognosmodellerna.

Alla seriösa forskare vet att vatten­ånga – och moln– är helt dominerande som växthusgas, den värmer jorden från obeboeliga 18 minus­­grader till beboeliga 14 plusgrader.

Man vet också att koldioxid är en svag växthusgas som vid en fördubbling i atmosfären från dagens nivå på 0,04 procent endast ger en temperaturhöjning på cirka 1 grad. För att ­utvecklingen ska bli farlig måste det finnas en positiv återkoppling, en förstärkning, vilket FN:s forskare har byggt in i sina datamodeller.

Här slutar samsynen. Några tror på förstärkningen och ivrar för drastiska åtgärder. Andra tror att det finns en ­negativ återkoppling som stabiliserar jordens klimat.

Vi har haft stora naturliga temperaturvariationer förr men det har alltid svängt tillbaka. Sanningen är att istid har varit dominerande under den ­senaste miljonen år och har återkommit med kuslig regelbundenhet.

Ledningen för Ingenjörsvetenskaps­akademin, IVA, vars medlemskrets borde ha förutsättning att sätta sig in i klimat­debatten, har länge ­vägrat att öppna för diskussion i ­frågan, men verkar nu ha börjat svänga.

För några veckor sedan fick vi bland annat lyssna till Sveriges och en av världens främsta experter på dessa klimatmodeller, Lennart Bengtsson. Han medgav att det finns stora osäkerheter i modellerna och att dessa hittills ­verkar överdriva effekterna av ökad koldioxid.

Han avslutade med att vädja till ­politikerna att inte överreagera på ­dagens klimatmodeller. De ger ­fort­farande osäkra prognoser, och det är ­inga­lunda uteslutet att framtida uppvärmning blir obetydlig och huvudsakligen fördelaktig. Han vill främja fortsatt mätning av de verkliga klimatförändringarna samtidigt med att ­utveckla ­modeller som bättre kan ta hänsyn till den så viktiga molnbildningen.

De flesta människor vill gärna medverka till ett grönt samhälle, vi vill bo i en ren miljö, undvika slöseri etcetera. Men blir det grönare för att vi försöker ta bort den gas – koldioxid – som är livsnödvändig för växtligheten?

Sveriges skogar växer i dag 20–30 pro­­cent snabbare än för 100 år ­sedan och historiskt har en måttlig uppvärmning som den som man kan förvänta sig under innevarande århundrade, alltid lett till att naturen och samhället har blomstrat. Påståenden om motsatsen är grundlös skrämselpropaganda.

Våra politiker har stora möjligheter att styra utvecklingen med lagar, skatter och subventioner. När de i dag tror blint på prognoserna från FN:s klimatpanel, IPCC, styr de våra begränsade resurser till åtgärder som kan vara helt ­bort­kastade samtidigt som nödvändiga ­åtgärder blir försummade.

Exempel på sådana åtgärder är:

Pris på utsläppsrätter för koldioxid i Europa orsakar utflyttning av industri till andra länder vilket leder till kapital­förstörelse utan att påverka ­koldioxid­utsläppen.
Kostnaden för utsläppsrätter och ­elcertifikat har höjt elpriset med 30–40 öre per kilowattimme plus moms vilket är en belastning för ­industri och människor.
En kombination av subventioner och skatter, som har lett till byggandet av oekonomiska och opålitliga vindkraftverk samt höjt priset på födoämnen och bioråvaror som det nu är lönsamt att elda upp.
Försök att avskilja koldioxid från framförallt kolkraftverk för lagring i underjorden förbrukar 20–30 procent av kapaciteten.

Sådant slöseri kan inget land hålla på med i längden. Utvecklingsländer som Kina och Indien måste göra andra prioriteringar.

Nu tycker jag att det är dags att våra politiker får en grundkurs i hur ­kol­dioxiden fungerar, vilka växthusgaser vi har etcetera. Jag brukar kunna förklara det på en halvtimme. ­Efter­följande frågor kan bli många. Låt oss avsätta en halv dags obligatorisk ­utbildning för våra politiker, så att de kan börja tänka själva.

Debatten är inte över, som Al Gore påstår.

Per-Olof Eriksson, fd vd, Sandvik

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Energifakta, Tyskland

Vår ambitiöse kontakt i Tyskland, Rolf Schuster, har sänt statistik över utbyggnad och drift av “förnybar” el.
150405-Wind-Effekt-Antal
Fig 1 Utbyggnaden av vindkraft med uppgift om antal och sammanlagd märkeffekt för alla anläggningar som anslutits till nätet i Tyskland.

150405-Wind-Solar-11-15
Fig 2 Vind- och solkraft 2011 – 2015 första kvartalet. Röd linje sammanlagd märkeffekt. Gult visar till nätet inmatad effekt solkraft. Mörkblått, d:o vindkraft.

Det är tydligt att inmatad effekt blivit något mindre andel av den installerade effekten.

150405-Max-Min-11-15
Fig 3 Loggade värden för minsta och högsta effekt levererad av vind- respektive solkraft.

Här får man bortse från uppgiften om 2015, som bara avser första kvartalet. Då framgår tydligt att trots en betydande ökning av maximalt levererad effekt, så är minimivärdena nästan oförändrade. I förhållende till max-värdena har min-värden minskat från 7 promille till 3 promille. Således behövs konventionell reglerkraft till fulla effektbehovet på marknaden hur mycket “förnybar” effekt man än installerar.

Vid beräkning av kapitalkostnaden för den “förnybara” kraften måste man således i ärlighetens namn inkludera investeringarna i konventionell kraft för samma effekt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather