Monthly Archives: January 2016

The Green Climate Fund, GCF

160130-GCF

Klimatfonden är redan etablerad. Den har en egen hemsida, där man ser varifrån pengarna kommer:

160131-GCF-Contributions

Notera att den störste bidragsgivaren, USA, inte bundit sig att betala.

Notera också att Sverige bundit sig för hälften av vad tio gånger så stora länder lovat. Sverige “skall gå före” enligt Åsa Romson och visa att vi förtjänar världsmästartiteln i grenen “Humanitet”.

I 20 år har många tusen delegater samlats varje år för att “förhandla” om klimatet, något som de nu stolta förklarar egentligen handlar om att införa en “global omfördelningspolitik” med “total omgöring av världens ekonomiska system”.

Här sitter tiotusen delegater, som förväntar sin en plats i den stora fonden, vilket blir deras försäkring om fortsatta löner, expenser och pensioner. Några representanter för skattebetalarna får aldrig komma in på mötena.

160130-cop19_1_533

När man då fått plats i det som skall bli Världens Nya Regering, måste naturligtvis huvud-kvarteret avspegla den betydelse och prestige uppgiften fordrar. Flera länder tävlar om att få huvudkvarteret till sig och lockar på allehanda sätt. Nedan en modell av det futuristiska kontoret, som den tyska regeringen hoppas skall göra Bonn till världens huvudstad.

160130-Förslag till GCF huvudkontor-Bonn

Jag förutsätter att en lämplig tomt på Rhenstranden avsatts för ändamålet.

MEN, det är fler om budet. FN:s generalsekreterare är ju från Syd-Korea, så där byggs nu en administration upp för ett annat FN-organ (jag minns inte just nu vad det heter). Det har fått mer verkningsfulla attraktioner än ett konstigt hus: Full diplomatisk immunitet och skattefrihet för ALLA anställda av FN.

Således får tull och polis inte granska vad resgods innehåller, inte skriva ut parkeringsböter inte anhålla en rånare. Med tanke på att flera av FN:s nationer leds av rent kriminella despoter, kan man förutsätta att Soeul får många röster. . .

Frågan är: Hur får vi Sveriges borgerliga riksdagsledamöter att inse att de medverkar i införandet av en hela världen omfattande socialistisk planekonomi, som man erfarenhetsmässigt vet alltid slutar med diktatur?

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatet har blivit varmare

160131-World-Government-Forming-Now

2016-01-29

Replik på detta inlägg:

Uttorkad sjö eller översvämningar bevis nog

Härje Thunholm:

Ingen förnekar att klimatet blivit varmare

Christer Nilsson ( 27/1 ) verkar ha svårt att hålla isär orsak och verkan. Det är ingen som förnekar att klimatet blivit varmare under de senaste 200 åren, skriver Härje Thunholm i en replik.

Skrönan gäller orsaken, som då inte är av människan orsakade utsläpp av koldioxid. Värmen har dessutom haft i huvudsak gynnsam inverkan för livet på jorden och den ökade koldioxidhalten har medfört att skördarna ökat 40 procent på 20 år och någon miljard människor lyfts ur extrem fattigdom. Översvämningar och torka har blivit något mera sällsynta. Det finns bevis för att det blivit varmare, men det saknas bevis för att människan är orsaken.

Klimatförändringen har av samvetslösa politiker utnyttjats för att med datormodeller skapa skräckscenarier om framtiden och få makt genom att sprida klimatångest bland allmänheten. Fenomenet att utnyttja extremväder är inte nytt. För flera hundra år sedan, under den så kallade lilla istiden, rådde missväxt och hagelstormar förstörde skördarna. Man utgick från att så kallade klimatkockar i samarbete med satan låg bakom det kärva klimatet. Tusentals häxor, som antogs vara klimatkockar, torterades och brändes på bål och det föreföll vara en effektiv åtgärd eftersom klimatet så småningom blev bättre. Allt skedde under statsledningars och kyrkans ledning och med deras goda minne. Den amerikanska astrofysikern dr. Sallie Baliunas har på Youtube beskrivit vidrigheterna. Googla gärna på hennes namn och “weather cooking”.

Nu utnyttjar man klimatförändringarna till att försöka skapa en ny världsordning under ledning av FN och grundad på en planhushållning som för tankarna till neokommunism. Kyrkan verkar precis som under lilla istiden vara med på noterna. Man skall skapa en “grön fond” för att finansiera det hela och vår egen miljöminister har redan lovat att vi skattebetalare skall bidra med 4 miljarder i startkapital. Det hela var huvudpunkten på mötet häromsistens i Paris. Den spelade euforin hos ledarna efter mötet kunde inte dölja att mötet tack och lov varit misslyckat. Nu gäller det bara att våra riksdagsmän och -kvinnor har kurage nog att inte ratificera den fortsättning som lär följa.

Det är inte koldioxiden som är problemet med de fossila bränslena. Problemet är i stället stormakternas strävan efter kontroll över tillgångarna. Se bara vad man ställt till i Mellanöstern. Man har skapat flyktingströmmar, som man vägrar ta hand om och i stället överlåter på bland annat Tyskland och Sverige. När ska våra politiker inse detta och skicka räkningar?

Härje Thunolm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ett liv utan koldioxid – omöjligt

150419-Klyvöppningar

Fotosyntesen är grunden för allt liv på jorden. Genom bladens klyvöppningar “andas” växterna in luft som innehåller koldioxid. Med energin från solens strålning omvandlas den till de många olika kolföreningar som bildar växternas vävnader. I processen frigörs syre, som växterna sedan “andas ut”, så att vi kan andas in det. Eftersom växterna mest består av vatten, blir luften som lämnar mättad på vattenånga.

Då halten koldioxid i luften på senare tid stigit med 30 %, behöver växterna 25 % mindre luft och förlorar så 25 % mindre fukt. Således tål de torka bättre och har därmed vandrat in i öknarna, som minskat i omfång.

Koldioxiden är lika viktig som vatten och solsken för allt liv på jorden. Den ökade halten i luften har bidragit till att skördarna av spannmål och andra grödor ökat med 40 % på 20 år.

HH-Logga

2016-01-27 Ingela Björck har ett inlägg med rubriken:

Ett liv utan vatten – omöjligt?

Ingela Björck sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningens avdelning i Lund. Hon arbetar deltid på Kommunikationsavdelningen vid universitetet.

2016-01-29 Min replik införs med rubriken:

Ett liv utan koldioxid – omöjligt

Ingela Björck ( 27/1 ) oroar sig för den lilla staden Nasca i Peru, där man får vatten i kranarna bara en timme om dagen, skriver Sture Åström i en replik.

Det är ett vackert karaktärsdrag att vilja hjälpa behövande, men då måste man använda sitt sunda förnuft.

Hon skriver att bristen på regn beror på väderfenomenet El Niño. Detta inträffar med viss regelbundenhet, varför invånarna kan förbereda sig för det.

På samma sätt har torka även drabbat den konstbevattnade öknen i Kalifornien. Det beror inte på att torkan är en överraskning, utan på att befolkningen fördubblats på 30 år med större konsumtion av vatten samt att politikerna av miljöskäl avvisat alla förslag att bygga fler dammar. Mänsklig aningslöshet alltså. Eller brist på ansvar. Eller förnuft.

Björck skyller på klimatförändringarna, men de har inte synts till på 19 år. Hon tror att vi kan hjälpa Nasca, genom att minska utsläppen av koldioxid här. Dock är den gasen lika viktig för livet som vatten. Under årmiljonerna har växtligheten sugit ur atmosfären så mycket av gasen, att halten nu är besvärande låg.

Med mera koldioxid i luften växer det bättre så skördarna ökar. Växterna behöver inte så mycket vatten, vilket gör att öknarna minskar. Det är bevisat av satellitfoton. Det kan hjälpa Nasca.

Björck är så vilseledd att hon föreslår minskning av utsläppen, när deras verkan faktiskt är positiv. Enligt Patrick Moore, den ene grundaren av Greenpeace, förbättrar vi livet på Jorden genom att återföra fossil koldioxid till luften.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

De okunnigas lekstuga

150805-Vattenfall-Vindkraft

Lillgrund, 7 km söder om Öresundsbron, är Vattenfalls största havsbaserade vindkraftpark i Sverige, invigd 2008. Den har 48 vindkraftverk med totalhöjd cirka 115 meter upp till vingspetsen och rotordiameter 93 meter. Totalkostnad omkring 1,8 miljarder kronor.

VLT-Logga

2016-01-28

+ – + – + – +

Vindkraft gör allt fler svenskar fattiga, sjuka, arga, förtvivlade och hemlösa. På grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat.

+ – + – + – +

100 procent förnybart är ett av regeringens mantran. Det är tragiskt med en regering som saknar insikt hur det skulle ödelägga vårt land.

Förtroendet för regeringen dalar. Om vi grupperar Sifo:s undersökning utifrån energipolitik ser opinionen ut så här:

Realisterna:

M 25.6, L 6.0, KD 4.4 och SD 18.2

Summa 54 procent

Gröna gruppen:

S 23.2, MP 5.9, V 8.1 och C 6.8

Summa 44 procent

Politisk ideologi tränger undan kunskap och klokhet och Romson har blivit till en kvarnsten om Stefan Löfvens hals. För att ersätta kärnkraft måste 8000 mW el fram även vindstilla dagar. För att ersätta bensin, diesel och fotogen måste 85 TWh bränsle fram – hur? Det är två frågor som Romson och energiminister Ibrahim Baylan inte kan ge svar på.

Solkraft i Sverige får 1 kr och 10 öre, det är 400 procent, i subvention per kWh i förhållande till kärnkraft. Till det kommer fem miljarder kronor i det spanska solenergibolaget Abengoas konkurs där den totala förlusten är hisnande 90 miljarder kronor.

Vindkraft gör allt fler svenskar fattiga, sjuka, arga, förtvivlade och hemlösa. På grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat.

Bioenergi är en bristvara. Det finns inte så mycket ytterligare att ta ur de svenska skogarna för att tillverka el och fordonsbränsle. För vår elförsörjning finns därför bara kol/gas och kärnkraft att välja mellan.

Ordet kärnkraft föranleder tankestopp. Det vi nu kallar kärnavfall är en energiresurs mer än guld värd för kommande generationer. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

Endast 0,6 procent av offentligt riskkapital når innovationer i tidiga skeden och Löfven inledde grandiost med ett innovationsråd, resultatet uteblev. Många duktiga uppfinnare är ej ens behöriga att söka. Okunniga politiker i de grönas lekstuga får däremot slösa miljarder ur statskassan till gröna idiotprojekt och struntforskning.

100 procent förnybart är ett av regeringens mantran. Det är tragiskt med en regering som saknar insikt hur det skulle ödelägga vårt land och skada vår välfärd utan minsta nytta. Predikanten Rockström och mamsell Romson är inte vad en svensk statsminister bäst behöver som rådgivare.

Klotets snötäcke, ismassa och havshöjning har ej nämnvärt förändrats under de 44 år som satelliter kunnat registrera. Det blir alltmer uppenbart att koldioxid är en beskedlig växthusgas men livsnödvändig för allt levande som suktar efter mer. Att Löfven i den situationen så hårt backar upp den vacklande klimathysterin sänker helt hans förtroende.

Lars Cornell
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Var 2015 verkligen varmast?

160127-Temp-GISS-RSS

Här visas temperaturkurvor dels i blått från NOAA-NASA/GISS, som hävdar att 2015 var det varmaste året någonsin, och dels i rött från Satelliten RSS, vilket visar att 2015 var det 3:e varmaste året. Tillförlitligheten mellan de två metoderna behandlas nedan.

MVT-Logga

Motala & Vadstena Tidning

2016-01-27

Amerikanska NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, har meddelat att 2015 blev det varmaste året i Jordens moderna historia. Här i Sverige minns vi den varma hösten, men SMHI rankar året endast som det tredje varmaste, eftersom våren var kall.

Två olika serier av satellitmätningar visar att 2015 var det tredje varmaste året sedan 1979, då satelliterna först kom upp.

Vad skall vi tro? Satelliterna seglar högt uppe, så man kan undra hur noggrant de mäter. De passerar över hela Jorden, så obefolkade områden som öknar och ishav kommer också med. Deras data sköts av två oberoende universitet, som visat stor integritet. Vi bör kunna lita på inbördes jämförelser av deras mätningar.

NOAA utgår från mätstationer på marken, som är ojämnt spridda över globen. De påverkas av sin omgivning. Allt eftersom samhällena växer, blir allt fler stationer omgivna av asfalterade vägar, byggnader och annat som värmer omgivningen. En station skall stå på en öppen äng med stora avstånd till bebyggelse, skog och vattendrag.

År 2007 kunde endast 10 procent av stationerna i USA godkännas. Därför har många flyttats eller lagts ner. För statistikens skull behöver man ändå värden för de senare, varför sådana ”beräknas”. Dagens databas för USA har en stor andel fiktiva värden, googla ”falska temperaturer usa”.

I alla länder finns liknande problem och de avhjälps i olika hög grad. Flera forskare har separerat ut data från välplacerade stationer och funnit att de visar mycket liten uppvärmning.

Ett allvarligare problem är förvaltningen av världens databaser hos NASA/GISS. De har varit fritt tillgängliga för alla forskare. Många har nu märkt att avläsningar gjorda för 50 och 100 år sedan ändrats. Det har skett i stor skala och generellt har gamla värden sänkts medan värden efter 1950 höjts. Inom vetenskapen är ändring av rådata ett av de allra största brotten. Det kan motiveras i enstaka fall och måste då tydligt förklaras.

Svenske professorn Wibjörn Karlén har funnit stora ändringar mellan 2012 och 2013, googla: ”wibjörn giss”.

Det aktuella rekordet har uppstått först sedan data för det verkliga rekordåret 1934 sänkts i databaserna. Pressreleaser från NOAA, NASA/GISS och IPCC bygger oftast på ”justerade” temperaturer. Detta fusk betraktar oberoende forskare som en av vår tids största skandaler.

Otroligt nog blundar de stora nyhetsbyråerna för skandalen och sprider hellre de falska siffrorna som sensationer.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

KK-Logga

2016-02-01

Var 2015 verkligen varmast?

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vi skall vara rädda om kärnkraften

160127-Elkontakt i väggen

2016-01-18

ÖP-Logga

Om vi vill behålla välfärden i landet behövs kärnkraften. Tillskottet av el från vindkraften bör reserveras för kommande elbilssatsningar.

För de som jobbar för att minska människans koldioxidutsläpp måste en nedläggning av väl fungerande kärnkraft vara kontraproduktivt. Inget energislag ger under sin livscykel så litet koldioxidutsläpp som kärnkraften. Inte ens vindkraften.

De miljöpartister som inom regeringen drivit igenom en extra effektskatt på kärnkraft biter sig själva i foten. En skatt som gör att väl fungerande kärnreaktorer måste läggas ned i förtid, då denna skatt gör kärnkraften olönsam. Man tror att den kraftigt subventionerade vindkraften skall kunna ersätta kärnkraften. Kanske till viss del när det blåser starkt, men det gör det ju inte alltid.

Man gör även det felet att man jämför den samlade toppeffekten av vindkraften med kärnkraftens motsvarande effekt. Skillnaden är bara den att kärnkraftens effektleverans är väderoberoende. Medan vindkraftens effektleverans är helt och hållet väderberoende.

En kärnreaktor behöver stängas av då och då för underhåll. Därför behöver vi ett par rektorer för mycket. Den elen kan exporteras, för att minska koldioxidutsläppen i Tyskland när alla våra reaktorer är igång.

Björn Wahlberg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Skrönan om klimatet . . .

160125-Climate Zones
Jordens klimat är mycket mångfacetterat.

HH-Logga

2016-01-25

I pappersupplagan är rubriken:

Skrönan om klimatet har dessvärre förankrats i vårt samhälle

På nätet är rubriken istället:

Växthuseffekten är död, leve gravitationen

Härje Thunholm om en klimatskröna som har fått fäste.

Forskare har sedan länge noterat att temperaturen vid jordytan i snitt är ungefär 33 grader högre än den borde vara med hänsyn till solinstrålningen. En del forskare har sökt förklara den högre temperaturen med den så kallade växthuseffekten enligt vilken värmeenergi studsar tillbaka till jordytan efter att den värmt upp atmosfärens växthusgaser. Effekten brukar populärt beskrivas som att värmeenergi studsar fram och tillbaka.

Den svenske klimatforskaren Hans Jelbring har visat att den högre temperaturen beror på gravitationens inverkan på jordatmosfären och det behövs inga växthusgaser för att förklara de 33 graderna. Den australiensiske forskaren Doug Cotton har påtalat att växthushypotesen strider mot termodynamikens andra lag, som säger att värme inte spontat kan övergå från ett kallare medium till ett varmare. Växthusgaserna kan därför inte värma jordytan eftersom de oftast är kallare. Den enda effekten är att jordytan kyls något långsammare. Man kan jämföra med en termosflaska, som inte kan värma kaffet, men väl hindra att kaffet kyls för snabbt. Termoseffekten av de så kallade växthusgaserna är obetydlig och kan normalt försummas.

Påståendet att jordens klimat påverkas av växthusgaser är alltså en vetenskaplig skröna och klimatförändringar kan förklaras av naturliga variationer. Det visas också i praktiken genom att datorberäkningar av FN:s klimatpanel inte lyckats prognosera klimatet. Skrönan har dessvärre förankrats i vårt samhälle och det är därför hög tid att återgå till korrekt vetenskap i stället.

Den som vill veta mera rekommenderas att googla på forskarnas namn.

Härje Thunholm
Tekn.lic.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

The New World Order i Davos

160124-klaus-schwab-wef

Klaus Schwab, grundare och ordförande i World Economic Forum, som möts en gång om året i Davos. I Sydsvenskans ambitioner att visa sina goda förbindelser med världens makthavare fick han en helsida två dagar innan årets möte i Davos skulle börja:

Syd-Logga-HD

2016-01-18

“Den fjärde industriella revolutionen kan få följder som tvingar oss att ifrågasätta vad det innebär att vara människa.”

Jag bad om plats för nedanstående rader, vilket inte beviljades. Chefen för ledarsidan, Heidi Avellan, håller hårt på det Politiskt Korrekta linje i enlighet med Bonnier-koncernens övergripande linje:

+ – + – + – +

The New World Order

När Världsekonomiskt forum, WEF, i Davos inleds i veckan är det naturligtvis värdefullt att ta del av vad dess grundare Klaus Schwab tänker. Kärnpunkterna finner man i ett par meningar:

”Det är uppenbart att våra nuvarande styresformer och de dominerande modellerna för välståndsskapande inte motsvarar dagens och än mindre framtida behov. Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.”

Det man diskuterar är alltså något annat än demokrati och marknadsekonomi.

”. . . låter oss uppleva att vi är en del i något som är mycket större än vi själva, en sant global civilisation.”

Detta kan man välvilligt tyda som en dröm om en bättre värld. Alternativt som en kallhamrad maktspelares försök att locka oss in i en ”New World Order”. Den som också Rom-klubben med Anders Wijkman strävar mot med ”en ny ekonomisk logik”, Christiana Figueres och Ban-Ki-Moon i FN ser som en framtid med ansvarfull ”fördelning av världens resurser”, d.v.s. dina och mina pengar: Planekonomi.

Kan man bli annat än misstänksam, när världens största kapitalister, de tyngsta politikerna och våra trogna kommunister enas om ett gemensamt mål. Har de inte var sin uppfattning om vilka som sedan skall inneha makten i den framtiden?

Skall vi tysta se på medan de driver på den utvecklingen.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatet, utsläppen och katastrofen – det som är hänt och känt

151215-FAO-Spannmål-05-15

Statistik från FAO visar att skördarna av spannmål ökat med mer än 20 % på 10 år och mer än 40 % på 20 år.

Krbl-Logga

2016-01-18

FN-mötet i Paris handlade om klimatet. Det är komplicerat, men man förstår mycket utan vetenskapliga studier, om man utgår från det som hänt och är väl känt.

1 Klimatet har blivit en knapp grad varmare på 100 år.

2 Halten koldioxid i luften har samtidigt ökat drygt 30 procent.

3 Båda dessa faktorer har gynnat växtligheten, så att öknarna minskat och skördarna ökat. För många grödor anger FAO 40 procent på 20 år.

4 Världsbanken noterar att andelen extremt fattiga människor i världen har minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. Det blir nästan 2 miljarder.

5 Klimatet har varit både en, två och tre grader varmare under tidigare epoker: Medeltiden, Romartiden och Bronsåldern. Då har högkulturer uppstått. Värmen har varit bra. 

Både utsläppen och värmen har alltså varit välgörande för hela mänskligheten. Fara för framtida katastrofer syns bara i klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar. Sådana är meningslösa konstaterade dess egna experter i rapporten 2001.

Klimatet är ett oberäkneligt kaos och otillräckligt utforskat. Simuleringarna har förutsagt ständig uppvärmning, men denna har uteblivit de senaste 19 åren.  Det bevisar att simu-leringarna är meningslösa. Att IPCC ändå satsat på dem visar dess inkompetens. 

IPCC har oftast haft fel: Arktis is har inte smält, isbjörnarna mår bra, Antarktis istäcke växer, orkanerna är färre än på länge, havet stiger inte mer än normalt cirka en millimeter per år. Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas. IPCC styrs av politiker, de flesta från U-länder utan erfarenhet av vetenskap. De har inte visat sig kompetenta att skilja på äkta forskare och charlataner. De senare har inte förstått att naturlagarna begränsar havets höjning till ytterligare högst en millimeter per år, även om klimatet skulle bli varmare. Havet omges av kalksten, som neutraliserar det mesta av den koldioxid vattnet kan ta upp. Korallerna klarar sig bra. Det finns ingen anledning till skrämsel.

IPCC hävdar stöd av 97 procent av ”klimatforskarna”.

Men siffran kommer från så usla studier, att de bara betyder 3 procent eller 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

De som skrev under det stora ”klimatavtalet” i Paris tror sig nu ha räddat världen genom att ”stoppa klimatförändringarna” som inte märkts på 19 år, med åtgärder som inte har någon verkan. Det är så naivt att man kunde skratta åt det, ifall det inte vore för de enorma kostnader de drar på oss skattebetalare. Dessutom stryper de föreslagna åtgärderna vår ekonomi, så vi blir mycket fattigare.

Det blir en katastrof!

Nätverket KLIMATSANS
Sture Åström

+ – + – + – +

KK-Logga


2016-01-19

Klimatet, utsläppen och katastrofen

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Modellerna bevisar inte att det blir katastrof

150913-Spencer CMIP5-73-models

IPCC:s “klimatmodeller” har skapats med datorsimuleringar, som programmerats så att koldioxiden dominerar inverkan på den globala temperaturen. Då utsläppen förutsätts öka, visar modellerna hela tiden stigande temperatur. Som synes har detta blivit mer och mer fel sedan 1997.

NoT-Logga

2016-01-16

I ett debattinlägg 21 december ställer sig Wenda Jones frågande till en mening i mitt debattinlägg i NT 8 december: ”Idén att farlig global uppvärmning förorsakas av våra koldioxidutsläpp har ingen grund i observerade fakta”.

Wenda Jones invänder att det numera är välkänt att majoriteten av världens klimatforskare är överens om att global uppvärmning orsakas av människans missbruk av planeten.

Med all respekt för Wenda Jones; min diskussion handlade om bristen på observerade fakta till stöd för att våra koldioxidutsläpp förorsakar farlig global uppvärmning. Om vi skall kritisera varandras ståndpunkter är det bra om vi håller oss till vad som faktiskt sagts.

Det som de flesta klimatforskare är överens om är att det finns en växthuseffekt och att den verkar så att stigande koncentration av växthusgaser medför en uppvärmning vid jordytan. Den avgörande frågan är emellertid hur stor den uppvärmningen är i jämförelse med naturliga klimatpåverkande krafter. Och här är det vetenskapliga läget högst oklart. Det framgår av att IPCC i sin femte utvärdering (AR5) 2013 säger att klimatkänsligheten för koldioxid sannolikt (”likely”) är i spannet 1,5-4,5 oC, utan att ange ett mest troligt värde.

Ett antal studier som presenterades 2014 anger betydligt lägre värden. Lägsta värdet anges i en norsk studie (Skeie med flera 2014) med 0,9–3,2 oC.

Miljarder dollar har satsats på att ta fram klimatmodeller för att göra prognoser som skall visa vad som händer med klimatet om koldioxidutsläppen fortsätter. Men de duger inte att göra prognoser med. Alltsedan 2007 har IPCC själva övergått till att kalla dem för scenarier eller projektioner i stället för prognoser. Dessa scenarier har inte kunnat visa den utplaning av temperaturen som skett sedan 1997. Avvikelsen från faktiska, observerade data ökar år för år.

Så här skrev IPCC i sin tredje utvärdering (AR3) 2001: ”The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible”.

Hypotesen att våra koldioxidutsläpp kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning är just en hypotes som inte alls bevisas av klimatmodellerna.

Sigvard Eriksson
Norrtälje

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather