Benhård faktaresistens i Sydsvenskans ledare

Heidi Avellan politisk chefredaktör, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Heidi Avellan är politisk chefredaktör på de sammanslagna tidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, vilka nu ingår I Bonnier-koncernen. Hon försvarar ivrigt den professionella journalistiken och hävdar dess oberoende och dess viktiga funktion i samhället.

Jag har haft flera meningsutbyten med henne om hennes tro på klimathotet. Hon utmärker sig bland flera andra ledarskribenter, som jag kontaktar ibland, genom att faktiskt svara på mejl och göra det artigt. Det är inte vanligt på stora redaktioner.

Hon hävdar att hon följer de pressetiska reglerna om allsidig information och att ge plats åt “båda sidor”. Min erfarenhet är att i Sydsvenskan gäller det inte klimatfrågan. Där har även ledarsidan agerat mest som aktivist.

Jag hickade till när hon skrev en mycket klok rad , som jag tydde till en sinnesändring. Därför nedanstående mejlväxling:

+ – + – + – +

Lör 21 okt. 2017 kl. 11:36 skrev Sture Åström:

Hej Heidi !

Jag läser med intresse dina kloka ord idag och särskilt:

En journalist får inte bli en aktivist. En reporter ska rapportera, inte agera.

En viktig målsättning med hög moral. Men då måste du rapportera att det finns många forskare, riktiga forskare, som hävdar att koldioxid inte påverkar klimatet märkbart. Dess effekt är NOLL i praktiska termer.

Och även att IPCC:s påstående, att de representerar 97 % av “klimatforskarna”, vilar på så undermåliga “studier” att de endast bevisar 3 – 36 PROMILLE:

IPCC:s naturvetenskapligt okunniga politiker kan inte se skillnad på kunniga och okunniga “forskare”. IPCC har ingen trovärdighet. Dess öppet förklarade agenda är att förmå världen att införa en “global fördelningspolitik”. OBSERVERA: Offentligt annonserade avsikter.

När flera hela uppslag i HD/SDS förmedlar skräckscenarier om havets stigning från IPCC via SMHI, agerar ni som AKTIVISTER, inte som neutrala journalister.

( Notera att även SMHI styrs av en naturvetenskapligt okunnig politiker från regeringskansliet.)

Du behöver inte studera naturvetenskap för att skriva om klimathotet. Som nyfiken och hederlig journalist lyssnar du bara på “båda sidor” och rapporterar det. Och, jag lovar dig, det är inte svårt att förstå:

1. att “växthuseffekten”, som gör planeter med atmosfär varmare än de utan atmosfär, beror på atmosfärens tjocklek, inte på gasblandningen. Mätningar på de andra planeterna visar att halten koldioxid har INGEN VERKAN.

2. att energibalans med rymden uppstår på den höjd, där luften blir för tunn  för turbulens, c:a 11 km på Jorden. De molekyler som därifrån boxas neråt får ökad energi av gravitationen och blir varmare. Helt enligt allmänna gaslagen:

3. att Jorden blivit 14 % grönare på 30 år, vilket beror på att den högre halten koldioxid gör växterna tåligare mot torka.

4. att FAO rapporterar 40 % ökade skördar per 20 år, vilket till största delen kan tillskrivas högre halt koldioxid i luften.

5. att detta givit mer och billigare mat åt de allra fattigaste, så att deras antal minskat med närmare 2 miljarder sedan 1990, enligt Världsbanken.

Konklusionen är uppenbar: Den lilla uppvärmning vi haft har varit BRA. Den högre halten koldioxid vi fått har varit BRA.

Det är ovedersägliga fakta. Kan du bortse från sådan information ?

MVH Sture Åström

+ – + – + – +

Den 2017-10-21 kl. 13:39, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Jag är inte reporter utan ledarskribent. Mitt jobb är att framföra åsikter.

+ – + – + – +

22 okt. 2017 kl. 12:18 skrev Sture Åström:

Hej Heidi !

Stort tack för ditt snabba svar, som visar att du har höga ambitioner.

Men i ambitionerna ingår väl att leva som du lär ? Du gör faktiskt det helt motsatta beträffande klimatfrågan. Än så länge.

Att skriva ledare borde vara mer ansvarsfullt än att vara reporter. Anser du inte att en “ledare” skall visa vägen och sortera fram väsentligheter som hjälp till läsarna att förstå omvärlden ?

Även idag har ni flera utmärkta helsidor, som handlar om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Era läsare måste få veta att det finns forskning som visar att denna verkan är NOLL. Det är inte pressens ansvar att veta vad som är sant. Det skall läsarna få så allsidig information om, att de själva kan avgöra. Enligt dina ambitioner !

Titta på denna rapport, vars verkliga mätningar, obs inte datasimuleringar, visar att koldioxid inte påverkar “växthuseffekten” på våra grannplaneter.

Nyckelfrasen är: . . .despite great differences in atmospheric composition. . . Det betyder att mängden koldioxid inte gör någon skillnad.

Atmosfärens tjocklek tillsammans med gravitationen ger oss den värme, som gör Jorden beboelig.

Du anser väl inte att klimatfrågan är så obetydlig att du inte kan ta dig tid att ägna den de minuter det tar att läsa denna “Abstract”. Finner du facktermerna alltför svåra, hjälper jag dig gärna.

Kan du tänka dig några viktigare “väsentligheter” än de många rapporterna som visar att hotet från koldioxid är ett enda jättestort misstag, en bluff eller svindel. Och att Jorden håller på att bli kallare !  !  !

MVH Sture Åström

+ – + – + – +

Den 2017-10-22 kl. 16:30, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Vad är det du inte förstod?

Som politisk chefredaktör är jag ansvarig för vad tidningen tycker. Och i klimatfrågan delar vi inte din åsikt, utan har den som merparten av forskarna står för. Jag har sagt detta förr och nej, vi har inte ändrat uppfattning.

+ – + – + – +

22 okt. 2017 kl. 17:36  skrev Sture Åström:

Tack igen för så snabbt svar !

Nu förstår jag ! Du hade inte tid att läsa mitt mejl.

IPCC representerar INTE merparten av forskarna. Deras studier bekräftar bara 3 – 36 PROMILLE. Dessa är så okunnigt gjorda, att du inte har någon svårighet att förstå det:

Din åsikt vilar på en lögn.

Att många av världens regeringar också har blivit lurade, fritar inte dig som “ledare” från ansvaret att kolla fakta. Det är du som skall underrätta regeringen. Pressens ansvar är KRITISK GRANSKNING AV MAKTEN.

Eller hur ?

MVH//Sture

+ – + – + – +

Den 2017-10-23 kl. 09:17, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Vi baserar vår inställning på fakta och är helt trygga i detta. Oavsett vad du anser om IPCC:s hållning.  Tack för mejl, här tror jag inte vi kommer längre utan sätter punkt.

med vänlig hälsning

Heidi Avellan politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad

+ – + – + – +

Heidi Avellan visar sig vara en både ambitiös och flitig journalist. Hon svarade både lördag och söndag. Jag vet förstås inte om hon faktiskt läst mina mejl med länkar till bevis för mina påståenden.

Troligen är hon så religiöst övertygad om koldioxidens förbannelse, att hon inte gått till mina länkar. Den om de 97 % är så dräpande klar, att hon inte kan ha missförstått den, om hon faktiskt läst den.

I svenska riksmedia tycks religionen kristendom har ersatts av religionen ”bekämpa djävulen” i skepnad av koldioxid.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

12 thoughts on “Benhård faktaresistens i Sydsvenskans ledare

 1. Bra kämpat Sture! Jag har försökt påverka SvDs nya satsning på “klimatnyheter”, men där får man inte mejlsvar ens en gång!

 2. ”Bekämpa djävulen Co2 ”
  Journalisten, klimataktivisten och vänsterpartisten med förflutet på den syndikalistiska tidningen Arbetaren skriver i sin debattartikel ” I själva verket är lösningen på klimatproblemet tekniskt och okomplicerat”på kultursidan i SDS dvs att politikerna skall stoppa all användning av kol,olja och gas. Warlenius förslag innebär ökad fattigdom och svält i världen för jordens befolkning. I SDS hör klimat- och energifrågor hemma på kultursidorna och medlemsskap i klimatkyrkan underlättar publicering !

  1. Om vi hypotetisk påstår att att miljoner människor behöver flytta på sig på grund av klimatförändringar är det ett problem som vi relativt enkelt kan lösa. Det är ingen katastrof. Miljövännerna eller klimatalarmisterna vill i stället för det att vi ska hålla miljarder människor i svält som alternativ.

   Finns det någon som kan förklara denna logik?

 3. Det är ju som att banka skallen blodig mot en vägg. Hon vill ju inte förstå och inse sanningen. Det går aldrig att påverka en sådan människa som vägrar att ta sitt förnuft till fånga och inse sanningen. Hon har målat in sig i ett hörn, men är så förblindad att hon inte inser detta. En människa, som hon, som inte är öppen för åsikter från mer än ett håll förtjänar bara förakt.

 4. Bra Sture.

  Jag tror det är ledningen i Bonnier som har riktade direktiv till sina tidningsredaktioner att uppträda som nyttiga idioter åt miljörörelsen.

  Om det är fel slutsats kommer kraven från högre ort, nämligen regeringen som nu är röd-grön.

  1. Du har så rätt Curt Widlund, miljörörelsen är inte mottagliga för fakta.

   Det har nyligen basunerats om att insekterna minskat, men miljörörelsen står själva ansvariga för denna minskning som du så väl ger stöd för.

   Varifrån har då dessa uppgifter kommit?

   Jo, från Tyskland, där det har byggts mest vindkraft i världen.

   1. Det har visat sig att daggmaskar tar sig bort från vindkraftverk varvid jordar runt vindkraftverk blir svårare att bearbeta och avkastningen lägre.

 5. Ursäkta Sture men
  energibalans med rymden uppstår på den höjd, där luften blir för tunn för turbulens, c:a 11 km på Jorden. De molekyler som därifrån boxas neråt får ökad energi av gravitationen och blir varmare. Helt enligt allmänna gaslagen.

  Vilket nonsens!
  Effekten av “Allmänna gaslagen” kan ses I Pitarakker, fönvindar m fl fallvindar.
  Fysikaliskt uttryckt: säger luft som faller ner från höjder genomgår en så kallad adiabatisk kompression och genom fysikens termodynamiska lagar sker därmed en temperaturhöjning.
  Pitarak: Högtryck uppe på inlandsisen – 50 grader C eller lägre. Högtrycket flyttar sig mot iskanten och faller ner i fjordarm. Ju djupare luften faller dess då högre blir trycket och temperaturen (+ 6 grader inte ovanligt). Resultatet kraftiga vindar (orkanstyrka) från fjordens inre ut mot öppet hav.

  Temperaturen vid markytan och temperaturgradienten har inget med ”Allmänna gaslagen” att göra i normalfallet.

  1. Ursäkta Bengt !

   Du säger själv att luften som faller ner blir varmare. Det är gaslagen som gäller: När trycket stiger, stiger även temperaturen. I detta fallet kommer energin från gravitationen.

Comments are closed.