Monthly Archives: June 2016

Från Paris till hemmaplan

160627-Östersund-Seminarium

Ovanstående är ett klipp från ett nyligen distribuerat programblad. Dagens innehåll sammanfattas här:

160627-Östersund-Innehåll

Det framgår med all önskvärd tydlighet att arrangemanget utgör propaganda för den politik som Parismötet COP 21 avsåg: Global fördelningspolitik under en “New World Order” organiserad av FN.

Beteckningen “seminarium” är missvisande. I ett sådant förutsätts deltagarna ha möjlighet att få ordet, ex.vis för att ställa frågor till programmets talare. Erfarenheten från liknande arrangemang i andra kommuner visar att inga kritiska frågor får luftas. Det är därför att betrakta som ett led i en politisk kampanj.

Hela arrangemanget hänger i luften eftersom man inte behandlar den avgörande frågan: Gör koldioxid något med klimatet överhuvudtaget. Istället förutsätter man att koldioxid har en skadlig effekt.

De senaste 60 årens “Fullskaleprov” visar att om så är fallet, har det huvudsakligen haft mycket positiva effekter för mänskligheten. Utsläppen är BRA !

Arrangemanget baseras alltså på en lögn.

Mest alarmerande är att denna politiska kampanj huvudsakligen bekostas av skattemedel. Nedan visas hur programbladet visar seminariets nio sponsorer. Av dem är sex helt skattefinansierade myndigheter och de tre övriga uppbär förmodligen betydande bidrag av skattemedel.

160627-Östersund-Sponsorer

För att en demokrati skall fungera, får skattemedel inte användas till politisk propaganda. Ingen medborgare skall behöva finansiera åsikter motsatta hans egen uppfattning. Varje avvikelse från denna princip är ett steg mot fascism. Det accepteras nu brett av dagens “etablissemang” inom politik och media.

Vart är Sverige på väg ? ?

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

La Niña efterträder El Niño – kyler ner hela globen

160624-El-Nino

Vid fullt utbildad El Niño har varmt vatten sköljt iväg hela vägen mellan Nya Guinea och Peru, röd markering. Under La Niña är denna yta istället kall.

Krbl-Logga

2016-06-23

Det blir kallare, La Niña har efterträtt El Niño.

Dessa båda fenomen påverkar vädret över hela globen.

De äger rum längs ekvatorn mellan Peru i öster och Nya Guinea i väster, nästan hälften av jordens omkrets. 

Solen värmer mest över ekvatorn. Där blir luften varmare och lättare, så den stiger uppåt. Då dras luft i norr och söder in mot ekvatorn. De luftmassorna släpar efter, så att de bildar vindar mot väster, passadvindar.

Dessa trycker ytvattet mot väster. På vägen värms det av solen från 20 grader vid Peru till 28 grader.

Vattnet trycks upp mot stränderna, så att havets nivå till slut stiger en halv meter. Varmt vatten trycks ner ända till 300 meters djup.

Detta förlopp tar några år att utvecklas.

Det varma vattnet i väster skapar så starka uppvindar att luft sugs in även från väster, vilket försvagar passadvindarna. Dessa ”tappar taget” om nivåskillnaden.

Ytvattnet sköljer iväg mot öster. Efter några månader är det varmt hela vägen till Peru.  

Det är El Niño! Denna stora varma yta värmer hela globen. 

Efter några månader tar de 300 meterna varmvatten slut och kallt djupvatten sugs upp till ytan.

Det får så god fart mot Peru att det fortsätter ända dit, så hela sträckan blir kall. 

Det är La Niña. Då kyls hela globen, googla ”la nu igång”.

Havet höjs vid Peru, så att vattnet sedan skvalpar fram och tillbaka ett par år innan allt börjar om.

Efter vinterns värmande El Niño har nu La Niña tagit över, så att vi kan få kallare väder ett halvår eller så. Detta ingår i vårt normala klimat och är inte tecken på ”klimatförändringar”. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

ÖA-Logga-1

2016-06-23

Apropå klimatförändringarna – så fungerar det med varma El Niño och kyliga El Niña

+ – + – + – +

Folk-Logga

2016-06-24

La Niña efter El Niño

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

La Niña nu igång

201618-La Niña

Bilder från NOAA som visar ytvattnets temperatur mellan Peru och Filippinerna, den övre för januari, den nedre för juni.

I januari var El Niño väl utvecklad med varmare än normalt vatten längs ekvatorn, markerat med rött. Hur det uppstår förklaras i posten “El Niño och La Niña“.

Nu i juni har temperaturen sjunkit dramatiskt, se undre bilden med blå markering. När ytvattnet skvalpar fram och tillbaka mellan kontinenterna, har nu det läget uppstått då kallt djupvatten dragits upp till ytan.

Detta har redan inneburit en tydlig sänkning av den globala temperaturen. Den kan väntas fortgå ännu några månader.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Läsa läxor eller tänka själv

150325-Illinois 97 %

Den centrala frågan i klimatdebatten är ofta förtroendet för FN:s klimatpanel IPCC och dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, ex.vis med påståenden som: “99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet”.

IPCC:s förste ordförande, Bert Bolin hävdade att det rådde “konsensus” d.v.s. 100 % majoritet. Det upprepade ständigt hans efterträdare, fast fler än 30.000 forskare i USA skrivit under en protest. År 2009 reducerade dåvarande ordföranden Rajendra Pachauri majoriteten till 97 % med hänvisning till den “studie” vid Illinois University, som visas ovan.

De flesta “klimatforskare” ansågs tillhöra American Geophysical Union, AGU, som har 62.000 medlemmar i 144 länder, 65 % i USA och Kanada, 17 % i Västeuropa. I den enkät, som studien byggde på, sände man ett frågeformulär till 10.257 medlemmar. 3.146 svarade, d.v.s. bortfallet var 70 %. Det är tillräckligt för att göra studien meningslös. Därefter gjorde man något om inte får förekomma i en opinionsundersökning: Man sorterade de inkomna svaren. Alla svar utom 77 sorterades bort. De ansågs komma från verkliga “klimatforskare”. Således 2 % av de som svarat och 7,5 promille av de tillfrågade. Av de 77 hade 75 givit “rätt” svar på den kritiska frågan. Det blir 97 % av de 77. Frågan var emellertid så formulerad att den inte behövde betyda stöd till IPCC:s hypotes. I verkligheten bevisar svaren således inte att fler än NOLL forskare stöder IPCC.

Att IPCC ändå hänvisade till en så utomordentligt usel “studie” betyder att dess ledning är ytterligt inkompetent.

Då informationen om uselheten började spridas, gjordes fler “studier”. I en hade 49 av 50 “svarat rätt”, vilket annonserades som 98 % stöd. I verkligheten utgjorde de 49 bara enstaka procent av de tillfrågade. Sedan har flera “studier” gjorts, som alla visat sig förtjäna beteckningen “bluff”.

+ – + – + – +

Arb-Logga

Tidningen Arbetarbladet i Gävle har nyligen visat stor öppenhet för debatt om klimatet. Insändare har snabbt postats på nätet. Huruvida de kommit i tryck vet jag inte. Då debatten blivit typisk på flera sätt tar jag upp de senaste inläggen.

+ – + – + – +

2016-06-13

Unge Marcus Henriksson, Falun, gymnasielärare i SO och aktiv i Miljöpartiet, inleder med en uppmaning att “rösta på rätt personer” i nästa val. Detta för att undvika den framtida värmekatastrofen, som kommer att driva miljontals människor på flykt:

Hur ser världens framtid ut?

+ – + – + – +

2016-06-14

Jag fick in en replik redan nästa dag:

Du har så fel i dina påståenden om vår framtid

(Rubriken formulerades av redaktionen.)

Svar till Marcus Henriksson, 13 juni

Våra problem illustrerar Marcus Henriksson med sina påståenden:

1. Aldrig någonsin i historien försvinner arter i så snabb takt som nu. Det är direkt fel. Dinosaurierna utrotades helt och mycket snabbt. Om han bara menar den sentida historien, vet man inte. Mänskligheten har inte tidigare hållit reda på alla arter.

2. Aldrig någonsin i historien har vi haft så stora klyftor, mellan fattiga och rika. Han har inte läst sin historia.

Förr fanns slaveri och livegna bönder. Många svalt ihjäl, 100 000 i Sverige år 1697. På 1920-talet fanns fattighjon i svenska socknar.

3. Aldrig någonsin har miljöförstöringen varit så stor. Där har han nog rätt, men hans eget parti, Miljöpartiet, är själv det värsta miljöhotet. Dess vettlösa kamp mot det inbillade klimathotet gör att resurserna inte räcker till verklig miljövård. Det står nu klart att koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas.

4. I framtiden kommer det absolut största hot vi kommer att möta, vara klimatförändringarna.

Här har han rätt, om vi ser 10 000 år framåt. Då ligger isen en kilometer tjock över Gävle. I ett mer mänskligt perspektiv kan han ha rätt, men ändå helt fel. Han tror att det blir varmare.

För det talar endast klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar, som dess egna experter förklarade meningslösa redan 2001. Solforskare visar att solen gått in i en passiv fas som för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt. Kyla är värre än värme.

Framtidens värsta problem är den politiska klassens överåriga ungdomsförbundare, som aldrig lärt sig vad riktigt arbete är.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

2016-06-15

Vad sägs om att läsa en bok om klimatförändringar?

Han upprepar sin övertygelse: 99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet. Nej, jag vet att det blir varmare.

+ – + – + – +

2016-06-15

Mitt svar kom in redan samma dag:

Läsa läxor eller tänka själv?

Svar till Marcus Henriksson, 15 juni

Klimatet är alltför omfattande för insändarsidor. Därför tar jag upp enstaka punkter här, men hänvisar till utförligare information.

Våra kunskapsnivåer är olika. Men viktigare är nivån på erfarenheter. Han har varit med i dryga 20 år, medan jag varit med i dryga 80 år och dessutom arbetat i många länder. Han är nöjd med att läsa en bok. Han behöver läsa en till: Tege Tornvall “Solen driver vårt klimat”. Men framför allt måste han lära sig att tänka själv. Kritiskt.

Henriksson tror att “99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet”. Det är inte sant. Klimatpanelen IPCC har reducerat majoriteten till 97 procent med hänvisning till flera “studier”. Dessa har varit så subjektivt utförda att de bara visat enstaka procent, googla “fusk i klimatdebatten”. Att IPCC refererat till dem vittnar om dess vetenskapliga inkompetens.

IPCC är en “intergovernmental” organisation, det vill säga “mellanstatlig”, rent politisk med andra ord. Dess förutsägelser vilar på datorsimuleringar, som dess egna experter förklarade meningslösa redan 2001, googla “ipcc tar wg1 505” och läs stycket som börjar “In sum. . .” IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Det gör däremot det fullskaleprov vi haft under 60 år. Då har både temperaturen och halten koldioxid i luften stigit. Jorden har blivit grönare, skördarna ökat dramatiskt och nära två miljarder människor har lyfts ur extrem fattigdom, googla “klimatförändringarnas verklighet“. Både värme och utsläpp är alltså bra. Efter ett fullskaleprov vet man och behöver inte gissa.

Koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas. IPCC:s larm har oftast slagit helt fel. Polarisarna smälter inte i ett 30-årigt perspektiv, isbjörnarna mår bra, havet stiger inte onormalt, fler söderhavsöar växer än minskar, havets pH är stabilt basiskt, orkaner och cykloner har blivit färre sedan 1990-talet.

Jag kommer gärna till Marcus Henrikssons skola och visar fakta som stöder mina påståenden.

Sture Åström

+ – + – + – +

2016-06-16

Frifräsaren Rickard hoppar in och drar ner debatten till rännstensnivå, så som många alarmister gör.

Du förnekar alltså hela växthuseffekten?

Ursäkta uttrycket, men vad är det för smörja du skriver. Fast vad kan förväntas av en representant för propagandanätverket “Klimatsans”. Ett nätverk sprunget ut Stockholmsinitiativet belönade med den föga så smickrande nomineringen “årets försnillare” av föreningen vetenskap och folkbildning.

Jag kan ge listor på flera hundra vetenskapliga institutioner, världen över, som intygar mänsklig pådriven klimatförändring.

+ – + – + – +

2016-06-18

Fakta, hypoteser och datorsimuleringar

Svar till Rickard, 16 juni

Bäste Rickard!

En utnämning till “årets förvillare” (inte “försnillare”) är något så lågt som vuxenmobbning. På min skolgård insåg tio-åringarna att: “Den som sa’t, han va’t”.

Jag förnekar ingalunda “växthuseffekten”, men noterar att kopplingen till koldioxid är obevisad och närmast helt motbevisad. Se mitt inlägg: “Läsa läxor” och googla “påläst men okunnigt“. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som tycker något. Det som räknas är vad mätresultat visar, om de så funnits av bara en man.

Efter de senaste 60 årens “fullskaleprov” vet man och behöver inte gissa. IPCC har arbetat med gissningar, vare sig de kallats hypotes, antagande, datorsimulering eller klimatmodell. De har inte stöd i några fakta, men sådana finner du genom att googla “rena observerade klimatfakta“.

I dag vet man alltså att utsläppen är nyttiga liksom att mer värme skulle vara bra. Dock visar solen att vår närmaste framtid sannolikt blir svalare, googla “solen jorden kallare“.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Det skall bli intressant att se om Miljöpartiet mobiliserar mer kompetent assistans till Marcus Henriksson. Det tycks inte ha skett, ännu efter en vecka har han inte återkommit.

+ – + – + – +

Arbetarbladet fortsätter sin generösa öppenhet för bidrag om klimatet. Här listar jag några fortsatta bidrag (Klicka på röd text, så kommer du direkt till källan):

Därför utsågs ni till årets förvillare

Rickard fortsätter sitt försök till mobbning. Jag frågar mig i vilket sällskap en fullvuxen och läskunnig medborgare kan sjunka så djupt.

+ – + – + – +

Inga fakta, bara beskyllningar

Mitt svar till Rickard. Därmed hade Klimatsans fått så mycken plats, att redaktionen införde en paus. Men andra fortsatte.

+ – + – + – +

Parisavtalet om klimatet finns inte

Mycket tydligt förklarar Lars Kamél skillnaden mellan ett “avtal” och en “överenskommelse”. Dokumentet innehåller inga bindande åtaganden och kan därför inte benämnas “Avtal”.

Man kan då undra hur akademierna nu behandlar kunskap, då juris doktor Åsa Romson kallat det för ett “bindande avtal”.

+ – + – + – +

Öbl-Logga

Marcus Henriksson fick sitt första inlägg publicerat i Ölandsbladet, vilket jag av en händelse noterade. De tog in mitt första svar.

2016-07-26

Världens problematiska framtid

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Motsatsen till SVT:s uppdrag

160614-SVT-Friktion-2

I programmet FRIKTION avsnitt 10 deltog:

Frida Berry Eklund, “Global Call for Climate Action”, tidigare verksam i Oxfam.
David Fjäll, programledare.
Michael Tjernström, professor i meteorologi, Stockholms Universitet.

Anmälan till Granskningsnämnden för Radio och TV. Reg.nr 16/01708

Program: Friktion Avsnitt 10, Den överhettade planeten. SVT2 2016-06-14 kl. 20.30

Programmet uppfyller inte kraven på saklighet och opartiskhet.

Brister i saklighet därför att det saknas väsentlig information, som pekar i annan riktning än den skrämselpropaganda, som programmet uppenbarligen vill förmedla. Ett exempel är att El Niño bara nämndes i förbigående som orsak till några varma månader och att den nu avlösts av den avkylande La Niña.

Annat att kritisera är det urval av faktiska förhållanden som gjordes. Vilket syfte hade det att välja Nigeria. Knappast ett exempel som är representativt för planeten om man nu inte menar att skrämma tittarna med en bild av hur vi alla kan få det framöver. Uppvärmningstakten är inte unik. I realiteten har den stigit ca 0.9 grader sedan 1880-talet t o m 2014 och under åren 1996 – 2014 inte alls? Källa: IPCC. Senaste månadernas “värmerekord” ligger inom mätnoggrannhetens felmarginal och klimat måste ses på längre sikt än ett par år efter IPCC-statistiken till och med 2014.

Valet att visa en stackars bonde på uttorkad krackelerad jord med en eländig oxe framför plogen och samtidigt bortse från det faktum att den högre koldioxidhalten bidragit till att planeten blivit grönare och öknarna minskat enligt NASA:s satellitmätningar är medvetet vilseledande.

När man spekulerade om att Nilendeltat kommer att bli omöjligt att odla kring på grund av havsnivåhöjningen utgår man från värsta fall i IPCC:s felaktiga scenarier, som flitigt kommuniceras. Dr Nils-Axel Mörners forskning visar att havsnivåhöjningen sedan hundratals år ligger rätt konstant på 1 – 2 mm/år och att landhöjning på en del håll är större och landsänkning på andra ställen är huvudorsak till översvämningar.

Detta är bara exempel på ett helt igenom tendensiöst program, som inte borde sänts.

• Brister i opartiskhet därför att representanten för en aktivistorganisation som Global Call for Climate Action, Frida Berry Eklund, utan vetenskapliga referenser fick utveckla sina föreställningar om klimathot oemotsagd och med intryck av att vara expert. Professor Michael Tjernström verkade inte helt uppdaterad, men företräder samma grunduppfattning. Det finns faktiskt välrenommerade vetenskapsmän med annan uppfattning. Programmet visar ensidigt upp den ena sidan av frågan och på ett mycket överdrivet sätt. Måste ses som ren propaganda. Borde inte sänts.

Denna uppläggning av programmet visar att avsikten inte varit att förmedla information utan att förmedla alarmistisk propaganda för politiska ändamål, d.v.s. direkta motsatsen till SVT:s uppdrag. Därför bör programmet prickas av granskningsnämnden.

Evert Andersson
Mats Kälvemark
Göran Wickström

Medlemmar i Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brunkolet och verkligheten

160613-Sigmar-Gabriel

Sigmar Gabriel, Tysklands vice förbundskansler samt näringsminister och sedan november 2009 SPD:s partiledare, Socialdemokraterna.

Den 4/11 2014 rapporterade tyska media att han utbrast “irre Zustände”, galenskap, om vissa effekter av Energiewende, energiomställningen, som innebär avveckling av kärnkraft och jättelika satsningar på sol- och vindkraft. Detta beskrivs lite mer utförligt i posten “Vindkraft i verkligheten“.

En hängiven anhängare av “förnybar” energi är däremot flitige skribenten Pontus Björkman. Hans argument finner genklang på många redaktioner. En artikel med titeln “En ryggsäck full av brunkol eller av framtidstro” har införts i dussinet tidningar.

Min replik har införts i några av dem:

+ – + – + – +

Arb-Logga

2016-06-09

Svar till Pontus Björkman, 1 juni

Pontus Björkman vill förmå regeringen att lägga ner Vattenfalls verksamhet med brunkol. Det vore en gigantisk kapitalförstöring, som skulle kosta oss medborgare hundratalet miljarder kronor. Han refererar till felaktiga fakta och blundar för verkligheten.

Visst steg den globala temperaturen några månader, men det berodde på det kortvariga, varma väderfenomenet El Niño, som vanligen övergår i den kalla La Niña. Det har redan skett. De tre senaste månaderna har den globala temperaturen sjunkit snabbt enligt trovärdiga mätningar med satellit. Vi torde få några riktigt kalla månader fram till jul. De 300 år av uppvärmning vi haft tycks ha upphört för 15 år sedan.

Lokal torka är normala inslag i vårt naturliga klimat. Trots detta har globen blivit 11 procent grönare på 30 år. Öknarna krymper. Att dagens katastrofer ibland är värre än på 70-talet beror oftast på att befolkningen som delar på vattnet fördubblats.

Polarisarna på land och hav smälter inte onormalt i ett 30-års perspektiv. Landisen på Antarktis växer. Havets nivå stiger inte mer än de normala 1 à 2 mm per år. Det innebär ingen fara för världens kuststäder.

Björkman sprider okunskap.

Ett beslut om avveckling av brunkolet är omöjligt eller onödigt av vart och ett av tre skäl:

1. Gruvdrift i Tyskland avgörs där, inte här.

2. Googla: “tysk el april 2016” för data om elproduktionen i Tyskland. Brunkolet är en så stor andel att landet inte klarar sig utan det. Dess regering kan inte godkänna en nedläggning.

3. Koldioxidens verkan på klimatet är en myt. Dess påverkan är så liten att den inte kunnat mätas. Däremot har den varit mycket gynnsam för växtligheten och världens skördar.

Tyskland har sol- och vindkraft med större total märkeffekt än marknadens behov. En vanlig månad kan produktionen bli 13 procent därav. Ofta är den bara enstaka procent.

Sol- och vindkraft får leverera all produktion till priser garanterade med subventioner. Kolkraften får leverera allt mindre och blir olönsam, googla: “vindkraft i verkligheten”.

De tyska regeringspartierna har beslutat att kraftverk för brunkol måste stå som reserv. De skall få betalt även då de inte producerar. Det förhandlar Vattenfall nu om.

“Irre Zustände”, galenskap, sade näringsminister Sigmar Gabriel. Väljarna i Tyskland har börjat förstå att koldioxid inte påverkar klimatet. Motiven faller för subventioner. Då blir brunkolet mycket lönsamt.

Vattenfall håller på att pressas till en ny idiotaffär som gör oss alla fattigare.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

En förkortad version har införts på flera håll

Östran-Logga

2016-06-10

Brunkolet och den tyska verkligheten

+ – + – + – +

SkD-Logga

2016-06-13

Brunkolet och verkligheten

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft

160611-Forsmark-Solnedgång-2

Skall solen gå ned över Forsmark även bildlikt?

ST-Logga

2016-06-12

Tyskland har kastat bort 2000 miljarder med enda resultat att de totalförstört en fungerande energimarknad. Ingen vet längre hur man ska ta sig ur det hela. Sverige bör undvika att gå i Tysklands fotspår vad gäller energipolitik.

Vindkraft är ett blindspår som passar särskilt illa i mörka och kalla norra Sverige. Vindkraft förstör enorma arealer värdefull natur. Naturen som är värdefull för turism, lantbruk och sunt skogsbruk. Vindkraft är en intermittent kraftkälla som inte kan matcha stabil baskraft.

Svenska folkets tidigare positiva inställning till vindkraft urholkas snabbt (enligt SOM-institutet). Den inställningen kommer att minska ytterligare därför att motståndet är starkt och aktivt. Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt. Vindkraftsexploa-törer är naturligtvis intresserade av en snabb avveckling av kärnkraften eftersom en sådan skulle leda till kraftigt höjda elpriser och därmed göra intermittent vindkraft mer lönsam.

Frågan är då: Vad tycker elkunderna om skenande elpriser? Kraftigt höjda elpriser skulle kraftigt minska elkundernas köpkraft och skada samhällsekonomin. Vindkraftsägarna skulle däremot kunna skratta hela vägen till banken men det kommer inte att ske. Långt innan kommer det att avslöjas att vindkraften är en kejsare helt utan kläder.

Torbjörn Eriksson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiet bekräftar sin okunnighet

130308-Mörner-Gauge stations

Havets nivå oroar inte, se här.

Detta diagram av den svenske experten på havsnivåer, dr. Nils-Axel Mörner, visar hur världens mätstationer får olika resultat för havets stigning. Genom att placera dem längs X-axeln efter deras mätvärde: lägst först och sedan i ordning efter stigande mätvärde, får han en tydlig S-kurva. Svansen nedåt avser stationer där landet stiger, ex.vis här i Sverige. Svansen uppåt avser stationer, där landet sjunker, vilket gäller många miljonstäder, som ligger på flod-deltan. Dessa består av uppslammat material, som sjunker under århundraden.

Havets verkliga stigning måste anses motsvara den närmast horisontella delen, där nästan hälften av alla mätvärden finns, c:a 1 mm/år plus-minus 1 mm/år.

Det faktum att IPCC valt siffror för svansen uppåt visar att dess ledare, politiker, inte har kompetens att skilja riktiga forskare från charlataner.

+ – + – + – +

ÖA-Logga-1

2016-06-10

Miljöpartiet bekräftar sin okunnighet – många bevis för att koldioxid inte påverkar klimatet

Svar till Rolf Andersson och Anna Carlemalm, MP, ”Fel att se temperaturhöjningen som en välsignelse” och Martin Lind, ”Enkelriktat om koldioxid – tveksamt att uppvärmningen varit bra”, Ordet fritt 7 juni.

Det gläder mig att MP Kramfors går i svaromål. Vanligen låtsas partiet inte om kritiken mot klimathotet. De vill inte ge kritiken plats i media. Nu bekräftar de nivån på sin kunskap:

1. De tycker inte världens minskade fattigdom betyder något.

2. De tycker inte att uppvärmning är bra, fast ”Fullskaleprovet” under 60 år visar just det. Tidigare varma epoker har haft blomstrande högkulturer: Medeltiden, Romartiden och Bronsåldern.

3. De tror inte att värme och koldioxid förbättrat skördarna, fast det bevisats i ett halvt århundrade i växthus. Att val av grödor och gödsel påverkat är så självklart att det inte behöver nämnas.

4. Havet stiger inte snabbare än 1 à 2 mm per år. Klimatpanelen IPCC har anlitat okunniga ”forskare”, som inte förstått när landet sjunker i stället för att havet stiger, googla ”havets oroar”. Fler söderhavsöar växer än krymper.

5. Orkaner, tyfoner och tornados har det senaste decenniet varit färre än på 90-talet.

6. Jorden har blivit grönare, öknarna mindre. Media rapporterar om torka, exempelvis i Syrien och Kalifornien, som gäller bevattnade öknar, där befolkningen fördubblats sedan senaste torkan. I USA har miljöpolitiker lyckats hindra den utbyggnad av vattenreservoarerna, som förståndigt folk velat göra sedan 70-talet.

7. Notera att Seine nu stigit 6 meter, men rekordet är 8,6 meter från 1910, innan koldioxidens ökning började på allvar.

8. Många glaciärer minskar. Men generellt började minskningen redan 1800 och har sedan fortsatt i samma takt oberoende av våra utsläpp. Det är ett av många bevis för att koldioxid inte påverkar klimatet.

Det är i högsta grad omoraliskt av ett parti i regeringsställning att inte använda statens stora resurser till att utreda den kritik, som är så allvarlig att den ställer hela klimatpolitiken på ända. Utsläppen av koldioxid är BRA för mänskligheten.

Martin Lind spekulerar om metanutsläpp och antar att metan påverkar klimatet. Det är lika fel som att koldioxid gör det.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Spansk och svensk el 9/6

160609-Spansk el

Ovan visas elproduktionen i Spanien för en slumpvis vald vardag, med siffror för kl 13.00. Är du intresserad kan du gå in på länken och välja vilken dag du vill studera.(Balear link är matningen till Mallorca och öarna runt omkring, såvitt jag förstår.)

Notera hur stabil produktionen är för de tre nedersta fälten: ´Kärnkraft, kolkraft och gaskraft. Den sistnämnda parerar i någon mån nattens nedgång i elbehov. Det översta mörkgröna fältet för kraftvärme är stabilt liksom fältet i ljust beige, som avser import, såvitt jag förstår. Det lila fältet för biokraft är också stabilt men närmast negligerbart.

De röda och orangea fälten för solkraft varierar någorlunda förutsebart, medan vindkraftens effekt, grönt, varierar nyckfullt.

Avgörande för systemets stabilitet är vattenkraften, blått. Den anpassar sin effekt snabbt efter efterfrågan och de nyckfulla producenternas variationer.

Som jämförelse visar jag nedan den svenska bilden för samma dag också kl 13.00.

160609-Svensk el

Här är kärnkraften helt konstant. Nästan lika konstant är värmekraft och, händelsevis, vindkraft. Vattenkraften tar upp svängningarna i elbehovet från 32 % till 57 %.


Gemensamt för båda systemen är beroendet av vattenkraft för att balansera variationer i andras effekt och i elbehovet.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Något om spansk el

160606-Spanien-Dagens elproduktion

RED Eléctrica de España, REE, har en mycket innehållsrik hemsida. Här visar jag dagens elproduktion.

Skalan på X-axeln går från kl 21 den 5/6 till kl 03 den 7/6.
Skalan på Y-axeln går från 18 GW nederst till 34 GW.

Rött visar programmerad produktion, grönt prognos och gult faktisk förbrukning fram till 20:30.

För varje tidpunkt kan man få effektens fördelning på de olika kraftslagen, här för kl 20:30:

Kärnkraft: 19,8 %
Kol: 14,5 %
Vatten: 20,5 %
Gas-ånga: 12,5 %
Vind: 6,7 %
Termisk sol: 4,2 %
Solpaneler: 2,0 %
Termiskt förnybart: 1,4 %
Cogeneración: 11,5 %

Vad den sista termen betyder har jag inte hunnit lura ut.

Det blåste tydligen inte så mycket som annars är vanligt.

Statistiken för hela maj månad visar följande:

26,2 % Vattenkraft
20,4 % Kärnkraft
20,6 % Vindkraft

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather