Monthly Archives: October 2015

Klimatmodellerna är falsifierade

Kurvorna visar de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.
Kurvorna visar vad de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.

NSk-Logga

2015-10-28

Mätningar (RSS- och UAH-satelliterna) av den globala temperaturen visar att denna inte har stigit på snart 19 år. Resultat från temperaturbojar i haven (Argo) visar på en knappt mätbar ökning av havstemperaturer de senaste decennierna (mätningarna längre bakåt i tiden är svåra att tolka, metoderna har varit bristfälliga).

Isutbredningen (räknat på 15 procents istäckning) i Arktis ligger lågt, men inom normal variation (två standardavvikelser), medan isutbredningen med 30 procents täckning är den största på tio år (DMI). Antarktis hade 2014 den högsta uppmätta isutbredningen sedan satellitmätningarna började(NSIDC). Havsnivån har de senaste 150 åren stigit med 2-3 mm per år, och mätningarna visar inte på någon acceleration i den trenden. Antalet tropiska cykloner visar en sjunkande trend; 5-årsmedelvärdet är just nu det lägsta på 45 år (Maue).

Eftersom allt detta sker samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären ökat innebär det att i princip alla de klimatmodeller som IPCC stödjer sig på är falsifierade och behöver göras om. (Koldioxidökningen har tvärtemot alarmisternas påståenden dessutom positiva följder: enligt en ny undersökning [Goklany 2015] bekräftas att jordens växtlighet sedan 1982 ökat med 14 procent tack vare ökad koldioxidhalt. Tusentals experiment indikerar också att skördarna ökat av samma anledning.)

Trots detta fortsätter politiker, media och diverse alarmister och miljöaktivister att sprida sina domedagsprofetior. Larmen kommer säkerligen att öka i antal ju närmare höstens ”klimatmöte” i Paris vi kommer. Senast var det Pontus Björkman, som den 9/10 hotar med tre meters havshöjning, diverse klimatlagar och höjda skatter.

Istället för realistiska satsningar leder de ovetenskapliga klimatlarmen till nya uppfinningsrika sätt att plocka ut mer i skatter och avgifter, kombinerat med stöd till ineffektiva energilösningar av typen vindkraft.

Den av Björkman nämnde Johan Rockström (agronomutbildad fixstjärna i klimataktivistkretsar) vill till och med skapa ett expertstyre som ska stå utanför det demokratiska systemet. Denna odemokratiska institution ska införa nya globala ekonomiska system och lagar; pådyvla människor diverse levnadsregler och vara en slags global klimatmoralpolis.

När spricker bubblan, och när ska journalisterna göra sitt jobb och kritiskt granska alla dessa domedagsprofeter?

Ernst Herslow
Hästveda

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Havets nivå oroar inte

130308-Mörner-Gauge stations

Svenska Dagbladet satsade i oktober på kampanjen “SvD 2 grader” med en särskild “klimatreporter”, Jenny Stiernstedt. Flera gånger refererade hon till det stigande havet som skulle översvämma söderhavsöar, ex.vis Kiribati, vars president hon hade intervjuat. Emellertid är söderhavsöarna inte i fara alls. Havet kan inte stiga oroande.

I samtal med chefredaktören Fredric Karén försäkrade han att “alternativa sanningar” också skulle få plats i spalterna. Vi sände nedanstående manus till Brännpunkt, men det refuserades omgående.

+ – + – + – +

Ingen fara för Söderhavsöarna!

Många anser att havens stigande nivå är den allvarligaste frågan i klimatdebatten. Deras larm avser ö-nationer, som kan försvinna och miljonstäder, som kan översvämmas. Men, vilka gränser sätter naturlagarna?

Under den senaste istiden innehöll landisarna så mycket vatten, att havsnivån låg 120 meter lägre än idag. Isen täckte delar av Sibirien, norra Europa och Nordamerika samt på södra halvklotet en del av Nya Zeeland och sydligaste Sydamerika plus hela Antarktis. När isen smälte som snabbast, steg nivån med 10 mm/år.

Av dagens istäcken ligger cirka 90 procent på Antarktis och 10 procent på Grönland. De har överlevt 4 varma ”Mellanistider” samt perioder med 2 och 3 grader högre temperatur än nu. Detta torde betyda att tron på ”tipping points” är grundlösa. Plötsligt skulle stora glaciärer snabbt glida ut i havet och höja dettas nivå med flera meter.

Bland världens havsforskare intar svenske docenten Nils-Axel Mörner en framträdande position. Han var ordförande i de högsta internationella organen för forskare om havens nivå 1981 – 1989 och 1999 – 2003. Under flera decennier har han besökt de mest kritiska platserna, ex.vis Maldiverna, Bangladesh, Kiribati, Tuvalu, Venedig och New Orleans. Han har kontrollerat hamnarnas mätning av havsnivån och strändernas tecken på ändrad nivå. Ingenstans har den stigit oroande.

På ett enkelt sätt har han visat hur snabbt havet stiger med hjälp av IPCC:s data från rapporten 2007. Dessa är loggade värden för havets nivå i 159 hamnar med mätstationer, guage stations, som registrerar nivån med flottörer eller liknande. Värdena på stigningen varierar från – 8 mm/år till + 6 mm/år.

I diagrammet ovan placerar Mörner mätvärdena efter varandra i stigande ordning med det lägsta, mest negativa, först. Detta avser givetvis en plats, där landet höjs. Det avgörande är att i närmare hälften av hamnarna stiger nivån mellan noll och två mm/år. IPCC uppskattade istället stigningen till 2 – 6 mm/år. De siffrorna avser städer vid flodmynningar, där marken består av uppslammat material, som sätter sig under århundraden.

Stigning med mindre än 2 mm/år inger ingen oro. Den utgör ingen fara för Söderhavsöarna. Korallerna växer uppåt i samma takt som havet stiger. Universitetet i Auckland, New Zealand, har under 60 år mätt arean på 27 söderhavsöar, bland andra Kiribati och Tuvalu. Endast fyra hade minskat. Elva hade växt med 3 – 30 procent. När korallerna dör, bildar deras skelett grus, som spolas upp på stränderna av stormar, så att öarna växer och nya öar bildas.

Men, om det blir varmare, kan landisarna då höja havet mera? Det har inte skett under Medeltiden, Romartiden och den Minoiska tiden för 3.000 år sedan, då det var cirka 1, 2 och ännu fler grader varmare. Blir det ännu varmare, ökar avsmältningen. Dock bara på Grönland, eftersom Antarktis ligger direkt över Sydpolen, där det sällan blir plusgrader.

Isen är tre kilometer tjock. På den höjden är det 20 grader kallare än vid marken. Därför sker ingen nämnvärd smältning på isens yta. Den sker vid fronten, nertill. Det betyder att den yta, som den varma luften kan värma isen på, är mycket liten, en tiopotens mindre än då istiden slutade. Då steg havet med 10 mm/år. Nu kan ett varmare klimat inte öka stigningen med mer än 1 mm/år, alltså maximalt 2 – 3 mm/år tillsammans med den pågående stigningen. Naturlagarna sätter den gränsen.

Korallerna kommer att matcha även den takten, så det finns ingen risk att några öar i Söderhavet försvinner.

Nätverket KLIMATSANS

Hans Jelbring
civ.ing, fil.dr, klimatolog

Bertil Larsson
meteorolog, polarforskare

Gösta Pettersson
professor em. författare ”Falskt Alarm”

Sture Åström
civ.ing, nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatmarsch mot fattigdom

150401-Tahiti-Tetiaroa
Tahiti Tetiaroa

Söderhavsöarna är skapade av döda korallers skelett, som spolas upp på stränderna av stormar och orkaner. Korallerna växer ständigt, så att öarna växer också, enligt studier av universitet i Auckland under 60 år.

Leslie Öqvist FP har fått en insändare publicerad på flera håll. Där meddelar han att han deltar i “Klimatmarschen” till Paris med syfte att nå “Klimaträttvisa”:

Agera nu för klimaträttvisa

Men klimatmarschen avser att förmå politikerna till åtgärder, som inte avhjälper världens fattigdom utan leder till ytterligare fattigdom. Jag har fått en replik införd här:

Lokal-Logga

2015-10-28

Öqvist har helt fel om klimatet

Engagemanget för en bättre värld är tydligt i inlägget av Leslie Öqvist. Men han har blivit så lurad, att han strider åt fel håll. Han skriver:

”Klimatfrågan är vår tids största utmaning”, vilket blivit sant, inte för att klimatet uppför sig hotande eller ens ovanligt, utan för att debatten utgår från överdrivna och falska fakta.

1. Torkan i Syrien beror inte på ”klimatförändringar” utan är ett inslag i landets normala ökenklimat. Men antalet invånare har fördubblats sedan 1990 och dagens generation använder mera vatten än deras föräldrar.

2. Utsläppen av koldioxid har varit nyttiga för hela mänskligheten med större skördar och minskade öknar. Det finns ingen ”klimatskuld”. Det betyder ju inte att vi skall sluta hjälpa U-länder, men det måste ske på sunda förutsättningar.

3. Greenpeaces grundare Patrick Moore förklarade i ett tal den 14/10 att våra utsläpp varit nödvändiga för att ”rädda planeten” från brist på koldioxid i luften. Den gasen är livets förutsättning och dominerade atmosfären i planetens barndom. Men växterna sög till sig gasen och bildade ved, som under årmiljonerna omvandlas till stenkol. Små organismer förenade koldioxid med kalcium till skyddande skal. De har bildat enorma formationer av kalksten. Livet på jorden hade nått nära ”svältgränsen” 150 ppm under istiden. Om det skulle fortsätta skulle växterna dö i framtiden och därmed även djuren.

Halten har nu stigit 400 ppm, men han anser att både 1.000 och 2.000 ppm skulle vara gynnsamt. Vårt eldande har ”räddat planeten”.

4. Öqvist deltar i ”den stora klimatmarschen” med syfte att driva fram minskade utsläpp. Han tror att det hjälper de fattigaste. Han vill förmena oss och dem den billiga energin från kol och olja. Det skulle ge dem dyrare mat och sämre standard. Hans ”hjälp” skulle göra dem fattigare.

5. Koldioxid påverkar klimatet så litet att det inte märks.

Det hemska med dagens klimatdebatt är att officiella myndigheter, som ansvarar för databaser med fakta, numera systematiskt förfalskar historiska data, för att få vår tid att framstå som extremt varm. ”Nyheter” från SVT och TT är därför oftast vilseledande eller felaktiga.

Det har inte skett någon uppvärmning på nära 19 år. Solen förebådar en kallare framtid.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Deltagarna i klimatmarschen tror alltså att de kämpar “emot” fattigdom, men vägen de valt går istället “mot” mera fattigdom.

+ – + – + – +

KK-Logga

2015-10-30

Helt fel om klimatet

I pappersupplagan lyder rubriken istället så här:

Klimatdebatt utgår från falska fakta

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Arktis is växer

151023-DMI-Is

Dannmarks Meteorolgiske Institut, DMI, visar tydligt att isen på havet i Arktis befinner sig i tillväxt.

Krbl-Logga

Kristianstadsbladet tog in mitt manus om polarisarna 2015-10-14:

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens (Klicka på röd text, så kommer du till sidan.)

Christer Neideman, SNF (Svenska Naturskyddsföreningen), replikerade 2015-10-19:

Den arktiska isen minskar!

Där utgår han från en graf på hemsidan för NSIDC, National Snow and Ice Data Center i USA. Där har man gjort statistik av uppmätta värden sedan satellitåldern började utefter en rät linje. Men de har inte förstått och inte velat förstå att isen på havet varierar i storlek enligt ett regelbundet mönster. Då blir statistik efter en rät linje helt fel.

Han har inte insett att “myndigheterna” nu luras med förfalskade data på uppmätta temperaturer. Därför tror han på nyårets rubriker om år 2014 som det varmaste året i modern tid, ett påstående som var möjligt endast sedan man i datorerna sänkt temperaturen för år 1934.

Sen tycker han det är oförskämt att påvisa inkompetens hos dem som representerar “ett enigt globalt forskarsamhälle”.

+ – + – + – +

Redaktionen har stor heder av att ta in mitt genmäle 2015-10-24:

IPCC demonstrerar okunnighet

Christer Neideman har förletts att tro på osanningar

1  Den arktiska isen på havet var den 21/10 större än alla de senaste tio åren enligt DMI, som maskerar kusterna, för att inte förvillas av snö där. Arean visas på flera håll med lite olika gränsdragning mellan istäcke och hav. Alla visar större area nu än de senaste 3, 7 och 10 åren, det vill säga den växer.

Christer Neideman och NSIDC har inte förstått att isen normalt växer och krymper. Inget i universum rör sig linjärt. Rapporter från 1922 visar att isen då var lika liten som nu.

2 Det finns inget ”globalt forskarsamhälle” bakom IPCC. När de påstod sig ha 97 procents majoritet bland ”klimatforskarna”, var det endast 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

Det är okunnigt eller ohederligt.

3 Det är inte oförskämt att tala om sanningar. IPCC är ett ”mellanstatligt” organ, det vill säga så politiskt det kan bli. Det styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet väntar sig att få ett pengaflöde från den Gröna Klimatfonden.

Därför behöver de klimathotet och forskning som kan stödja det. 

När IPCC kallar sig ett ”vetenskapligt organ” på hemsidan, hissar de falsk flagg. Politikernas okunniga behandling av forskare har gjort att de mest kompetenta nu finns utanför dess krets. 

4 Det finns inga bevis för att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Solforskarna runt om i världen noterar att solen nu uppträder som för 200 år sedan, då det var kallt. Vi kan vänta oss några kalla decennier. Då blir IPCC:s 25 år ett stort misstag.

Sture Åström

+ – + – + – +

Christer Neideman är en hedervärd medborgare, som gjort många berömvärda insatser för miljön och belönades därför med Region Skånes miljöpris 2005. I motiveringen nämndes hans mångåriga arbete för att skydda den skånska örnstammen.

Det är beklämmande att föreningen vilseleder medlemmarna så grovt att de tror på IPCC:s fabler. Dess generalsekreterare Svante Axelsson har offentligt förklarat att han ser föreningens uppgift som att “skapa den opinion” som “politikerna behöver” för att kunna driva igenom de drastiska lagar de önskar. Föreningen har stora bidrag av skattepengar. Sådana får absolut inte användas för politisk propaganda i en riktig demokrati.

I Almedalen höll föreningen seminariet:

En ny världsordning

Det vill säga argument för the “New World Order”, en politisk rörelse med Rom-Klubben i centrum, som enligt IPCC:s ledande företrädare skall leda till en “Global Omfördelnings-politik”. Det blir svårt att skilja från kommunism.

Jag tror inte många medlemmar i SNF inser att de arbetar för införande av kommunism med grön färg istället för röd.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Children´s Climate Conference

151022-Telge-Children

Mobiliseringen inför klimatmötet i Paris tycks komma att överträffa allt vi sett förut. Nu skall barn indoktrineras för att “sätta press” på politikerna i Paris.

Telge Energi åtar sig att betala försäkringar, resa, kost och logi för deltagarna. Kan dom ha råd med det utan statsbidrag ? ? (Du kommer direkt till deras hemsida genom att klicka på röd text.)

Efteråt skall barnen vara med på “Globe Days”, i Globen om jag gissar rätt, precis dagarna innan Parismötet börjar.

Jag antar att programmet aldrig frågar barnen hur dom tänker betala alla skulder dagens politiker åsamkar dem.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kärnkraften behövs om klimatmålen ska nås

151022-Barsebäck

Avställda kärnkraftverket Barsebäck ser ut att vara i gott skick.

NA-Logga

2015-10-22

Vill någon förklara hur Örebro / Kumlas ”foot print” på klimatet minskar genom att köpa vindkraftverk i Halland när den el man köper i dag är i det närmaste koldioxidfri?

Ett par debattartiklar på sistone vill jag kommentera. Patrik Jämtvall (FP) har rätt i att vindkraftsatsningarna via Kumbro Vind är ett högriskprojekt. Kalkylens ingångsvärden avseende verkningsgrad och livslängd är sådana, att förlusten i stort sett är garanterad. Kumbros Per-Erik Andersson (S) lämnar en replik, som bara kan läsas som att det viktiga är inte pengarna utan att vara goda världsmedborgare och hjälpa till att rädda planeten. Nu när inga andra tycks ha råd med det.
Målkonflikterna är staplade på varandra. Det går inte att ersätta baskraft med väderberoende elproduktion.

Vill vi fasa ut kärnkraften måste vi bygga fossilbaserad reglerkraft om vi alltid vill ha el när den behövs. Vi måste då acceptera att koldioxidutsläppen ökar. Sveriges samlade vindkraft gav i september mellan nära noll och 3 000 MW beroende av skiftande blåsväder. Redan nu har Åsa Romson tvingats se till att våra gamla oljekraftverk hålls kvar som effektreserv när reaktorer nu avvecklas.
Nästa dilemma är att de politiker vi valt att besluta om vår framtida elförsörjning, tycks ha väldigt svårt att skilja på energi och effekt. Våra stödsystem för så kallade förnybara energikällor premierar bara mängden energi utan hänsyn till behovet av stabil tillgång till effekt. Det är ohållbart att fortsätta snedvrida marknaden ännu mer genom felriktade stödsystem. Vind- och solenergi saknar nästan värde i effektbalansen.
I partiledardebatten den 11/9 förklarade Gustav Fridolin med emfas att vi ska ha hundra procent förnybart. Kan Tyskland så kan vi.

Nu finns fyra partier, som säger det alla borde veta, att vi behöver kärnkraften om klimatåtagandena tas på allvar. Stefan Löfven visade inte korten utan menar att Energikommissionen måste få göra sitt jobb. Fast regeringen verkar ju ändå ha bråttom att få reaktorer stängda.
Energiministern Ibrahim Baylan har varit i Berlin med kommissionen för att inhämta kunskap om den berömda tyska Energiewände. På ett sätt är det hoppfullt, förutsatt att de tar till sig det faktum att det projektet gått rakt in i väggen.
Deras vicekansler och närings- och energiomställningsminister Sigmar Gabriel (socialdemokrat) har offentligt kallat situationen för galenskap och ohållbar. De omhuldade fördelarna med nya jobb netto och teknikutveckling som man siktat på finns inte och det hela är fruktansvärt kostsamt.

Amerikanen Dr. James Hansen är adjunct professor inom Department of Earth and Environmental Sciences vid Columbia University. Han är en tungviktare i klimatlarmet och hundraprocentigt övertygad miljökämpe sedan minst trettio år.
I Agenda den 27/9 sa han att det inte är så klokt att förtidsstänga reaktorer då kärnkraft kommer att vara en viktig energikälla, om vi ska klara tvågradersmålet. Han pekar på att en ny generation reaktorer både är ännu säkrare och kan använda atomsoporna till nytt bränsle, då de har 90 procent av energiinnehållet kvar.

Avfallsvolymen minskar till en bråkdel och blir ofarlig på förhållandevis kort tid. Tillgången på bränsle till nästa generation reaktorer räcker så lång tid, att vi inte ens behöver fundera på att det skulle ta slut. Titta gärna på YouTube – James Hansen on nuclear power.
Men det är ju synd att kommunerna satsar 900 miljoner i en återvändsgränd i tron att de gör något bra för medborgarna. Att ge KTH den miljard de begärt för att fortsätta forskningen på att göra reaktorbränsle av kärnkraftavfallet vore bättre användning av resurserna.
För den som är drabbad av både klimat- och kärnkraftångest finns här alltså lite tröst.

Evert Andersson
Askersund

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Myt och fakta om klimatet

151012-Rök

Här en bild som använts av många redaktioner, för att illustrera klimathotet. Bilden är tagen i motljus, för att röken skall bli svart och verka smutsig. Men tittar man precis vid toppen av skortenen, där avgaserna är hetast, är de genomskinliga. Det betyder att de består av vattenånga och koldioxid, gaser som båda är rena, genomskinliga och nyttiga för mänskligheten. Tydligen har denna anläggning en utmärkt stoftavskiljning, eftersom inget sot syns.

Men, sedan gaserna kylts något, kondenserar vattenångan till små droppar som bildar dimma. Den hindrar ljuset från solen, så att gasplymen blir svart. Emellertid, skulle man fota från andra hållet, skulle den istället bli skinande vit. Det som syns är ju vattenånga. Men då skulle den inte verka lika skrämmande. . .

Detta är ett exempel på journalisters subtila sätt att driva på myten om “klimathotet”. Det användes i en debatt med så typiska drag att jag visar den här:

+ – + – + – +

VT-Logga

2015-08-28

Klimathotet är en myt

Lars Kamél redovisade flera skäl för att “klimathotet” är en myt och förslog att “sluta med den ändlösa raden av klimatmöten”.

2015-10-12

Myt och fakta om klimatet

Replik av Eva Pettersson, fil dr kemisk ekologi, där Kaméls fakta tillbakavisas utan preci-sering men med det svepande påståendet: “Vad gäller växthuseffekten, finns gott om fakta från forskarvärlden över hela jorden”.

Sedan tar hon vägskyltarna för älgar som exempel och menar att dom står där för att “samhället vill förebygga olyckor”. Den kloke bilisten saktar då ner, för att inte själv göra de misstag andra lärt sig av.

2015-10-16

Svar på tal om klimathotet

Eva Pettersson (VT 12/10) gillar tydligen inte att jag påpekar att klimathotet är en myt. Hon försöker argumentera emot. Värt att lägga märke till är att hon inte presenterar några sakargument eller bevis för att klimathotet är verkligt.

Hon hänvisar till påstådda auktoriteter och ger en felaktig bild av vad jag har påstått. Jag har inte påstått att klimatförändringarna är en myt. Klimatförändringarna är verklighet sedan nästan fyra miljarder år tillbaka. Det som saknas är dels bevis för att de senaste 150 årens klimatförändringar skulle vara utanför normen och dels att människors utsläpp av växthusgaser har bidragit.

Jag har förresten inte heller påstått att växthuseffekten inte finns. Tack vare den värmande effekten från jordatmosfären, är jordytan drygt 30 grader varmare än den skulle vara annars. När halten av växthusgaser går upp, borde växthuseffekten blir något starkare, men ingen har lyckats bevisa att det har bidragit till att världen har blivit varmare de senaste 150 åren. För övrigt bromsade uppvärmningen för 18 år sedan ner till en takt som inte går att skilja från noll.

Pettersson försöker med en märklig liknelse med en uppsatt älgvarningskylt. Ska vi jäm-föra klimathotet med sådana, blir det att några har satt upp en skog av sådana skyltar på ett ställe där inga älgar någonsin har setts till. De har gjort det för att de har gjort modeller som säger att det finns massor av älgar där. När andra människor påpekar att modeller är helt åt skogen, struntar modellmakarna i det och envisas med att det finns massor av älgar i trakten.

För att klimathotet ska vara verkligt, räcker det inte att människor eventuellt påverkar klimatet. Denna påverkan ska dessutom vara i huvudsak negativ. Annars är det inget hot. De senaste 150 årens klimatförändringar har haft många fler positiva än negativa effekter.

Spådomar om framtiden är rena spekulationer, med tanke på att klimatmodellerna helt enkelt inte fungerar.

Lars Kamél

+ – + – + – +

Dagens civilisation befinner sig i ett paradigmskifte.

Vi har kunnat lita på att “samhället” varit bemannat av kunniga, förnuftiga och ärliga politiker och tjänstemän. Det “klimathotet” är en följd av, är att detta inte längre gäller. Till samhällets toppar har personer med starka egna idéer manövrerat sig fram. De är så övertygade om att just de vet hur världen skall räddas, att de tillämpar jesuiternas ursäkt för att ljuga och bedra:

Ändamålet helgar medlen.

Detta betyder att det vi får höra om klimatet från SVT, SR, TT och därmed alla tidningars nyhetssidor nästan alltid är vilseledande eller rena lögner. Västerviks-Tidningen är värd stor heder för att den ger plats åt verkliga fakta om klimatet.

Opinionsbildare, kändisar, politiker och journalister vill alla övertyga oss om att de är goda miljövänner, varför de ständigt predikar om koldioxidens farlighet som en självklarhet.

Fastän den högre halten i luften hittills endast varit av godo.

Nu har en stigande andel av befolkningen förstått att de är utsatta för systematiskt bedrägeri. Etablissemanget sätter upp älgskyltar för att lura in oss på en farlig väg. Den går till planekonomi, det som ruinerade östra Europa. För de mest energiska är klimatet inte det viktiga utan världens ekonomiska system, marknadsekonomi med kapitalism, grunden för demokrati.

Eva Pettersson har inte förstått att det är “samhället” som försöker lura henne.

För att höra “kunniga, förnuftiga och ärliga” röster måste hon lita till nätet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens

151013-Arktis is-Petersburg
Aktuell utbredning av Arktis is enligt Arctic and Antarctic Research Institute, Petersburg.

Mörkblått = Nyis
Lila = Ung is 10 – 30 cm
Brunt = Flerårig is
Mellanblått = Isfritt
Vitt = Isfritt

Krbl-Logga

2015-10-14

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens

Just dessa dagar visar isarna på polarhaven hur inkompetent ledningen för IPCC är. Den kan inte skilja ”forskare”, som ägnar sig åt verklig vetenskap, från charlataner, som är mest intresserade av att få stora tidningsrubriker. Det senare har ju visat sig vara ett bra sätt att övertyga okunniga politiker om mera anslag, pengar. 

Isen i Arktis skulle försvinna sommaren 2013, men blev i stället mer än 50 procent större än året innan.

I dagarna har den blivit större än samma dag de senaste tio åren med enstaka undantag. Den växer.

Isen runt Antarktis har IPCC inte gärna talat om, eftersom den växt hela den tid som satelliter kunnat mäta dess omfång.

Det har ju motsagt larmen om en katastrofal uppvärmning. För ett år sedan slog den ett dramatiskt rekord för tredje året i följd. Men de senaste månaderna har den börjat krympa och var i september två miljoner kvadratkilometer mindre än fjolårets rekord. Det motsvarar fyra gånger Sveriges yta.

Det är normala svängningar, som erfarna polarforskare enkelt förklarar.

Allt i universum snurrar, gungar och svänger. I Stilla Havet finns en ström som cirkulerar och regelmässigt byter riktning efter ungefär 30 år. När dess varma vatten går mot norr till Arktis, krymper havsisen där. Då går mindre varmt vatten mot söder, så att isen runt Antarktis växer. Dagens rapporter visar att nu har en ny fas om 30 år inletts både i norr och söder. 

IPCC:s ”forskare” förutsäger att havsisen i Arktis skall vara borta sommaren 2040. För det talar bara deras datorsimuleringar, som inte visat sig bättre än gissningar. Snart kommer de nog att oja sig över den minskande isen runt Antarktis. Då vet du att de bara bekräftar sin inkompetens.

I dag finns inga uppmätta fakta som talar för en långsiktig kommande uppvärmning. Verkan av koldioxid på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas.

Däremot uppträder solen som i början på 1800-talet, då det var kallt. Det ger hög sanno-likhet för några kalla decennier härnäst.

Sture Åström

+ – + – + – +

KK-Logga

2015-10-14

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens

Denna insändare ligger inte på nätet. Det gör däremot en av den professionelle klimataktivisten Pontus Björkman:

Politikerna måste sätta nya klimatmål

Hans insändare är full av felaktiga påståenden. Den har gått i flera tidningar. Våra svar på den har inte tagits in. Och nu läggs vår insändare inte ut på nätet, trots att den faktiskt kommit i tryck. Då kan inte fler läsa den.

Jag undrar hur det kan komma sig. . .

Sture Åström

+ – + – + – +

PT-logga

2015-10-16

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens

+ – + – + – +

GA-Logga

2015-10-20

Polarisarna visar IPCC:s inkompetens

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Falska temperaturer i USA

151013-USA-Temp-5

I USA sker en storskalig förfalskning av rådata för temperaturer. USHCN står för United States Historical Climatology Network. Uppgifterna kommer från bloggen Real Science.

Grafen till vänster visar med rött ursprungligen uppmätta temperaturer och i blått de värden som numera rapporteras. Man har alltså ändrat gamla avläsningar av termometrar utan att tydligt motivera det. Notera att den röda, verkliga, toppen för år 1934 är högre än den för 1998.

Y-axeln i båda graferna visar grader Farenheit.

Grafen till höger visar skillnaden mellan data från riktiga mätstationer i rött och i blått för sådana, som är nedlagda eller annars utan verkliga data, varför man “uppskattar” den temperatur stationen borde ha. Ren gissning alltså, vilket i ett så allvarligt sammanhang inte kan kallas annat än förfalskning. Medan de verkliga data inte visar någon uppvärmning sedan 1990, visar de påhittade data en tydlig stigande trend.

151013-USA-Temp-6

Grafen till vänster visar hur många grader C skillnaden är mellan uppmätta och rapporterade temperaturer. För tiden innan år 2005 har temperaturerna sänkts, allt mer ju äldre de är, en hel grad för 1935 och tidigare. De senaste temperaturerna har höjts med 0,3 grader C.

Grafen till höger visar hur många procent av alla mätvärden som är påhittade. I sen tid har den andelen ökat till över 45 % ! ! !

National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, rapporterar att USA blivit 2 grader C varmare sedan förra sekelskiftet, termometrarna visar ingen sådan stigning av temperaturen.

100 % av uppvärmningen är påhittad ! ! ! !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kampanj: Klimatpolitik in i de högsta domstolarna

151012-HD-konferens-UK
Ledamöter från Högsta Domstolen i många länder samlade för en “klimatkonferens”

Vi bevittnar nu en kampanj av världshistoriska mått, som drivs på alla tänkbara sätt och på alla tänkbara nivåer: Det påhittade klimathotet tas som motiv för att vi skall vilja ha en global “New World Order” d.v.s. en global Överstat med “Global Omfördelningspolitik” med ett nytt system för “Logisk Ekonomi”. Jag har sett Sovjets och Comecons planekonomi i praktiken och konstaterar att alla dessa ideal ingick i dess teori.

Det går kalla kårar utmed ryggen, när jag förstår att “man” håller på att skapa en kollegial förståelse för “SAKEN” bland ländernas högsta domstolar:

I september arrangerades en 3-dagars konferens om klimatet för deltagare från högsta domstolen i olika länder samt andra jurister. Den skärpta kanadensiska journalisten Donna Laframboise har granskat mötet.

Här ett sammandrag:

Bland sponsorerna nämns: the Asian Development Bank, Storbritanniens Regering och Högsta Domstol, Kings College, the Journal of Environmental Law samt UNEP, United Nations Environment Programme.

Laframboise ringer i larmklockan, eftersom mötet omges av så mycket hysch-hysch. Då det till stor del bekostas av offentliga medel bör det givetvis genomföras med stor transparens. Men det är mycket hon inte får veta:

1. Hur många som deltog och vilka det var.
2. Hur mycket alltsammans kostade.
3. Hur mycket de offentligt finansierade sponsorerna stod för.
4. Hur mycket de privata sponsorerna stod för.
5. Vilka deltagare fick sina resor betalda av banken eller FN.

Finns det domare i de högsta domstolarna, som tagit emot resor från en bank och FN ?

Hon avslutar med konstaterandet att när det gäller klimatet är FN ingalunda en neutral part. Tvärtom är FN en av de ivrigaste drivkrafterna, vars byråkrati ser framför sig utsikterna till en central funktion i en kommande Överstat.

I Klimatsans har vi sett hur den juridiska expertisen från vår högsta domstol, som ingår i Granskningsnämnden, systematiskt tolkar sina instruktioner diametralt motsatt dessas självklara avsikter: Allsidig information tolkas så att endast sådan i linje med “grundsynen” behöver sändas. Oberoende av politiken tolkas så att grundsynen hos majoriteten av politikerna inte kan ifrågasättas. Granskning av institutioner med makt tolkas så att ex.vis IPCC, WWF, SNF och Greenpeace inte har makt. Kolla under fliken “Granskningsnämnden”.

Nu samlas alltså ledamöter i de högsta domstolarna i många länder för att prata ihop sig i klimatfrågan.

De som är satta att försvara yttrandefrihet och demokrati arbetar aningslöst på att genomföra en transformation till en global planekonomi med enorma byråkratier, som garanterar försörjning och pensioner åt alla överflödiga i FN, åt dagens “förhandlare” och åt “opinionsbildare” i de många GONGO:s i branschen.

Och alla Högsta Domstolar lägger fast de tolkningar av Mänskliga Rättigheter, som skall tillämpas. . .

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather