Brundtlandkommissionen var klart vänstervriden

Figur 1. Kommissionen var Olof Palmes verk, som Gro Harlem Brundtland sedan övertog.

Man kan anta att den som mest påverkade innehållet i rapporten var kanadensaren Maurice Strong. Han var med redan i Stockholm 1972 och sedan så aktiv inom FN att han utsågs till generalsekreterare för den konferens som hölls i Rio 1992, Earth Summit. Följande är ett av hans mest kända citat:

Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring this about?

Är inte vårt enda hopp för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar ? Är det då inte vårt ansvar att se till att det händer ?

Han lämnade FN 2005 efter den skandal som avslöjades i the Oil for Food Program, där han uppges ha tagit emot miljoner dollar från Iraq och Nord-Korea.

Jim MacNeill var Strongs handgångne man under hela sin karriär. Jag räknar båda som socialister med planekonomi som ideal. Det gäller även Brundtland och Hauff. Fyra kommunistiska länder och sex muslimska får betraktas som diktaturer möjligen med undantag för Indonesien. Mugabe i Zimbabwe betraktade sitt land som en ”marxistisk frontstat”.

Av de 22 ledamöterna representerade således minst 14 socialistiska eller kommunistiska värderingar. Detta bekräftas övertydligt av nedanstående aktstycke. Det avslöjar total oförståelse för marknadsekonomins överlägsna funktionalitet.

Figur 2. Kommissionens värdering av energiproduktionens betydelse

Energin är alltför viktig för att få produceras utan politisk styrning. Man kan inte lita på den ”tillfälliga” privata produktionen.

En planmässig produktion är både nödvändig och möjlig. Det behövs bara ”en ny dimension av politisk vilja”.

Denna vilja har vi nu sett realiseras med ”förnybar” energi, vilket skapat kaos i länder som Tyskland, Storbritannien och Australien. Och vi är på väg att få samma problem här. . .  

+ – + – + – +

Man kan undra om detta så småningom skall få de socialistiska väljarna att inse att de politiker de röstat på är alltför okunniga och alltför lättlurade för att styra en planekonomi.

Med tack till uppmärksamme Søren från Danmark som försett mig med underlagen.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Brundtlandkommissionen var klart vänstervriden

 1. Det finns starka band mellan vänstern och klimatalarmismen. Varför är det svårt till omöjligt att få liberalismen att genomskåda detta gigantiska bedrägeri?

  1. En stor del av de som kallar sig liberaler i Sverige är vänster. Det politiska partiet som kallar sig Liberalerna är inte liberaler. Det mesta som präglar det partiet är förbud och förbud.

   Sedan finns det “riktiga” liberaler, men de hörs aldrig.

   Dessutom. Skulle journalister rapportera om riktiga liberaler och deras värderingar och åsikter då skulle nog de flesta journalister i Sverige fall ned döda av chocken.

 2. Ruckelshaus från USA var, jag tror EPAs administrative chef, och den som utan vetenskapligt stöd förbjöd DDT.
  Den store spindeln i nätverket var nog Maurice Strong, han var så att säga med redan från starten 1972 och såg bland annat till att samarbeta med NGOs inte minst genom att hålla dem under armarna med ”underhåll” från FN mm.

 3. VINKRAFTVERK ÄR INGA EVIGHETSMASKINER (perpetuum mobile)
  Hur dumma får politiker och journalister vara? Dom tycks tro att man kan förnya och generera energi. Dom tycks ha missat grundläggande fysik när dom gick i skolan. All energi som vi kan omvandla till elektrisk energi och värme kommer ursprungligen från solen, även den energi som utvinns från fossila bränslen som via fotosyntesen och koldioxid skapat kolhydrater i växter som under miljontals år skapar olja, gas och kol som vid förbränner och återskapar koldioxid. Utan förbränning av fossila bränslen bryter vi det naturliga kretsloppet och atmosfärens koldioxid tar slut och allt liv och all växtlighet kommer så småningom att upphöra.

  1. Precis. Därför ska vi vara jätteglada att koldioxiden har ökat i atmosfären, eftersom vi börjar närma oss den nedre gränsen för liv.

  2. Växterna dör/upphör att växa till vid ca:180/200 ppm CO2. Döda växtdelar avger med tiden energi och CO2.

Comments are closed.