All posts by sture@aastroem.com

IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror

Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med

Den kritiska frågan # 2 var emellertid så oklart formulerad att inga slutsatser kan dras. Den frågade om människan bidragit “significantly” till uppvärmningen. Men detta ords betydelse varierar inom vida gränser beroende på sammanhanget. Det kan betyda “till mer än 50 %” lika väl som “ungefär 10 %” eller rentav “märkbart, d.v.s. 1 %”.

+ – + – + – +

De som larmar om hotande klimatkatastrof brukar hänvisa till 97-98 % eniga klimatforskare. Detta har de från olika studier, av vilka följande är de mest citerade: Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013. 

o Illinois: av 10.257 tillfrågade svarade 3.246. Det är bara 30,7 % av de tillfrågade och inte representativt. Sedan valdes 77 ut som hade publicerat arbeten specifikt om just mänsklig klimatpåverkan.  Av deras svar kunde 75 tydas så att människan är huvudorsak till uppvärmning. Det är 97 % av 77 men bara 0,7 % av de först tillfrågade. 

o Anderegg: av 1.372 tillfrågade valdes 50 ut som hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Av dem menade 49 att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade

o Cook: av 11.944 studerade uppsatser höll visserligen 97 % med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig verksamhet i viss mån kan värma Jorden. Men bara 41 av dem hävdade att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %

I dessa studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte. De flesta studerar de naturliga processer som faktiskt styr Jordens klimat sedan över tre miljarder år.

 Med bara sunt förnuft inser man:

 1.     En enkät med 70 % bortfall är bara därigenom meningslös.

2.     Att sedan sortera bort 98 % av kvarvarande är rent manipulativt.

3.     Tusentals forskare kan inte representeras av så få som 50-77 personer.

4.     Att FN:s klimatpanel IPCC refererar till så undermåliga studier avslöjar grav inkompetens.

Tege Tornvall

Sture Åström

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Regeringsförklaringen vilar inte på vetenskaplig grund

Statsminister Stefan Löfvén läser upp regeringsförklaringen vid Riksdagens högtidliga öppnande

2017-09-25

Med all respekt för det lidande som drabbar människor som utsätts för extrema väderhändelser och naturkatastrofer, som orkanen Irma, men årets regeringsförklaring vilar inte på vetenskaplig grund vad gäller klimatfrågan, skriver Sigvard Eriksson. 

Klimatkrisen är här och nu. Vattenbristen i Sverige, värmeböljan Lucifer i Europa, torkan på Afrikas horn, orkanerna Harvey och Irma skrämmer. Extrema väderhändelser följer i klimatförändringarnas spår. Så lyder statsministerns regeringsförklaring i avsnittet om klimatförändringar.

I Västerbottenskuriren 11 september ställde psykologerna Mattias Lundberg och Johan Waara, Umeå respektive Uppsala, frågan: Varför är politiken så dåligt förankrad i vetenskap? De skriver också: Självfallet är det inte rimligt att man som makthavare bara häver ur sig det ena eller andra utan att ha stöd för det man påstår.

Vid riksdagens högtidliga öppnande 12 september visade statsministern ett klockrent exempel på det som oroar de två psykologerna. Citatet ur Stefan Löfvens regeringsförklaring saknar vetenskaplig grund. Låt oss granska hans påståenden.

1. Vattenbristen i Sverige. Sommarens låga grundvattennivåer beror på föregående snöfattiga vinter. Det handlar om väder och säger inget om klimatförändringar. I rapporten The State of the Climate in 2016 skriver professor Ole Humlum vid Oslo Universitet att snötäckets utbredning har varit stabilt sedan 1970-talet, även om lokala och regionala variationer varit stora. Snötäckets utbredning på norra halvklotet har ökat något under höstarna, midvinterutbredningen har varit stabil medan utbredningen under vårar minskat något.

2. Värmeböljan i Europa. I Spanien uppmättes den extrema temperaturen 47 grader. Men det är ingen unik notering. Lika höga noteringar finns för åren 1946, 1959, 1964 och 1967.

3. Torkan på Afrikas horn. De oundvikliga och naturliga perioderna av torka resulterar i matbrist och svår undernäring, men det är inte torkan i sig som är orsaken. I århundraden har nomadfolken på Afrikas horn haft olika strategier för att överleva torkperioderna, bland annat har de minskat boskapshjordarna. Men i dag kan de inte överleva på samma sätt eftersom politiska konflikter och en hög befolkningstillväxt gjort dem extremt utsatta. (Röda Korset, DN 20110717)

4. Orkanerna Harvey och Irma. Harvey rankas nummer 16 bland orkaner som nått amerikanska fastlandet och Irma preliminärt som nummer 2 eller 3. Den värsta uppmätta orkanen sedan 1851 inträffade på Labors Day 1934.

5. Extrema väderhändelser följer i klimatförändringarnas spår. Det finns inga statistiskt signifikanta belägg för att extrema väderhändelser skulle ha ändrats de senaste hundra åren.

De flesta klimatforskare och meteorologer är mycket försiktiga att koppla enskilda väderhändelser och naturkatastrofer till klimatförändringar. Man skiljer strikt på väder och klimat. Det gör inte språkröret Gustav Fridolin när han i Expressen försöker skrämma oss med att orkanen Harvey beror på klimatförändringarna. För honom är det opportunt att parasitera på människors olycka i politiska syften.

Med all respekt för det lidande som drabbar människor som utsätts för extrema väderhändelser och naturkatastrofer, men årets regeringsförklaring vilar inte på vetenskaplig grund vad gäller klimatfrågan.

Sigvard Eriksson, Norrtälje

 + – + – + – +
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindstilla i hela Tyskland

Vindkraftens levererade effekt under 21/9 och 22/9

X-axeln visar tiden

Y-axeln visar levererad effekt uttryckt som procent av total märkeffekt för alla vindkraftverk anslutna till nätet i hela Tyskland.

Under c:a 40 % av tiden levererar vindkraften högst 10 % av märkeffekten. Den 21/9 började på en relativt normal nivå, drygt 9 %. Effekten föll sedan snabbt till 2 % kl 10:00. Denna nivå är så låg att pålitlig ”reglerkraft” måste hållas igång med hela den effekt vindkraften har normalt.

Klockan 17:00 den 22/9 blev effekten 0,555 %.

Liknande tillstånd har förekommit tidigare och har då varat upp till fyra arbetsdagar.

Detta är den sanning, som gröna politiker alltid tycks blunda för.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Arktis is växer igen

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, visar den 16/9 att havsisen inte minskar.

Vi har fått många larmrapporter om att isen på havet i Arktis skulle försvinna på sommaren. Det skulle ske 2013 och flera år därefter. I vintras kom varningar för att det skulle ske i år. Då noterades ett absolut minimirekord för årets maximum, vilket okunniga ”förståsigpåare” genast tog som säkert tecken på att isen skulle tina bort denna sommar.  

Nu står det klart att det sker inte i år heller. Årets minsta utbredning inträffar några dagar innan höstdagjämningen, 22/9. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, noterade den 16/9 att utbredningen inte minskat. Den var då mer än en halv miljon kvadratkilometer större än det minimum, som noterades 2016. Den var också större än 2015 och lika stor som 2013.  

Det finns inga uppmätta data, som indikerar att isen kan försvinna på sommaren. Det är mer sannolikt att den kommer att växa, eftersom solen nu gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan. Då var klimatet kallt. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

2017-09-19

Arktis is växer

+ – + – + – +

207-09-20

Arktis is växer igen

+ – + – + – +

2017-09-23

Arktis is växer igen

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC saknar pengar

Ordföranden för en av IPCC:s arbetsgrupper förklarar frankt att meningen med klimatpolitiken är att “omfördela världens resurser”

Enligt Ekot den 7/9 i radion har flera länder slutat betala till IPCC. Markku Rummukainen är Sveriges representant i IPCC. Han säger att det blir ingen ny rapport från IPCC om pengarna uteblir. 

Varför skulle vi vilja ha en sådan? Minns du något larm från IPCC, som slagit in? Söderhavsöarna är kvar. Fler växer än krymper. Korallerna återhämtar sig efter El Niño. Isbjörnarna mår bra och polarisarna finns kvar. Faktiskt är isen på havet i Arktis större idag än de två senaste åren. Landisen på Grönland växte ovanligt mycket denna säsong enligt danska vädertjänsten DMI. Klimatet håller INTE på att bli varmare.  

Tvärtom, solforskare i många länder ser att Solen nu gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan. Då var det kallt, vilket är vad vi kan vänta oss de närmaste decennierna. 

IPCC är en ”mellanstatlig” konstruktion, således helt politisk. Den styrs av politiker, varav de flesta kommer från U-länder, som saknar forskning. Många är korrumperade. En av dess ordföranden, Ottmar Edenhofer, har frankt förklarat att arbetet inte handlar så mycket om miljö utan främst avser att införa en ”omfördelning av världens resurser”, se posten ”fakta eller hypoteser”. Detta kan bara förstås som global planekonomi. 

IPCC har hittills inte kunnat visa att koldioxid har någon verkan på klimatet, men klär gissningar och spekulationer i vetenskaplig jargong.

Nobelpristagaren Ivar Giaever förklarar att IPCC inte sysslar med ”vetenskap” utan med ”pseudovetenskap”.  

IPCC måste läggas ner. 

Sture Åström

+ – + – + – +

Man kan notera att USA stått för 44 % av IPCC:s budget.

+ – + – + – +

2017-09-12

En förkortad version under rubriken:

Vi kan förvänta oss kyla

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Australien går tillbaka till pålitlig el

Australiens fyndigheter av kol, olja och naturgas är enorma

Delstaten South Australia har gått i ledningen för övergången till ”förnybar” energi. De har satsat stort på sol- och vindkraft samt stängt ner sitt sista kolkraftverk. Allt för att nå CET, Clean Energy Target.

Följderna har blivit elpriser i världstoppen och ett par utbredda ”black-outs”. Detta har medfört tvärstopp i många industriella investeringar samt nedläggningar och flykt av företag.

Den federala regeringen med premiärminister Malcolm Turnbull har nu förklarat att de skjuter på genomförandet av CET och vill istället lägga större vikt vid billig och pålitlig elkraft.

Australien är ju en hel kontinent. Där finns enorma tillgångar av kol, olja och naturgas, vilka skall tas i bruk för pålitlig baskraft.

Detta torde vara början på slutet för drömmerierna om ”förnybar” energi.

Inte bara i Australien.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Taiwan utan ström 15/8

Taiwans president Tsai Ing-wen har lovat att stänga kärnkraften

The Economist rapporterar att hälften av hushållen på Taiwan, över 6 miljoner, blev utan ström i 33 graders värme den 15/8. Först efter 5 timmar var nätet återställt. En black-out hände även 1999, men orsakades då av en jordbävning.

Denna gången var orsaken ren inkompetens på flera nivåer.

Jobbarna ”råkade” stänga av naturgasen till ett kraftverk. Det tvärstoppade, vilket är en händelse, som ett stabilt nät med tillräcklig kapacitet i reserv skall kunna klara.

Men, nätet är nu så svagt att det kollapsade. Detta är ett resultat av den förda politiken, som avser att ersätta kärnkraft med ”förnybart”. Av landets sex reaktorer har tre stängts. Ett kärnkraftverk stod färdigt 2014, men har inte startats upp.

Så sent som den 11/8 hade industriförbundets chef talat med president Tsai och förklarat hur viktigt det var att starta reaktorerna igen. Hon hävdade att ett centraliserat nät är instabilt, varför decentraliserad ”förnybar” energi är att föredra.

Tsai är bunden av sitt partis stadgar, inte bara ett stämmobeslut, som kräver stängning av kärnkraften.

Taiwan är synnerligen beroende av export. För elektronisk industri kan ett kort elstopp förstöra stora värden. Opålitlig elkraft riskerar att förskjuta investeringar utomlands.

Landets ekonomiminister avgick efter elstoppet.

I den moderna civilisationen kan man alltså bli minister och president med trosviss stupiditet som främsta merit !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ekerö översiktsplan

Hemsidan för Ekerö Kommun

Klimatfrågan tas lätt som ursäkt för byråkratiska ingrepp i medborgarnas liv med inskränkningar av äganderätten. Så har skett i Ekerö kommun beträffande möjligheterna att bygga på egen mark. Bara en liten del är idag att betrakta som tätort. I kommunens ”Översiktsplan” kan man läsa:

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. . .

I översiktsplanen framförs att den största satsningen på utbyggnad av bostäder ska ske inom Tätortsbandet, från Ekerö centrum med Träkvista och Sandudden via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. Detta då området har bra förutsättningar för utveckling med goda kommunikationer och väl utvecklad service.

Inom tätortsbandet får bebyggelse ske först sedan detaljplaner utarbetats, vilket på många platser kan ta decennier. Den som vill bygga för sina barn på egen mark kanske får vänta tills de blir pensionerade. . .

Detta har vållat stor förtvivlan hos många invånare.

2017-09-06

Översiktsplan för Ekerö

(Klicka på röd text och gå till sid 40)

 

Det är förvånande och helt ologiskt att både Miljökonsekvensutredningen och Samrådsredogörelsen, vilka nu ligger på bordet, i så stor omfattning handlar om hur olika projekt påverkar jordens klimat i st.f. att belysa hur vår närmiljö skall kunna skyddas.

Mälaröcenterns åsikt att enskilda avlopp, och därmed avstyckning av tomter och bygglov på dessa, normalt bör tillåtas om kommunalt VA ligger mer än 10 år framåt i tiden, verkar väl genomtänkt. Att markägare inte får disponera sin egendom under en ospecificerad tidsrymd pga. skäl som kommunen själv ställt upp genom att introducera tätortsbandet, kan naturligtvis få juridiska konsekvenser.

Länsstyrelsens beslut om lägsta bebyggelsenivå på 2,7 m. över medelvattenståndet har överklagats av kommunen. Länsstyrelsen bygger sin rekommendation på helt felaktiga grunder om risken för översvämningar p.g.a. havsnivåhöjningar och extremt regnande. Båda dessa påstådda fenomen anser Länsstyrelsen vara en funktion av ett varmare klimat förorsakat av människans utsläpp av främst koldioxid.

Med en uppmätt havsnivåhöjning av 1-3 mm/år, som varit i stort sett konstant under de senaste tusen åren, och en landhöjning i Mälardalen på 4-5 mm/år blir risken för översvämningar på Västeräng mindre än noll.

Genom studier av våra svenska högmossar är det vetenskapligt fastställt att varma och torra perioder hör ihop. Inte heller finns det några veten-skapliga belägg för att den globala uppvärmningen skulle orsaka fler eller intensivare extremväder. Även i denna fråga har Länsstyrelsen således fel varför kommunens överklagande borde bli framgångsrikt.

Att Länsstyrelsen dessutom driver hypotesen att koldioxid påverkar jordens klimat är obegripligt, eftersom detta, trots 30 års intensivt forskande, inte kunnat verifieras. Man hänvisar till FN:s klimatpanel som försöker förutsäga klimatet 100 år framåt genom att använda sig av datamodeller. Resultaten avviker mycket starkt från observerade värden och måste betraktas som helt verklighetsfrämmande.

Förhoppningsvis kommer Ekerö kommun gå före med en realistisk syn på hela klimatdebatten och därigenom kunna använda våra skattepengar på ett bättre sätt än vad Länsstyrelsen rekommenderar.

Pelle
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el augusti 2017

Figur 1. Total elproduktion i augusti 2017
Figur 2. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol

Notera att vindkraftens minsta effekt är mindre än 1 % av märkeffekten.

Figur 3. Vindkraftens levererade effekt.

Figur 4. Vindkraftens levererade energi.

Notera att under 40 % av tiden levereras mindre än 10 % av märkeffekten och under 95 % av tiden levereras mindre än 30 % av märkeffekten.

Figur 5. Vind- och solkraft med export och börspris

Notera hur solkraftens toppar driver ner börspriset, så att strömmen t.o.m. blir värdelös med negativa priser vid ett par tillfällen. Omvänt, när molnen täcker hela landet den 11:e, så att solkraften oväntat uteblir, skenar priset till det dubbla.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather