IPCC är en bluff

151215-FAO-Spannmål-05-15

Statistik från FAO visar att skörden av spannmål har ökat med närmare 25 % på tio år. En betydande del av den ökningen kan tillskrivas den ökade halten koldioxid i luften.

KK-Logga

Närmast nedan mitt införda svar på en insändare av Gunnel Malm, som finns längre ner. Där kommenterar jag mer utförligt än som får plats på insändarsidan.

2015-12-15

Svar till Gunnel Malm 8/12

Världen har blivit bättre: 2 miljarder människor har lyfts ur extrem fattigdom, medan utsläppen ökat. Dessa har varit nyttiga för hela mänskligheten. IPCC är en bluff. Det börjar man förstå runt om i världen. Därför blev avtalet i Paris en flopp. Fast det handlar inte om klimatet utan om pengar: En global omfördelningspolitik på vägen till planekonomi. Det som gjort Zimbabwe och Venezuela utfattiga.

På hemsidan säger sig IPCC vara ett vetenskapligt organ. Några rader längre ner är de ett politiskt organ, som styrs av alla FN:s nationer. De flesta är U-länder och många är korrupta diktaturer, utan erfarenhet av vetenskap. När IPCC hävdar att de är vetenskapliga hissar de alltså falsk flagg, en bluff som manar till vaksamhet.

De katastrofer IPCC larmat om har inte inträffat. Det har inte blivit varmare de senaste 19 åren, fast de spått ständig uppvärmning till år 2100. De har fått mer och mer fel. Exempelvis skulle söderhavsöarna vara hotade. Men i mätningarna stiger havet där inte alls och de flesta växer i omfång. Deras presidenter ljuger för att få pengar.

När IPCC först hävdade att 97 % av klimatforskarna stöder hypotesen om koldioxi-dens verkan, refererade de till en enkät vid universitetet i Illinois, som var så usel att den bara visade 7 promille. Senare har de beställt flera liknande studier, som alla varit bluffar. Det visar att IPCC:s ledning varit endera okunnig eller ohederlig.

IPCC:s inkompetens har gjort att världens kompetenta forskare numera finns utanför dess krets. De är fler än 30 000.

Riksmedia basunerar ständigt ut IPCC:s och Rockströms verklighetsfrämmande skrämsel, medan vi som sprider fakta inte får plats alls. Du är systematiskt vilseledd. Vill du vara en god människa, erkänner du dig lurad och lovar att inte fortsätta lura andra med falska larm.

Katrineholms-Kuriren har stor heder av att följa de pressetiska reglerna om allsidig information.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Detta är Malms insändare, där jag med kursiv stil lagt in lite fylligare kommentarer än vad som får plats i en tidning. Hennes text är typisk för många debattörer, varför jag ger den denna uppmärksamhet. Hon är givetvis välkommen att svara här i fältet för kommentarer.

2015-12-08

Varför ifrågasätta forskarkåren?
Insändare

Kommentar till Sture Åström, angående klimatet 28/11

Du kallar oss andra okunniga, när vi tror att människan ställt till det med klimatet.

Ja, de som debatterar utan att ha skaffat sig kunskap om fakta måste väl kallas okunniga ? Nu avsåg mitt omdöme inte Gunnel Malm utan den professionelle aktivisten Pontus Björkman.

Du slår fast att uppvärmningen har varit bra och utsläppen av koldioxid har varit bra.

Detta är ovedersägliga sanningar. Malm försöker inte ens motsäga dem. Hon tycks inte inse hur dramatisk denna information är. IPCC:s larmande under 25 år har alltså varit obefogat. Och för framtiden: Varför skall vi motarbeta en utveckling som varit bra för hela mänskligheten?

Vet du att det är väl bara att titta ut genom fönstret så undrar man vad som varit bra i det hela.

Malm baserar alltså sina åsikter om klimatet i världen på det hon ser genom fönstret i Julita. Vidare kommentar överflödig.

Vet inte var du bor men vi hade en av SMHI:s kunniga meteorologer här i Julita för ett tag sedan, den intresserade hade kunnat komma hit. Det hon berättade borde fått den mest rabiate klimatförnekare att gå därifrån fullständigt övertygad. Alltså att vi har en klimatförändring, orsakad av människan. Oss i väst alltså.

Malm har ovan visat sin kompetens, som absolut inte räcker för att bedöma professionella forskares kvalifikationer. Sedan handlar klimatet om mycket mer än meteorologi. En kunnig meteorolog är inte automatiskt expert på klimatet. Till sist tycks SMHI som institution helt okritiskt ha accepterat IPCC:s felaktiga rapporter utan att kolla deras underliggande fakta.

Vi som konsumerar ohejdat, som snurrar runt klotet för att få hippa semesterupplevelser.

Här kommer arvsynden fram: ”Eftersom vi fått det så väldigt bra, kan det inte ha skett utan att vi syndat.” Och synden är förbränningen av kol och olja, det som gjort vårt välstånd möjligt.

Och där jag hela tiden hör folk säga att de vill komma bort så fort det är något regnstänk och lite gråväder. Och så bidrar man ett snäpp till med utsläppen.

Ja, det är ju faktiskt bättre med lite varmare klimat. Och utsläppen påverkar inte klimatet. Tidigare högkulturer har uppstått då klimatet varit storleksordningen en grad varmare under Medeltiden, två grader varmare under Romartiden och tre eller fyra grader varmare under Bronsåldern och den Minoiska högkulturen. Då var skörden god, rikedomen växte, så man behövde inte kriga.

Jag vet inte vad du har för utbildning, eller bakgrund/jobb men att inte lita på den samlade forskareliten är nog lite udda. IPCC, FN:s klimatpanel, sammanställer forskningsresultat från hela världen, tror du inte på dem? Jag gör det, varför skulle jag inte göra det? De har missat något någon gång, visst, vem har inte gjort det, eller är kanske du själv helt perfekt i sammanhanget? Vet allt, kan allt och undervisar gärna oss andra att vi har fel.

IPCC styrs av politiker, varav de flesta saknar erfarenhet av riktig forskning. Den kanadensiska journalisten Donna Laframboise har avslöjat att aktivister från WWF och Greenpeace infiltrerat organisationen, så att deras aktivister besätter en stor andel av de ledande positionerna. Och bland dem finns studenter utan akademiska meriter. IPCC:s mångårige ordförande Rajendra Pachauri har erkänt att han i en rapport tagit in en lögn om glaciärerna i Himalaja, för att han hade det höga syftet att provocera politikerna till aktion. IPCC har levt på bluffen om ”den samlade forskareliten”, fast verkligheten varit att de kompetenta forskarna inte accepterat IPCC:s vanställning av deras rön och därför finns nu de mest kompetenta forskarna utanför kretsen runt IPCC. De allra flesta av dess larm har varit falska.

Tack men nej tack, jag kan läsa själv, dra egna slutsatser och de slutsatser du drar är inte mina och inte trovärdiga. Nu, med klimatmötet i Paris och allt som skrivs, måste det kännas lite ensamt att framföra det positiva i ändrat klimat. Folk är knappast roade av fler stormar, översvämningar och annat elände. Personligen hoppas jag på en global överenskommelse, där vi i västvärlden har det största ansvaret. Och tar det största ansvaret.

Tja, det hon visat är dels att hon inte förmår läsa innantill och dels att hon inte förmår dra logiska slutsatser. Hon har inte kollat att ”stormar, översvämningar och annat elände” faktiskt minskat det senaste decenniet och definitivt inte har något med koldioxid att göra.

Hon bekräftar sig som troende i klimatkyrkan, där fakta inte räknas, men man vill visa sin godhet genom att föreskriva späkningar i form av lägre energitillgång, som med nödvändighet leder till lägre skördar. Det skapar svält och nöd bland de fattigaste i världen, helt motsatt vad man säger sig vilja åstadkomma.

Det är moraliskt förkastligt att hålla fast vid så destruktiv politik, när det finns fakta som motsäger dess verkan. Där är okunnighet ingen ursäkt.

Gunnel Malm
Julita

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “IPCC är en bluff

 1. “Och ändå rör hon sig” är en fras som skall ha uttalats av Galileo Galilei inför Inkvisitionen 1633, efter att ha tvingats avsäga sina läror att Jorden kretsar runt Solen och inte tvärtom. Märkligt att vi inte utvecklats mer under så många år. Att merparten påtvingats galna tankar betyder inte att de har rätt. Vi som ägnat tid åt att kritiskt granska ser med tillförsikt det tiden an.

 2. Jag har lite svårt att förstå meningen med att på ett sätt karaktärsmörda Gunnel Malm. Så som hon resonerar gör de flesta människor i Sverige. Det gäller inte bara klimatet utan i princip vad som helst.

  Om jag inte hade använt Internet till att se på föreläsningar på Youtube och läsa bloggar och annat om klimatet och gick på en föreläsning av en meteorolog i Julita, då skulle jag vara en kopia av Gunnel Malm och tycka att de åsikter som framförs på Klimatsans är producerat av tomtenissar.

  För övrigt är lite mer än 50 procent av forskarna av den åsikten att människan har bidragit till ökad temperatur. Det anser jag att vi inte kan dra några slutsatser av eftersom ingen vet hur stor påverkan kan vara. Min åsikt till föregående är således hypotetiskt att i stället för att temperaturen ett visst år är x grader har människan bidrag gjort att temperaturen är x+mänsklig påverkan, om människan har påverkat, men den uppfattningen har jag inte ännu inte fått.

  1. Du skulle ha rätt om inte OM varit. OM hon inte fått information i flera insändare och debattartiklar i Kkuriren. Hon har varit flitig skribent själv och fått svar. I detta manus visar hon utmärkt väl sin oförmåga.

   Den som ger sig in i leken får leken tåla.

   Jag är övertygad om att den andel av riktiga forskare som stöder IPCC:s hypotes är långt mindre än 50 %. Du påtalar själv IPCC:s inkompetens utan att du inser det. Det är fullkomligt självklart, att man kan bestämma människans påverkan, endast om man någorlunda väl känner till de naturliga variationerna och deras drivkrafter. Men IPCC bestämde sig för frågans svar innan de forskat om naturen. Och de har motarbetat forskningen om solens verkan på den kosmiska strålningen och molnbildningen. Kanske den viktigaste faktorn, när solen nu går in i en passiv fas.

   Redan 2001 förklarade dess WG I i den officiella rapporten att man vet för lite om drivkrafternas relationer till varandra i det kaos, som utgör klimatet, för att kunna göra meningsfulla datorsimuleringar. Sedan dess har IPCC fortsatt med datorsimuleringar, klimatmodeller, och försöker få oss att tro att de ger 95 % sannolikhet för klimatet 2100. Fast de missat helt att ingen uppvärmning skett på åtminstone 15 år.

   Det är så klantigt att IPCC måste avvecklas.

  2. Jag tycker nog att benämningen “tomtenissar” verkar ganska passande 🙂 Fast självutmämnda experter är nog mer precist. Nästan inget av det som skrivs på den här bloggen backas upp av referenser till vetenskapligt material. Men jag hittade en bra sammanställning av intressanta referenser i en av kommentarerna här (skriven av en utomstående):

   http://klimatsans.com/2015/05/11/rena-observerade-klimatfakta/#comment-28007

   Med vänliga hälsningar,
   Clas

 3. Uppgiften om att lite mer än 50 procent tror att människan har påverkat temperaturen har jag fått av Judith A. Curry. Och eftersom det aldrig lämnas några referenser på denna sida från de som gärna vill påstå att Klimatsans består av tomtenissar kan ni läsa hennes CV på:

  http://curry.eas.gatech.edu/files/currycv.pdf

  Jag kan sammanfatta att hon inte är någon direkt “klimatförändringsförnekare” utan bara en person som har ifrågasatt rimligheten i datamodellerna och att det är för lite ifrågasättande inom detta område. På grund av det har hon punkterat hela sin akademiska karriär. Sådana är de som gärna pekar ut andra som tomtenissar. Turligt nog för henne har hon en professorstjänst som hon inte kan sparkas från. Dörrarna är däremot stängda för andra tjänster eller forskningsanslag.

  För övrigt kan jag säga som så att om bara jag skulle anteckna varenda källa där jag får min information och katalogisera den osv. så skulle det bli ett omfattande arbete som förmodligen aldrig ens någon skulle bry sig om att kontrollera. Jag försöker även hitta motsägande uppgifter mot det jag tror på. Det är lätt att bli fanatisk för något och få väldigt ihoptryckta skygglappar så det behövs lite motbevisning eller försök till det för att vidga synfältet.

  Ofta när någon slänger in en länk och drar något kort påstående som finns det aldrig med någon kort sammanfattning av referensen eller var i referensmaterialet som det går att det som kommentatorn vill ha sagt. Jag kan inte påstå att jag blir direkt imponerad av att få en referens till någon doktorsavhandling på 500 sidor in blanco så att säga.

  Sist skulle jag vilja säga att jag inte tror på att “omvända” någon klimatalarmist, om epitet får ursäktas, så det spelar mindre roll hur mycket källhänvisnings som ges på här på Klimatsans utan det har mer betydelse för de personer som ännu inte har bildat sig en uppfattning och mindre mån för den som redan har bildat sig en uppfattning och håller med i det som sägs på Klimatsans där källhänvisningar kan vara bra för att få mer material att bygga sin egna argument. Trots allt har de flesta människor ganska lite tid till sitt förfogande att sätta sig in i detta ämne. Dessutom handlar det inte bra om de hundratals aspekterna på klimatet utan det handlar även om politik, ekonomi, teknik, makt, psykologi m.m.

  1. Vi är nog rätt överens. Jag talade om stödet för IPCC:s hypotes att koldioxid utgör den “dominerande” drivkraften för klimatet. Det torde omfattas av ganska få “forskare”, sedan de mest kompetenta lämnat arbetet för IPCC. Du noterade helt riktigt att uppgiften om HUR MÅNGA som anser att människan har en påverkan är meningslös utan angivande av HUR MYCKET.

   Jag anser också att människan har en påverkan, främst lokalt med kvadratkilometer av hustak samt asfalt på vägar och parkeringsplatser plus kvadratmil av plöjda åkrar. Och förstås skövlade skogar. Lomborg räknade en gång ut hur klimatet i Los Angeles skulle förbättras om alla hustak målades vita.

   I global skala har effekterna inte kunnat mätas jämfört med de naturliga förändringarna. Beträffande koldioxiden finns trovärdiga rapporter som säger att den inte ens teoretiskt har någon påverkan på klimatet, ex.vis här:

   http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n1/full/ngeo2020.html

   Jag tycker förstås att man med bara sunt förnuft kan förstå att IPCC inte sysslar med vetenskap utan med politisk propaganda. Att köra med “konsensus” och “97 %” avslöjar dem, liksom att de satsat på datasimuleringar, sedan deras egna experter förklarat klimatet så kaotiskt att simuleringar är meningslösa.

   1. Det spelar inte så stor roll hur många procent som tror på något så länge som frågorna inte ställs på sådant sätt om hur de kom fram till den slutsatsen. Dessutom är det väldigt vanligt att de som svarar att de inte vet eller inte har någon åsikt i saken inte räknas utan svaren ja och nej blir 100 procent tillsammans. Det är lika dumt som att säga att en majoritet av svenska folket röstade för EU-medlemskap när det är så totalt långt från sanningen som det bara går att komma.

    Att människans tillförsel av koldioxid skulle påverka temperaturen på jorden har jag varit ytterst skeptisk till redan från början då jag började intressera mig för detta och med tiden vinner stödet för min uppfattning mer och mer kraft. Utsläppen från bilar är så löjligt liten i det stora hela att det omöjligt kan påverka något.

    För några år sedan såg jag en video där det var med en karta över var koldioxiden koncentrerade sig. Sunt förnuft borde påstå att vi skulle se det över industrialiserade områden. Lustigt nog var de större koncentrationerna över områden med lite mänsklig aktivitet. Nu får jag banna mig för att jag inte har skrivit upp denna källa.

    För någon vecka eller två sedan snubblade jag på en video med en forskare som hoppat av IPCC och till och med blivit tvungen att hota med stämning om de inte tog bort hans namn från rapporten. I alla fall sade han att om koldioxiden skulle vara en växthusgas då skulle den värmas upp men någon sådan uppvärmning har man inte kunnat registrera.

    Det finns väldigt många frågetecken med andra ord.

Comments are closed.