Monthly Archives: May 2017

Koldioxidens välgörande verkan

En bild säger mer än tusen ord. Här berättar tre bilder en hel historia: Koldioxid gör Jorden grönare.

Koldioxid är växternas viktigaste näring. Mer av den i luften gör att växterna förlorar mindre vatten då de andas, se posterna “Ett liv utan koldioxid  ̶  omöjligt” och “Koldioxiden har varit välgörande“. Därför vandrar de idag ut i öknarna, som minskar i omfång.

Detta gör att I-länderna inte har någon “Klimatskuld” till U-länderna. Tvärtom, de senare har fått bättre förhållanden med minskande öknar och större skördar. Den “Gröna KlimatFonden” är således bara ett påhitt för att ta världen ännu ett steg mot global planekonomi.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Flytande skatteparadis

En flytande ö-nation i Polynesien klarar förstås den förfärande stigningen av havet, men skapar också egna lagar och regler, ex.vis för skatter.

Klimathotet kan tas till ursäkt för allehanda smarta innovationer, ex.vis en egen nation för särskilt rika människor.

Dubai har redan inrättat “Floating Free Zones” där bara lagarna om kriminalitet gäller, som inom UAE, United Arab Emirates. Där finns redan 30 tullfria zoner, där utländska företag är garanterade 100 % ägande, 100 % frihet från skatter på företag och personal samt 100 % frihet att återinvestera kapital och vinster i företagarnas hemländer.

SEASTEADING: Hur flytande nationer skall återställa miljön, berika de fattiga, bota de sjuka och befria mänskligheten från politiker.

 

Det finns alltså oändliga möjligheter för de idealister som vill “rädda världen”.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vegetarisk kost är inte nyttigare

 

2017-05-26

Replik till Jonas Paulsson, Köttfri måndag, Kb 22/5 “Prova miljögrilla vegetariskt och bryt ovanan att äta kött“.

+ – + – + – +
 .

Se vidare i posten:

Animaliskt fett är bra för hälsan

Förra överläkaren Jenny Reimers konstaterar enkelt:

Vi är ju rovdjursbyggda och måste därför äta djur!

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sanna nyheter om Arktis

Figur 1. Utbredningen av isen på havet i Arktis enligt DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, 24/5.

Alarmerande spekulationer om Arktis framtid cirkulerade nyligen. De vantolkade den verklighet, som ser ut så här:

Utbredningen av isen på havet har det senaste året varit nära den för de fyra senaste åren. Sedan en månad är den större än de två senaste åren, se ovan. Inga tecken tyder på att isen kan försvinna under detta sekel.

Figur 2. Massbalansen för landisen på Grönland, DMI.

Grönlands landis har växt mer än vanligt sedan oktober. Kurvorna visar det ackumulerade tillskottet av massa i Gt, gigaton, sedan den 1:e september varje år.

Isen är 1½  ̶  3 km tjock. På ovansidan är det därför 10  ̶  20 grader kallare än vid marken. Det betyder att avsmältning huvudsakligen sker nere vid marken längs fronten i den södra delen av Grönland. Det ger en mycket liten yta för kontakt med luften. Naturlagarna begränsar då avsmältningens bidrag till havets höjning till en enstaka millimeter per år, även om klimatet skulle bli flera grader varmare.

Figur 3. Isbjörnarna har visat utomordentlig förmåga att anpassa sig till olika utbredning av isen

Isbjörnarna mår bra. Stammen är stabil med c:a 30.000 individer och normalt antal ungar. Stammen har klarat stora variationer av isens utbredning och kan inte anses vara utrotningshotad.

Larmrapporterna utgår från klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens värmande verkan, men denna har visats vara så liten att den inte kunnat mätas. IPCC:s förutsägelser om en varmare framtid har sålunda blivit mer och mer fel under två decennier, då ingen stigande trend av den globala temperaturen kunnat mätas.

De förfärande spekulationerna kommer från “forskare”, som vill skrämma okunniga politiker att anslå mera av dina och mina pengar till det de kallar forskning.

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-06-01

Arktis mår inte dåligt

+ – + – + – +

2017-06-02

Sanna nyheter om Arktis

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Stör vindkraften valar?

En av de tre vikvalar, som spolats upp på stranden nära Felixstowe.

Ärevördiga The Times rapporterade den 22/5 om tre döda vikvalar på stränderna i Suffolk:

Windfarms blamed after three whales die off Suffolk

Myndigheterna försöker fastställa vad som hänt valarna, varav en är 7 meter lång och torde väga mer än 5 ton.

Det är väl känt att valar navigerar med hjälp av egna sonar-signaler. Experter hävdar att det pulserande infraljudet från möllor kan störa dem så att de blir vilse. Utanför kusten finns flera vindkraftsparker, bl.a. Gunfleet Sands med 48 möllor.

John Cresswell, ordförande i Felixstowe frivillliga Sjöräddning, sade att dessa upprörande scener har blivit mer vanliga och tillade: Det är min personliga uppfattning att det beror på möllorna och mängden sand i vattnet. Om man stoppar båten utanför kusten, kan man känna vibrationerna och höra bullret.

Hans team bevakar 3 mil (svenska) av kusten och spanar efter flera valar.

+ – + – + – +

En kompletterande rapport om 29 strandade kaskeloter finns hos World Council for Nature.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Mikael Berglund utan fakta

Klimatpanelen IPCC bygger sina förutsägelser på sin hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet.

De hävdar stöd för hypotesen av 97 % av “klimatforskarna”. Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med. Men enkäten är värdelös redan då 70 % inte svarat. Sedan sorterar studenterna subjektivt bort alla utom 77 svar och räknar bara 75, d.v.s. 7 PROMILLE av de tillfrågade.

Att IPCC anfört en så oprofessionell enkät som stöd visar dess bristande kompetens.

Geofysikern och universitetslektorn Mikael Berglund utgår från IPCC:s larm utan att kolla hur trovärdig källan är, det mest fundamentala universiteten skall lära ut.

 

2017-05-09

Mikael Berglund protesterar mot vår artikel om Klimatlagen med rubriken:

“Nätverket Klimatsans en skojarförening – oseriöst påstå att klimatuppvärmning inte sker”

Där staplar han uttryck som dumheter, osanningar, skojarförening och lurendrejeri på varandra.

Allehanda skall ha en eloge för att sådant språk får bemötas med ett genmäle.

2017-05-22

“Var är dina invändningar mot våra fakta, Berglund?”

Mikael Berglund anför inga faktiska invändningar mot våra påståenden, som undertecknats av erfarna professorer och ledamöter av vetenskapsakademin.

Klimatpanelen IPCC:s ”bevis” för att koldioxid orsakar en uppvärmning, som kan bli farlig, är datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa omfattar över 50 parametrar, men man vet verkan av bara några få.

Alla andras verkan måste man gissa. Sedan räknar datorn ut vad som sker under en kvart eller så. För att nå år 2100 behövs ett par miljoner omräkningar, där gissningarnas fel multipliceras med varandra. På ögonmått ser man att meningsfulla resultat inte är möjliga. Det är precis vad IPCC:s egna experter förklarade år 2001.

Varför har då IPCC fortsatt med datorsimuleringar i 15 år? Svaret är något Berglund måste ta till sig: IPCC har ingen vetenskaplig kompetens. Panelen är ett politiskt organ styrt av FN:s medlemsnationer. Dess slutrapporter förhandlas fram mellan 130 nationer bakom stängda dörrar ”ord för ord” under en hel vecka.

IPCC hänvisar till stöd från 97 procent av ”klimatforskarna”, men det vilar på så usla studier att de bara bevisar några få procent eller promille, googla ”fusk klimatdebatten”. De flesta delegaternas intresse är att motivera bidrag från den ”Gröna Klimatfonden”, som skall få 100 miljarder dollar varje år.

Så har IPCC lanserat myten om faran med koldioxiden. Verkligheten har visat att klimat-modellerna blivit mer och mer fel under de senaste 20 åren, då ingen uppvärmning noterats.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Vi har bemött  flera tidigare inlägg av Berglund i Allehanda, se följande poster:

Faktiska observationer

Politikernas löften rent nys

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Afrika eldar med kol

Figur 1. National Geographic visar hur stor bristen på el är i Afrika söder om Shara.  

De olika färgerna visar hur stor andel av befolkningen som är utan elförsörjng. De gula noterna visar hur många miljoner människor det innebär. 

Vi vet att ekonomisk utveckling förutsätter tillgång på el, och ekonomin är en förutsättning för framväxten av demokrati. Trycket, eller suget, att bygga kraftverk och ledningar för el är således stort. Det har Kina lyckats utnyttja.

Figur 2. Kina har kontrakt på att bygga över 100 koleldade kraftverk i Afrika. 

Greenfield projects = Totalentreprenad från en grön äng 

Jag vet inte i vilken mån Kina försäkrar sig om ägande eller inflytande på annat sätt över de olika ländernas elproduktion. I något fall har Kina erbjudit sig att bygga och driva kraftverk och ledningsnät utan down-payment från regeringen. Vilken president kan säga nej till ett sådant erbjudande? 

Kan någon läsare undersöka hur vanligt det är och lägga en kommentar med uppgifter om det verkliga sakförhållandet ? 

Detta är ju en dramatisk kontrast till Kaliforniens självplågeri med jakt på utsläpp. Vad de än gör där, så ökar utsläppen mångdubbelt i Afrika. Och detsamma sker i Indien och själva Kina. 

Och vi skall ha i tankarna att koldioxid INTE påverkar klimatet, men bidrar till ökade skördar !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kalifornien går före

 

De totala utsläppen år 2014 i Kalifornien: 441,5 miljoner metriska ton CO₂ ekvivalenter. Staten har 37 miljoner invånare.

Sedan 2011 leds Kalifornien av guvernören Jerry Brown (D), som var guvernör även 1975 – 1983. Hans far Pat Brown var guvernör 1959 – 1967. Således en helpolitisk karaktär, vars erfarenhet av väljarnas vardag kan vara begränsad, något som visar sig i den nya lagstift-ningen om klimatet och utsläppen av “växthusgaser”, bloggpost hos Watts Up With That.

Den nya lagen SB 32 innebär att utsläppen skall minskas till samma nivå som 1990 till år 2020 och med ytterligare 40 % till 2030. Man inser att det är “det största vi någonsin gjort”, men beslutet har tagits utan utredning av behövliga åtgärder för dess genomförande eller dess konsekvenser för olika ekonomiska sektorer.

Hur skall bilåkandet minskas med 40 % ?

De mindre extrema regler som redan trätt ikraft har påverkat företagandet brett. Hur skall man få kossor att minska utsläppen ? Det senaste året har 53 mejerier gått bankrutt, lämnat staten eller helt enkelt stängt dörrarna.

En närmast ofattbar naivitet, okunskap och vårdslöshet avslöjas i yttranden som: “Kalifornien svarar bara för 1 % av världens utsläpp, så det spelar inte så stor roll om målen nås, men viktigare är att den teknologi och de system som utvecklas kan exporteras till resten av världen.”

Kalifornien skall alltså “gå före”, samma målsättning som vi får höra från våra miljöpartister.

Men marschen kan mycket väl bli att man “går före” bakåt. Genom bekanta känner jag till flera fall av företag inom datasektorn, som flyttat till Texas. Och ännu fler fall då svenska ingenjörer gjort flytten.

En familj i San Franciso har flyttat till en ort norr om Denver. Hon är läkare och han är arkitekt. Där är boendet mycket billigare. Det råder en byggboom på grund den stora inflyttningen från Kalifornien. Arkitekten får fler och bättre uppdrag.

Den nya lagen kommer att skrämma iväg många flera. Många företag. De som inte tar varningarna på allvar, utan blir kvar, blir sittande med obekväma begränsningar av sin frihet och mycket dyrare kostnader.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sverige behöver ett Folkvårdsverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftparken i Lemnhult

 2017-05-18
Jag har flera gånger ifrågasatt och ställt direkta frågor till Naturvårds-verket angående deras propaganda i vindkraftsfrågor (styrt av regeringen och får starkt stöd av C). Inget svar.

SLU:s vetenskapliga studie från Norrland visade att renar flyr vindkraften, men de vetenskapliga studierna om människors hälsopåverkan av det lågfrekventa infraljudet och övrig negativ människopåverkan borde för länge sedan satt stopp för den massiva vindkraftutbyggnaden.

Naturvårdsverkets formuleringar nedan om vindkraften:

”Inga utsläpp av luftföroreningar sker vid elproduktion” Det är lögn. Vattenfalls livscykel-analys liksom analys av ändliga resurser visar att vindkraften släpper ut tre gånger mera CO2 och använder nio gånger mera stål än kärnkraften för att bara ta ett par exempel (g/kWh).

”Man når flera miljökvalitetsmål” Det lågfrekventa infraljudet kanske inte stör rödlistade arter men det är hälsovådligt för människor? Man bortser helt från kvantifiering med vetenskapliga studier. Ett annat miljöproblem är spridning i naturen av det hormon-störande ämnet bisfenol A? Människors miljökvalitet?

”Utsläppen av luftföroreningar under hela livscykeln är små” Det är lögn. Här jämför man med utsläpp från fossil/kolkraftverk. Hur mycket el produceras i Sverige med kolkraft? Vi har vatten- och kärnkraft. Jämför med dessa.

”Mark som åtgår är relativt liten” Det gäller bara så länge vindkraften har en egen riskfil. Säkerhetsområden med minst 0,5 kilometer radie krävs för att skydda människor och djur från nerfallande vindverk (400 ton), skrot, is och fåglar. Tar man med infraljudet, vilket varierar beroende på lokal terräng, krävs över en mils radie. För mer än 3300 vindverk blir det totalt ett väldigt stort industriområde.

”Det finns risk för att fåglar störs eller förolyckas” Det har gjorts flera och väl kända studier som bekräftar att fågellivet massakreras i vindparksområden.

Det är häpnadsväckande att det enda som stoppar vindkraftetablering i dagsläget är förekomst av fladdermusen Barbastell och fridlysta grodor. Jag föreslår härmed att Folkvårdsverket upprättas och blir överordnat Naturvårdsverket.

Lars Carlsson

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nordpolen och isbjörnarna mår bra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-17

Veckans larm säger att det kan bli 6 – 12 grader varmare i Arktis till sekelskiftet. I mars var havsisens utbredning rekordliten för månaden. Det kan bli isfritt runt Nordpolen på sommaren redan om 20 år. Det kan ge stora störningar av vädermönstren runt hela jorden.

Enligt SVT sägs detta i en rapport från Arktiska rådet, men det är fel. Den kommer från en grupp forskare, som finansieras av rådet, men detta har inte sanktionerat den.

Arktiska rådet är ett politiskt organ för samarbete mellan de stater som gränsar till Arktis. Deras delegater möts i Fairbanks, Alaska, den 11/5. Rapporten avser förstås att ligga till grund för dess beslut.

Rapporten ger ett stort antal uppgifter, som ofta är vilseledande. “Isen på havet slog bottenrekord i mars”. Javisst, under ett par veckor var utbredningen en aning mindre än de senaste åren. Men nu, den 10/5, är den större än de tre senaste åren enligt dagliga data på nätsidan dmi.dk. Att anföra några veckors data i spekulationer om klimatets utveckling resten av seklet, vittnar om bristande omdöme. Idag finns inga fakta, mätningar, som tyder på att isen kan försvinna. Isbjörnarna mår bra.

Rapporten spekulerar i att landisen på Grönland kan smälta och orsaka högre havsnivå. Men i fjol ökade isens massa markant. Isen har funnits i mer än två miljoner år och har klarat många perioder som varit flera grader varmare än nu.

Sammantaget blir avsikten med rapporten tydlig. Den skall skrämma Rådets okunniga politiker, så att dessa beviljar mera pengar till dem som kallar sig forskare. Dessa utgår från klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan. IPCC hävdar att den har stöd av 97 procent av världens forskare och hänvisar till ett antal studier, som dock är så undermåliga att de endast bevisar enstaka procent eller promille, googla “fusk i klimatdebatten”.

Rapportens spekulationer baseras på IPCC:s “klimatmodeller” för framtiden. Dessa har visat sig mer och mer felaktiga de senaste 20 åren. Rapporten blir därför fabler eller fake-news.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather