Förnybart på El Hierro, ett fullskaleprov

160307-Hierro-0

På en av Kanarieöarna, El Hierro, har man under 30 år planerat och byggt ett energisystem med syfte att göra ön 100% fossilfri, se här.

Det består av vindkraftverk med kapaciteten 11,5 MW, vars överskottsenergi används för att pumpa upp vatten från en lågt liggande damm till en uppe i bergen. När det blåser för lite kan vattnet släppas ner igen och driver då vattenturbiner med kapaciteten 11,3 MW. De gamla dieselaggregaten står kvar och svarar för reglerkraft. Det är en modell-anläggning, som man trodde skulle ha alla väsentliga komponenter för att leverera 100 % förnybar energi.

Systemet togs i full drift 2015-06-27. Under juli och augusti klarade vind och vatten ungefär 50 % av elbehovet, men sedan följde fem månader med svaga vindar. Då nåddes mellan 13 % och 27 %.

Driften illustrerar flera av de oundvikliga problemen med väderberoende elproduktion.

1. Energilagringen räcker bara för fyra dagar, inte för fem månader. Graferna ovan visar januari 2016, då den förnybara kapaciteten nådde 22 % av behovet och den mycket bra månaden februari med 54 %. Bättre resultat än så har ännu inte nåtts.

2. Fyra test med 100 % förnybart gjordes under de två månaderna. Den 14:e och 15:e februari kunde dieslarna stängas i 41 timmar, se nedan. Då begränsades vindkraftverkens kapacitet till 7 MW förmodligen för att inte överskrida dammarnas kapacitet. Effektregleringen sköttes av pumparna.

160307-Hierro-14-15-Feb

3. Frekvensen måste kontrolleras, vilket kräver mycket snabba reaktioner. Då kan inte den fördröjning accepteras som det innebär att varva upp pumpar och turbiner från stillastående. De måste hållas igång vid fullt varvtal, vilket innebär en ständig förlust, som kan uppgå till 30 % eller mera.

4. 50 % förefaller bli den praktiska nivån för det förnybaras andel av det totala energibehovet över året, inte mer.

En mer fullständig rapport finns här.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Förnybart på El Hierro, ett fullskaleprov

 1. I kommentarerna till rapporten finns uppgifter om priset för den el anläggningen producerar.

  Pris per KWh för återbetalning av investeringskostnader, produktionskostnader och vinst: ca 7,70 kr
  Konsumenten betalar: ca 2,20 kr
  Subventionerat (skattepengar): ca 5,50 kr

  Jag räknade på en eurokurs på 9,50 kr.

  Det är inte ens värt att skriva någon kommentar till detta. Men tänk er att vi skrotar kärnkraften i Sverige och inför liknande system i Sverige. Vattendammar eller batterier. Samma vansinne.

  Kunde man inte ha upptäckt detta med hjälp av datorsimuleringar? Vilken vind som förekommer på ön där denna anläggning ligger får de från flygplatsen på samma ställe. Det kan inte vara svårt att beräkna levererad energi i förhållande till vind, kalkylera hur mycket vatten som pumpas och hur ofta en diesel måste komplettera.

  Vi kommer nog snart få se liknande fullskaleförsök i Sverige. Snart står Stefan Löfven och värnar om att varje svensk ska öppna sitt klimathjärta (plånbok).

 2. Priset stämmer förbluffande bra det som jag mätt och beräknat åt moderaterna för elen i min sommarstuga på en ö utan elanslutning. Produktion sker via solceller, ett litet vindkraftverk och motorgenerator som reserv. Det är ett 24V system som lagrar i ett stort antal blyackumulatorer. Priset i mitt fall, drygt 7 kr/kwh, domineras av avskrivningar och kostnader för ackumulatorbyten vart 10:de år.

  1. Författaren av rapporten som det hänvisas till i denna artikel, Roger Andrews, avslutar beskrivning av sig själv med följande:

   “On specific energy and climate issues I’m guided by what the data tell me, not by claims made in the scientific literature. This is why you will find me disagreeing with most of the “consensus” views on climate change but not all of them. My main concern for the future of my three grandchildren isn’t climate change, but that the misguided efforts of the people who want to save the world from it will leave them freezing in the dark.”

   Ta bara sista meningen. Hur kan det vara så svårt att få folk att förstå precis bara det? Miljöpartister och liknande folk tror att offentliga investeringar kommer att skapa möjligheter, företag och jobb. Det enda det kommer att skapa är bortkastade resurser och skyhöga elräkningar till ingen som helst nytta.

Comments are closed.