Monthly Archives: June 2014

Gissningar om trafiken är som klimatgissningar

2014-06-05 Folkbladet, Norrköping

http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=7030554

Av Bengt-Ove Högström och Sture Åström www.klimatsans.com.

Trafikverket har räknat grovt fel för järnvägarnas underhåll. SVT har granskat beräkningarna även för vanliga vägar och rapporterade den 4/6 följande: “En kontroll förra året visade stora och systematiska felkalkyleringar på 50 till 100 procent.”

Trafikverket säger till SVT att ”det är ett modellfel. Det är en väldigt avancerad datamodell, som inte fungerar helt perfekt i alla lägen.”

Modellerna utgör beslutsunderlag för vägbyggen på 522 miljarder kronor.

Vi ser en slående analogi med de datorsimulerade ”klimatmodeller” FN:s klimatpanel IPCC använder.

För att beräkna biltrafiken på olika vägar vet man hur de ansluter till andra vägar och till orter av olika storlek. Man har räknat antalet fordon under decennier. Men datorerna fordrar att man gissar flera faktorer, exempelvis trafiken till arbetsplatser, köpcentra, sport och friluftsliv, släkt och vänner, etc.

Gissningarna blir alltid lite fel. För att sedan räkna framåt i tiden gör datorn sedan några tusen eller miljoner beräkningar, som ökar felen. Om många faktorer måste gissas, kan slutresultatet inte heller bli bättre än en gissning.

Trafikverket behöver göra mycket färre gissningar än IPCC. Trafiken följer strikta regler. Klimatet är däremot ett kaos med ett otal drivkrafter, vars inbördes beroende är helt eller delvis okända. Ett exempel är molnbildningen, som IPCC erkänner att man inte förstår. Den är troligen den viktigaste faktorn.

IPCC baserar sina förutsägelser på dessa ”klimatmodeller”. Det är bara i dem man ser någon risk för ett ”klimathot”. Den risken syns inte i verkligheten. Denna har visat hur modellerna visat allt mer fel de senaste 17 åren, då ingen uppvärmning noterats.

IPCC ägnar sig åt fria fantasier. Seriösa solforskare ser nu tecken på några decennier med kallare istället för varmare klimat.

Andra införanden:

Något mer fullständiga versioner av denna artikel har nu blivit införda i följande lokaltidningar:

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.2428927

http://vlt.se/asikt/debatt/1.2528331-systematiska-fel-i-datamodeller

http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/systematiska-fel-i-datormodeller-8548081-default.aspx

http://www.bt.se/debatt/insandare/klimatmodeller-ar-som-fria-fantasier(4320010).gm

http://www.allehanda.se/opinion/insandare/systematiska-fel-i-datormodeller

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.2397505-systematiska-fel-i-dator-modeller

Jag tyder detta så att IPCC:s trovärdighet kan börja diskuteras, dock inte i rikspressen. DN och SvD refuserar alla våra försök att korrigera de helt felaktiga påståenden, som ständigt upprepas i deras debattartiklar om klimatet, över 30 det senaste året.

Rikspressens redaktörer verkar beslutna att gå till historien som de heligaste av domedagsprofeter.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Om Antarktis, tuppen och solen

KK-Logga

2014-05-28

Nyligen kom en ny klimatsensation i världspressen och spreds som vanligt av TT och SVT: Vindarna runt Antarktis blåser värre än på 1.000 år. Därmed ”stänger de in” kylan i Antarktis, vilket förklarar varför det blivit kallare där. De har blivit starkare under de senaste 70 åren samtidigt som halten koldioxid i luften stigit. De australiska forskarna Abram och England försäkrar att de därför ”klart kan länka de högre vindhastigheterna till högre nivåer av växthusgaser”.

Således är det den globala uppvärmningen som gör det kallare på Antarktis. Den lär ju ha varit skyldig till vinterns snöstormar i USA också.

Detta är samma logik som gamla tiders länk mellan tuppen och solen: Eftersom solen alltid går upp när tuppen galer, är det tydligt att galandet lyfter solen över horisonten. Ingen frågade tuppen, om han galer, när han ser solen. Eller när han ser hönorna komma ut.

Dock vet vi att Antarktis blivit kallare, så att isens utbredning slagit historiska rekord flera år i rad. I fjol mättes minus 93 grader i augusti. Med enkel logik förstår man att större skillnader i temperatur ger större skillnader i tryck, som driver fram högre vindhastigheter. Forskarna verkar ha fått orsak och verkan om bakfoten.

Med den standarden på forskning behöver vi nog inte tro vare sig på de 1.000 åren eller på koldioxidens verkan på vindhastigheterna.

När vi så förstått att Antarktis blivit kallare, kom nästa stora nyhet: Smältningen av isen på Antarktis är omöjlig att stoppa. Den kan höja haven med 1,2 meter.

Riktiga forskare vet att isen på Antarktis är mellan tre och fyra kilometer tjock. Upptill är det 25 grader kallare än vid havsytan. Där kommer det aldrig att tina. Däremot håller jordens inre flera tusen grader, som försiktigt tränger upp, så att landisen smälter underifrån i lagom takt för att inte bli tjockare. Den processen har koldioxiden förstås ingen inverkan på.

Sensmoralen: Från TT och SVT är nyheter om klimatet oftast vilseledande eller felaktiga.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fria fantasier om klimatförändring

2014-05-31 VLT

En insändare av Håkan Sjögren, tekn. dr, docent inom atomfysik.

http://vlt.se/asikt/svarasnabbt/1.2508427-fria-fantasier-om-klimatforandring

Ska vi kasta bort miljarder på fria fantasier som klimatförändringar?

Under rubriken: ”Största miljöproblemet är inte global uppvärmning” skriver professor Björn Lomborg den 4/5 på ledarplats i SvD att FN:s klimatpanel (IPCC) har beräknat kostnaderna för att begränsa utsläpp av koldioxid så att globala medeltemperaturen ”inte skall överstiga 2 graders ökning” till 11 procent av BNP år 2100.

Detta är mycket anmärkningsvärt. På 100 år ökade halten koldioxid i atmosfären med 40 procent medan medeltemperaturen ökade med 0,7 grader utan att någon del av ökningen har kunnat visas bero på koldioxid. Nu har under 17 år av ökande utsläpp av koldioxid den globala medeltemperaturen inte ökat utan snarare minskat. Man frågar sig vilka klimatförändringar talar man om? Och vilka klimatförändringar skall åstadkomma en ökning av 2 grader? Det måste röra sig om fria fantasier. Skall vi kasta bort miljardernas mångfald på fria fantasier grundade på felaktiga premisser som att koldioxid är en ”växthusgas”, vilket många har förletts till att tro?

Lomborg anser helt riktigt att de skadliga luftföroreningarna i första hand måste åtgärdas. Vi kan konstatera att varken solfångare, vindkraftverk eller LED-lampor löser några problem. Observera att koldioxid inte är någon förorening och ingen ”växthusgas” heller. Vi bör inte ta på oss något ansvar för en icke-pågående klimatförändring.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather