MÅNADSRAPPORT

En solstorm 2012-07-19 med våldsamma eruptioner av plasma, som faller tillbaka på Solen.

(Klicka på röd text för att komma till källan.)

 

Claes Lindskog sammanfattar några viktiga tilldragelser under månaden.

Februari 2017

2017-01-31: Trump har börjat agera för att lämna Paris-överenskommelsen som ju aldrig godkänts av kongressen, vilket krävs enligt Konstitutionen.

2017-02-01: En fara långt troligare och allvarligare till sina konsekvenser än en ev måttlig temperaturökning är solstormar (flares), där den senaste 1859 slog ut jordens dåvarande enda elektroniksystem (telegrafen). Skulle en sådan storm inträffa idag skulle civilisatio-nen som vi känner den vara skadskjuten i många år. Samtidigt finns det metoder för att skydda sig liknande de som man använder i stridflygplan idag, för att skydda mot kärnva-pen och som kostar bråkdelar av vad en onödig övergång till ett fossilfritt samhälle skulle kosta. Trump har med detta hot i sitt partiprogram, vilket hedrar honom. Sedan har vi frågan om varför det långt allvarligare hotet om ett asteroidnedfall numera ligger långt nere på NASA:s prioritetslista. De har väl inte tid, när de skall frisera all världens temperaturuppgifter.

2017-02-02: Vindkraft har återigen hamnat i ropet för sin negativa inverkan på fåglar.

2017-02-02: Vansinneslagar införs som kommer att förstöra Sveriges ekonomi till ingen nytta alls (illustrerad av den vanliga bilden av en skorsten i motljus, som uppvisar en mörk kvast av vattenånga, vilken inte berörs av lagen). Man får hoppas att Trump hinner före med att avskaffa eländet.

2017-02-03: Trump har börjat agera för att minska USA:s miljömyndighets (EPA) egen-domliga agerande. De har hävdat att koldioxid är en “förorening som skadar människor”.

2017-02-04: Vindkraftindustrin i Sverige vill, sedan marknaden för elcertifikat, helt enligt förutsägelser från klimatskeptiker, fullständigt kollapsat, och efterfrågan på vindkraft minskat, få extra subventioner “eftersom de går i spetsen för omställningen till fossilfritt samhälle”. Dvs de säger inte subventioner. På något ställe säger de “förbättrade finansiel-la strukturer”. I USA har vindsnurreägare också klagat och säger “att nu när vindkraften visat sig lönsam så tar staten bort subventionerna så att den inte längre blir lönsam”. Observera att här talar vi om den gynnade producentsidan av vindkraften som får betalt oavsett om strömmen behövs eller ej medan de stora kostnaderna ligger hos de konven-tionella elproducenterna som skall täcka upp för bortfallet när vinden inte blåser och som får betala för att sälja sin el när vinden blåser. Rent generellt är det en styggelse att politi-ker genom subventioner och prisjobberi styr vilka teknologier som skall överleva. Politi-kerna har nästan noll i teknisk kompetens och omger sig gärna med gurus på samma kompetensnivå (som t.ex. clownbröderna Wijkman och Rockström). Tänk på subventione-ringen av etanolbilar (stendöda idag), tänk på subventioneringen av dieselbilar (ifrågasat-ta idag pga svårigheter med rökgasrening). Nästa teknologi till rakning är (förhoppnings-vis) vindkraften. Vad återstår sedan av det “fossilfria samhället”? Solen? På natten och på vintern i Sverige? Tillåt mig skratta!

2017-02-05: En visselblåsare inom NASA/NOAA avslöjar att felaktiga metoder använts i den NASA/NOAA rapport som inför Pariskonferensen användes av alarmisterna för att hävda att det inte funnits någon temperaturpaus de senaste 20 åren. KU beskriver hur de metoder som låg bakom den rapporterade ökningen på ca 0,2 grader, dels var den kritise-rade metoden att använda kylvattnet i fartyg som mätare av temperaturen (fast detta kyl-vatten alltid är varmare än havsvattnet), och dels att markdata justerats retroaktivt på ett märkligt sätt där temperaturmätningar från 1930-talet sänkts och de nyare mätningarna höjts. När kommer detta i gammelmedia, där man gärna silar fram småsaker som påstås stöda uppvärmningsteorin, men undertrycker allt som kan tolkas som negativt för denna obevisade teori?

2017-02-10: Sedan New York Times, alltid i framkanten bland alarmistblaskor, för ett år sedan proklamerade “en torka utan slut som orsakas av den globala uppvärmningen” i Kaliforniern, hotas nu de stora dammarna av okontrollerade spillvattenutbrott, när de nu är överfyllda redan innan snösmältningen börjat.

2017-02-13: Tidningarna har uppmärksammat elbortfallen i Australien, men har naturligt-vis skyllt på sommarvärmen, medan det i själva verket är vindkraften som inte räckt till och vars fluktuationer minut för minut har fått nätet att kollapsa.

2017-02-15: Lagrådet kritiserar hårt förslaget till ny klimatlag. Vi får se om detta tramsiga lagförslag passerar Riksdagen.

2017-02-15: Alarmistiska megafonen SvD har hittat ett antal nya klimathot baserade på väderspänningar och på ett nytt institut inom SMHI som frångår all vett och sans (för att inte tala om IPCC:s rapporter). Hoten verkar något dubbelbokförda (både tomma mathyl-lor och höga matpriser!) eller töntiga (brist på snökanoner).

(Artikeln ligger bakom en betalvägg. Här några rubriker.)

 • Tomma hyllor i butiken på grund av missväxt någonstans i världen.
 • Dyrare med fler snökanoner, eftersom det blir mindre naturlig snö.
 • Fler parasiter och sjukdomar.
 • Lågt grundvatten med torra brunnar.
 • Längre odlings-säsong (positivt).
 • Skyfall med översvämningar.
 • Torka med skogsbränder.

2017-02-17: SvD och TT ryar om extraordinärt låga isnivåer vid polerna. För det första har de skrivit att totalytan i Arktis var 1,26 miljoner kvkm, när det verkliga talet är ca 14,2 mil-joner. Detta verkar vara samma fel som förra vintern när de hade blandat ihop avvikelsen från det normala med absoluttemperaturen och fick det till att temperaturen vid Nordpo-len var många plusgrader. Denna gång finns följande fakta: Skillnaden är liten jämfört med föregående år om man räknar rätt och i miljoner kvkm. Ingen vet hur nivåerna var före 1979 då satelliter började mäta men under första halvan av 1900-talet ökade årsme-deltemperaturen på Svalbard med 7 grader (!) och under början av 1900-talet och på 1930-talet hade både Arktis och Antarktis så lite is på havet att massor av tidningsskriverier och rapporter förekom om saken. I år är nivåerna marginellt lägre än tidigare år men detta är en effekt av den El Niño som värmt upp Jorden det gångna året.

2017-02-18: Trump har fått igenom tillsättandet av klimatskeptikern Pruitt som chef för EPA, amerikanska miljöskyddsmyndigheten. Kommenteras här.

O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

Juni 2016

160707-UAH-Lindskog

Mätningar av globala månadsmedeltemperaturen, juni 2016. OBS att grafen återger den sk anomalin (dvs temperaturavvikelsen från medelvärdet för varje plats på jorden). Grön linje är medelvärdet mellan de två El Niño-tillfällena och ljusblå linje är medelvärdet från mätstart till första El Niño-tillfället.

Mätvärdena i grafen är som vanligt erhållna med satellit (UAH) och gäller för luftlagren närmast över både land och havsytan. Satellitmätningarna ger oftast lägre temperaturökningar än termometermätningar över enbart landytan och är (tillsammans med mätningar från ballong) den enda mätmetod som undviker ett antal mer eller mindre kända felkällor hos termometer-mätningar (t.ex. urban uppvärmning, obefintlig täckning i polarområdena och den numera försämrade täckningen i glesbygder) och är den enda tillförlitliga metod som finns för att observera trender. Enligt IPCC:s teorier för koldioxidens inverkan värms de övre luftlagren först och värmen sprids så småningom till jordytan. Därför bör satellitmätningarna som mäter de undre luftlagren visa en uppgång före marktemperaturen. Att de visar noll uppgång borde få alla att inse att teorin är fel och att uppgången verkligen är obefintlig. Spiken som började år 2015 beror på en ny El Niño, som enligt grafen ovan nu har avtagit rejält.

 

ALLMÄNT

Den globala medeltemperaturen under juni 2016 var 0,34 grader C högre än medelvärdet under perioden 1981-2010 för temperaturanomalin (dvs 0,21 grader lägre än för maj 2016). Se fig.1 ovan (hämtad från http://www.drroyspencer.com/). Det cykliska fenomenet El Niño (som förra gången inträffade 1998) har nu nästan kommit ned i normal temperatur.

Nu har den globala medeltemperaturen enligt de pålitliga satellitmätningarna (se grafen ovan) varit konstant i ca 19 år och 11 månader trots att koldioxidhalten i luften (som FN-organet IPCC pekat ut som enda orsak) under samma tid har ökat från 360 till 400 ppm (d.v.s. med en tredjedel av den totala höjningen på 120 ppm sedan 1800-talet).

F.ö. har havsisytan i Arktis de tre senaste somrarna varit större än åren dessförinnan (men ligger fn något under det normala pga El Niño), isbjörnarna blir fler, ismängderna i Antarktis ligger sedan 10 år över medelvärdet, mängden tornados och stormar i USA och i tropikerna har de senaste 10 åren varit lägre än på många år och försurningen av världshaven ökar inte.

Månadens väsentliga nyheter

2016-06-11: Den globala uppvärmningen fortsätter att få skulden för alla ovanligare väderyttringar i hela världen och en massa dumheter dessutom (utrotning av en råttart, behovet att skapa utrymningskorridorer för djur på flykt undan uppvärmningen, globaliseringen förvärrar uppvärmningen, varmare somrar). Nu senast översvämningarna i Paris som “var värst på 100 år”. Hur stor var den globala uppvärmningen för 100 år sedan då översvämningen var mycket värre?

2016-06-14: Havsisen i Arktis har “aldrig tidigare” varit så låg i maj. “Aldrig tidigare” gäller dock bara sedan 1979 då man började mäta med satellit. Under hela medeltiden då temperaturen var 5 grader högre runt Grönland var isutbredningen väsentligt mindre än idag. Även under 1930-talet var man orolig för att isen skulle försvinna men den kom tillbaka de kallare åren efter 1940. Anledningen att senaste vinterns ismaximum blev lägre än åren dessförinnan var El Nino och också att vindar drev bort isen från stora områden.

2016-06-14: Ett inlägg på hemsidan Klimatupplysningen illustrerar enfalden i Parisöverenskommelsen där politiker och “klimatexperter” var överens om “att stoppa temperaturhöjningen vid max 2 grader före år 2100” (eller var det 1,5 grader?). Om man följer IPCC:s tolkning om att räkna från år 1750, har vi redan passerat uppvärmningstaket 1,5 grader! Så vad har man kommit överens om? Läs speciellt kommentar #9 från Lennart Bengtsson, vår kanske störste svenske klimatexpert (om man glömmer alarmistiska amatörer och schamaner som Rockström etc. som förresten varit väldigt tyst sista tiden).

2016-06-17: “Globala uppvärmningen gör att värmerekord slås på löpande band”. Detta är den sällsynt tydliga lögnen som nu trumpetas ut på SVT i en klimatdiskussion som har den mentalt lågtstående rubriken “Kokar planeten”? Förklaringen ligger helt på El Nino, inte den globala uppvärmningen som inte varit mätbar de senaste 20 åren. Man passar tydligen på att slå på trumman nu innan El Nino tar slut och temperaturen är nere i normala värden igen (dvs några grader lägre än när planeten kokade sist på 1200-talet). Att det inte är lätt för journalister att förstå siffror och logik framgår även av SvD:s artikel: “1,6 miljoner kineser dör varje dag av luftföroreningar”. Tänka sig: Halva befolkningen försvinner på ett år!

2016-06-20: Greenpeace-grundaren Patrick Moore har publicerat en rapport där han hävdar att livet var hotat för ca 18 000 år sedan då koldioxidnivån låg under 150 ppm, vilket är den gräns där växter kan utnyttja fotosyntesen. Han frågar också varför det skall vara så viktigt att hålla koldioxiden så låg som möjligt när optimum för växtlivet är ca 1000 ppm, vilket ligger under den nivå som varit den normala för Jorden de senaste hundratals miljoner åren. Patrick Moore gick ur Greenpeace för att politiken börjat bli människofientlig. Han är numera bort-Photoshoppad från Greenpeace broschyrer.

2016-06-21: Att det inte är så enkelt med solenergi inte ens om man bygger mycket stora anläggningar i en solig öken har tidigare påtalats och gällde ett Google-finansierat solkraftverk som inte uppfyller specificerade krav och som därför hotas av konkurs. Det senaste exemplet är ett solkraftverk som skall “kunna ge el till 75000 hem dygnet runt genom en listig saltlösning som lagrar energi”. I praktiken räcker tyvärr elen bara till ca 1/10 av dessa hus och när man betänker byggkostnaden 7 miljarder svenska kronor (ca 10 x dyrare än ett fossileldat kraftverk, men billigare än ett solcellsbaserat kraftverk med samma märkeffekt) ser framtiden inte så lysande ut.

2016-06-21: Det stora inbördeskriget bland klimatalarmisterna illustreras av att en falang fått Kaliforniens sista kärnreaktor stängd. Den andra falangen leds av James Hansen (fd NASA) som anser att kärnenergi är enda möjligheten. Bägge falangerna kallar den andres lösning för “gammalmodig”. Man kan skilja klimatalarmist A från klimatalarmist B genom att den första vill ha “förnyelsebar energi” (dvs inte kärnenergi men gärna biobränsle), den andre talar om “fossilfri energi” vilket omfattar både kärnenergi och biobränsle. Sedan finns det alarmist C som inte tycker om biobränsle osv, osv hela alfabetet ut.

Till saken hör att i Sverige har temperaturen stått still i 25 år och fortfarande är några år på 1930-talet de varmaste vi haft sedan man började registrera temperaturen även om 2014 enligt SMHI har varit något varmare (där man dock kan tro att den urbana uppvärmningen spelat roll). Inte heller har nederbörden eller antalet stormar ökat i Sverige sedan 1930-talet.

Det är fortfarande för tidigt att tro på en global nedgång i temperaturen sett i ett längre perspektiv även om många mätningar, speciellt de satellitbaserade, de senaste 15 åren i medeltal uppvisar en liten sådan nedgång. Flera teorier, baserade på andra orsaker till klimatförändringar än CO2 som t.ex. förändringar i solen, förutsäger en sådan nedgång. Säkert är att en utebliven temperaturhöjning under 19 år aldrig kan vara orsak till att vädret skulle ha blivit mer “extremt”.

De tre andra databaser som finns från bl.a. NASA-GISS och brittiska HadCRUT har tidigare visat en nästan obefintlig stigning, men har de senaste två åren blivit retroaktivt justerade så att de numera visar en ökning med några hundradelar per år, en effekt av att dessa databaser baseras på termometermätningar mest från storstadsområden (som uppvisar en uppvärmning pga en ökad bebyggelse under perioden 1850 till idag) och där historiska värden t.ex. från det varma 1930-talet i efterhand hela tiden “justeras” ned, oftast utan någon förklaring. Det är dessa några hundradels grader (jämfört med säsongsvariationer på upp till 50 grader) som av pressen och miljöcharlataner utpekas som varsel om kommande katastrofer.

+ – + – + – +

2 thoughts on “MÅNADSRAPPORT

 1. Detta är tankar jag burit på i många år,att inte tro på klimathysterin påminner om katolska kyrkans världsbild på medeltiden

 2. Skydden som kan stoppa utslagna energianläggningar, flygplanselektronik, datorer osv är EMPskydd. Ryssarna använder elektronrör i sina stridsflygplan för att undvika katastrofer med militärflyget. Idag har tåligare elektronikkomponenter tagits fram
  galliumnitrid som går högt i frekvens och kan han klara höga spänningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *