Monthly Archives: July 2015

Lätt motbevisad klimatskräck

Nedanstående är ett svar på ett cirkulär av Pontus Björkman, som hyllar Rockströms sommarprat i SR P1. Det har införts i flera tidningar. Skånska Dagbladet hade rubriken:

Mörk bild av vår planet

SkD-Logga

2015-07-29

Pontus Björkman är imponerad av sommarprataren Johan Rockström, som orerat om framtida katastrofer, liksom han gjort i mer än ett decennium. Det har alltid varit brått, men katastroferna har inte inträffat. Tvärtom har klimatet blivit lugnt. Sedan 18 år har den globala temperaturen inte stigit. Det bekräftas av samtliga fem mätserier, som varit världens riktmärke.

Den rapport som publicerades i juni med påståendet att det ändå blivit varmare under dessa år kunde snabbt tillbakavisas som spekulation baserad på manipulerade data. Inkompetens eller fusk alltså.

Rockström talar alltid om vad som kommer att ske. Då måste man utgå från vad som hänt, men det gör inte han. Det som hänt visas i observationer och uppmätta fakta, googla ”rena klimatfakta”. De visar:

Den enda ”klimatförändring” som uppmätts är en uppvärmning på trekvarts grad sedan 1880. Tillsammans med den höjda halten koldioxid i luften från 0,3 till 0,4 promille har den givit oss frodigare växtlighet med en grönare Jord och dramatiskt rikare skördar. Dessa har lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Utsläppen har varit nyttiga!

Havsisarna växer både i norr och söder. Orkaner och tyfoner har 20 procent mindre energi än på 90-talet. De globala återförsäkringsbolagen Swiss Re och Munich Re rapporterar 20 procent lägre kostnader för väderskador 2014. Havets nivå stiger inte mer än normalt, 1 – 2 mm per år.

Det finns inget ”klimathot”. Rockström fabulerar och Björkman vill tro på fablerna.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Det är förvånande att Rockström kör med så felaktiga påståenden som att “Arktis genomgår en abrupt uppvärmning”, när det är så lätt att finna fakta, som visar att isen växer där, ex.vis på dmi.dk. Den kalla vintern i Nordamerika har efterlämnat is i Hudson Bay som är “den tjockaste man sett på 20 år”. Är han så felinformerad eller ljuger han rätt ut? Det är ett fattigdomsbevis för svenska media att ingen journalist frågat honom om fakta bakom påståendena.

ALLT han säger är ju FEL !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Verklighetsfrämmande drömmar

KK-Logga
Detta är fortsättningen på ett meningsutbyte, vars början finns här.

2015-07-24

KK-150724-Lundin-2

Det är typiskt att alarmisterna aldrig vågar diskutera sakfrågan och dess fakta. Deras argumentering har stora likheter med religiösa resonemang, det viktigaste är vad man TROR och vem man tror på. Det är för jobbigt att försöka tänka själv, i synnerhet med krav på logik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatavtalet i ljuset

150429-Figueres

Enligt exempelvis FN:s miljöchef Christiana Figueres blir det första gången i historien som världsekonomin transformeras med avsikt. Hon har också uttryckt åsikten att demokrati är ett problem för klimatpolitiken och att hon ser Kina som ett bra exempel, skriver Lennart Back.

NWT-Logga-0

2015-07-23

Ta fram klimatavtalet i ljuset

Eftersom koldioxidens effekt på klimatet fortfarande är okänd är klimatskulden och tvågradersmålet bara rubrikvänliga politiska honnörsord som saknar vetenskaplig underbyggnad, skriver Lennart Back.

Om ett knappt halvår är det tänkt att alla medlemsstater skall underteckna FN:s klimatavtal i Paris. Många har säkert sett blänkare om avtalet i tidningarna, men när det gäller innehållet har inte mycket sluppit ut. Man kan lätt få intrycket att de som ivrar för ett svenskt undertecknande, det vill säga gröna och röda politiker samt majoriteten av Mediasverige med SR och SVT i spetsen, gärna ser att allmänheten vet så lite som möjligt om avtalets konsekvenser.

Nedan några av avtalets huvudpunkter i mycket kortfattad form:

Ett viktigt mål sägs vara att klara det så kallade tvågradersmålet. Mer om det nedan.

Det skall inrättas en gigantisk så kallad klimatfond som FN skall administrera. Eftersom väst påstås ha en klimatskuld till u-länder på grund av sina koldioxidutsläpp är det de som skall finansiera fonden. Inbetalningar på hundra miljarder dollar per år fram till 2020 har nämnts.

Avtalet skall fastställa utsläppsbegränsningar för att uppnå målet. Man avser att inrätta en klimatdomstol som skall ges stora befogenheter när det gäller sanktioner mot länder som inte uppfyller sina åtaganden.

Röststarka u-länder med snabb tillväxt, som Kina och Indien, har i princip skaffat sig fria händer att ordna sin energiförsörjning. I övriga u-länder skall fonden stödja utbyggnaden av dyra så kallade förnybara energislag. De som vill ha bidrag skall förmås att hoppa över det utvecklingssteg som baseras på billig fossil energi. Denna majoritet av u-länder skall alltså med fonden som morot hindras från att utnyttja stabilare energikällor som levererar el kontinuerligt och passar deras plånbok bättre.

Tvågradersmålet uppfanns på 1970-talet av en ekonom, William Nordhaus. Det var långt senare det dök upp i klimatdebatten. Eftersom koldioxidens effekt på klimatet fortfarande är okänd är klimatskulden och tvågradersmålet bara rubrikvänliga politiska honnörsord som saknar vetenskaplig underbyggnad. Den tilltänkta brandskattningen av västvärldens ekonomier baseras alltså på utsläpp vars verkan man inte känner. När data som indikerar kommande katastrofer saknas har FN och dess panel IPCC istället hänvisat till datamodeller som starkt överdrivit koldioxidens klimatpåverkan; man har inte velat riskera att människor slutar oroa sig för det framtida klimatet och börjar ifrågasätta larmen och därmed basen för avtalet.

De egentliga avsikterna med avtalet har nämligen med tiden blivit allt tydligare. Trots namnet handlar det inte så mycket om klimat utan mer om makt och pengar. Enligt exempelvis FN:s miljöchef Christiana Figueres blir det första gången i historien som världsekonomin transformeras med avsikt. Hon har också uttryckt åsikten att demokrati är ett problem för klimatpolitiken och att hon ser Kina som ett bra exempel. Vi närmar oss via avtalet en global världsregering i FN:s regi som med hjälp av klimatfonden inrättar något som är svårt att skilja från global planekonomi.

Tycker man att de överstatliga institutionerna i dag har för lite att säga till om är det bara att sitta still i båten. Avtalet innebär ett rejält kliv i riktning mot mer överstatlighet. Tycker man däremot som jag att de redan har tillräckligt stort inflytande måste undertecknandet förhindras. Men hur skall folk kunna ta ställning till ett avtal med okänt innehåll? Här har alla media, och i all synnerhet SR och SVT, en angelägen uppgift som de hittills försummat: Se till att miljöminister Åsa Romson (MP) i god tid får tillfälle att redovisa konsekvenserna av det avtalsförslag hon tänker åka till Paris och underteckna för vår räkning!

Lennart Back
Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

PT-logga

2015-07-25

Ta fram klimatavtalet i ljuset, Åsa Romson

+ – + – + – +

VF-Logga

2015-07-28

Ta fram klimatavtalet i ljuset Åsa Romson!

+ – + – + – +

VT-Logga

2015-08-01

Ta fram klimatavtalet i ljuset

+ – + – + – +

Folk-Logga

2015-08-06

Åsa Romson måste redovisa

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2015-08-06

Ta fram klimatavtalet i ljuset Åsa Romson!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Liten istid troligare än värmekatastrof

Krbl-Logga

2015-07-22
(Bakom betalvägg på nätet)

Den 12/7 berättade TV att solforskaren Valentina Zharkova varnat för en Liten Istid om 15 år på en konferens för astronomer i England. Hon hade nått ökad noggrannhet i sina analyser av solens varierande aktivitet. Dess energiflöde kunde gå ner som på 1600-talet, då Karl X Gustaf tågade över Bälten.

Solforskare har studerat hur solens aktivitet varierar under 300 år och funnit regelbundna mönster. Dessa har upprepats efter 200 år, vilket gjort att forskarna redan på 90-talet började ana en kall period 2030 – 2040.

Det nya är inte förutsägelsen om en avkylning. Det nya är att de stora nyhetsbyråerna och TT rapporterar den.

Det är ödets ironi att samma söndag talade Sveriges främste domedagspredikant, Johan Rockström, i Sommar i P1och spred oemotsagd IPCC:s larm om en varmare planet med katastrofala följder. Han låtsades inte om att larmen slagit fel:

Haven stiger inte oroande, fler söderhavsöar växer än de som krymper, isen på polarhaven växer både i norr och söder, isbjörnarna mår bra. Orkaner, tyfoner och tornados är färre än på 90-talet, googla ”rena observerade klimatfakta”.

IPCC har negligerat solforskningen och litar istället på datorsimuleringar, som visar en ständigt stigande global temperatur. Men nu har det inte blivit varmare på 18 år. Efter att ha misslyckats med att spå dessa18 år, spår de ännu varmare klimat för år 2100, d.v.s. för 85 år. Det kan bara ses som fabler, vilket är vad Rockström berättade i radion. Samma dag som vi får veta att världen mest troligt blir kallare!

Utsläppen har gjort att det växer bättre. FAO noterar 20 procent mera spannmål det senaste decenniet, googla ”välgörande FAO”. Hundratals miljoner människor har lyfts från fattigdom och svält.

Koldioxiden påverkar inte klimatet märkbart. Den är nyttig. Utsläppen har varit bra!

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Medias bedrägeri mot hela folket

ST-Logga

2015-07-20

Nu är plötsligt tidningarna fulla av att forskare förutsäger en ny istid om sådär 30 år. Nu när hela världen, ledd av FN, skall mötas i Paris och besluta om en världsregering för att hejda uppvärmningen av jorden.

Varför leder inte dessa två oförenliga antaganden om framtiden till kommentarer i media? Vågar ingen av alla de som idogt predikat den varma jordens undergång göra en kommentar?

Är det ingen bland allt mediefolk som kan tillåta sig uttrycka tanken att deras ständiga varning om den varma undergången kanske var fel?

Eller har det gått upp för alla dem som levde på att skrämmas att de därmed bidrog till historiens största bedrägeri mot befolkningen? Ett bedrägeri att utan eftertankes vett och sans besluta om att låta skövla det svenska landskapet av jättelika maskiner, vindkraftverk.

Det är dags att sluta skrämmas och att erkänna att man kanske hade fel.

Vissa av de ansvariga politiker kan alltid säga att de inte visste bättre och framstå som dumskallar, men vissa av dem, de som är medlemmar av den lilla politiska sekten som le-ver på att skrämmas, kommer aldrig att erkänna att de haft fel även om de en dag fryser ihjäl.

Tyvärr har den här lilla sekten kunnat infiltrera medievärlden och då speciellt den statliga, SVT och SR. Den kommer att hålla fast vid dumheten även när snön når deras halsar.

Dumheten stöds också av den utstuderade ondskan i form av alla de som visste om den men ändå stödde den för egen snöd vinning, alla de som medvetet stödde påstående att livets gas CO2, den gas utan vilken jorden skulle vara en kall måne, att den leder till katastrofen. Så kallade forskare, världsledare avlönade av ett gäng multimiljardärer.

Det är dags att media slutar att bedra folket.

Nu är det dags att media skriver och redogör för bedrägeriet.

Dan Bakkman, naturvän

+ – + – + – +

Kanske håller bastionerna på att rämna, när en av våra större lokaltidningar vågar ta in en så tung artillerisalva mot deras egna redaktörer. Och med namn nämna SR och SVT.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Självbedrägeriet om klimatet

150718-Kossor

Liberala Nyhetsbyrån förser ett antal liberala tidningar med material, bl.a. ledare. Så har en ledare av Lisa Magnusson om kossornas påverkan på klimatet gått i flera tidningar:

KK-Logga

2015-07-10

Är vi för smarta för vårt eget bästa?

Ledaren avslutas så här:

I förmågan att kunna planera för framtiden bor inte bara insikten om att vi en gång ska dö, utan också en lättja; en tendens att alltid söka genvägar. Ironiskt nog kan just denna intelligenta form av självbedrägeri bli vår undergång, om vi inte vågar se klart nog på det hot vi står inför.

Vårt svar infördes den 15/7.

KK-150715-Självbedrägeri-1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxiden är nyttig

Som exempel på den nivå vi kan möta i debatten tjänar meningsutbytet nedan.

KK-Logga

KK-150710-Lundin-Urban

Katrineholms-Kuriren är emellertid en av de mest anständiga tidningarna, så att mitt svar blev infört, trots att jag redan fått ett manus infört i veckan.

2015-07-17

KK-150717-Koldioxiden är nyttig-1

KK-150717-Koldioxiden är nyttig-2

Meningsutbytet har fortsatt, se här.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Jordens största utmaning är en helt annan

NAX-131218-Solsystemet
Det är solen och planeterna som har störst inflytande på vårt klimat. Koldioxiden inverkar så lite att det inte har kunnat mätas.

VK-Logga

2015-07-16

Vi-skogen är en biståndsorganisation, som arbetar i centrala Afrika med utbildning och miljövård, som plantering av skog. Den senare verksamheten ”säljs” till företag som ”klimatkompensation” för utsläpp här. Intäkterna beror på företagens syn på utsläppen.

Därför önskar Henrik Brundin, som är verksam inom Vi-skogen, att pressen skriver mera om ”Jordens största utmaning”.

Men, utmaningen är inte den han tror. Det har inte skett någon global uppvärmning på 18 år. Dessförinnan steg temperaturen trekvarts grad på hundra år, vilket bör ses som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas.

Koldioxid är växternas viktigaste näring. Den högre halten i luften och värmen har gjort dem frodigare så skördarna ökat dramatiskt, Det har varit bra för hela mänskligheten, googla ”koldioxid växt välgörande”.

Brundins referens till afrikanska torrperioder och regnoväder är sådant extremväder, som ingår i vårt normala klimat. Den uppvärmning vi hade förra seklet har gjort Jorden grönare. Hela Sahel-regionen har flyttat norrut så Sahara minskat.

Tidningsrubrikernas ständiga larm om uppvärmning kommer från forskarna runt klimatpanelen IPCC, men är oftast fel. Brundin tog ett exempel: 2014 var det varmaste året i historien. Ett rekord på två hundradels grader basunerades ut med felmarginalen nio hundradelar. Så gör inga riktiga vetenskapare. Värre är att det kunde de göra, först sedan de sänkt siffrorna för 1934. Rent fusk alltså. Amerikanska NOAA/NCDC har systematiskt ändrat de flesta basdata sedan 1880. Tidiga temperaturer har sänkts och sena temperaturer höjts, googla ”rena observerade klimatfakta”.

Den skillnad som människan gör, får man förstås genom att mäta dagens klimatföränd-ringar, och från dem dra dem som skulle skett naturligt. Solens inverkan var känd redan 1801, men IPCC försummade solforskningen. IPCC satsade i stället på datorsimuleringar, som förutsade ständigt stigande temperatur. Men den har inte ändrats sedan 1997. Då de misslyckats med 18 år, spår de klimatet för år 2100, det vill säga för 85 år.

En drivkraft för denna utveckling är uppenbar: IPCC styrs av FN:s medlemsnationer med en stor majoritet U-länder, varav åtskilliga är korrupta diktaturer. De ser framför sig hur Parismötets Gröna Klimatfond på 100 miljarder dollar om året, skall ge dem ett ständigt pengaflöde. Något som förutsätter att koldioxiden varit skadlig. Detta gäller även jobben för tiotusentals forskare och byråkrater i FN och dess medlemsnationer.

Flera ”makthavare” gör inga hemligheter av sina avsikter. Ottmar Edenhofer har en ledande position inom IPCC: Klimatpolitiken handlar egentligen om ekonomi. Målet är en global omfördelningspolitik. Christiana Figueres, FN:s högst ansvariga för klimatfrågan: Parismötet blir första steget i en total omgöring av världens ekonomiska system.

Målet är alltså global planekonomi. Det skulle ruinera civilisationen som vi känner den. ”Jordens största utmaning” är att stoppa denna utveckling.

Sture Åström
nätverket Klimatsans

Detta är en replik till en artikel som gått i flera tidningar och uteslutande handlat om presstäckningen av klimatdebatten, inte av klimatet. Den finns här:

Nyhetstorkan för klimatet

+ – + – + – +

PT-logga

2015-07-16

Jordens största utmaning

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather