All posts by sture@aastroem.com

Markku Rummukainen i Vuxenskolans Impuls

Sveriges representant i IPCC, rådgivare till SMHI och huvudsekreterare i statens forskningsråd Formas

Professor Markku Rummukainen i Lund är en central person i klimatpolitiken och Google har 196.000 referenser på hans namn. Han är ofta intervjuad och skriver ibland artiklar, främst i specialtidningar, ex.vis Forskning och Framsteg. Men jag har aldrig sett att han gått in på debattsidor med en replik. Det har skett nu i tidskriften för Vuxenskolan: Impuls.

Impuls nr 6

Det började med att han intervjuades i nummer 6, som kom ut den 9/10 med rubriken ”Värre väder väntar”. Se sidorna 4 – 7, således två hela uppslag.

Han har just varit på möte med IPCC i Montreal medan orkanen Harvey gick runt i Karibien. Vi människor orsakar kanske inte fler oväder, men vi gör dem värre. Det repeterar han flera gånger. Som medverkande i IPCC är det förstås naturligt att han förmedlar dess bild av katastrofer: översvämmade öriken, extrema värmeböljor, skyfall och torka. Sedan radar han upp allt som måste göras för att minska utsläppen. Allt utan konkreta referenser.

Hans logik är lika slarvig som den vi lärt oss att IPCC tillämpar: Klimatet förändras och klimatskeptikerna har inga belägg för något annat. . .För att bromsa den globala uppvärmningen krävs kraftiga åtgärder. Ja, Skeptikerna har sagt att klimatet alltid förändrats helt naturligt. Sedan likställer han plötsligt klimatförändring med uppvärmning.

Han gör ytterligare ett vårdslöst påstående: Enligt forskningen finns ingen konflikt mellan klimatarbete och ekonomisk tillväxt. Vilken forskning? Han fortsätter med ”Parisavtalet” och dess genomförande.

Allt har vi redan sett i våra vanliga tidningar.

+ – + – + – +

Impuls nr 7

I nästa nummer tog tidningen in en kommentar av Staffan Wohrne med rubriken:

Våra koldioxidutsläpp påverkar inte klimatet

(Jag hittar tyvärr ingen länk direkt till nr 7/2017. Man får välja ”Läs senaste numret” och bläddra till sidan 32. Sedan kan man välja ”Full skärm”.)

Jordens klimat har alltid varierat och kommer alltid att variera. Samma sak med vädret. Koldioxid har i stort sett spelat ut sin roll som växthusgas. Jordens atmosfär höjer temperaturen med cirka 34 grader, vattenånga står för 30 och koldioxid för bara 4. Förklaringen är att koldioxidmolekylen är rak, och absorberar energi i två smala band på 4,4 och 15 mikrometer. En 50 graders kropp, t.ex. ett ökenområde, har sitt strålningsmaximum vid 8 mikrometer, och tyngdpunkten ligger mellan 3 och 20. Så koldioxid täcker enbart en liten del av strålningsspektrum.

Växthuseffekten beror logaritmiskt av koldioxidens koncentration. En sammanställning av ett 50-tal forskarrapporter, presenterad av Kenneth Richard i juli 2016, visade på en temperaturökning på 1,2 +/- 10% grader vid en fördubblad koldioxidhalt.

Med nuvarande ökningstakt av CO2-halten i atmosfären tar en fördubbling cirka 200 år! Enligt FNs klimatpanel, AR5, släpper naturliga källor som förmultning,  ut 240 Gigaton CO2 per år. Människan bidrar med 33, dvs 12% eller 0,14 grader på 200 år.

Slutsatser:

Mänskliga koldioxidutsläpp påverkar inte jordens temperatur på ett påvisbart sätt. 

Det finns inget samband mellan koldioxidhalt, här mätt i ppm, miljondelar, och jordens temperatur.

Moder jord håller sig mellan 12 och 22 grader över årmiljonerna.

Vi har historiskt sett låg temperatur och låg koldioxidhalt i atmosfären för närvarande.

Härmed är det vetenskapligt bevisat att allt som politiker, journalister och Rummukainen ägnar sig åt vad gäller att skrämmas med mänskliga koldioxidutsläpp är ren bluff.

 

FNs klimatpanel ägnar sig åt pseudovetenskap. Det visar man tydligt genom att enbart bjuda in ”klimattroende” till sina konferenser. Deras slutsatser tål nämligen inte vetenskaplig granskning. Samma sak gäller våra massmedia som DN, SvD och Radio-TV. Några kritiska röster tillåts inte, för då spricker klimatbubblan. Folk är inte dummare än att de förstår när de får fakta presenterade för sig! Det visade Tony Abbot i Australien för ett antal år sedan. Talet om att alla vetenskapsmän är överens är felaktigt.

”Vargen kommer” hotar Rummukainen och hänvisar till de senaste orkanerna. Det vi ser är naturliga variationer som vi inte kan påverka.

Så fortsätt att njuta av livet. Grilla din favoritkotlett, kör bil, gärna med bensinmotor, och flyg till favoritställena på semestern utan att känna dåligt samvete för att du hotar klimatet. För det gör du inte!

Staffan Wohrne

Bålsta

+ – + – + – +

Rummukainen får plats med ett svar på samma sida under rubriken:

Ingen kan ducka för klimathotet i längden

Som vi väntar oss av IPCC börjar han med en ren lögn: Vetenskapen om klimatförändringar är omfattande och entydig.

Det är just vad den inte är. Han låtsas inte om att bara detta år har det kommit 200 expertgranskade rapporter, som konstaterar att koldioxid knappast eller rent av inte alls kan orsaka uppvärmning.

Jordens historia visar att klimatsystemet är känsligt för påverkan.. .av växthusgaser. Sanningen är den motsatta: Borrkärnor från Antarktis och Grönland och analyser av professor Ole Humlum visar att det är värmen som driver upp halten koldioxid. Rummukainen envisas med att förväxla orsak och verkan, fast han med stor sannolikhet underrättats om verkliga förhållandet.

Det är väletablerat att koldioxidhaltens ökning i atmosfären idag härrör sig från fossila bränslen.

Det är en upprepning av lögnen. Det är en gammal princip bland predikanter och propagandister.

Han hänvisar till flera tusentals forskningsstudier så som IPCC alltid gör. Som journalisten Donna Laframboise visat kan så stor andel som 30 % vara icke expertgranskade studier, tidningsartiklar eller broschyrer. Och de undviker sorgfälligt rapporter med skeptiskt material. I flera fall har företrädare för IPCC motarbetat forskning, som kunde så tvivel på hypotesen om koldioxiden. Behandlingen av Henrik Svensmark är det mest allvarliga exemplet.

Han avslutar med att ingen kommer att kunna ducka för klimathotet i längden.

+ – + – + – +

Man måste fråga sig hur någon, som har all information tillgänglig, kan vilja avskärma sig så totalt från verkligheten. Säger han som han gör av plikt mot IPCC eller tror han själv på det ?

Och en mycket större fråga är: Hur kan en person med så allvarlig faktaresistens bli utnämnd till professor ? ? ? Och till regeringens rådgivare via SMHI ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Oeniga experter i klimatfrågan

Tillverkningen av betongfundamentet släpper ut koldioxid motsvarande den insparade effekten under vindkraftverkets livstid, menar debattören

 

 

2017-11–10

(Upplands Nyheter är en endagstidning med spridning främst på landsbygden i länet.)

I UN 27 oktober ställer Lars Viklund ett antal frågor. Skall försöka besvara en del av dem här.

1.       Varför blanda ihop koldioxidskräck och religion? Svar: koldioxiddebatten baserar sig inte på vetenskaplig grund, eftersom någon vetenskaplig debatt inte tillåts i massmedia. Därför är det fråga om religiös indoktrinering.

2.       Hur kan du veta ”mer”? Svar: vetenskapen är inte enig i klimatfrågan. I sin bok ”Tänk om det blir kallare?” listar Tege Tornvall 1400 vetenskapsmän, doktorer, professor och andra kvalificerade forskare som inte håller med om det som serveras i massmedia, nämligen att människan på ett mätbart sätt påverkar klimatet med koldioxidutsläpp. Tyvärr kommer de inte till tals – deras inlägg i Radio-TV, SvD och DN stryks av de som bestämmer där. Härav den ensidiga vinklingen av klimatfrågan i massmedia.

3.       Våra politiker har okritiskt svalt denna ensidiga propaganda. Förmodligen för att de saknar naturvetenskaplig utbildning.

4.       Hur mycket koldioxid producerar en betongplatta till ett vindkraftverk? Svar: när den tillverkas släpps koldioxid ut motsvarande den insparade effekten under verkets livslängd.

5.       Vad kostar en kWh el i Tyskland? Svar: den har blivit så dyr att hundra tusentals tyska hushåll  inte har råd att betala elräkningen. Skälet är Tysklands övergång till sol- och vindkraft. På sikt skall de även avveckla kärnkraften, så elnotan kommer inte att bli lägre framöver! Tyskland och Danmark har de högsta elpriserna i Europa. Båda satsar på vindkraft.

6.       Vindkraften har inte gett många arbetstillfällen i Sverige. Verken tillverkas utomlands, sätts upp av specialiserade team. Gjutning av betongplattor samt service sysselsätter svenskar.

7.       Export av vindkraft ger ingen nettoinkomst till Sverige. Det kostar cirka 1,50 kr/kWh att tillverka den, alla subventioner inräknade, och spotpriset ligger på storleksordningen 30 öre. Ebberöds bank med andra ord. Sveriges skattebetalare står för fiolerna. Pengarna kunde ha gått till BB i Sollefteå i stället!

8.       Glaciärerna smälter snabbare och havsnivåerna kan öka med 10 m eller mer. Fel. Det är visserligen lite is på Arktis, medan den i Antarktis är stabil. Och där ligger lejonparten av den samlade ismassan på jorden. Havsnivån ökar med en dryg mm per år. Några 10 m är det inte fråga om. Du har blivit dåligt informerad av massmedia. Det är ingen ko på isen!

9.       Enligt klimatforskarna stiger jordens temperatur med 2 grader! Svar: det kommer att ta tid. Med nuvarande ökningstakt av koldioxidhalten i atmosfären kommer det att ta 200 år för en grads temperaturhöjning-ungefär. Av detta står mänskliga koldioxidutsläpp för lite drygt 10%.

Följaktligen är det helt meningslöst att satsa en massa skattemedel på verkningslösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Jordens temperatur ökar inte alls så snabbt som vissa låter påskina. De vädervariationer vi ser är naturliga. Satsa i stället pengarna på sjukvård, polis, åldringsvård och fattigpensionärer som några exempel. Där behövs resurserna!

Vill Du lära dig mer: läs Stockholmsinitiativets blogg. Där diskuterar kompetenta människor klimatfrågor. Jag har aldrig sett någon politiker eller journalist, ansvarig för klimatfrågor i massmedia, göra något inlägg där. Skälet är enkelt: de kommer att bli motsagda av folk med vetenskaplig kompetens. I sina tidningar och i Radio-TV kan de däremot fortsätta att oemotsagda skrika på att ”vargen kommer”.

 Staffan Wohrne

Bålsta

+ – + – + – +

Detta är ett utmärkt exempel på vad alla läsare här på bloggen kan göra: Skriva insändare som tillbakavisar de vanligaste missuppfattningarna om klimatet. Välj de organ du får ibland: Din fackliga  tidskrift, Villaägarna, Skattebetalarna, etc. Skriv till de leverantörer du anlitar, ICA, Willys, IKEA, Shell, Volvo, Ford, etc. Skriv till de politiker du röstat på.

Det är de många signalerna från “allmänheten”, som till slut skall öppna ögonen på makthavarna.

Även du kan göra något åt dagens kvalificerade galenskap.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatprognoserna fallerar

IPCC:s “klimatmodeller” har länge fjärmat sig allt mer från verkligheten

Modellernas konstruktion och förutsättningar redovisas här.

 

 

 

2017-11-15

Nu börjar bevisen komma på att katastroflarm baserade på datorprognoser om snabbt ökande temperatur  i en nära framtid inte kommer att slå in.

I den erkända vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience förklarar professor Michael Grubb, Londons Universitet och en av IPCC;s frontfigurer: ”Världen har värmts långsammare än vad datormodellerna har indikerat och de har överdrivit effekten av utsläpp av fossilt koldioxid  och atmosfärens halt av koldioxid”

Professor Grubb medger således att tidigare datorprognoser har kraftigt överdrivit takten i temperaturutvecklingen.

Samtidigt som detta konstateras, har koldioxidhalten i atmosfären fortsatt att öka (Mauna Loa) och ligger nu på 405 PPM i augusti.

Detta är ytterligare ett bevis för att temperatureffekten av utsläpp av koldioxid är överdriven.

Av de årliga utsläppen till atmosfären svarar dessutom fossilt koldioxid för enbart 4% medan 96% kommer från hav och land. (IPCC AR4)

Går vi till Sverige, så har vi alla konstaterat att vi har haft en kylig sommar.

SMHI, som annars går i främsta ledet med profetior om klimatkatastrofer, konstaterar att vi får gå tillbaka ända till 1862, i slutet av den ”lilla istiden”, för att hitta en sommar med lägre maxtemperatur. I Uppsala har vi ända sedan 1850 en av de längsta, obrutna temperaturserierna i världen.

Vad gäller sommartemperaturerna finns inte något som återspeglar en minsta trend av pågående uppvärmning. Temperaturtrenden efter år 2000 är i stället tydligt sjunkande.

Globalt är det ju dock fastlagt att vi har en uppvärmning sedan 1850, som är ca 1 grad Celsius. Om inte massmedia ständigt påminde om denna uppvärmning, så skulle många inte märka av den.

1 grad (på 150 år) är ungefär lika mycket som skillnaden i årsmedeltemperatur varje år mellan Stockholm och Uppsala…

Är det då meningsfullt att fortsätta att spendera miljardbelopp i hundraprocentigt skattefinansierade anslag och subventioner, som ensidigt syftar till att minska utsläpp av fossilt koldioxid, som har minimal påverkan på den globala uppvärmningen? Knappast!

Och vad är optimal temperatur? De svenskar som har möjlighet åker gärna söderöver för att söka värmen, i synnerhet en sommar som den vi har haft i år.

Mats Kälvemark

fri debattör

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Martin Hedberg okunnig om klimatets fakta

Rubrik i Expressen. Martin Hedberg var TV-meteorolog 2004, numera chef på Vädercentralen och styrelseledamot i Telge Energi Vind.

Vädercentralen har 5 anställda och bedriver forskning, utbildning och innovationer med prognoser avseende väder och klimat m.m.

Han har grundat nätverket Climate Broadcasters Network Europé, tydligen med avsikt att påverka TV- och radiometeorologer i klimatfrågan.

Martin Hedberg har svarat på Expressens frågor:

Reportern Lennart Nilsson har blivit förledd att inleda med en sanning och en dubbel lögn:

”Koldioxid är livets gas”. Det är sant i alla dess betydelser.

”97 procent av all miljöforskning” säger att människan ”påverkar miljön på ett negativt sätt”. Här blandas ”miljö” och ”klimat” ihop på ett okunnigt sätt.

Jag tror att knappast någon forskare förnekar att människor skadar miljön på olika sätt, ex.vis med överfiske, plastpåsar och giftiga utsläpp. Men siffran 97 procent avser stöd för IPCC:s hypotes om koldioxidens uppvärmning av klimatet. Inte ens IPCC hävdar att den avser ”all miljöforskning” utan endast ”klimatforskning”. Således lögn nr 1.

Men siffran 97 procent kommer från så amatörmässiga studier med subjektiv sortering av materialet, att de endast bevisar stöd av 3 – 36 PROMILLE. Lögn nr 2.

Uppgiften är alltså en vitt spridd lögn, som varit möjlig bara för att media som Expressen aldrig kollar fakta, när det gäller klimatet.

 

Sedan går Nilsson till aktivistorganet ”Vetenskap och Folkbildning”, VoF, som inte ägnar sig så mycket åt vetenskap eller bildning som åt vuxenmobbing med nedsättande omdömen. De anför vad de tror att ”många klimatförnekare” hävdar.

Det är vare sig seriöst eller anständigt att på meningsmotståndare klistra ett nedsättande nonsensepitet som ”klimatförnekare”. Ingen förnekar att vi har ett klimat. De som använder begreppet visar att de saknar sakliga argument, varför vidare debatt med dem är meningslös.

VoF påstår att inga forskare tystas. Det är precis vad som sker i stor skala både beträffande forskare, journalister och offentliga tjänstemän. För forskare sker det effektivt genom att de “obekväma” inte tilldelas vidare anslag, så att de blir arbetslösa. Vid aktuella neddragningar på redaktionerna drabbas just de som tillåtit “obekväma” åsikter i spalterna, det som pressen är till för.

Betydelsen av dessa åtgärder står klar för alla kollegor, så tystnaden sprids till hela organisationen.

Det är så illa att när jag har möte med en frilansande journalist, väljer hon att träffas på ett fik med små rum, där vi kan få ett eget, så att ingen kan se oss tillsammans. Vi kommer och går med några minuters mellanrum.

Så gör man i totalitära stater.

 

Sedan relateras ett antal förment felaktiga påståenden från ”klimatskeptiker”, vilka får ”smarta svar” av Martin Hedberg:

Påstående 1: Forskarna överdriver klimathotet

”Forskarna” är inte alls överens. Det är främst de forskare som lever på anslag enligt IPCC:s policy, som tror på klimathotet. De larmar ständigt om kommande katastrofer, som inte inträffat: Arktis hav skulle vara isfritt 2013, Söderhavsöarna skulle var översvämmade 2010, orkanerna skulle vara många fler och värre, men de har istället blivit färre, om man mäter på decennier. I rättvisans namn får jag anmärka att IPCC:s senaste rapport förklarade att man INTE väntar sig fler och värre orkaner.

Påståendet är alltså slarvigt. ”Forskarna” är ingen enhetlig grupp. Det finns forskare med alla sorters åsikter. Av de som ägnar sig åt områden med bäring på klimatet, torde en klar majoritet idag anse att klimathotet är överdrivet av IPCC.

Hedberg har alltså fel, när han försäkrar att ”forskarna” lägger sig oftast i underkant. Det finns de som gör så, men media ger mest utrymme åt dem som överdriver grovt.

Påstående 2: Forskarna är inte eniga om den globala uppvärmningen

Jo, forskarna är eniga, säger Martin Hedberg. Det är alltså helt fel, som jag förklarat ovan.

Påstående 3: Klimatet har ändrats tidigare

Hedberg svarar: Klimatet har ändrats tidigare utan människornas medverkan. Men nu är vi med och rör om i systemet. Vår påverkan är större än naturliga orsaker just nu. Han anför inga källor. Det finns ingen grund för påståendet. IPCC har ingen forskning om vårt naturliga klimat. Tvärtom visar många forskare att klimatet idag vare sig ändrats snabbare eller mera än vad som hänt förut under den mellanistid vi lever i nu.

2 grader låter inte mycket, men det är en halv istid, fast åt andra hållet. Snittemperaturen var 3 – 5 grader kallare under senaste istiden.

Under Romartiden och Bronsåldern var den globala temperaturen 2 grader varmare än nu med enbart positiva följder som stora skördar, vilka underhöll dåtidens högkulturer.

Under senaste istiden var temperaturen 5 – 8 grader kallare än nu enligt borrkärnor från Grönland och Antarktis, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.

Hedberg har alltså dubbelt fel.

Påstående 4: Det är solens fel att det blir varmare

Nej, solfläckarna kan inte förklara att det blivit en grad varmare på hundra år.

Men William Herschel rapporterade redan 1801 ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Solforskarna konstaterar idag ett tydligt samband, som dessutom aviserar några KALLARE decennier, eftersom solen gått in i en passiv fas.

Påstående 5: Det är ingen fara, inget kommer att hända

Jodå. Det händer massor av saker. Städer som Mumbai, Miami och Malmö riskerar att hamna under vatten.

Helt fel ! Även om den globala temperaturen skulle bli 2 eller 4 grader varmare, kan havet inte stiga mer än ett par millimeter om året. Den gränsen sätter naturlagarna, se posten ”Havets nivå oroar inte”.

Tron på översvämningar kommer från dem som är okunniga om att temperaturen ovanpå landisarna är 10 – 20 grader kallare än vid marken, eftersom de är 1½ – 3 km tjocka.

Väldigt många klimatlarm bygger på sådan erbarmelig brist på lätt tillgänglig kunskap.

Ännu mer fel blir hans påstående, då man nu ser att de närmaste decennierna blir kallare. Då kommer havet att sjunka ! Några millimeter.

Påstående 6: Djuren kommer att anpassa sig

De flesta djur missgynnas av förändringar. De har hittat en nisch under de 1000-tals år klimatet varit relativt stabilt.

Flerdubbelt fel. Klimatet har inte varit lika dagens särskilt långa tider. Vi har haft en Liten Istid för 400 år sedan och under folkvandringstiden. Vi hade epoker av högre temperaturer som jag nämnt ovan.

Dagens fauna har överlevt alla dessa förändringar, så det finns ingen anledning att tro att djuren skulle anpassa sig sämre nu.

Påstående 7: Temperaturen har inte stigit sedan 1998

Det är ”cherry-picking”. Såväl 2014 som 2015 och 2016 var betydligt varmare än 1998.

Det är obestridligt att den globala temperaturen i början av detta sekel planade ut under mer än ett decennium. De senaste tre åren har visats varmare dels på grund av väderfenomenet El Niño och dels på grund av manipulationer av data i de officiella myndigheterna främst i USA. Det kan betraktas som ren förfalskning, se posten ”Fusk med temperaturdata” och de länkar som finns där.

Hedberg vill inte tro att hans trosfränder i USA är okunniga eller ohederliga, men det är tämligen övertygande bevisat.

Påstående 8: Koldioxiden har ingen betydelse för klimatförändringen. Den stora boven är vattenångan

Vattenångan är kortlivad i naturen och faller ut som dagg på morgonen. De som gör skillnad är de långlivade växthusgaserna som koldioxid, metan lustgas och freoner. Lite extra koldioxid skapar ännu mer vattenånga.

Detta är ungefär vad IPCC hävdar i sin hypotes om Anthropogenic Global Warming, AGW, se posten ”IPCC bluffar del 3, hypotesen”.

Hypotesen bygger på gissningar och spekulationer i fem led, vilket gör den helt orimlig. De värmemängder som kan omsättas av strålning från rumsvarma ytor i koldioxidens smala spektralband är pyttesmå jämfört med dem som omsätts i vattnets förångning på dagarna med kondensation i moln och utfallet av dagg på nätterna. Vattenångan fungerar som Jordens termostat.

Hedberg inser inte att även sedan dagg fallit ut innehåller luften 10 gånger mer vattenånga än koldioxid.

Påstående 9: Isen växer på Antarktis

Både ja och nej. På Grönland blir det varmare och isen smälter. Samtidigt snöar det mer än tidigare, just på grund av det milda klimatet.

Här gör han som en politiker: Svarar på något annat än frågan. Isen på Antarktis tycks faktiskt växa enligt NASA. Den på Grönland har det senaste året växt ovanligt mycket. Media bild av försvinnande polarisar är genomfalsk.

Påstående 10: Koldioxidhalten har nått en mättnad

Hade vi inga växthusgaser alls skulle värmen snabbt försvinna ut i universum.

Studier av grannplaneterna visar att det är den ”Atmosfäriska Effekten” som gör Jorden beboelig. Den är en funktion av atmosfärens tjocklek och gravitationen. Koldioxiden har ingen mätbar verkan, se posten om Koldioxidens verkan ovan.

Det finns ingen ”växthuseffekt” och därför inte heller några ”växthusgaser”.

Hedberg är lika lurad som påven och ärkebiskopen.

Påstående 11: Det går inte att lita på yttemperaturmätningarna. 89 procent av väderstationerna i USA möter inte kraven

Det är inte så vi mäter. Man måste vara noga med att kompensera urbaniseringen.

De 89 procenten gällde 2007, fast myndigheterna fått klagomål på stationernas placeringar sedan början av 90-talet. Siffran kom fram först efter ett privat initiativ med mobilisering av många frivilliga, som fotograferade stationer runt om i landet. Därefter har många olämpliga stationer bytts ut eller stängts, men istället ”uppskattar” man temperaturerna på bortåt hälften av de platser, där mätstationer finns i statistiken, se länken ovan ”Fusk . . .

Detta avslöjar grav inkompetens eller ohederlighet hos de myndigheter i USA som bevakar  klimatets utveckling. Vi kan idag inte helt tro på någonting de rapporterar.

Vi får tro på Hedberg försäkran att SMHI agerar med omdömesgillt.

Påstående 12: På 70-talet trodde alla att vi var på väg mot en ny istid

Nej, den stora majoriteten var övertygad om att det skulle bli varmare.

Det kan han inte veta. Sannolikt har han fel, eftersom media gjorde sensation av kylan.

Påstående 13: Vi är på väg mot en ny istid

Vi har nu så mycket växthusgaser i atmosfären att nästa istid som skulle kommit om 50.000 år, uteblir.

Mycket okunnigt: Vi befinner oss i en mellanistid, som brukar hålla på 10.000 till 20.000 år. Vi har redan passerat 12.000 år. Mest troligt kommer nästa istid inom 8.000 år. Somliga uppskattningar landar på 500 år.

De som oegentligt kallas växthusgaser påverkar inte alls.

Påstående 14: Det finns ingen koppling mellan orkaner och extremt väder och global uppvärmning.

Det finns allt mer bevis för att orkanerna blir värre på grund av klimatförändringarna.

Tvärtom ! Det senaste decenniet har frekvens och styrka i orkaner och tyfoner varit lägre än på 90-talet.

Påstående 15: Det är ju jättekallt!

Enstaka kalla dagar är inget bevis för att den globala uppvärmningen inte pågår.

Helt rätt. Så är inte heller enstaka varma decennier bevis för att en uppvärmning av klimatet pågår.

Påstående 16: Det var varmare på Medeltiden

Nej, inte globalt sett.

Helt fel. Det finns rapporter om studier på mer än 50 olika områden runt Jorden, som bekräftar att klimatet var varmare på Medeltiden.

Påstående 17: Det här igår i en naturlig cykel över 1.500 år

Nej, antika naturliga cykler är irrelevant för att beskriva vad som händer nu.

Tvärtom. Det är genom att studera naturliga cyklers periodicitet vi kan bilda oss en uppfattning om vad som kommer att hända med klimatet. Datorsimuleringar kan inte bli bättre än gissningar.

Påstående 18: Människans utsläpp av koldioxid är inget mot vad naturen släpper ut

Naturens kretslopp av koldioxid är i balans. Det människan tillför tas inte om hand.

Nonsens. Det är ingen skillnad på den koldioxid människan tillför och den som är naturlig. Båda sorterna tas omhand på samma sätt av biosfären och haven. I det naturliga kretsloppet är människans bidrag litet, se posten ”Havet ger mest koldioxid”.

Påstående 19: Det är vattenångan som är boven. Andelen koldioxid är minimal

När koldioxidhalten ökar skapas ännu mer vattenånga.

Detta är helt ogrundad tro. Trots 30 % ökning av halten koldioxid, har ingen ökning av mängden vattenånga i atmosfären kunnat mätas. Det är också ett omöjligt projekt: Halten vattenånga varierar timme för timme med ort, temperatur och relativ fuktighet.

Påstående 20: Antalet isbjörnar ökar. De är inte i fara.

Jo, isbjörnarna hotas av utrotning tillsammans med ett antal andra djurarter.

Fel. Myndigheterna i Kanada har konstaterat att isbjörnarna klarar sig utmärkt även om det inte finns någon is på sommaren. Med helikopter kontrollerar de hur många ungar som föds varje år. De är tillfredsställande många. Om jag minns rätt har man där föreslagit att ta bort isbjörnar från listan över hotade arter.

Påstående 21: Begränsningarna i koldioxidutsläpp är dåligt för ekonomin

Priset att begränsa utsläppen nu är mindre än de framtida kostnaderna för att stoppa skadorna sen.

Barnatro ! Björn Lomborg har gjort seriösa beräkningar, som visar att motsatsen  gäller, även om man tror att koldioxiden har en skadlig verkan på klimatet. Han använder IPCC:s egna siffror.

Men när man förstår att utsläppen av koldioxid faktiskt gör hela mänskligheten rikare, blir alla begränsningar som fordrar subventioner ren galenskap.

Påstående 22: Vulkaner släpper ifrån sig mer koldioxid än människor

Människor släpper ifrån sig 100 gånger mer koldioxid än vulkaner.

Svaret är förmodligen lika slarvigt som de övriga. Jag vet att vid ett vulkanutbrott kan oerhört stora mängder koldioxid sprutas ut. Jag har sett siffror från de isländska vulkanerna, men minns dem inte nu. De är dock tämligen ointressanta, sedan man insett att koldioxid INTE påverkar klimatet.

Påstående 23: Förr i tiden var Grönland en grön ö

Istäcket på Grönland har legat där i minst 400.000 år. Enligt historieberättarna gav Erik den Röde ön namnet Grönland på 980-talet, för att lura dit nybyggare. Klimatet var inte varmt och härligt under vikingatiden.

Nästan rätt ! Istäcket har legat där minst 2 miljoner år. På Erik den Rödes tid var landet grönt längst i söder. Där kunde boskap hållas och odling av spannmål ske. Det betyder förstås inte att klimatet var ”härligt”.

Sammanfattningsvis är detta typiskt för den låga kunskaps nivån och den brist på enkel logik, som advokaterna för dagens klimatpolitik visar.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Konferensen i Mölndal

Program och anmälningsavgifter är nu klara och ligger under fliken KONFERENSEN.

Vi glada för att se så många synnerligen kvalificerade talare  ställa upp med internationella erfarenheter. De  kommer att redovisa forskningens senaste rön. Det gör att vi väntar oss deltagande av alla som gör anspråk på att  seriöst debattera klimat och klimatpolitik.

Notera : Anmälan är billigare fram till den 12 december. 

Vi kommer att berätta mera här allt eftersom vi hinner.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Att inte mäta infraljud

240 meter höga möllor vill Vattenfall bygga utan att mäta “just infraljud”

2017-11-09

Ok att var femte blir störd av vindkraften ?

I UT 2 november kungjorde Länsstyrelsen ansökan från Vattenfall om att bygga vindpark i Boarp – 25 vindkraftsverk med en maxhöjd på 240 meter i Grönahögs skogar med omnejd.

Nu finns en sista chans att säga sin mening om det omfattande ingreppet i vår hemmiljö.

Vid Vattenfalls öppna hus den 25 september hölls ett informationsmöte angående ljud i samband med vindkraftverk. Där framkom att även om upp till 20 procent av de omkringboende blir störda av bullret, är det något man räknar med och det får anses vara acceptabelt.

Vilka av oss närboende tillhör dessa 20 procent kan man undra? Är kommunpolitikerna beredda att medvetet räkna med att upp till var femte kommer att må dåligt?

Vid fråga om infraljud fick vi svaret att det inte åligger Vattenfall att mäta just infraljud. Det känns oroväckande med tanke på olika rapporter som kommer från människor nära vindparker och som mår mycket dåligt av lågfrekvent ljud och infraljud. Gränsvärdena för hörbart ljud följs och trots detta lider man dygnet runt av ljudpåverkan. Borde inte det vara en väckarklocka för att mätmetoderna är felaktiga och gräns-värdena ligger på fel nivå?

Boende vid Järvsö-Sörby vindpark säger till exempel att ”deras hus känns som en resonanslåda och det låter som surrande kraftfält i hela huset”. Boende vid Karsholms vindpark utanför Kristianstad säger bland annat att ”Dånet tränger in överallt, penetrerar mitt innersta, min oas, min tillflykt, mitt hem, mig”.

Ljudstörning är bara en del av det vi har att vänta. En del kommer att drabbas av svepande skuggor över ängar och marker flera timmar per dag, andra kommer att uppleva högintensivt blinkande som mest störande, och en tredje kommer känna att den lantliga idyllen förvandlas till ett industri-landskap och se att värdet på fastigheten sjunker. Djuren kan inte föra sin egen talan, men vi kan förstå hur deras livsmiljö kommer att förändras och att de naturligtvis kommer att påverkas negativt.

Allt detta för att etablera en energikälla som kommer och går beroende av väder och vind, har mycket tveksamma miljövinster och inte alls bär sina egna kostnader. De enda vinnarna är vindkraftsbolaget och markägarna, alla andra är förlorare.

Fram till 1 december finns möjlighet att lämna synpunkter till Länsstyrelsen när det gäller vindpark Boarp. Det är nu du kan påverka hur den lantliga idyllen ska se ut och upplevas fram till 2060. Det är viktigt att du gör din röst hörd så att Länsstyrelsen får en korrekt bild av opinionsläget. Det är nu eller aldrig, sedan är det för sent.

+ – + – + – +
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Goldmann vill imponera på världen

Mattias Goldmann utsedd som “Mäktigast i Hållbarhetssverige” av Aktuell Hållbarhet

Det pågår ett stort klimatmöte igen, COP 23. Nu i Bonn. Där ska man försöka reda ut hur man ska få det som kallas bindande avtal från COP21 i Paris, att fungera i praktiken. Det tänkte man fixa i Marrakech i fjol. Det gick inte så bra. Trumps deklarerade avsikt att lämna Parisöverenskommelsen överskuggade det mesta.

I Sydsvenskan skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores den 8/11: Sverige har något som ingen annan har; de mest radikala klimatmålen i världen och en demokratisk förankring som saknar motstycke. Han är förstås i Bonn för att berätta vilka föredömen vi är.Kontakten med verkligheten är som vanligt mycket smal. Han betraktar Tysklands katastrofala Energiewende, Danmarks vindkraft med världens högsta elpriser och Norges extrema subventioner av elbilar som föredömen.

Den demokratiska förankringen kan vi ha olika synpunkter på. Det är ju riktigt på så sätt att det saknas partipolitiska alternativ. Men vi måste fråga oss om den demokratiska förankringen finns i väljarkåren. Är vi som folk mer effektivt indoktrinerade eller är vi kunnigare om fakta än andra folk.

Medielandskapet står inte en auktoritär enpartistat efter. SVT och TV4 erbjuder plats i morgonprogrammen och nyheterna endast för alarmister som Johan Rockström och ‘experter’ med samma agenda. SvD och Expressen har dedikerade reportrar för stort upplägg att följa klimatfrågan. DN och övriga stora dagstidningar driver samma agendajournalistik. Inget av de stora mediehusen tillämpar det som är journalisternas existensberättigande: källkritik, sanningssökande och opartiskhet.

När FN genomförde en världsomspännande enkät och frågade människor vilken fråga de såg som viktigast att åtgärda kom klimatförändringarna på plats sexton. Nästan tio miljoner svarade. Vi var världsbäst. Vi var det land som svarade ‘mest rätt’.

Världen är på väg mot en stor, snabb och omvälvande omställning från fossilt till förnybart och effektivt bränsle säger Goldmann. Med förnybart avser han väl vind- och solkraft. Det utgör idag ett par procent av världens energiförsörjning. Fossil energi mer än åttiofem procent. Redan där inser man orimligheten.

Dessa energislag är så opålitliga att de kräver investeringar i lika stor kapacitet pålitlig el, för att undgå strömavbrott. Ingen bransch blir lönsam med investeringar i dubbel kapacitet. Och det är svårt att fixa pålitlig el utan fossila bränslen eller kärnkraft. Dessutom är de förnybara kraftslagen så improduktiva att de i en i livscykelanalys bara ger tre till fyra gånger mer energi än det går åt för att producera dem. Fossil energi ger femtio gånger och kärnkraft sjuttiofem.

Det är en gåta att världens ledare så unisont satsar skattepengar på något så hopplöst.

Men Goldmann är inte nöjd. Han befarar: Både marknaden och konsumenterna känner att klimatenigheten inte är särskilt djup eller långvarig. Då minskar viljan och modet att ställa om till förnybart och effektivt. Resultatet blir att Sverige spelar bort sitt trumfkort, möjligheten att övertyga omvärlden att vända sig hit för ledande klimatsatsningar.

Kanske är klimatenigheten bland nationerna inte heller så djup. Man är trots allt inne på det tjugotredje klimatmötet. Euforin efter Paris har klingat av. USA har lämnat. De flesta delegaterna har ingen vetenskaplig bakgrund. Den majoritet, som kommer från U-länderna, väntar sig bli nettomottagare ur den Gröna Klimatfonden på 100 miljarder dollar per år. Det är vad de förhandlar om. För många tusen skulle den säkra karriär och försörjning för lång tid framöver. Men mycket få miljarder har hittills kommit in.

Goldmann inser inte att alltsammans är meningslöst. IPCC insåg redan 2001 att det inte går att göra prognoser om temperaturutvecklingen på så lång sikt. Men precis som inför COP21 i Paris är den verkliga översvämningen den störtflod av larmrapporter, som sköljer över oss även inför Bonn-konferensen. En imponerande koordination, men till men för riktiga fakta.

Hur har vi kunnat gå så vilse att vi tror oss att kunna kontrollera planetens klimat?

Evert Andersson

+ – + – + – +

Sen kan man ju tillägga:

Alltsammans är onödigt. Det blir inte varmare. Solen aviserar några kallare decennier.

“Parisavtalet” är redan uppfyllt.

Utan Klimatfond !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förbud att sälja 12 typer av vindkraftverk

 

Vindkraftverk är gigantiska maskiner

Enligt tidskriften Byggnadsarbetaren har Arbetsmiljöverket inspekterat 28 vindkraftverk från 12 tillverkare och lagt försäljningsförbud på samtliga. Projektledaren för inspektionerna, Eva Bernmark, förklarar att verket dels utför arbetsmiljöinspektion, som avser arbetsgivarnas ansvar, och dels marknadskontroll, som avser tillverkarnas ansvar.

Här fann man att riskerna för den personal, som underhåller vindkraftverken är alltför stora. De riskerar att falla och att komma åt rörliga delar. Där fanns hissar, som inte kunde godkännas.

Eva Bernmark förklarar: Om det exempelvis skulle börja brinna där uppe, måste du kunna ta dig ut på ett säkert sätt.

Hon fortsätter: Försäljningsförbuden gäller omedelbart.

För de vindkraftverk som redan byggts, får tillverkarna ett par månader på sig att rätta till felen.

+ – + – + – +

En utomstående betraktare kan fråga sig om det är möjligt att avhjälpa bristerna på ett par månader. Eftersom ALLA tillverkare underkänts, finns tydligen inte godkända konstruktioner att ta till. Då behövs nykonstruktioner, som det tar lite tid att ta fram. Sedan behöver kanske ritningarna godkännas innan tillverkningen av konstruktionerna kan börja. Och montaget tar också tid.

Det skall bli intressant att se hur detta utvecklas. Blir det nu totalstopp för vindkraft ett år eller så ?

Och vi noterar att inspektionerna avsett säkerheten för underhållspersonal och INTE avsett säkerheten för den allmänhet som enligt allemansrätten kan komma vandrande i vindkraftverkens närhet, så som Bernd Stymer anmärkt på i en föregående post.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Expressens skamlösa skrämsel med klimatet, §1

Expressen sänker sin klimatrapportering till nivån för Medeltida häxjakt

Den 3/11 annonserade Expressen att man ”storsatsar på klimatjournalistik” med två reportrar, som reser jorden runt ”för att dokumentera det förändrade klimatets effekter – och människorna som drabbas”. Reportrarna visar sig vara så okunniga att de inte kan skilja på väder och klimat eller på fakta och spekulationer.

Den dagen ägnas två hela uppslag åt klimatet med varningar för nio olika ”mardrömmar” om ”svält, ekonomisk kollaps, en sol som kokar oss”. Avsikten är skamlös skrämsel, vilket visas med rubrikerna:

Det går snabbare än du tror.

Det är värre än du tror.

Inte Halloween

Det är inte något tillfälligt skämt i Halloween. En hel serie rapporter utlovas från Jordens katastrofområden.

Mardrömmarna behandlas kort i pappersupplagan och utförligt på nätet. Framställningen vimlar av våldsamma överdrifter, hejdlösa spekulationer och rent felaktiga fakta. Resonemangen vilar på orimliga slutledningar i flera våningar:

  1. Alla lokala extremväder tas som orsakade av ”klimatförändringarna”, fast orkaner, skyfall och torka är naturliga inslag i vårt normala klimat.
  2. Man förutsätter att ovanligt stora klimatförändringar pågår, fast den globala temperaturen varit nästan stabil i två decennier.
  3. Den yttersta orsaken förutsätts vara den ökade halten koldioxid i luften, fast det idag finns övertygande bevis för att koldioxiden inte har någon mätbar verkan på klimatet. I praktiken betyder det NOLL verkan, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.
  4. Det är nu klarlagt att Solen är den främsta drivkraften för vårt klimat och den har gått in i en passiv fas, se posten ”Solen aviserar kallare klimat”.

De introducerar sin rapportserie med ”åtta sätt jorden kan gå under på”. De kanske ser det som en ursäkt att deras källa är the New York Magazine.

Under deras egna rubriker tar jag här upp några få exempel på det okunniga fabulerandet. Jag markerar det som sägs i artikeln med kursiv text:

Domedagen

Det stigande havet kommer att dränka storstäder, hela ö-nationer och låglänta landområden, där hundratals miljoner människor bor.

Föreställningen att landisen på Grönland skall smälta och orsaka en dramatisk stigning av havets nivå vilar på flerdubbel okunskap:

För det första har koldioxiden ingen mätbar verkan på klimatet, se länken ovan.

För det andra är de som kallar sig ”forskare” så okunniga, att de missar att isen är c:a tre kilometer tjock. På den höjden är luften 20 grader kallare än vid marken. Om klimatet så skulle bli 8 grader varmare, kan luften smälta isen bara vid marken längst i söder, se posten ”Havets nivå oroar inte”.

För det tredje lyser okunskapen om referensen till att det lokalt i Arktis i år varit 15 – 20 grader varmare än ”normalt”. Det har hänt förr det senaste seklet. Landisen har funnits där i mer än två miljoner år och överlevt dussinet varma perioder. Trots den tillfälliga värmeböljan i somras ÖKADE isen sin massa den senaste säsongen, se posten ”Sanna nyheter om Arktis”.

Permafrosten innehåller 1,8 miljarder ton kol. När det kolet tinar och blir till metan lägger det ett täcke av växthusgaser som är 34 gånger så kraftfullt som koldioxid räknat över ett århundrade. Räknat över två decennier 86 gånger så kraftfullt.

Tja, det blir inte varmare, så permafrosten tinar inte mer än vanligt. Och den fryser igen på vintern. Det var 30 grader kallare än vanligt i delar av Sibirien i vintras. Det låtsas de inte om. Metan oxideras snabbt i luften och kan således inte bilda något ”täcke” över marken. Den har ingen ”växthuseffekt”. Aritmetiken är rena fantasier.

satellitdata över den globala uppvärmningen sedan 1998 verkar tyda på att denna utvecklas dubbelt så fort som forskarna hade trott

Helt enkelt osant. De senaste 20 åren har den globala uppvärmningen praktiskt taget uteblivit. De senaste tre åren har varit påtagligt varmare på grund av VÄDERFENOMENET El Niño. Det är mycket okunnigt att ta en så kort period som argument för ”klimatförändringar”. Efter El Niño följer vanligen La Niña, som ger en global avkylning.

 Antarktis i maj i år, då en spricka i isen blev 17 kilometer lång på sex dagar, och sedan fortsatte löpa.

Detta är närmast löjligt. Sprickan började följas redan 2010 och har utbildats på samma naturliga sätt som 1927 och 1956, då större isflak lossnade, se posten ”Extremväder i klimatet är helt normalt”.

4 graders temperaturförhöjning väntar oss till år2100.

Här refererar man till IPCC:s ”klimatmodeller”, som har ett värsta scenario på 8 grader. De är emellertid helt meningslösa, se posten ”Modellerna har inget bevisvärde”.

Vidare spekulerar man om ”albedo-effekten”, som antas innebära att Jorden absorberar mera solvärme, desto mindre snötäcket blir. Det är logiskt, men meningslöst utan bedömning av balanserande processer, som ex.vis molnbildningens utveckling. Denna påverkar årets alla månader, medan snön ligger bara en del av året.

Dessutom är den logiska slutledningen inte alldeles självklar. I Arktis träffar solstrålningen det öppna havet i så sned vinkel att den reflekteras, så att dess albedo inte säkert är högre än den för snö.

Jorden har tidigare genomgått fem massutdöenden innan det som pågår nu.

Det pågår inget ”massutdöende” för närvarande.

Det som all världens klimatpolitik baseras på är följande:

Två graders temperaturförhöjning brukade betraktas som tröskeln till katastrof.

Det finns inget som helst vetenskapligt underlag för denna siffra. Den har först nämnts av en ekonom och sedan ”permanentats” av politiker, som använder den i sin propaganda för the ”New World Order”. Denna skulle ge U-ländernas diktatorer ett verktyg att påverka I-ländernas beslut om U-hjälp, samt skulle ge, inte minst viktigt, FN:s tusentals byråkrater nya arbetsuppgifter med ofantligt utrymme för lönsam korruption.

Det är vad som driver FN:s klimatpolitik !  !  !

 

Jag slutar här för idag. Jag började med tanken att granska alla nio avsnitten, men jag är inte säker på att jag kan uppbringa tillräcklig motivation för fler paragrafer med bemötanden av vad som visat sig vara rent NONSENS.

Sture Åström

+ –  + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Svensk el oktober 2017

Figur 1. Totalt levererad energi t. o. m. oktober

Figur 2. Totalt levererad effekt med import och export

Figur 3. Vindkraftens effekt under oktober

Som vanligt: Topp på 5 GW och dalar på en tiondel därav. Det är “Någon Annan” som skall hålla beredskap att parera dessa nyckfulla svängningar. Idag utan betalning.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather