Tag Archives: 97%

IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror

Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med

Den kritiska frågan # 2 var emellertid så oklart formulerad att inga slutsatser kan dras. Den frågade om människan bidragit “significantly” till uppvärmningen. Men detta ords betydelse varierar inom vida gränser beroende på sammanhanget. Det kan betyda “till mer än 50 %” lika väl som “ungefär 10 %” eller rentav “märkbart, d.v.s. 1 %”.

+ – + – + – +

De som larmar om hotande klimatkatastrof brukar hänvisa till 97-98 % eniga klimatforskare. Detta har de från olika studier, av vilka följande är de mest citerade: Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013. 

o Illinois: av 10.257 tillfrågade svarade 3.246. Det är bara 30,7 % av de tillfrågade och inte representativt. Sedan valdes 77 ut som hade publicerat arbeten specifikt om just mänsklig klimatpåverkan.  Av deras svar kunde 75 tydas så att människan är huvudorsak till uppvärmning. Det är 97 % av 77 men bara 0,7 % av de först tillfrågade. 

o Anderegg: av 1.372 tillfrågade valdes 50 ut som hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Av dem menade 49 att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade

o Cook: av 11.944 studerade uppsatser höll visserligen 97 % med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig verksamhet i viss mån kan värma Jorden. Men bara 41 av dem hävdade att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %

I dessa studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte. De flesta studerar de naturliga processer som faktiskt styr Jordens klimat sedan över tre miljarder år.

 Med bara sunt förnuft inser man:

 1.     En enkät med 70 % bortfall är bara därigenom meningslös.

2.     Att sedan sortera bort 98 % av kvarvarande är rent manipulativt.

3.     Tusentals forskare kan inte representeras av så få som 50-77 personer.

4.     Att FN:s klimatpanel IPCC refererar till så undermåliga studier avslöjar grav inkompetens.

Tege Tornvall

Sture Åström

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather