Svensk el oktober 2016

schuster-161105-se-okt-tot

Figur 1. Elproduktionen under oktober månad.

schuster-161105-se-okt-vind

Figur 2. Vindkraftens produktion.

Notera att även denna månad är svängningarna i effekt 1:10. Den extremt höga effekten söndagen den 30/10 genererade en topp i exporten.

schuster-161105-se-jan-okt-stapel

Figur 3. Producerad energi hittills i år.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Svensk el oktober 2016

  1. Meningen med kommentarer är att bidra till debatten med ny information eller nya synpunkter. Din raderade kommentar var en upprepning av ett krav du ställt flera gånger förut på att diagrammens utförande skulle ändras. Det var alltså tjat.

   Du kan ställa krav på ett annat utförande av en service du betalar för. Vad vi presenterar här har ingen betalt för att producera. Frivilliga gör det på den tid de kan sätta av. Du kan vara tacksam för att du får information, som du tycker är väsentlig, alldeles gratis.

   Tycker du att informationen skall presenteras annorlunda, är du välkommen att sända in bearbetade filer. Är de tillräckligt intressanta, lägger jag ut dem på bloggen.

 1. Hej !
  Jag har roat mig med att utnyttja siffermaterialet för att belysa hur oroande det
  fortsatta och ensidiga trycket på mer så kallad förnybar produktion verkligen är.
  sammanfattningen av elenergitillförseln under årets 9 första månader är följande:
  Kraftslag TWh %
  Vatten 53,9 44,9
  Kärn 49,0 41,0
  Vind 11,4 9,5
  Övrigt 5,5 4,6
  Summa 100,0

  Tillförseln av vatten- och kärnkraft har varit relativt konstant under perioden medan
  densamma har varit mycket varierande i en skala mellan 1 och 10 för vindkraften och har inneburit korta men många behov av import eller export av elenergi och därmed en press uppåt av priset under slutet av peri0den. Perioden har präglats av en torr
  väderlek som mot slutet har tärt på vattenmagasinen samtidigt som ökande vind-
  kraftandel har bundit mer vattenkraft och därmed lett till ovannämnd prisstegring.

  Slutsatsen av ovanstående studie är att fortsatt utbyggnad av vindkraft inte kan
  rekommenderas ty detta leder ofelbart till en ökad bindning av vattenkraften, som
  icke kan tillåtas om en samtidig avveckling och/eller driftsproblem hos kärnkraften
  skulle inträffa. Energimyndighetens förslag för en tid sedan att tillåta ytterligare
  18 TWh vindkraft att byggas måste definitivt avrådas ifrån vilket faktum stämmer
  väl överens med Kungl. Vetenskapsakademins deklarerade uppfattning att
  vindkraftens utbyggnad bör begränsas till max 10 TWh.
  Bästa hålsningar / Olof H-m

Comments are closed.