Medievärldens vånda

Daniel Hirsch, konsult på PR-byrån Westander.

Medierna har blivit den allra viktigaste maktfaktorn i samhället. Politiker vågar inte komma med egna idéer, ifall de kan utlösa ett ”mediedrev”. Minutiöst bevakar de opinionsundersökningar, som visar hur väljarna blivit påverkade av mediernas rapportering.

”Medievärlden” är alltså mycket viktig. Så har en grupp journalister påpassligt tagit över en traditionsrik tidning och döpt om den till “Medievärlden”, samt vidgat utgivningen till digitala media. De har målsättningen att vara fria och obundna i sin bevakning av den svenska mediebranschen.

Så har de tagit in en debattartikel från PR-konsulten Daniel Hirsch:

Svenska medier hjälper klimatförnekare

Han protesterade mot att svenska tidningar publicerar klimatförnekarnas debattartiklar, eftersom det är en ”vetenskaplig icke-fråga” att utsläppen hotar människoliv.

Jag sände omedelbart in nedanstående replik.

+ – + – + – +

 Att strypa debatt är odemokratiskt

Den 20/9 angriper PR-konsulten Daniel Hirsch ”svenska tidningar” för att de publicerar ”klimatförnekarnas debattartiklar”. Då han anför artiklar från oss, nätverket KLIMATSANS, måste vi protestera.

Det är märkligt att någon i medievärlden så grovt missförstår dennas uppgift i samhället. Han vill strypa debatten istället för att gå in i den med sakliga och anständiga bemötanden.

Det är inte redaktionerna som skall avgöra hur fakta skall tolkas. Det skall läsarna göra. Media skall allsidigt redovisa fakta. Yttrandefrihet och debatt är demokratins understa fundament.

Det är vare sig seriöst eller anständigt att på meningsmotståndare klistra ett nedsättande nonsensepitet som ”klimatförnekare”.

Hirsch anför inga fakta men baserar sig på en helt felaktig uppgift: ”. . . att det med 95 – 100 procents sannolikhet är klarlagt att mänsklig påverkan varit den dominerande orsaken till den temperaturökning som uppmätts. . .” Med mänsklig påverkan menas främst utsläppen av koldioxid. Det är korrekt att FN:s klimatpanel IPCC hävdat detta.

Men IPCC styrs av politiker och deras byråkrater, inte av kvalificerade vetenskapsmän. Dess okunniga politiker har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare. IPCC:s alla väsentliga larm har visat sig falska. Därmed har IPCC förlorat all trovärdighet. Då de utger sig för att vara en auktoritet, skall media kritiskt granska dem, inte bara svälja vad de säger.

Inte heller Hirsch har förstått att han behöver kunskap, innan han debatterar naturvetenskapliga fakta. Han citerar ett antal rubriker, som han opponerar sig emot. Alla som vi skrivit är byggda på lätt bevisade fakta. Vi hänvisar till artiklarna som Hirsch länkar till men tydligen inte läst.

Den sensationella konklusionen är att ”Parisavtalets” mål redan kan betraktas som uppfyllt. Temperaturen har inte stigit de senaste 20 åren. Solen aviserar en avkylning de närmaste decennierna. Det finns inga tecken på att den globala temperaturen kan stiga över önskegränsen 1,5 grader.

För nätverket KLIMATSANS

Sture Åström, sekreterare

+ – + – + – +

Hirsch torgför en åsikt som omfattas av många redaktioner: “Klimatförnekare skall inte publiceras”. Vi märker ju hur omöjligt det är att få plats i flertalet organ , faktiskt alla som kan kallas riksmedia. Då “Medievärlden” vänder sig just till journalister har det tydligen vållat vånda att ta in vår kritik, som ju förklarar detta sätt som odemokratiskt.

Således har repliken inte tagits in. Istället har jag blivit intervjuad, vilket återgivits på ett korrekt sätt, se följande post.  Därmed har kritiken mot medias totalitära tendenser utelämnats.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Medievärldens vånda

 1. Om “klimatalarmisterna” haft rejält på fötterna, hade det ordnats debatter om huruvida ökningen av koldioxid i atmosfären påverkar klimatet eller ej. Det hade också varit intressant höra hur energiomställningen är tänkt att fungera i praktiken och dess kostnad. I Tyskland blev det inte som det var tänkt.
  Jag är övertygad att den dag media ordnar en debatt så kommer KLIMATSANS att ställa upp med stor kompetens. Eftersom media är så våldsamt ensidiga, titta jag gärna på YouTube. Media kan inte förhindra att kompetenta ”klimatförnekare” där framför sina synpunkter. Det finns vissa andningshål!

 2. Eloge för ett bra genmäle till den generande tydligt och uppenbart blåljugande lögn-fabrikören Daniel Hirsch, SÅ.
  Herr Hirsch uppvisar med sin löjeväckande artikel ett praktexempel på företeelsen att vara Fakta-RESISTENT — ett negativt ny-ord (((Lögn-media))) själva producerat för att stämpla verklighetsförankrade medborgare som icke trovärdiga.

  Daniel Hirsch är en värdig representant för (((Fake-News-media))) vilkens genomgående mkt tydliga agenda sedan decennier har varit — och ÄR — att censurera “obehagliga” SANNINGAR och benämna skribenterna bakom dem med alla tänkbara negativa epitet!

  PS: Antar att du med den sista meningen i artikeln menade:
  • “DÄREMOT har kritiken mot medias totalitära tendenser utelämnats.”

  1. Tack för din uppskattning !

   Jag menade “Därmed”. I och med att han lät mig komma till tals i en intervju, har han till nöds följt de pressetiska reglerna. I en intervju kontrollerar han formuleringarna, så att han kunde utelämna min syn på Hirschs förhållande till begreppet demokrati.

 3. Westander arbetar bland annat med följande :

  Klimat och energi

  Klimatförändringen är en ödesfråga och en av vår tids största samhällsutmaningar.

  Riksdagen har nyligen fattat beslut om flera viktiga mål inom klimat- och energiområdet. Vi på Westander hjälper företag och organisationer att engagera sig i klimatomställningen.

  Våra specialister analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen på klimat- och energiområdet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
  Verksamheten vaskar pengar ur den gröna ideologin och det är ju självklart PRkonsulten Daniel Hirsch inte vill ha motstånd i sin lobbing och minskade intäkter.
  På Westander hemsida får man stryka sista meningen: ” Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten”!

 4. Hur mycket vetenskap har man på sin sida,

  1. om man måste hota de som har andra vetenskapliga fakta med fängelse, publiceringsförbud, eller

  2. om man inte ens vågar ställa upp på en diskussion?

Comments are closed.