Monthly Archives: January 2015

Växthuseffekten tar semester

Klimat-150131-Skorsten med rök

HH-Logga

2015-01-31

För ett par veckor sedan kom nyheten att 2014 blivit det varmaste året någonsin, skriver Härje Thunholm, som menar att FN räknar fel om framtidens klimat.

“Någonsin” var väl inte sant, men gjorde sig bättre rubrikmässigt än “sedan 1840”. Tidigare rekord slogs med ett par hundradels grader för Moder Jord och med drygt 0,1 grad för det 80 år gamla i Sverige. Nyheten oroade eftersom den antyder att växthuseffekten fortsätter att verka med full styrka.

Temperaturmätningarna de senaste åren visar dock en större och annorlunda nyhet. Laddar man ner de hackiga temperaturkurvorna från internet, så blir det även med ögonmått uppenbart att temperaturen inte ökat efter de allra sista åren på 1900-talet.

Det har skett en lång paus i uppvärmningen, som varit uppenbar för forskarna en längre tid och bland vilka man tvistar om hur man ska tolka fenomenet. För ett enkelt ingenjörshjärta, som mitt, är två saker uppenbara:

* 1) Uppvärmningspausen har inte kunnat förutsägas med FN:s klimatmodell. Det visar att modellen räknar fel. På fackspråk kallas det falsifiering och är motsatsen till validering, något som en del forskare också ansett saknats för modellen.

* 2) Vi behöver inte fästa något större avseende vid de domedagsprognoser som hittills räknats fram med modellen eftersom den är felaktig.

Lite tillspetsat kan man säga att kommande klimatkonferenser kan ske utan att deltagarna behöver få sin nattsömn förstörd av den elfte timmens förhandling av ett till intet förpliktigande slutdokument.

Självklart gäller fortfarande att vi måste vara mycket rädda om de resurser som inte är förnyelsebara och det är väsentligt att med full kraft söka säkerställa deras bevarande så att inte brister uppstår.

Hur ser då framtiden ut? Genom studier av stjärnor på ljusårs avstånd vet vi att jorden kommer att gå under, men att det förhoppningsvis dröjer några miljarder år till dess.

Under tiden får vi kanske finna oss i att forskare och politiker i ohelig allians då och då kommer upp med nya domedagsprofetior i syfte att härska över oss.

Människan spår och Gud rår.

Härje Thunholm
pensionär

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Avsmältningen i Antarktis beror på vulkaner

Klimat-150131-Antarktis

NoT-Logga

2015-01-31

Vi skall sluta förneka vetenskapens tydliga budskap om klimatförändringar – det är Gunnar Kjelldahls budskap på NT Debatt 24 januari. Han begår dock det graverande misstaget att bortse ifrån att det vetenskapliga kunskapsläget är långt ifrån entydigt. Den avgörande oklarheten gäller storleken av koldioxidens verkan på den globala temperaturen.

Många forskare anser att växthuseffekten är överskattad av FN:s klimatpanel IPCC. Andra påverkansfaktorer som havsströmmar, molnbildningens mekanismer och cykliska variationer i solens magnetiska aktivitet är dåligt kända och möjligen underskattade.

En annan oklarhet är bestämningen av jordens medeltemperatur. Olika sammanställningar visar olika resultat.

I media har vi informerats att 2014 är det varmaste året hittills, globalt sett. Strängt taget är detta inte så viktigt. Det har skett en global temperaturökning med cirka 0,75 grader C under 1900-talet. Då är det inte underligt att det finns varma år i slutet på en mätserie som visar stigande temperatur. Det intressanta är att den globala uppvärmningen avstannade för cirka 18 år sedan och att vi sedan dess inte haft någon statistiskt signifikant uppvärmning.

Felmarginalerna i mätningar och statistisk behandling av data från tusentals mätstationer av varierande kvalitet är i själva verket större än den rekordmarginal som anges. Dess-utom visar två satellitbaserade mätningar helt andra slutsatser, varav en placerar 2014 som det sjätte varmaste året sedan den instrumentella mätningen började.

Man måste också fråga sig hur upphetsad man bör bli över att rekordet överskrider den gamla toppnoteringen från 1934 med, läs och häpna, 0,02 grader! Felmarginalen anges till 0,9 grader.

Gunnar Kjelldahl gör ett stort nummer av en rapport som talar om stor avsmältning av Antarktis glaciärer. Känner han inte till att den uppmätta avsmältningen i delar av västra Antarktis helt beror på de underliggande vulkanerna? Dessa är inte kontinuerligt aktiva, förorsakar inte någon ”ostoppbar” avsmältning och har inte något som helst att göra med koldioxidhalten i atmosfären?

Att koppla detta till en stigande havsnivå och påstå att denna stiger i en allt snabbare takt är minst sagt halsbrytande. Havsnivåhöjningen är för närvarande cirka två mm per år (0 – 3 mm per år, beroende på mätmetod och plats), ungefär samma som de senaste årtusendena.

Nej, Gunnar Kjelldahl, ”klimatvetenskapens” budskap är inte entydigt. Olika forskare kommer fram till olika resultat. Att påstå något annat tillhör den alarmistiska liturgin och är inte vetenskapligt seriöst.

Sigvard Eriksson, Norrtälje

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Katastroflarm: 0,02 grad varmare!

DT-Logga

2015-01-29

Amerikanska väderinstitut påstår att 2014 var det varmaste år som människan mätt i modern tid. Det tar klimatalarmister som bevis på fortgående, hotande uppvärmning.

Men vid närmare granskning är den påstådda rekordvärmen bara 0,02 grad högre än tidi-gare notering. Vid ännu närmare granskning uppges säkerheten för detta vara 38 procent – med 0,1 grads felmarginal åt båda hållen.

Därtill har instituten “masserat” tidigare temperaturdata för att få senare att framstå som varmare. Allmänt anses 1934 och 1998 som 1900-talets varmaste. Men nu har 1934 i efterhand ändrats till något kallare.

Allt rör sig om någon hundradels grad, tillräckligt för att få 2014 att framstå som varmast.

Alarmister gör också stor sak av att detta sekels början är varmare än förra seklets. Men det är helt naturligt, eftersom Lilla istiden cirka 1300–1850 var kallare med mindre solmagnetism som drivande faktor.

Sedan blev Solen mer aktiv med tre perioders uppvärmning fram till det varma El Niño-året 1998. Sedan dess har de fem institut som följer global temperatur inte registrerat någon fortsatt uppvärmning.

Men det är förstås varmare nu än i 1900-talets början – en knapp grad, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Nu är dock Solens magnetiska aktivitet åter minimal med få eller inga solfläckar. Det tyder på kommande kyligare klimat.

Inget att se fram emot!

Tege Tornvall
Faktajournalist, nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Destruktiv U-hjälp

HH-Logga

2015-01-27

Mänskligheten ska ta sig samman och lösa sina problem, tycker Pontus Björkman (helahalsingland.se 23/1), skriver Sture Åström, Klimatsans, som bemöter hans inlägg här.

Men han bör nog själv ta sig samman och lära sig skilja simuleringar, spådomar och gissningar från gjorda observationer och fakta.

Han nämner en rad problem men föreslår inga konkreta åtgärder, endast: Resurserna och kunskaperna finns, bara politiken saknas. Men vi minns vad Björkman brukar skriva om.

Han vill att mänskligheten ska minska utsläppen av koldioxid och påstår att vi har en klimatskuld att betala till U-länderna, bland annat genom IPCC:s Gröna Klimatfond om 100 miljarder dollar per år.

Utsläppen och en liten uppvärmning har gett oss en grönare Jord med kraftigt ökade skördar. Dessa har betytt mer och billigare mat för folken i U-länderna. Vi har ingen klimatskuld.

Med kunskaperna menar Björkman den okunskap som tron på klimathotet innebär. IPCC har inte visat att koldioxid har någon märkbar inverkan på klimatet. Fakta visar att det styrs av Solen och andra naturliga krafter.

Med resurserna menar han mina och dina pengar, som politiken ska skicka till Klimatfonden. De ska delas ut av FN:s byråkrater, som ofta kommer från korrumperade diktaturer.

Det blir sådan planekonomi, som gjorde östeuropéerna utfattiga. Minskade utsläpp betyder dyrare energi, mat, transporter, husbyggen, vägbyggen och allt annat som folken i U-länderna önskar sig. De blir ännu fattigare.

Björkman ansluter sig till den omfördelning av Jordens rikedomar, som diskuterades i Lima. Det blir konstgjord andning för U-länder och belönar korrupta regimer.

Det är rent destruktiv U-hjälp.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Infört samma dag även i Malmös gratistidning:

City-Logga

Minskade utsläpp kostar för u-länderna

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Replik till Mattias Goldmann

DT-Logga

2015-01-20

Replik: Sans och vett med fakta och logik

Svar till Mattias Goldmann med rubriken Klimatsans = snabba utsläppsminskningar den 16 januari.

Som sekreterare i Nätverket Klimatsans välkomnar jag Mattias intresse för begreppet Klimatsans. För oss medlemmar betyder det att bruka sans och vett i en debatt om fakta och logik. Vi skiljer hypoteser och gissningar från gjorda observationer och uppmätta data. Och vi betraktar historien noga, innan vi tror något om framtiden.

På 150 år har vi haft en beskedlig uppvärmning av trekvarts grad samt fått mera koldioxid i luften. Det är växternas viktigaste näring. Vi har fått en grönare Jord med minskade öknar och större skördar. Dessa har betytt mer och billigare mat, vilket lyft miljoner ur fattigdom och svält, googla koldioxid växt välgörande. Vi har alla blivit rikare. Vad är problemet?

När du nämner klimatförändringar, antar jag att du menar uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid. Du tycks utgå från klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar av framtiden, vilka förutsätter att koldioxid är den dominerande drivkraften för klimatet.

IPCC hänvisar till en statistisk bearbetning av temperaturerna från 1880 till 2012 i rapporten AR 5 volym 1 kapitel 2. En linjär utveckling har antagits, vars resultat skulle bevisa påverkan av koldioxid. Men, i kapitel 10 i rapporten konstateras att ett annat antagande skulle ge ett annat resultat. Med ögonmått ser man att temperaturen gått både upp och ner. IPCC:s ledning har valt en konklusion som är motsagd i deras egen rapport. Den erkände auktoriteten på statistikens matematik, Douglas Keenan, har avslöjat inkompetens hos IPCC:s statistiker, googla: Keenan IPCC AR5.

Data ger således inga bevis för att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Däremot är bevisen många för att naturliga krafter gör det. Solen förebådar nu några kalla decennier, googla pulkovo kallare. Vi ser inga uppmätta data som tyder på uppvärmning.

Att sortera ut vad som gäller kräver mer plats än debattsidor kan ha. Men du är VD för Fores, som arrangerar offentliga seminarier i viktiga frågor. Ett sådant är väl motiverat för vår ödesfråga? Vi erbjuder oss att medverka, gärna tillsammans med deltagare för IPCC:s linje. En förutsättning är förstås att vi får halva tiden till förfogande. Det skulle uppfylla vetenskapens mest grundläggande krav: Öppen debatt mellan företrädare för olika tolkningar av fakta. Jag hoppas du ställer upp på det.

Sture Åström

Sekreterare nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC flaggar falskt

141201-CO2-Temp
Illustration: Ole Humlum. Temperaturen har gått både upp och ner, varför ett antagande om en linjär utveckling är helt fel.

HH-Logga

2015-01-17

IPCC heter The Intergovernmental Panel on Climate Change, alltså en mellanstatlig, helpolitisk organisation, skriver Sture Åström, Klimatsans, i ett svar på Göte Bohman (15/1).

Den styrs av de 195 nationerna i FN, varav många är korrupta diktaturer utan erfarenhet av vetenskap. I Köpenhamn annonserade IPCC att höstens rapport förhandlats fram ord för ord mellan 350 delegater för mer än 120 nationer. De förstår inte vad vetenskap är. Det är inom politiken man förhandlar. Aldrig inom vetenskapen. När IPCC kallar sig vetenskaplig hissar man falsk flagg, googla: som driver IPCC.

Göte Bohman undrar (15/1) om 840 forskare kan vara manipulerade. Men i politikernas förhandlingar får forskarnas rapporter ibland helt motsatta konklusioner. Därför har de mest kunniga och kompetenta forskarna lämnat IPCC. De okunniga politikerna har sedan ofta valt okunniga forskare att lita på.

Bohman upprepar en rad osanna påståenden från IPCC. Det avgörande är koldioxidens påverkan på klimatet. IPCC hänvisar till en statistisk bearbetning av temperaturerna från 1880 till 2012 i rapporten AR 5 volym 1 kapitel 2. En linjär utveckling har antagits. MEN, i kapitel 10 i rapporten konstateras att ett annat antagande skulle ge ett annat resultat. Med ögonmått ser man att temperaturen gått både upp och ner. IPCC:s ledning har valt en konklusion som är motsagd i deras egen rapport. Den erkände auktoriteten på statistisk, Douglas Keenan, har avslöjat inkompetensen hos IPCC:s statistiker, googla: Keenan IPCC AR5.

IPCC har inga bevis för att koldioxid påverkar klimatet. Den lilla höjning av temperaturen vi haft och den ökade halten koldioxid i luften har varit bra: Jorden har blivit grönare och skördarna har ökat, så att miljoner människor lyfts ur fattigdom och svält.

Bevisen är många för att naturliga krafter påverkar klimatet. Solen förebådar nu några kalla decennier, googla pulkovo kallare. INGA data tyder på uppvärmning.

Havens nivå höjs inte, deras isar i norr och söder är större än någonsin uppmätt.

Liksom många andra har Bohman har blivit lurad av IPCC. Det är ju fel att bekämpa en uppvärmning, om det är en avkylning som kommer. Den senare är en större olycka med minskande skördar och flera oväder.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kritiskt nätverk granskar klimatlarmen

DT-Logga

Insändare

2015-01-14

Jag noterade med glädje inläggen den 12 januari av Lennart Back och Sigvard Eriksson. De ingår liksom jag i nätverket klimatsans.com. Det är ett fristående, fritt och öppet nätverk för insatta personer som förutsättningslöst kritiskt granskar och debatterar klimatfrågan.

Där finns ett 30-tal professorer, docenter och andra experter inom klimatrelaterade ämnen som meteorologi, klimatologi, geologi, geofysik, paleontologi, oceanografi, solforskning, polarforskning samt basvetenskaperna fysik, kemi och matematik.

Där finns lika många inom teknik, energi och ekonomi, ett 15-tal inom biovetenskaper, runt 25 inom politik, samhälle och media samt ett 30-tal ledande profiler från industri och näringsliv. Totalt cirka 130 blir med viss dubbeltäckning drygt 100 personer.

Lennart Back har varit universitetslärare i teknik och Sigvard Eriksson chef för medicinföretag. Från Siljansbygden märks bland annat svenska försvarets tidigare chefsmeteorolog Bengt Söderberg samt Hilding Sundqvist, prof. em. i meteorologi.

Alla har vi förutsättningslöst sökt grundfakta bakom FN:s klimatpanel IPCC och funnit att dessa inte stöder IPCC:s larm om hotande, av människan orsakad uppvärmning. Vi är långt från eniga i allt men menar att larmen är starkt överdrivna och illa grundade och tar resurser från andra, faktiska och angelägna miljöproblem.

De flesta är pensionärer och riskerar inte längre anslag och positioner utan kan tala fritt utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Flera inklusive mig själv har skrivit faktabaserade, kritiskt granskande böcker om klimatfrågan. Vi släpps sällan in på etablerade debattsidor utan hänvisas i regel till insändarsidor.

DT:s helsida för Back och Eriksson är därför glädjande!

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Mindre politik i klimatforskningen, tack!

150116-Skorsten med vattenånga
Förbränningens “rök” är mest harmlös vattenånga

NWT-Logga-0

2015-01-16

I jordens tidigare historia ändrades temperaturen först och koldioxidhalten sedan. Det var inte koldioxid utan naturliga processer som ändrade klimatet, skriver Lennart Back.

Svar till Eric Garbe (NWT 9/1)

Du påstår att koldioxid har stor påverkan på klimatet. Jag påstår att dess roll är statistens och hoppas att klimatvetenskapen i en nära framtid blir avpolitiserad och helt baserad på det som verkligen händer. Det kommer att få vittgående följder för de som likt FN och dess panel IPCC använder sig av tendentiösa argument för att driva en i grunden politisk agenda bakom kulissen ”rädda klimatet”.

Koldioxid är en växthusgas och dess förmåga att ta upp energi avtar mycket snabbt med stigande halt. När vi framöver släpper ut mer koldioxid minskar uppvärmningsförmågan hos varje ny molekyl. Därför började IPCC tidigt att använda hypotesen att koldioxidens allt mindre förmåga till uppvärmning förstärktes av den kraftfulla växthusgasen vattenånga. Hypotesen har emellertid medfört att datorstödda utsagor om framtiden för den globala temperaturen på senare tid stämmer allt sämre med verkligheten.

Hypotesen är falsk. Väderballonger och satellitmätningar har punkterat den. Utan vattenångans hjälp är de nutida utsläppen tämligen harmlösa och vetenskapligt underlag saknas alltså för alla de i klimaträddarkretsar så populära domedagsprofetiorna som baseras på 3-6 graders uppvärmning på sikt.

Detta har dock inte hindrat den grupp inom IPCC som mest består av hundratalet lokalpatriotiska delegater från olika länder att luta sig mot datasimuleringarna när de förhandlade(!!) fram den alarmistiska sammanfattningen Summary for Policymakers. Det är bland annat detta bedrägliga förfarande jag avser när jag påstår att FN bluffar om klimatet.

Du säger att en global uppvärmning är vetenskapligt säkerställd. Jag håller med. Vi har haft en uppvärmning sedan slutet av 1800-talet på cirka 0,8 grader. Men sedan 1998 har vi med 95 procents sannolikhet inte haft någon uppvärmning trots fortsatt stora utsläpp. Det är ett av många tecken på att koldioxidens verkan är obetydlig.

Du förvånar mig med att referera till vad som måste vara John Cooks flerfaldigt totalsågade undersökning där han försökt visa att många i den anonyma gruppen ”forskarna” sympatiserar med hypotesen om koldioxidens starka verkan på klimatet. John Cook är skapare av den alarmistiska bloggen Skeptical Science.

Du får det att låta som om jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer där beror på geotermisk värme. De smälter underifrån, har inget med koldioxid att göra.

I jordens tidigare historia ändrades temperaturen först och koldioxidhalten sedan. Det var inte koldioxid utan naturliga processer som ändrade klimatet. Kallt vatten löser koldioxid bättre än varmt, det vet alla som hanterat kolsyrade drycker. När haven värmdes upp släpptes mer koldioxid ut i atmosfären och vice versa. En alternativ teori säger att det i huvudsak är solens instrålning och gravitationen som åstadkommer växthuseffekten. Därmed skulle klimatets processer följa termodynamikens andra lag. Stämmer det är koldioxidens verkan noll. Denna teori är därmed inte så populär hos vissa.

Våra styrandes envisa och meningslösa jakt på utsläpp av koldioxid har kostat pengar. Det är inga småsummor vi hittills via skattsedel, elräkning och bränslepump har betalat på klimatets altare. Om man betraktar detta i ett globalt perspektiv faller följande citat en på läppen: Aldrig tidigare i historien har så många med så mycket av andras pengar åstadkommit så lite.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Korruption i miljöpolitiken

Klimat-Romson

VT-Logga

2015-01-12

Regeringen har utsett bockarna att sköta miljöns trädgård.Det nedlagda Miljömålsrådet har återinrättats och Maria Wetterstrand har utsetts till ordförande. Det må vara naturligt att dagens miljöminister Åsa Romson (MP) hittat ett sätt att avlöna sin klokare företrädare, som då mer energiskt kan lobba för partiets politik.

Anders Wijkman har utsetts till ordförande i Miljömålsberedningen, som är en parlamentarisk grupp med uppgift att lämna konkreta förslag till regeringen. Han är ordförande för ”Rom-Klubben”, en lobbyorganisation av miljardärer och tidigare topp-politiker. De driver idén om en ”ny världsordning” under FN med ett ”logiskt ekonomiskt system”, som vi har svårt att skilja från sovjetisk planekonomi. För att förena mänskligheten i kampen för denna idé, förklarade en av hans företrädare, Alexander King, att en ”gemensam fiende” behövdes och ”hotet om global uppvärmning” passade bra. Klimatfrågan är alltså bara en hävstång för att införa en världsregering. Oavsett Rom-Klubbens mål borde det vara helt uteslutet att anförtro ett politiskt uppdrag till en lobbyist.

Till ”nationell miljömålssamordnare för näringslivet” har Annika Helker Lundström utsetts. Hon var tidigare VD för intresseorganisationen ”Svensk Vindenergi”. Det är ett särintresse, som är direkt beroende av politiska subventioner. Det borde diskvalificera även henne.

Med utnämningarna får miljöpolitiken en slagsida åt klimatpolitik. Denna bekämpar en global uppvärmning, som är ett icke-problem, genom att begränsa utsläppen av koldioxid, vilka inte gör någon skillnad på klimatet. Detta ser inte alls ut att bli varmare utan snarare kallare.

Klimatpolitikens enorma satsningar är meningslösa och tar resurser från verkliga miljöproblem.

Sture Åström Nätverket Klimatsans

HH-Logga

Samma manus är infört även här under rubriken:

Åsiktskorruption i miljöpolitiken

Baro-logga

Klimatpolitikens enorma satsningar är meningslösa

SkD-Logga

2015-01-13

Åsiktskorruption i klimatpolitiken

Folk-Logga

2015-01-14

Lobbyist tar över klimatet

KK-Logga

2015-01-16

Åsiktskorruption i klimatpolitiken

PT-logga

2015-01-20

Åsiktskorruption i klimatpolitiken

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Solvariationer förklarar temperatursvängningar

150109-Solfläckar-Humlum
Illustration: Ole Humlum, www.climate4you

VK-Logga

2015-01-09

Åtskilliga klimatforskare menar, i opposition mot FN:s klimatpanel, att det kan finnas olika naturliga förklaringar till varför temperaturen ökat i världen sedan mitten av 1800-talet. Solvariationer är en minst lika trolig förklaring till de senaste hundra årens måttliga temperaturuppgång som ökningen av koldioxidhalten.

Det menar C-G. Ribbing, professor emeritus fasta tillståndets fysik, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Vad styr klimatet? Ett första svar på frågan är uppenbart. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvudorsaken till vårt klimat. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Av dagens klimatvetenskap, eller i varje fall i dess avspegling i medierna, framstår det som om koldioxid, styr jordens klimat. Sammanfattningarna från FN:s klimatpanel, IPCC, har angivit luftens ökande koldioxidhalt som huvudorsaken till jordens klimatförändring sedan slutet av 1800-talet. Eftersom industrialiseringen inneburit en stark ökning av fossilförbrukningen har man till och med preciserat att det är just koldioxid från fossilanvändningen som ökat medeltemperaturen cirka 0,8 grader Celsius.

IPCC: s utgångspunkt är att fram till cirka 1850 var klimatet styrt av naturliga processer. Avvikelser från detta kallas anomalier, och det är för anomalierna som man presenterar orsaker. Det är ett återkommande påstående att den mycket måttliga temperaturökningen sedan 1870, inte kan ha orsakats av naturliga processer.

Mot bakgrund av att jordens klimat förändrats mer under tidigare perioder, från istider till den medeltida värmeperioden, är det orimligt. Dagens ökning skulle kunna förklaras som en naturlig återhämtning efter köldperioden – ”lilla istiden” – den är varken stor eller dramatisk i ett geologiskt perspektiv.

IPCC: s påstående kräver kunskap om alla de naturliga faktorerna och deras inverkan på jordens temperatur. En sådan kunskap finns inte. IPCC erkänner till exempel att molnbildningen är dåligt känd. En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperaturökningen sedan 1870-talet.

Åtskilliga klimatforskare har, i opposition mot IPCC, föreslagit olika naturliga förklaringar till varför temperaturen ökat. En av dessa är att solen inte bara är den grundläggande förutsättningen för vårt klimat, utan också förklaringen till ”anomalierna”.

Tanken är ingen nyhet. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Detta berördes i en debattartikel 4/11 i VK. Figuren ovan visar att den globala medeltemperaturen är högre när flera solfläckar observeras. De gula och röda kurvytorna visar solfläcksvariationen och de blåa den globala medeltemperaturen enligt databasen HadCrut4.

Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldioxidhalt och global medeltemperatur. Korrelation bevisar emellertid inte ett orsakssamband. IPCC har genomgående avvisat att den globala temperaturökningen styrs av solfläckarnas variation. Detta trots att man med satellitmätningar funnit att den totala solinstrålningen vid toppen av atmosfären (TSI) är högre när det är flera solfläckar.

Man säger att denna TSI-variation är för liten för att påverka jordens klimat. Sedan 1971 har dock 232 granskade vetenskapliga publikationer ifrågasatt IPCC: s påstående att solens inverkan är obetydlig. Detta enligt bibliografin ”Popular Technology Net”. Diskussionen handlar både om antalet solfläckar under tidigare århundraden, uppskattningen av TSI innan satellitmätningarna inleddes 1979, och andra solrelaterade mekanismer.

Förutom det omstridda direkta sambandet finns möjligheten till ett indirekt samband. Med hjälp av spektroskopiska mätningar har man konstaterat att den ultravioletta delen av solstrålningen, som endast är en liten del av TSI, varierar betydligt mer än den vid andra våglängder. Denna strålning absorberas högt upp i atmosfären och bildar då ozon. Varierande halt av växthusgasen ozon kan ha en betydande klimatpåverkan. Solens periodiska variation, som ger en obetydlig ändring av det totala TSI-värdet, skulle alltså via ozonhalten kunna påverka den globala temperaturen.

Solfläckarna sänder ut starka magnetfält från solytan. För 20 år sedan föreslogs en magnetisk mekanism av Svensmark och medarbetare. Det magnetiska flödet adderas till jordens magnetfält, vilket styr bort den kosmiska strålningens laddade partiklar. Strålningen joniserar partiklar i atmosfären, så att de blir kondensationskärnor för vattenånga och därmed ökar molnbildningen.

Forskningen visar att nettoeffekten av moln är kylande. Det innebär att många solfläckar ger färre moln och större soluppvärmning. Färre solfläckar ger omvänt ett kallare klimat. Svensmarks förslag har testats genom simulering med testkammare både i Köpenhamn och i något större skala vid CERN. I båda fallen har kondensation observerats, men detaljerna återstår att bekräfta. I de två senaste IPCC-rapporterna nämns Svensmarks hypotes, men den avvisas utan tydlig motivering.

Sammanfattningsvis finns det minst två kompletterande mekanismer som kan förstärka den direkta inverkan av solfläckar på TSI. Båda kan vara verksamma, men det kan ännu inte säkert påstås att de dominerat klimatutvecklingen.

Det vore att göra samma misstag som IPCC. Däremot kan sägas att solvariationer är en minst lika trolig förklaring till de senaste hundra årens måttliga temperaturuppgång som ökningen av koldioxidhalten. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. De 95 procenten härstammar från användningen av instabila, overifierade räknemodeller. Det är en verbal etikett som saknar stöd i relevanta vetenskapliga resultat.

C-G. Ribbing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather