Miljöpartiet svänger i klimatfrågan när temperaturhöjningen uteblir

2017-12-04

I NA Debatt (19/11) tar Miljöpartiet (MP) i Örebro län, ledda av biträdande finansminister Per Bolund, snabba och rejäla kliv ut i “dimman”. På sammanlagt tre spalters debattutrymme lyckas de med konststycket att få med ordet klimat på inte mindre än tjugo separata ställen.

Däremot saknas helt faktaunderbyggnad som kan stödja deras yviga påståenden, med syfte att bekämpa utsläpp av koldioxid från fossil förbränning.

Man kan också notera att MP nu har slutat att prata om “global uppvärmning” och i stället har gått över till att flitigt använda begreppet “klimatförändringar”. Orsaken är givetvis att uppvärmningen under nästan tjugo års tid (1995 – 2014) helt avstannade och därefter i huvudsak påverkats av återkommande väderfenomen av typ El Ninjo, som gav höga maxtemperaturer för år 2015-2016.

Det har inget med koldioxid eller klimatförändringar att göra.

Koldioxidhalten i atmosfären har dock fortsatt att öka utan någon motsvarande temperaturstegring. ( Mauna Loa, 405 PPM i augusti 2017 ). Vetenskaplig analys av IPCC:s datorbaserade temperaturmodeller visar att av 100 kontrollerade modeller så uppger samtliga för höga prognostemperaturer jämfört med senare uppmätta verkliga globala temperaturer. (Ref. Dr Roy Spencer).

När alla ovanliga väderhändelser kan förklaras med “klimatförändringarna”, som förstås påstås bero på vår fossilanvändning, tryter aldrig argumenten för alla världens forskare och experter, som för sin försörjning och karriär är beroende av aldrig sinande skattefinansiering.

På 1970-talet skrämdes med kyla, sedan med värme och när ingen nämnvärd  temperaturstegring skett, hotas med extrema skyfall och orkaner vilket är väder-händelser och inte klimatförändringar. Trots detta har de inte ökat i frekvens utan blivit färre under de sista åren och styrkan i somras var som i början av 1900-talet.

Att de upplevs fler beror på att vi får höra på nyheterna dygnet runt och att följderna kan bli stora enbart av det faktum att jordens befolkning växer snabbt.

Jordens klimat har allt sedan begynnelsen varit i ständig förändring och är det nu också.

Tro inte på hotbilderna! Människan har haft och kommer att ha en underbar förmåga att anpassa sig till förändrade villkor. Ifrågasätt i stället charlatanerna med sina hotbildspredikningar.

De är för sin utkomst beroende av aldrig sinande pengaströmmar baserade på skattemedel. Sverige ligger i denna liga i världsklass mätt som nivån på skatteuttaget per capita för dessa ändamål.

Mats Kälvemark

Evert Andersson

Göran Wickström

Fria debattörer

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Miljöpartiet svänger i klimatfrågan när temperaturhöjningen uteblir

   1. Det vore förstås värdefullt med en sammanställning av de enorma belopp (skattepengar) som slösas bort som resultat av klimatalarmismen. Svårt att åstadkomma, men skulle nog kunna vara en ögonöppnare för många skattebetalare. Ett jobb för ngn av klmatsans initierade följare? Glöm då inte kostnaden för den fiaskoartade fabriken i Skåne för framställning av biobränsle.

    1. På konferensen kommer en redogörelse för en studie inom Klimarealistene av offentlig anslagna medel i Norge. Men verkliga kostnaderna är mycket större, eftersom så måna offentligt anställda ägnar sin tid åt “klimathotet”.

     Bland fiaskon kan också nämnas de 400 + miljonerna, som kommunerna Örnsköldsvik och Umeå sänkt i MoDo:s gamla sulfitfabrik i Domsjö för att producera sprit och träsprit från trä. Om jag minns rätt, sänker dom fortfarande nya pengar där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *