MEDIA

Här listar vi införanden av insändare och debattartiklar samt andra exponeringar i media.
____________________________________________________________________

DT-Logga-Liten

2015-08-19

Huggsexa på klimatmiljarder

Inför klimatmötet COP 21 i Paris i december står larmrapporterna som spön i backen. FN:s klimatpanel IPCC varnar för hotande uppvärmning genom ökande koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet. Men trots att IPCC larmat i 27 år, har ingen farlig uppvärmning noterats. Faktiskt observ­erad är en knapp grad sedan Lilla Istiden slutade runt 1850. Då var det periodvis besvärande kallt med nöd och död.

Bakom detta låg minimal solmagnetism utan sol­fläckar och med svag ­solvind. Sedan blev solen åter mer aktiv i tre perioder. Men nu är den passiv igen. Det förebådar enligt ledande solforskare kyligare ­klimat framöver.

Det hindrar dock inte IPCC från att varna för hotande uppvärmning med minst 1,5–2 grader fram till år 2100. För att hålla den inom två grader skall FN:s 193 medlemsländer i Paris enas om drastiska och dyra åt­gärder för att minska sina koldioxidutsläpp.

Som kompensation för att avstå från kol, gas och olja skall utvecklingsländerna kompenseras med 100 miljarder dollar per år. Vem tackar nej till en sådan ­morot?

Därför blir klimatmötet i Paris en huggsexa om klimatmiljarder – med påstått klimathot som täckmantel.

Tege Tornvall

____________________________________________________________________

KK-Logga

Snart blir det varmt så det räcker

Det var rubriken över en insändare av Gunnel Malm, som var typisk på det sättet att inga som helst referenser gjordes till fakta. Istället refererades till inslag i media och tonen var utpräglat raljant. Angelägen att visa sitt engagemang för en god sak, att rädda Jorden, men utan minsta verklig kunskap.

Tidningen skall ha stor heder av att ta in genmälen:

KK-150604-Undin

KK-150605-Gunnel Malm

____________________________________________________________________
Lid-Logga

KYRKAN DRIVER KLIMATPOLITIK

I den lokala nät-tidningen kommenterar jag ett framträdande av höga företrädare för Svenska Kyrkan, förre ärkebiskopen Anders Wejryd och dess ansvarige för klimatfrågan, Henrik Grape, som därför medverkar i de stora internationella konferenserna, senast i Lima. Jag fick en kommentar införd:

Har klimatförändringar naturliga orsaker
Publicerad torsdag, 14 maj 2015

På tisdagskvällen var förre ärkebiskopen Anders Wejryd och en medarbetare i Svenska kyrkan, Henrik Grape, i Lidköping och talade om klimathotet på inbjudan av Lidköpings församling. Sture Åström har andra åsikter i frågan än Anders Wejryd och Henrik Grape, och sture Åström berättar i en artikel om sin syn på klimatförändringarna.

Anders Wejryd och Henrik Grape argumenterar för att vi skall minska utsläppen av koldioxid och skapa klimaträttvisa genom att betala I-ländernas ”klimatskuld” till U-länderna.

Liksom många andra har de blivit grovt vilseförda av FN:s klimatpanel IPCC. Sedan 25 år har den ständigt larmat om kommande katastrofer, vilket alltid slagit fel. De har påstått att koldioxid utgör ”den dominerande drivkraften” för klimatet och t.o.m. sagt sig vara 95 % säkra på det, fast deras datorsimuleringar visat sig mer och mer felaktiga sedan sekelskiftet, då ingen uppvärmning skett. Simuleringarna är alltså meningslösa, men det är på dem IPCC baserar sina förutsägelser om klimatet 2040 och 2100. Det vittnar om bristande vetenskaplig kompetens.

Det självklara för varje riktig forskare är att utgå från det som kunnat mätas och observeras, googla: ”klimatsans rena klimatfakta”.

Den beskedliga uppvärmning av trekvarts grad, som ägde rum under förra seklet, har varit synnerligen välgörande tillsammans med den höjda halten koldioxid i luften. Den gasen är växternas viktigaste näring. Den högre halten har gjort att de klarar sig med mindre vatten, vilket gjort att öknarna minskat. Skördarna har ökat med 20 % på 10 år, vilket betytt mer mat och billigare mat, något som lyft hundratals miljoner människor från hunger och svält. Utsläppen har gjort dubbel nytta: billig energi och billig mat.

Det finns ingen ”klimatskuld”, googla ”koldioxid växt välgörande”.

Inga negativa följder av den högre halten har noterats. I haven finns så mycket basiska mineraler att det inte försuras av mera koldioxid i luften.

Det finns övertygande bevis för att naturliga krafter styr klimatet, naturligtvis främst solen, googla ”solen jorden kallare”. Koldioxidens verkan är så liten att den inte kunnat mätas eller kanske ingen alls. Istället för uppvärmning är en kommande avkylning trolig, tvärt emot IPCC:s förutsägelser.

Grape har skrivit: ” När det gäller den vetenskapliga grunden för klimatproblematiken så litar jag mer till den samlade vetenskapen på området än på de referenser som framförs av Sture Åström.”

Med ”den samlade vetenskapen” menar Grape klimatpanelen IPCC. Den kallar sig ”vetenskaplig” men är först och främst en politisk organisation: Intergovernmental Panel on Climate Change, d.v.s. mellanstatlig, vilket är så politiskt något kan bli. På dess hemsida förklaras FN:s alla 195 nationer vara dess medlemmar, vilka alltså styr IPCC. I de flesta av dessa länder har man inte någon erfarenhet av forskning överhuvudtaget. Deras delegater är därför knappast kvalificerade att bedöma vilka av deras anlitade ”klimatforskare” som är kompetenta och vilka som är charlataner, googla ” som driver ipcc”.

IPCC hissar falsk flagg, då de påstår sig representera ”den samlade vetenskapen”. Det är tvärtom så att den politiska styrningen har fått till följd att världens kvalificerade forskare lämnat dess krets. Fler än 30.000 har protesterat mot dess hypotes om koldioxidens verkan på klimatet. IPCC förtjänar ingen trovärdighet.

Nu görs inga hemligheter av att syftet med klimatavtalet i Paris är att införa en ”global fördelningspolitik”, vilket inte kan förstås som annat än en planekonomi mer eller mindre lika den i Sovjet. Hotet om en klimatkatastrof är alltså bara en förevändning för att införa en ”Ny Världsordning” i en global Överstat med ett komplett annorlunda ekonomiskt system, googla ”Parisavtalet under debatt”.

Det är i högsta grad politik av ett slag kyrkan inte skall ägna sig åt.

Sture Åström

____________________________________________________________________

DT-Logga
2015-05-11

Kommunen glömde landhöjningen

I fredags 8 maj skrev tidningen att Leksand är “i topp med klimatanpassning”. I en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Svensk Försäkring ligger Leksand femma bland svenska kommuner. Det gäller främst skydd mot möjliga översvämningar.

Dock bortser kommunens ansvariga från runt en halv centimeters årlig landhöjning. Även med 1–2 millimeters årlig höjning av havsnivån återstår alltså 3–4 millimeters landhöjning som marginal per år.

Både försäkringsbolag och olika miljöorganisationer har ett egenintresse av att utmåla förmenta risker.

Generellt är det förstås klokt att vara uppmärksam på klimatet. Det har alltid växlat och fortsätter att göra det – med eller utan människan. Sedan mitten av 1800-talet har det blivit en knapp grad varmare.

Men Ingen nämnvärd uppvärmning har konstaterats sedan snart 19 år. Nu pekar flera samtidiga, cykliska förlopp på kyligare klimat framöver:

Minimal solmagnetism och ökad kosmisk instrålning

Negativ fas av inkommande UV-strålning

Negativa faser av både Stilla Havets och Atlantens havsströmmar

Kallare klimat i tempererade zoner ökar temperaturskillnaderna mot de varma tropikerna med mer och starkare vindar som följd. Varmare klimat minskar skillnaderna.

Det bästa vi kan göra är att anpassa oss. Däri har Leksands kommun alldeles rätt. Frågan är till vad.

Tege Tornvall

Minimal risk för översvämning

Nätkommentar i Dalarnas Tidningar, 2015-05-11.

Inbillad risk för översvämning oroar flera kommuner med landhöjning. I Härnösand diskuteras ett hotellbygge på Härnön. Men ansvariga fruktar en inbillad flodvåg tvärs över den vida fjärden via ettdera av två smala sund. Härnösand har ca 8 mm landhöjning per år.

Meteorologiprofessorn Lennart Bengtsson med anknytning till Dalarna påpekar att Dalarna inte kan översvämmas ens om hela Antarktis smälter. Siljan ligger ca 161 meter över havet. Om alla Jordens landisar och glaciärer rent teoretiskt skulle smälta, skulle det höja havsnivån med ca 70 meter.

Enda risken för Dalarna och Siljansbygden är om dammen vid Trängslet skulle brista. Det beräknas kunna vålla en 6 meter hög flodväg längs Österdalälvens lopp ned mot Siljan. Men det skulle i så fall bero på bristande underhåll.

Globalt gäller att landisarna på både Antarktis och Grönland växer i det inre. Återvändande forskare finner sina läger täckta av snö och is. Men vulkanism under havet värmer västkusten på Antarktis och östkusten på Grönland så att glaciärer där smälter. Det är det besökare ser och oroas av.

Västligaste Antarktis är en smal halvö, 280.000 km2 stor (2 procent av kontinentens hela yta). Den är en fortsättning av Anderna med vulkanisk och seismisk oro. Den fortsätter vidare längs kontinentens västkust. Grönlands östkust koloniserades av vikingarna under den varma perioden före den utdragna Lilla istiden med ofta besvärande kyla, missväxt, nöd och död.

Klimatlarmen är oroande och förvånande historielösa!

Tillägg i efterhand:

Var denna flodvåg skulle komma ifrån undviker Härnösands-politikerna försiktigtvis att specificera. Men en hög våg genom smala sund blir låg igen över vida fjärdar.

Landisen över Antarktis började bildas under Eocen för 45,5 miljoner år sedan. Den växte till sig under Oligocen-perioden för runt 34 miljoner år sedan.

I dag rymmer Antarktis ca 30 miljoner km3 is, motsvarande ca 70 meters havsnivå. Årlig medeltemperatur i dess inre är 55 minusgrader. Runt dess kuster är medeltemperaturen vintertid 18 minusgrader och sommartid strax över noll.

Att smälta all denna is kräver enorma mängder energi och skulle ta tusentals år. Var skulle den energin komma från med nuvarande negativa faser för havsströmmar och inkommande UV-strålning, minimala solmagnetism och ökade kosmiska instrålning?

Dessförinnan har vi troligen fått en ny istid på halsen. Inget att se fram emot!

Tege Tornvall
____________________________________________________________________

NWT-Logga-0

2015-04-23

Klimathotet är en stor bluff

Debatt: Patrick Moore

Ökningen av halten under 1900-talet har fått växtligheten att breda ut sig och gett större skördar. Det har betytt mer och billigare mat och har räddat många liv, skriver Lennart Back.

Patrick Moore anser att bluffandet om klimathotet är ett tecken på att forskningen blivit så politiserad att den anfrätts av fusk och bedrägeri. Sanningen visar sig tyvärr alltför ofta vara något annat än det klimatpanelen IPCC påstår.

____________________________________________________________________
HH-Logga

2015-03-06

Min sanning om klimatet

Förra århundradet steg jordens medeltemperatur och samtidigt ökade atmosfärens innehåll av koldioxid, skriver Härje Thunholm, som uppmanar var och en att läsa och lyssna för att bilda sig sin egen uppfattning om klimatet.

____________________________________________________________________

ÖA-Logga-1

(Tidningen Ångermanland är en edition av Örnsköldsviks Allehanda)

2015-01-21

Kontraproduktiv transportpolitik

Miljöpartisterna Göran Hådén och Per Sander vill i TÅ 9/1 minska våra transporter, särskilt med lastbil.

De vädrar en allmän fientlighet mot bilism, vägtransporter och transporter över huvud taget. De vill a) värna landsbygden, b) ha “dynamiska tätorter”, c) minska det totala transportbehovet. Men städer behöver försörjning från ett omland, vilket kräver just transporter.

Låt mig påminna om att jordens marknära atmosfär sedan lilla istidens slut cirka 1850 värmts en knapp grad. Lilla istiden var kallare med missväxt, nöd och död. Inget att längta tillbaka till!

Låt mig vidare påminna om att koldioxid är växtlighetens livsnödvändiga näring, att jordens växtlighet de senaste 30 åren ökat med 11 procent och att jordens skördar sedan 1930 femfaldigats, medan folkmängden bara ökat 3,5 gånger. Fler har alltså fått det bättre!

Låt mig därtill påminna om att jordens klimat styrs av solen. Minimal solmagnetism orsakade tre besvärande köldperioder under lilla istiden. Med aktivare sol värmdes 1900-talet. Nu är solen åter minimalt aktiv. De fem institut som följer global temperatur har inte registrerat någon uppvärmning på över 18 år. Solforskare väntar sig kyligare klimat framöver.

Inget att se fram emot!

Tege Tornvall

____________________________________________________________________

DT-Logga

2015-01-20

Replik till Erik Johansson

Jag vill i motsats till dig ge en eloge till denna tidning som överlåter åt läsaren att avgöra vad som är vederhäftigt. Trovärdigheten stärks när man inte viker sig för grötmyndiga krav på censur.

Det finns ingen konspiration. FN vill ha en roll som globalt styre. Det handlar om miljön generellt, men klimatfrågan har en särställning. Intentionerna finns på pränt. Dels i dokumentet Agenda 21 från klimatmötet i Rio 1992 som beskrivs som en övergripande hand-lingsplan för 2000-talet, som ska tillämpas globalt, nationellt och lokalt via organisationer inom FN-systemet och dels den klimatkonvention som man antog samtidigt.

Klimatfrågan skapades förstås inte med tanke på våra inhemska skatteuttag. De har blivit möjliga tack vare den massiva desinformation som förvandlat en vetenskaplig fråga till en politisk. En stor skuld i detta vilar, som Sigvard Eriksson skriver, på public service SR och SVT.

Undertecknas ett klimatavtal i Paris kan FN skapa en klimatdomstol och bygga upp den önskade klimatfonden. Den kommer huvudsakligen att finansieras av utvecklade industriländer och ger mer makt och efterlängtade intäkter till FN samt allmosor till utvecklingsländer. Allt motiveras med att man måste rädda klimatet genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Det ständigt åberopade tvågradersmålet, bortom vilket kilimatkatastrofen sägs vara oundviklig, lanserades av ekonomen William Nordhaus och har sedan utan vidare motivering ingått i hotbilden.

Man struntar alltså i att man misslyckats med att koppla utsläppen av dessa gaser till klimatet och den globala medeltemperaturen. Påpekar man detta får man ofta repliker från ilskna försvarare av koldioxidens farlighet som gärna kvalitetssäkrar sin argumentation med tillmälen som ovederhäftig, förvillare, förnekare eller liknande.

Till den eventuelle läsaren: Lek med tanken att koldioxiden trots all propaganda om motsatsen skulle visa sig harmlös. Vilka effekter skulle det få på de som idag behöver ett klimathot att luta sig mot – och vilka är det som behöver ett?

Lennart Back

Medlem av nätverket Klimatsans

____________________________________________________________________

Syd-Logga-HD

Kommentar till debattartikel av Lorentz Tovatt med rubriken:

“Sverige har missat det industritåg som far genom övriga Europa.”

HD-150116-Tokigt

____________________________________________________________________
150112-DT-Back

DT-Logga
2015-01-12

Dalarnas Tidningar ägnar en helsida åt våra två faktafyllda, “tunga”, artiklar, som införts i andra blad tidigare, se nedan och under fliken “Aktuellt”.

Klimatbluffen i FN:s regi

SVT och SR är en del av klimathotsindustrin

____________________________________________________________________
NoT-Logga

2015-01-10

Amalia Mattsson har felaktiga utgångspunkter

I NT 29 december skrev Amalia Mattsson att vi måste rädda vår civilisation från klimathotet. Hon vänder sig till Norrtäljes S-, C- och MP-politiker med frågan: ”Vad har ni för planer”?

Amalia Mattsson försöker övertyga sina läsare med felaktiga utgångspunkter. Att 400 ppm koldioxid inte är särskilt stor andel av atmosfärens gaser är sant.

Hur Amalia Mattsson resonerat för att komma fram till att ”det betyder också att en liten ökning får stora konsekvenser” är obegripligt. Enligt fysikens lagar vet vi att den kända växthuseffekten avtar logaritmiskt med ökande koldioxidhalt. Det betyder således tvärtom att det fordras stora ökningar för att effekten skall bli stor.

Amalia Mattsson säger att ”det finns en risk att temperaturen börjar höjas av sig självt”. Det är vist och sant. Men risken att de naturliga klimatdrivande krafterna gör att temperaturen börjar sjunka av ”sig självt” finns också. Att vi vet så lite om de naturliga i klimatsystemet inneboende krafterna är ett problem. Om Amalia Mattsson så vill kan vi säga att det som sker, det sker av sig självt.

Att klimatet varit stabilt i 10 000 år är fel. Under den innevarande interglacialen, som nu varat cirka 11 500 år, har temperaturen varierat med plus-minus flera grader. Under tidig medeltid, cirka år 950 till 1250 inträffade den medeltida värmeperioden som avlöste en tidigare kallperiod. Lilla istiden, som inträffade cirka 1350, varade till mitten av 1800-talet. Då var hungersnöd och umbäranden allt annat än blomstrande jordbruk i stabilt klimat. I Nordamerika dröjde sig lilla istiden kvar ända fram till 1920.

Det blir lite konstigt när Amalia Mattsson påstår att det var jordbruket som lade grunden till vårt välstånd. Den förhärskande uppfattningen är väl att det var industrialiseringen som lade grunden till välståndet. Mänsklig kreativitet och teknisk utveckling har lett bland annat till förbättrade jordbruksmetoder. Tillgång till elektricitet har varit avgörande för utveckling av apparater som kyl- och frysskåp och andra hushållsapparater. Samtidigt som jordens befolkning ökat har andelen svältande minskat.

En påtaglig effekt av ökande halt koldioxid i atmosfären är att jorden blivit grönare. Skördarna ökar år efter år och slår ständigt nya rekord enligt FN:s jordbruksorgan FAO. Dessvärre är det nog inte mycket Norrtäljes politiker kan göra för att rädda vår civilisation från det klimathot som Amalia Mattsson inte lyckats förklara.

Sigvard Eriksson, Norrtälje, medlem i nätverket Klimatsans

Detta är ett svar på Amalia Mattssons artikel 2014-12-29 med rubriken:

Vi måste rädda vår civilisation

____________________________________________________________________
EK-Logga

2015-01-10


SVT skildrar klimatfrågan ensidigt

Verkligheten är motsatt vad IPCC spått. Klimatet blir inte varmare, snarare kallare.

Det är samma manus om programmet “Sverige idag” som gått i NWT, se nedan, och i Kristianstadsbladet, se fliken Aktuellt.

____________________________________________________________________
DT-Logga

2015-01-05 Dalarnas Tidningar

Rätt tågpris: 13-14 kronor per mil!

John Helgander fick betala dubbel kostnad för enkel tågresa Krylbo-Sala. Tågkompaniet tog 105 kr. Faktisk kostnad är knappt 50-lappen.

Vad det egentligen kostar att åka tåg är svårt att luska ut. Tågbolagen uppger bara för tillfället rådande priser. Men man kan gå bakvägen. Med knapp vinst motsvarar SJ:s hela omsättning också dess totala kostnader. Eftersom SJ bara bedriver persontrafik, är det bara att dela dess omsättning med dess totala antal passagerarkilometer. Det är snarlikt för Tågkompaniet.

Det ger att tåg genomsnittligt kostar 13-14 kronor per person och mil. Cirka 35 kilometer Krylbo-Sala blir då 46-49 kronor. Just 49 kronor tar SJ för Intercity-tåg. Visserligen ändrar både SJ och Tågkompaniet sina priser efter tid och efterfrågan, men 105 kronor är i överkant!

Som jämförelse kostar en några år gammal mellanklassbil cirka 30 kronor per mil på marginalen. Med två i bilen blir det 15:- per person och mil. Med fyra blir det 7:50 – runt hälften av tågkostnaden.

SAS omsätter runt 42 miljarder kronor på ca 40 000 miljoner passagerarkilometer. Det blir 10,50 per mil och passagerare. Lågprisbolag är billigare. För både tåg och flyg måste man ta sig till respektive från start- och ankomstplatsen.

Tege Tornvall

____________________________________________________________________

VF-Logga

Klimatavtal? Glöm det!

Debatt Replik till Mattias Goldmann och Stina Bergström.

Vi har nu bevittnat det förhoppningsvis näst sista meningslösa och dyra klimatmötet i FN:s regi. Det återstår ett i Paris om cirka ett år. Där hoppas Goldmann och Bergström att alla jordens länder skall underteckna det klimatavtal som varit stående punkt på dagordningen sedan FN:s årliga klimatmöten började.

Det är mycket mer sannolikt att man i stället måste ge upp försöken att få alla att skriva på. Allt fler inser nämligen att påståenden om kommande klimatproblem är överdrivna och bara ingredienser i ett politiskt spel. Därför spjärnar de emot eller deltar inte i mötena. Resultatet, om något, blir som i Lima ett urvattnat slutdokument.

Med ett undertecknat avtal skulle FN äntligen nå sitt efterlängtade mål att få mer makt och kunna tillämpa en form av global planekonomi med hjälp av en gigantisk klimatfond som huvudsakligen skall finansieras av de västliga demokratierna. Från denna fond kan sedan det FN inte behåller för egen del överföras till U-länder för att kompensera för den ”klimatskuld” U-länderna anser att västvärlden har till dem.

Redan från början (tidigt 80-tal) insåg man att det krävdes någon form av hot för att få västvärlden att acceptera ett klimatavtal. Man pekade på den då pågående globala uppvärmningen och skyllde den på mänskliga utsläpp av koldioxid. Idén byggde på att utsläppen var ungefär proportionella mot ett lands välfärd.

Ju större utsläpp, desto större miljöbov. Därmed kunde utsläppen användas som underlag för beskattning. Det återstod emellertid ett litet problem – att visa den påstått starka kopplingen mellan koldioxid och klimatet.

FN:s klimatpanel IPCC bildades 1988 och har sedan dess försökt skaffa fram underlag för hypotesen att människans utsläpp av koldioxid på sikt kan orsaka stora klimatproblem. Hypotesen har lett till att man infört koldioxidskatter och byggt ut så kallade förnybara energislag som kräver ständiga subventioner, fungerar dåligt och som sämst när de behövs som mest. Dessa så kallade gröna åtgärder har inte haft någon inverkan på klimatet men har varit till stor skada för västs ekonomier.

IPCC har inte kunnat bevisa sin hypotes på ett vetenskapligt godtagbart sätt. De motiverar den i stället med datamodeller vars resultat med tiden avviker allt mer från verkligheten. Världens invånare bryr sig också allt mindre om vad IPCC säger. ”Kampen mot klimatförändringarna” hamnar på sextonde och sista plats när FN undersöker hur individer i olika länder rangordnar viktiga samhällsfrågor.

Det som engagerar är inte oväntat sådant som minskar fattigdomen i världen och förutsätter riklig tillgång på billig energi – alltså precis det som motarbetas av alla som likt Goldmann och Bergström använder IPCC:s konstgjorda argument för att jaga koldioxidutsläpp.

Klimathot baserade på koldioxidutsläpp har framförts i snarlika ordalag i decennier. Hade de haft rätt då, hade vi råkat ut för elände nu. New York borde vara på väg att bli dränkt, Arktis is ha försvunnit, globala uppvärmningen ökat och människan levt under allt knappare förhållanden. Trots att utsläppen hela tiden ökat, har Inget hot blivit verklighet och människan har aldrig haft det så bra som nu trots stor ökning av antalet individer. Goldmann och Bergström blundar för fakta och vill fortsätta den gröna vägen mot sämre samhällsekonomi. Låt oss slippa det!

Lennart Back

Värmlands Folkblad
Publicerad: 2015-01-03

____________________________________________________________________

NWT-Logga-0

2014-12-20 Förmedlar felaktigheter om klimatet

SVT: Bryter mot sändningstillståndet

På onsdagen sände SVT1 ”Sverige i dag” klockan 17.30 med ett inslag från Karlstad. Det handlade först om den allt senare snöläggningen, sedan ställdes frågan ”Vad är då orsaken?” till reportern Niclas Brunell, som svarade med att upprepa en rad ovederhäftiga påståenden från FN:s klimatpanel IPCC. Det är företagets praxis, varför han inte kan kritiseras. Desto tyngre faller ansvaret på ledningen.

Under hela sin existens har IPCC påstått att koldioxid är den dominerande kraften bakom klimatets variationer. Alla deras försök att bevisa detta har inte visat sig hålla för granskning. Den så kallade hockeyklubban byggde på förfalskade basdata och felaktig behandling av statistik. Det kan bara ske under en fullständigt inkompetent ledning.

IPCC:s larm baseras på datorsimuleringar, som har blivit mer och mer fel under de senaste 18 åren, då ingen stigning av den globala temperaturen har kunnat uppmätas. Då de misslyckas med 18 år, spår de klimatet för 85 år i framtiden. Vem kan tro på det?

Verkligheten är helt motsatt vad IPCC påstår. Koldioxiden påverkar inte klimatet, men är växternas viktigaste näring. Våra utsläpp har gynnat växtligheten och gjort Jorden elva procent grönare på 30 år. Skördarna av spannmål har ökat med 20 procent på tio år. Därmed har miljoner människor kunnat räddas från fattigdom och svält.

Dessa sanningar undanhåller SVT från allmänhet, politiker och Granskningsnämndens ledamöter. Det bryter mot dess sändningstillstånd, vilket borde vara brottsligt.

Sture Åström

____________________________________________________________________
Lokal-Logga

Lokal-Tidningen i olika editioner delas ut till alla hushåll i många orter. Den 5/11 fanns nedanstående i flera editioner i Nordväst-Skåne.

Lokal-141105-Tege
____________________________________________________________________

NoT-Logga

2014-11-05

Ingenting nytt i IPCC-rapporten

Dokumentet innehåller inget nytt i sak. Att vetenskapen är klar och att det är bråttom har vi hört förr. Medias rapportering påminner om kejsarens nya kläder. Alla instämmer. Inga kritiska frågor.

Sigvard Eriksson, medlem i Nätverket Klimatsans

____________________________________________________________________

2014-10-21 NWT med totalt 10 editioner

Koldioxiden har varit bra för alla

Torbjörn Vennström skriver (NWT 15/10) att han har sett att forskare upptäckt en ond cirkel i Arktis som gör att isen där smälter, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Men detta är en spekulation som har visat sig felaktig. Vid sitt minimum i september var isen på havet i Arktis större än alla de senaste fyra åren. Den växer alltså till.

Runt Antarktis har isen växt i 30 år och nu slagit historiskt rekord för tredje året i rad.

Det finns inga tecken på att koldioxid påverkar klimatet. Jorden har inte blivit varmare de senaste 18 åren. Dessförinnan värmdes den trekvarts grad på 150 år. Det har varit mycket gynnsamt tillsammans med den ökade halten koldioxid. Växterna har frodats, öknarna dragit sig tillbaka och skördarna ökat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Våra utsläpp av koldioxid har alltså räddat miljoner människor från svält.

Sture Åström

Detta var svar på Vennströms inlägg den 15/10:

Nya forskarrön om isarnas viktiga roll

Vennström är aktiv i gruppen Klimataktion och har fått denna insändare införd i flera andra tidningar. Mitt svar har hittills publicerats även i Skånska Dagbladet.

____________________________________________________________________
ttela-Logga

2014-10-09 Dyr konstgjord andning för vindkraft

Den obefintliga lönsamheten kommer att knäcka vindkraften i Sverige.
____________________________________________________________________

2014-09-30 Ölandsbladet

Solen gör Jordens klimat kallare

Texten är densamma som i Piteå-Tidningen 2014-07-31 och finns i sin helhet nedan.
Abdussamatovs mycket illustrativa diagram finns under fliken Aktuellt och rubriken
Klimatet blir snart kallare“.

Öland och Piteå må ha relativt få invånare, men införandena betyder förhoppningsvis att medvetandet om klimatbluffen sprids som ringar på vattnet.

____________________________________________________________________
Baro-logga

2014-09-22

Miljöhotet kraftigt överdrivet

Texten är densamma som under fliken Aktuellt med rubriken “Polarisarna växer”.
____________________________________________________________________
HH-Logga

2014-09-22

Polarisarna växer

Texten är densamma som under fliken Aktuellt med rubriken “Polarisarna växer”.

____________________________________________________________________
DT-Logga

2014-09-03 Dalarnas Tidningar (Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning, Mora Tidning och Södra Dalarnes Tidning)

Prästerna och biskoparna missförstår klimatvetenskapen

Sigvard Eriksson skriver om Biskopsbrevet i klimatfrågan: “det är onekligen uppseendeväckande att kyrkan så ensidigt tar ställning i en naturvetenskaplig fråga, därtill med tydliga partipolitiska markeringar.”

Återigen placerar sig “kyrkan” som försvarare av överhetens syn på frågor, som inte har med religion att göra. Så som “plattjordingarna” gjorde på Copernicus tid.

____________________________________________________________________

DT-Logga


2014-08-18 Dalarnas Tidningar

Dalarnas Tidningar har givit klimatet stort utrymme de senaste dagarna. Det började med prästen och riksdagsledamoten för Miljöpartiet, Jan Lindholm:

2014-08-18 Nytt klimat – nya behov: http://www.dt.se/opinion/debatt/nytt-klimat-nya-behov

Snabb på tangenterna var Hilding Sundqvist, Professor emeritus i meteorologi, Stockholms universitet:

2014-08-20 Ovederhäftigt om klimat och extremväder: http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-ovederhaftigt-om-klimat-och-extremvader

Sedan togs flera inlägg in:

2014-08-21

Tege Tornvall, flitig skribent för KLIMATSANS och författare, “Solen driver vårt klimat”:

Långsökta klimatsamband: http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-langsokta-klimatsamband

Bengt Söderberg, Fil lic meteorologi, pensionerad meteorolog:

Vilset om klimatet: http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-vilset-om-klimatet

Sigvard Eriksson, skrev under som “medlem i Nätverket KLIMATSANS”:

Klimatfrågan misshandlas i valrörelsen: http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-klimatfragan-misshandlas-i-valrorelsen

Lindholm fick slutreplik:

Ohederlig debattmetod: http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-ohederlig-debattmetod

Man frågar sig om redaktionen börjat tvivla på den rätta läran. Fyra skeptiska inlägg i samma debattrunda ! ! Det är ovanligt. Än så länge.

____________________________________________________________________

PT-logga

2014-07-31

Solen gör jordens klimat kallare

De närmaste decenniernas klimat blir med största sannolikhet lika kalla som i början på 1800-talet rapporterade TV2 den 17 januari, googla ”svt solen aktivitet”. Solforskaren Matt Penn i Arizona hade konstaterat att solens aktivitet avtagit under senare år och verkar gå mot ett tillstånd som rådde för 350 år sedan. Det var då Karl X kunde tåga över Bälten med hela sin armé. Solen studeras på många håll och dess data görs allmänt tillgängliga. Ett stort antal forskare har tolkat data så att solen går mot ett ”grand minimum”, vilket innebär en kallare jord. I fjol drogs denna slutsats av 17 forskare från flera länder i tidskriften Pattern Recognition in Physics.

Detta utvecklades närmare på årets enda öppna konferens för internationella klimatforskare: the 9th International Conference on Climate Change, ICCC-9. Den hölls den 7–9 juli i Las Vegas med 650 deltagare från många länder. Den ryske rymdforskaren dr. Habibullo Abdussamatov redovisade detaljerade data, som tillät honom att göra en prognos för detta sekel. Han verkar sedan 1964 vid Pulkovo-observatoriet i Sankt Petersburg. Där hade man funnit att solens aktivitet har varierat cykliskt de senaste 800 000 åren, bland annat med perioderna 11 år, cirka 210 år och cirka 1 000 år.

För solfläckarna gäller 11-årscykeln, som även gäller för solens totala utstrålning TSI , Total Solar Irradiance. I varje cykel varierar antalet solfläckar från ett minimum upp till ett maximum och sedan ner igen. Detsamma gäller solens utstrålade energi, men med mycket små variationer. Maxvärdena varierar mellan 11-årscyklerna i en cykel med perioden cirka 210 år. Den ger större ändringar av TSI. Nuvarande låga solaktivitet är mycket lik den omkring år 1800. En liknande upp- och nedgång har visat ett samband mellan solfläckar, TSI och kallare klimat 18 gånger under de senaste 7 500 åren.

Detta har skett oberoende av atmosfärens tillfälliga halt av koldioxid. Abdussamatov har inte kunnat spåra någon påverkan av koldioxid överhuvudtaget. Det visar att klimatet främst styrs av solen. Det motsäger helt FN:s klimatpanel IPCC, som i sin senaste rapport uppskattar klimatets drivkrafter. Där anges koldioxid ha 33 gånger starkare inverkan än solen utan uppgift om mätdata. Det visar att IPCC har negligerat solforskningen under hela sin existens, det område som visat sig viktigast för klimatet.

Abdussamatov baserar sig på 800 000 år av solens historia och 7 500 års klimatförändringar i en prognos: De närmaste decennierna blir märkbart kallare. Omkring år 2040 blir kylan värre och kan möjligen leda till en ny ”liten istid” som cirka 1645-1715. Den kan pågå nästan ända till år 2100.

Han förutsade år 2003 att den solfäckscykel vi nu befinner oss i skulle få ett extremt lågt maximum. Att det nu har bekräftats ger hans förutsägelser hög trovärdighet. Hela föredraget med visade diagram finns på video, om man googlar: ” ICCC9 watch ”.

Sture Åström sekreterare Nätverket Klimatsans

____________________________________________________________________

VK-Logga

2014-07-29

Klimatvetenskap är inte religion

Hypotesen om koldioxidens betydelse för klimatet är fortfarande obevisad och med all sannolikhet överdriven. I klimathotsdebatten har vetenskap blivit ovetenskap och nyhetsförmedlare har blivit opinionsbildare. Kyrkans trosbaserade inblandning tillför inget av värde för det vetenskapliga kunskapssökandet. Det skriver Sigvar Eriksson, medlem i nätverket Klimatsans.

I VK den 11 juli skriver Georg Andersson att det hundrasidiga Biskopsbrevet den 12 maj 2014 är en stark profetisk röst in i vår tid. Brevet är fyllt med utmaningar till handling och ändrad livsstil. Allt i akt och mening att rädda jorden från en klimatkatastrof.

Biskoparna ger sig in i den politiserade klimatdebatten med utgångspunkt att ”vetenskapliga analyser talar ett tydligt språk om det hot som föreligger”. Andersson och biskoparna är förvisso inte ensamma om att missuppfatta forskningsläget. Men det är onekligen uppseendeväckande att kyrkan så ensidigt tar ställning i en naturvetenskaplig fråga, därtill också med antydningar som kan tolkas som partipolitiska markeringar. Varken biskoparna eller Andersson tycks ha förstått hur bräcklig och ofullständig vår kunskap om det kaotiska klimatsystemet är. Klimatvetenskapen bör till hundra procent vara naturvetenskap utan inblandning av trosfrågor. Låt den så vara!

Det är det genompolitiserade FN-organet IPCC som sätter agendan i den politiska debatten. Agendadrivna organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen har orättmätigt och obegripligt fått status som expertorgan som inbjuds att yttra sig i TV`s morgonsoffor och nyhetsprogram. Vetenskaplig granskning och kritik av IPCC`s arbetssätt och rapporter tillåts däremot sällan i offentlighetens ljus.

Hypotesen om koldioxidens betydelse för klimatet är fortfarande obevisad och med all sannolikhet överdriven. Förutsägelser om temperaturutvecklingen bygger på datormodeller som visat mer och mer fel för varje år i jämförelse med verkligheten. Det handlar om gissningar som inte får förväxlas med säkra prognoser.

Att ett ändrat klimat leder till att miljontals människor lider brist på livsmedel och att folkgrupper drivs på flykt på grund av svält och naturkatastrofer är enligt Andersson etablerad sanning. Han har då inte förstått att en ytterligare ökad koldioxidhalt kan vara till stor nytta för försörjningen av jordens befolkning. Vi ser redan ökade skördar och krympande öknar. Det som inte är mer än spekulationer blir i biskoparnas och Anderssons värld klara fakta. Sådant kallas blind tro.

Andersson efterlyser en ny väckelserörelse där frågan om bland annat rättvisa och rättfärdighet blir vägledande för vårt sätt att leva. I det s k klimathotets kontext blir då skuldbeläggande den drivkraft som leder till oöverlagda handlingar. Klimatdebatten blir en fråga om synd och skuld.

Kanske är detta ett led i kyrkans strävan att återta förlorad mark efter svenskarnas avkristning under 1900-talet. Den som är svag i tron skall erbjudas något nytt att ta fasta på, veta att kyrkan är god. Biskoparna uppmanar nu de underordnade dignitärerna att mässa och be för klimatet.

Väckelsen skall ta fasta på vår skuld till den katastrof som förebådas och regeringar, företag, skolor, alla organisationer och enskilda personer uppmanas till skyndsam handling. Kanske kan man få sin klimatskuld förlåten? Allt i den heliga godhetens namn.

Det finns en risk att vi av politiska skäl och numera också av religiösa skäl går för långt i våra klimatambitioner. De omfattande åtgärder som nämns i den politiska retoriken riskerar leda till en global ekonomisk depression för framtida generationer. Mest utsatt blir då befolkningen i redan nu fattiga länder.

I klimathotsdebatten har vetenskap blivit ovetenskap och nyhetsförmedlare har blivit opinionsbildare. Kyrkans trosbaserade inblandning tillför inget av värde för det vetenskapliga kunskapssökandet.

Sigvard Eriksson

____________________________________________________________________

2014-07-05 UNT

Ingen effekt på temperaturen

UNT-140705-Wibjorn-Karlén-X

Professor Wibjörn Karlén har fått en insändare publicerad. Han är en av landets mest kvalificerade klimatforskare med 40 års erfarenhet.
Han är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

http://www.unt.se/asikt/debatt/ingen-effekt-pa-temperaturen-3237711.aspx

____________________________________________________________________

Baro-logga

2014-06-12

Klimatretoriken är omoralisk

http://www.barometern.se/reagera/debatt/klimatretoriken-ar-omoralisk(4322946).gm

Det är svar till två deltagare i “Klimatriksdag 2014” med rubriken: Klimatretoriken är vilseledande.

http://www.barometern.se/reagera/debatt/klimatretoriken-ar-vilseledande(4318491).gm

____________________________________________________________________

2014-06-12 Dalarnas Tidningar, d.v.s. Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning, Mora Tidning och Södra Dalarnes Tidning.

IPCC:s klimatrapporter ger ett falskt intryck av tillförlitlighet

http://www.dt.se/opinion/debatt/ipcc-s-klimatrapporter-ger-ett-falskt-intryck-av-tillforlitlighet

____________________________________________________________________

2014-06-10 Örnsköldsviks Allehanda, Ångermanlands Tidning

Systematiska fel i datormodeller

http://www.allehanda.se/opinion/insandare/systematiska-fel-i-datormodeller

____________________________________________________________________
PT-logga

2014-06-04

IPCC:s klimatrapporter ger ett falskt intryck av tillförlitlighet

http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/ipccs-klimatrapporter-ger-ett-falskt-intryck-av-tillforlitlighet-8526518-default.aspx

____________________________________________________________________

2014-05-30 Norrtelje Tidning

IPCC:s rapporter går inte att lita på

http://norrteljetidning.se/debatt/1.2507765-ipcc-s-rapporter-gar-inte-att-lita-pa

____________________________________________________________________

2014-04-25 VästerviksTidningen

Historiens största lobby-grupp

http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=7587771

Det är slutorden i ett meningsutbyte med miljöpartisten Jan-Olov Bernhard, som började med den artikel som finns under fliken “Aktuellt” med rubriken:

“IPCC skriker högt när underlag saknas”.

Bernhard svarade under rubriken: “Vem skriker högst?”

Mitt svar: “Miljöpartiet missuppfattar IPCC”

Bernhards andra inlägg: “Vem missuppfattar?”

Alla inläggen är lätta att hitta på VT:s hemsida.

Bernhard försöker komma undan sakargument genom att kalla Klimatsans för en “lobby-grupp”, underförstått: sådana behöver man inte lyssna till. Det är typiskt för Miljöpartiet att de inte klarar av att bemöta sakargument. De tycks besatta av sin tro.
____________________________________________________________________

2014-04-23 Katrineholms Kuriren

Världshistoriens största bondfångeri

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.2295169

____________________________________________________________________

2014-04-12 Piteå-Tidningen

IPCC förstår inte vad vetenskap är

http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/ipcc-forstar-inte-vad-vetenskap-ar-8414985-default.aspx

Mycket påpassligt har tidningen samtidigt tagit in ett bidrag med rubriken:

Viktigt välja rätt personer till Klimatriksdagen 2014

Det är “Ekofilosofilinjen på Hola Folkhögskola” som vill stoppa uppvärmningen som de tror kan bli 4 grader. . .

Det är lite långt att resa från Piteå till Norrköping, för att få reda på att IPCC inte förstår vad de håller på med.

Kommentarerna är avstängda.

____________________________________________________________________

2014-03-31 Folkbladet

Klimatriksdag på villovägar

http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6770808

Vi erbjuder oss att presentera den viktigaste forskningen, så att debatterna kan föras på korrekta underlag. IPCC:s larm från Yokohama bygger på deras datorsimuleringar för 2040 och 2100, vilka saknar trovärdighet, eftersom de haft helt fel de senaste 17 åren.
____________________________________________________________________
2014-03-03 Västerbottens-Kuriren
Energipolitik på osäker vetenskaplig grund

http://www.vk.se/1136480/energipolitik-pa-osakervetenskaplig-klimatgrund

Man noterar att redaktionen valt en illustrerande bild med rykande skorstenar, där röken, som vanligt, mest består av vatten ånga. Koldioxid är ju helt osynlig.

2014-02-08 Östersunds-Posten
Vindkraft ökar koldioxid-utsläppen

ÖP-140208-Kärringarna mot vinden

2014-02-05 Helsingborgs Dagblad
Havet och landhöjningen

Detta är svar till en medborgare som oroar sig för att kommunen är senfärdig i förberedelserna för den kommande höjningen av havets nivå med tre meter.

HD-140205-Havet

2014-01-28 Hela Hälsingland
Bohman helt vilseledd om fakta

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6767752-bohman-helt-vilseledd-om-fakta

Tyvärr har adressen till diagrammet på orkanernas aktivitet fallit bort. Det finns här:

http://policlimate.com/tropical/global_running_ace.png

Det är svar på miljöpartisten Göte Bohmans inlägg:

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6753639-vem-ska-tolka-vetenskapen-

2014-01-22 Hela Hälsingland
Klimatförändringarna har varit små och naturliga

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6744094-klimatforandringarna-har-varit-sma-och-naturliga

Det är ett genmäle till en replik av miljöpartisten Göte Bohman:

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6729526-laget-ar-allvarligt

Samma dag placerade redaktionen in ett referat av Christer Sannes rapport “Hur vi kan leva hållbart 2030”:

http://helahalsingland.se/halsingland/1.6743174-bort-med-biffen-och-bilen

Det är vältajmat, eftersom tidningen samma dag håller en paneldebatt för politiker och tjänstemän om utmaningarna för 2040. Det lär bli ren indoktrinering av de som skall handlägga kommunernas kamp mot koldioxiden. Se fliken Kommentarer.

2014-01-16 Hela Hälsingland
Debatten måste baseras på fakta – inte spekulationer

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6719307-debatten-maste-baseras-pa-fakta

Då chefredaktören placerade “Svar direkt” intill, visar vi en skanning här samt därunder vårt genmäle, som inte togs in.

HH-140116-Spekulationer

Klimatdebattens gropar

Genmäle till chefredaktörens ”Svar direkt” 16/1.

Jag är glad att Gunilla Kindstrand låter ”båda sidor” komma till tals. Men samtidigt väljer hon sida. Hon tycks ej ha förstått vad jag skrivit och har ramlat i de gropar IPCC grävt:

1. Den ”förkrossande majoritet” IPCC hänvisat till har alltid varit en bluff, googla ”fusk klimatdebatten”.
2. Riktiga ”elitforskare” hänvisar till sina fakta, inte till omröstningar som IPCC gör. Det visar att IPCC är charlataner.
3. Flera väl belagda fakta fanns i mitt inlägg den 14/1, vilket GK tydligen inte läst. IPCC bygger sina förutsägelser på datorsimuleringar, som visats helt värdelösa.
4. Jag är inte ensam. Vårt nätverk har flera forskare med internationellt anseende. Häromdagen kom en rapport av Fred Goldberg om de naturliga variationerna i Arktis havsis. I fjol skrev 125 forskare från många länder till FN att koldioxid inte gör något som märks. Fler än 3.000 har meddelat USA:s kongress att IPCC:s hypotes inte håller.
5. IPCC:s förutsägelser har slagit helt fel i 17 år. De kan bara bli ännu mer fel till år 2040.

Jag väntar mig att en skärpt journalist av nyfikenhet skall söka fler fakta, när det gäller en så viktig fråga som klimatet. Gör inte läsarna det också? Jag berättar gärna mera.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

2014-01-16 Eskilstuna Kuriren
Det är fakta som räknas

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.2062808-det-ar-fakta-som-raknas

Eftersom Ekuriren har betalvägg ibland återger vi insändaren här:

EK-140116-Mattsson


2014-01-15 JönköpingsPosten, sida 20
Klimatet blir inte varmare

JP har inte insändare på nätet, så vi får visa den här:

JP-140115-Inte varmare

2014-01-14 Hela Hälsingland
Politikernas mod behövs för att erkänna sanningen

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6709585-politikernas-mod-behovs-for-att-erkanna-sanningen

2014-01-14 Kristianstadsbladet
Verkligheten bestämmer

Den komiska historien om Akademik Shokalskijy i Antarktis.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2066070/Verkligheten-bestammer.html

2014-01-12 Expressen
Expressen, gå inte på klimatbluffen

http://www.expressen.se/debatt/expressen-ga-inte-pa-klimatbluffen/

2014-01-11 Sundsvalls Tidning
Klimatpanelens felslagna katastroflarm

http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.6678869-klimatpanelens-felslagna-katastroflarm

2014-01-04 Eskilstuna Kuriren
Avveckla klimatpanelen IPCC

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.2047910-avveckla-klimatpanelen-ipcc#Scen_1

2013-12-30 Katrineholms Kuriren

Klimatpanelens felslagna katastroflarm
(Tillgänglig bakom betalvägg)

2013-12-23 Skaraborgs Allehanda

AGW-131223-Felslagna-SLA

2013-12-18 DT Dalarnas Tidningar

FN:s klimatpanel arbetar bakvänt

När FN:s klimatpanel IPCC presenterar nya rapporter börjar den inte med basrapporterna. Den börjar med en sammanfattning – syntes – för politiker, beslutsfattare och media.

Dessa synteser skärper uttalad osäkerhet i basrapporterna till säkra påståenden. I tidigare synteser talade IPCC om 90-procentig säkerhet för att människan farligt värmer jorden genom ökande utsläpp av koldioxid från förbränning.

I sin femte och senaste syntes skärper IPCC ytterligare denna säkerhet till 95 procent. Syntesen skrivs inte främst av vetenskapsmän utan av funktionärer och administratörer, utsedda av deltagande FN-länders regeringar.

De hävdar att mänsklig verksamhet står för hela tillskottet av koldioxid till atmosfären. De förringar eller bortser från växlande solaktivitet och kosmisk strålning, utgasning av koldioxid från varma hav och ständiga CO2-utsläpp från vulkanisk och seismisk aktivitet både på land och under haven.

Men dessa faktorer finns med i basrapporterna. Innan dessa presenteras nästa år måste de därför anpassas för att stämma med syntesens skärpta formuleringar.

Denna bakvända arbetsgång ger ingen sann vetenskaplig bild av klimatfrågan. Den har fått och får många citerade vetenskapsmän att protestera och ofta lämna IPCC.

De facto har Jorden sedan Lilla istidens slut cirka 1850 värmts i tre perioder: cirka 1850-1880, 1910-1940 och 1970-1995 och avkylts cirka 1880-1910, 1940-1970 samt de senaste åren.

Det har totalt värmt jorden en knapp grad. Under Lilla istiden rådde ibland missväxt och nöd. Då var solen i tre perioder minimalt aktiv.

Nu är solen åter minimalt aktiv. De fem institut som mäter jordens temperatur har inte registrerat någon uppvärmning sedan 1995. Allt detta finns i IPCC:s basrapporter men förtigs i den syntes som vållat nya klimatlarm.

Tege Tornvall

2013-12-16 Gefle Dagblad
Det finns inget klimathot

http://gd.se/insandare/1.6604194-det-finns-inget-klimathot

2013-11-30 Västerviks Tidningen
Warszawamötet sänktes av fakta

http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=7155287

2013-11-19 Eskilstuna Kuriren
Klimatgalenskap i sin prydno

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1993447-klimatgalenskap-i-sin-prydno

Det var svar på insändare av Pontus Björkman, Latinamerikagrupperna:
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1987636-klimatgalenskap-kan-stoppas#Scen_1

2013-11-16 Eskilstuna Kuriren
Viktigt vägval för ärkebiskopen

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1990641-viktigt-vagval-for-arkebiskopen

2013-11-14 Dagen
Jackelén måste välja klimatväg

http://www.dagen.se/opinion/debatt/jackel-n-maste-valja-klimatvag/

Där finns länkar till två svar samt till vårt genmäle, som har länkar till flera faktasidor:

2013-11-29 Skulle Jesus inte lyssna på kättare?

http://www.dagen.se/opinion/debatt/jackel-n-maste-valja-klimatvag/

2013-10-25 Borås Tidning
Kan vi lita på FN:s klimatpanel?

http://www.bt.se/debatt/kan-vi-lita-pa-fns-klimatpanel(3997776).gm#disqus_thread

2013-10-25 Piteå-Tidningen
Det finns ingen klimatkris

http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/det-finns-ingen-klimatkris-7955128-default.aspx