Mikael Berglund utan fakta

Klimatpanelen IPCC bygger sina förutsägelser på sin hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet.

De hävdar stöd för hypotesen av 97 % av “klimatforskarna”. Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med. Men enkäten är värdelös redan då 70 % inte svarat. Sedan sorterar studenterna subjektivt bort alla utom 77 svar och räknar bara 75, d.v.s. 7 PROMILLE av de tillfrågade.

Att IPCC anfört en så oprofessionell enkät som stöd visar dess bristande kompetens.

Geofysikern och universitetslektorn Mikael Berglund utgår från IPCC:s larm utan att kolla hur trovärdig källan är, det mest fundamentala universiteten skall lära ut.

 

2017-05-09

Mikael Berglund protesterar mot vår artikel om Klimatlagen med rubriken:

“Nätverket Klimatsans en skojarförening – oseriöst påstå att klimatuppvärmning inte sker”

Där staplar han uttryck som dumheter, osanningar, skojarförening och lurendrejeri på varandra.

Allehanda skall ha en eloge för att sådant språk får bemötas med ett genmäle.

2017-05-22

“Var är dina invändningar mot våra fakta, Berglund?”

Mikael Berglund anför inga faktiska invändningar mot våra påståenden, som undertecknats av erfarna professorer och ledamöter av vetenskapsakademin.

Klimatpanelen IPCC:s ”bevis” för att koldioxid orsakar en uppvärmning, som kan bli farlig, är datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa omfattar över 50 parametrar, men man vet verkan av bara några få.

Alla andras verkan måste man gissa. Sedan räknar datorn ut vad som sker under en kvart eller så. För att nå år 2100 behövs ett par miljoner omräkningar, där gissningarnas fel multipliceras med varandra. På ögonmått ser man att meningsfulla resultat inte är möjliga. Det är precis vad IPCC:s egna experter förklarade år 2001.

Varför har då IPCC fortsatt med datorsimuleringar i 15 år? Svaret är något Berglund måste ta till sig: IPCC har ingen vetenskaplig kompetens. Panelen är ett politiskt organ styrt av FN:s medlemsnationer. Dess slutrapporter förhandlas fram mellan 130 nationer bakom stängda dörrar ”ord för ord” under en hel vecka.

IPCC hänvisar till stöd från 97 procent av ”klimatforskarna”, men det vilar på så usla studier att de bara bevisar några få procent eller promille, googla ”fusk klimatdebatten”. De flesta delegaternas intresse är att motivera bidrag från den ”Gröna Klimatfonden”, som skall få 100 miljarder dollar varje år.

Så har IPCC lanserat myten om faran med koldioxiden. Verkligheten har visat att klimat-modellerna blivit mer och mer fel under de senaste 20 åren, då ingen uppvärmning noterats.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Vi har bemött  flera tidigare inlägg av Berglund i Allehanda, se följande poster:

Faktiska observationer

Politikernas löften rent nys

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

37 thoughts on “Mikael Berglund utan fakta

 1. I dagens Expressen så yrar också krönikören Lars Lindström om den här majoriteten av den etablerade vetenskapen som sägs vara överens om och varna för människostyrda “rubbningar i klimatet”. Fast i hans fall så har dom nu blivit hela 98%. Man kan ju undra varifrån han har fått det här med “rubbningar i klimatet”

  http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/hoten-mot-klimatet-ar-storre-an-en-politiker-som-fryser-eller-en-journalist-som/

  1. Det pågår ständiga rubbningar av klimatet. Är det något vi absolut vet är att klimatet inte är stabilt eller ett konstant tillstånd.

 2. Mikael Berglund skriver 170509:
  “Klimatfrågan, vars risker och problem är välbekanta sedan länge, tas upp i en insändare av P-O Eriksson med flera från ”nätverket Klimatsans”. Inlägget har en underligt verklighetsfrämmande klang.
  Eriksson ifrågasätter uppvärmningen och efterlyser en bred debatt, som om frågan vore ny eller outredd.
  Detta är naturligtvis dumheter – som att kräva en konferens om huruvida det finns risker med rökning, eller om blyad bensin verkligen är hälsovådlig.
  Eriksson serverar också rena osanningar, till exempel att klimatpanelen IPCC inte har belägg för sina slutsatser och att växthusgasutsläppen är gynnsamma.”

  Efter att ha läst Mikael Berglunds häpnadsväckande lågbegåvade insändare frågar man sig hur man kan drista sig till att skriva en artikel om ett ämne man är så generande dåligt insatt i….
  Herr MB har uppenbarligen inte läst en enda bok av någon dokumenterat seriös forskare eller vetenskapsman insatt i geologi, klimatologi och/eller astronomi.
  Som exempel kan nämnas “De kylande stjärnorna” av Nigel Calder och Henrik Svensmark — bara DEN boken ensamt sopar bort alla IPCC:s verklighetsfrämmande argument från “klimat-arenan”.
  Kosmos inklusive vår närmaste stjärna (Solen) är en av de riktigt stora klimatpåverkarna tätt åtföljd av vår planets inre med tektonik och vulkanism adderat med havsströmmarna.
  Att blanda in t.ex. CO2, bilkörning och fisande gräsbetande djur som klimatförändrande faktorer är enbart löjeväckande och vidimerar endast det faktum att hela “klimatcirkusen” envist följer en politiskt baserad agenda, oberoende av vilka vetenskapligt oantastliga belägg visande att IPCC:s påståenden enbart är Fake-News — alltså rena falsarier, fantasier och politiska floskler.

  Tack Sture Åström för din utmärkta sajt — den har gett mig en betydligt klarare förståelse för vilka sjuka och farliga krafter som verkar globalt i “avdelningen klimat” och är med all säkerhet tätt kopplad till den allt-förstörande NWO-agendan….

 3. Hej!
  Har tittat på Sture Åströms insändare i Örnsköldsviks Allehanda 20 maj.
  Hans tes denna gång är att eventuell värmestrålning från jorden tas hand av vattenångan, inte av koldioxiden. Sture åberopar Richard Feynman, nobelpristagare 1965(!). Jag misstänkte att han skulle vara mycket gammal nu, men så var det inte. Han dog redan 1988, vilket innebär att han i sammanhanget har ungefär samma aktualitet som Svante Arrhenius.
  Jag hänvisar till Wikipedias artikel om växthuseffekten. Där ser man att värmestrålningen ligger inom 50 000 till 1000 0000 Å med ca hälften mellan 100 000 och 200 0000 Å, och att CO2:s absorptionsförmåga ligger 130 000 – 180 000 Å. Vattenångan har ju också stor absorptionsförmåga, fr a över 150 000 Å.
  I texten finns nedanstående tabell
  Växthusgas
  (eller motsvarande) Andel av totala växthuseffekten
  på jorden (%)[8]
  Vattenånga 39–62
  Moln 15–36
  Koldioxid 14–25
  Ozon 2,7–5,7
  Dikväveoxid (lustgas) 1,0–1,6
  Metan 0,7–1,6
  Partiklar 0,3–1,8
  CFC (”freoner”) 0,1–0,5
  Att moln inverkar på jordtemperaturen måste väl vår art Homo Sapiens känt till i hundratusentals år, och att vattenånga har samma effekt förvånar inte. Övriga gasers effekt är svårare för en lekman att förstå, men
  1. Man kan inte åberopa Feynman vars eventuella kunskap i detta tydligen är vederlagd.
  2. Givetvis är vattenånga (och moln) mer vanligt i atmosfären än CO2. Sture påstår att vattenångehalten är 10-40 ggr så stor som CO2 och då är hans /(eller Feynmans) slutsats att det enbart är vattenångan som absorberar värmeenergin och ”Det blir inget över till koldioxiden”. Det tror jag inte ett dugg på. Värmeenergin absorberas av första bästa molekyl den stöter på som har absorptionsförmåga för den våglängden och koldioxid finns från jordytan och uppåt. Överallt i mindre utsträckning än vattenångan, men CO2:s inverkan är ju bara marginell. Enligt Wikipedia-artikeln reflekteras 333 W/ m2 och enligt Pär Holmgren utgör den ”förstärkta växthuseffekten”, dvs den förändring som skett pga av människan ”ytterst sannolikt”, 3 W/ m2, dvs 1 %.
  3. Den lilla ökningen (inte 1 %, utan den som direkt beror på antropogena utsläpp och är ännu mindre!) förstärks av att mer vatten avdunstar och att varmare luft kan innehålla mer vattenånga än kallare förstärker den marginella inverkan av ökningen av växthusgaser:
  Spektroskopiskt har vattenånga mycket större förmåga att absorbera infraröd strålning än vad koldioxid har, den finns dessutom i betydligt större mängd i atmosfären. Trots det spelar koldioxid en oproportionerligt stor roll för den globala uppvärmningen. Det beror på att jordytan kyls av när vattenånga bildas genom avdunstning. Vattnets kretslopp skapar därigenom en jämvikt mellan jordens temperatur och mängden vattenånga i atmosfären. När ytterligare en växthusgas, som till exempel koldioxid, tillförs ökar temperaturen något vilket i sin tur ökar avdunstningen och mängden vattenånga i atmosfären. Därigenom förstärker vattenångan koldioxidens växthuseffekt. (Wikipedia)

  1. Bäste Per !

   Det mesta av vad vetenskapen vilar på idag skapades av idag döda forskare.

   Du hänvisar till Wikipedia, som emellertid behärskas av alarmister med pseudovetenskaplig jargong. Din diskussionen om koldioxidens strålning består av spekulationer, som inte bevisats. Det temat används för att locka in lyssnarna i så små förvirrande detaljer att de tappar översikten. Någon “förstärkningseffekt” har inte hittats. Den är en ren gissning.

   Flera av varandra oberoende bevis på koldioxidens icke-verkan finner du i posten “Koldioxidens verkan på klimatet“. Klicka på röd text så kommer du direkt dit.

   Gå in där och försök hitta några MÄTNINGAR, som motsäger slutsatserna där. Observera: Klimatmodeller är inte bättre än en gissning. De innehåller gissningar av så många parametrar att resultatet är meningslöst.

   Det är atmosfärens tjocklek, som bestämmer det som oegentligt kallas “växthuseffekten”. Koldioxid ger inget mätbart bidrag. OBSERVERA: Inget mätbart bidrag. Larmen är en välorganiserad bluff.

   Du är välkommen tillbaka med uppgifter om faktiska mätresultat.

   1. Ja du. Visst är det viktigt att tro på sig själv. Men det är livsfarligt om man samtidigt tappar tron på alla andra. (Erik Helmerson DN 22/5)
    Du frågar efter bevis. Hur skulle det gå till? Det är ju därför IPCC säger “ytterst sannolikt”. Vi kommer aldrig(!) att få fullständig visshet. Därför är ni dömda att fortsätta i väntan på att er lilla sannolikhet kommer att besannas.
    Feynman dog 1988. Det skulle vara förmätet av honom att påstå att detta är sant oavsett vad efterkommande forskare påstår.
    Hur kan du påstå “Det blir inget över till koldioxiden”? Är det kö i luften som gör att vattenångans absorption går före i den kön?
    Mätning ger vid hand att CO2-halten är 410 ppm. Om detta ger ett märkbart bidrag så är det omöjligt att med visshet påstå att just den höjning vi ser beror på bidraget från koldioxid m.fl. antropogena gaser. Men det är “ytterst sannolikt”.
    Löjligt att tro att så många forskare är involverade i en jättelik konspiration. Det påminner om den komplott av ett antal judar som för snart hundra år sedan påstods finnas och vi andra fåkunniga visste ingenting! Denna sammansvärjning framgick av Sions vises protokoll. Men den komplotten har väl aldrig funnits i verkligheten?

    1. Hej igen Per !

     Du har inte läst den post jag länkade till. Då är vidare debatt meningslös.

     Allt du anför, har ropats ut i TV, radio och alla tidningar. Du anför inget som är nytt för mig. Där har du den dramatiska skillnaden: Det jag anför tar vanliga media inte upp. Du kan inte yttra dig om vad jag säger, förrän du “läst läxan”. Den är ny för dig.

     Denna blockering är bara delvis resultatet av en regelrätt konspiration, något som bevisats för BBC. Men alla tecken tyder på att ryktet om en sådan mellan nordiska riksmedia också är sant. Klimatdebattens upp-och-ned-vända karaktär är dock bara en del av den svenska “Åsiktskorridoren”, där enbart “Politiskt Korrekta” nyheter får förekomma. För de flesta media är det ingen formell sammansvärjning, men en reell sådan.

     Du verkar vara omedveten om de klara bevisen på fusk, bluff och lögner i klimatdebatten. Då får du faktiskt gå in och ta del av våra argument innan du fortsätter debatten:

     Fusk med temperaturdata

     Falska temperaturer i USA

     Här får du ett tydligt exempel på det sätt man använder data för att ge en falsk bild av verkligheten:

     NOAA : Hiding Critical Arctic Sea Ice Data

     Det finns många olika drivkrafter bakom bluffandet. Det mest självklara är att alla okunniga delegater för diktatoriska U-länder i IPCC vill få hem sin del av den stora “Klimatfonden” på 100 miljarder US dollar om året, vilket motiveras av koldioxidens påstått skadliga inverkan på klimatet. Du kan säga att de är mutade med miljarder dollar för att tycka att koldioxid är farlig.

     Och där har dom hjälp av våra lika okunniga miljöministrar, som vill framstå som hjältar genom att skänka bort riktigt mycket av dina och mina pengar, vilka främst går till dessa diktatorer. Hjältar blir de ute i världen också genom att förmå Sverige att “gå före” som exempel på den ultimata goda omsorgen om planeten.

     Det är ingen överenskommen konspiration, men många olika trender i civilisationen råkar ha fått en gemensam vehikel att åka på.

     1. Du skriver att jag inte känt till fusk i rapporteringen. Du menar alltså att jag inte läst detta i dagspressen? Men för mig spelar det ingen roll, och du som anger att du har en civilingenjörsutbildning borde också förstå det. Det är fortfarande så (trots att fusk förekommit) att jordens temperatur är varmare, att isen i Arktis minskar (trots källan du angett), numera även i Antarktis och CO2-halten stiger. Det tror jag t.o.m. du erkänner. Du vet också att CO2 m.fl. antropogena gaser är växthusgaser. Då är ju en självklar förklaring att det finns ett samband mellan dessa företeelser. Det är då du kommer med tanken att “Det blir inget över till koldioxiden” som jag skulle vilja ha en förklaring på, men inte fått. Varför skulle inte CO2 ha en del, om än marginell, i absorptionen av värmestrålningen?
      Du har inte heller svarat på vad de bevis som du kräver ska bestå av?
      Det är definitivt lättare att påvisa Guds existens än hur CO2 inverkar på klimatet. Det beror på att försök i labbskala är ganska värdelösa. Klimatet och dess orsaker är för komplext för att kunna efterlikna i ett laboratorium. Och om jag skulle kunna observera hur en CO2-molekyl i atmosfären absorberar värmestrålning skulle det inte bevisa någonting. Om herrarna som utgör Klimatsans inte begriper detta borde Klimatnonsens vara ett mer adekvat namn.
      Däremot finns det invändningar mot en populär förklaring, att det är solens aktivitet som är förklaringen till det varmare klimatet. Om det ligger någon sanning i det (och det kan det göra till en liten del) borde hela atmosfären värmas upp. Men de högre luftlagren blir kallare. Dessutom borde nätterna inte värmas upp, dvs. bli allt varmare, som de gör nu.
      Och naturligtvis: det saknas “bevis” även på att solaktiviteten skulle vara den huvudsakliga orsaken till uppvärmningen, men det kanske inte behövs för en “troende” klimatförnekare?

     2. Bäste Per !

      Du får “läsa läxan” ! Alla dina frågor besvaras utförligt i det poster jag länkade till. Men här några kortfattade försök till förklaringar.

      1. Feynman påpekar att spektralbanden för koldioxid och vattenånga överlappar varandra. Det finns 10 – 40 ggr så mycket vattenånga som koldioxid. Självklart blir den energi koldioxiden kan fånga en obetydlig del av den mycket lilla mängd energi, som transmitteras i dess spektralband. Nästan noll gånger nästan noll blir som bekant NOLL i praktiken.

      2. Men detta betyder inget, eftersom värmeutbyten i nedre atmosfären blandas bort av den ständiga turbulensen där. Det finns alltså inte ens en teoretisk chans att mängden koldioxid påverkar Jordens värmebalans. Denna bestäms på 11 km höjd. Den uppvärmning vi har på marken får sin energi av gravitationen, atmosfärens massa, som indikeras av trycket här.

      3. Du har låtit dig luras om fakta. Utbredningen av isen på havet i Arktis var igår lika stor som 2014 och större än 2015 och 2016 enligt DMI:s dagliga rapport. Landisen på Grönland har denna säsong växt ovanligt mycket.

      4. Jag VET alltså att koldioxid inte är en växthusgas. Det finns inga sådana. Läs posten om koldioxidens verkan, så får du utförliga förklaringar baserade på mätningar.

      5. Visst har jag en examen som civilingenjör. Men jag har också mer än 40 års erfarenhet av förhandlingar med folk i många olika länder och olika positioner. Det är viktigare “know-how”. Då har jag lärt mig se skillnaden på människor, som svarar direkt på enkla frågor och håller sig till fakta och sådana som inte kan eller vill förstå. De senare svävar ut i oväsentligheter, som din inblandning av Gud, spekulationer och gissningar, som din anmärkning om solens inverkan, och helt felaktiga fakta, som ditt påstående om polarisarna. Med dessa erfarenheter har jag också insett att många myndigheter förfalskar data, ex.vis NASA/GISS och NOAA, eller är så okunniga att de sprider gissningarna från IPCC, ex.vis SMHI. Deras uppgifter måste alltid kollas vid källan.

      Du är välkommen med fler inlägg under förutsättning att du baserar dem på uppmätta data, som du kan referera till. Men jag raderar alla som utgörs av rundsnack, spekulationer och gissningar.

     3. Noll gånger noll är noll, men för CO2 är det 0,025 x 0,5 = 0,0125. 0,025 är kvoten mellan vattenångan/ moln och ökningen(!) i CO2 och 0,5 är kvoten mellan dem när det gäller bandbredd i det aktuella området. Det borde räcka för att förklara den förstärkta växthuseffekten som f.n. bara är 1 %.
      Det är klart att turbulensen är viktig. Annars skulle värmen stanna där värmeenergin absorberades. Och den kan ske var som helst upp till 11 km efter som moln och vattenånga (och CO2!) finns överallt. Jordens värmebalans avgörs alltså var som helst värmet absorberas, i genomsnitt långt under 11 km. Det finns alltså mer än tryck och gravitation som bestämmer temperaturen på jordytan. På Venus är det samma gravitation, 92 gånger högre tryck men bara mellan 2 och 3 ggr så hög temperatur räknad i Kelvin.
      Utbredningen av isen på havet i Arktis är mycket riktigt sedan slutet på april större än i fjol, men fortfarande mindre än genomsnitten för de sista 35 åren. Jag tror att utvecklingen de sista veckorna har samma förklaring som vår rekordkalla maj. Men ännu i april 2017 var det den näst värmaste april sedan temperaturmätningar började.
      När det gäller landisen på Grönland hittar jag följande information daterad 28/5 2017:
      “Satellite observations over the last decade show that the ice sheet is not in balance. The calving loss is greater than the gain from surface mass balance, and Greenland is losing mass at about 200 Gt/yr”. (DMI)
      Men vad är det du egentligen diskuterar. Tror du inte på uppvärmningen?
      Fortfarande har min motfråga till din begäran om bevis som du hela tiden upprepar för att t.ex. koldioxid driver på växthuseffekten inte fått något svar. Hur skulle ett bevis kunna se ut? Är det därför du förefaller att ställa upp som kronvittne för att frikänna CO2? Du vet, och därför är eventuella bevis ointressanta? Hur ser bevisen ut när du frikänner CO2?

     4. Hej igen Per !

      Jag har inte lika mycket tid som du tycks ha. Jag har redan svarat på dina frågor i posten “Koldioxidens verkan på klimatet”. Varför kommer du hit utan att ha läst den ?

      Där ser du just precis bevisen för att koldioxid INTE påverkar klimatet. Bevisen för ATT koldioxid faktiskt skulle påverka är förstås att studierna, mätningarna skulle visa det. Du ägnar dig åt improduktivt rundsnack ! Sådant raderar jag nästa gång.

     5. Per Sundin! Det är ingen som ifrågasätter om koldioxid absorberar värmestrålning för det är nog alla överens om. Men om det orsakar en växthuseffekt är fortfarande bara en hypotes.

      Man behöver inte i laboratorieförsök simulera klimatet för att undersöka om koldioxid har en växthuseffekt. Man behöver bara undersöka vilken inverkan koldioxid har på omgivningen i fråga om värme. Och sådana experiment görs och än har de experimenten inte gett stöd för att koldioxid skulle kunna vara en gas som ger upphov till växthuseffekt.

      Vad som påverkar jordens klimat vet ingen med exakthet. Det finns ingen som kan påstå att någon enskild påverkan är enskild den viktigaste, såsom man mer eller mindre påstår att koldioxiden är. Hur mycket påverkar solen, jordens lutningsvinkel mot solen, jordaxelns lutning, jordens magnetfällt, var den magnetiska polen befinner sig, undervattensvulkaner, övervattensvulkaner, kosmisk strålning, månen, andra planeter i solsystemet, kometer, havsstömmar, väderfenomen m.m. Och fortfarande rör sig temperaturen före koldioxiden.

      Studerar man temperaturen över 400.000 år är medelvärdet för jordens temperatur avtagande, fortfarande. Den värmetopp vi har nu är lägre än den tidigare.

      Sist. Ja, isen vid Arktis smälter. Lustigt nog växer den också varje år. Havsisens avsmältning just nu ligger under medelvärde. Och inlandsisen på Grönland har växt under året.

     6. Jag tror inte att det är möjligt att göra något försök som visar något av värde med ett sådant försök som du föreslår. Jag får ingen uppfattning om hur det skulle kunna göras av vad du skriver.
      Ja, du har säkert rätt i de dramatiska förändringar som avbröt istiderna inte berodde på koldioxid utan på solstrålningen. Men nu har vi ingen istid utan vi borde istället ha varit på väg in i en. Men den utveckligen har brutits. Av vad? Du räknar upp en mängd olika tänkbara orsaker, men inga svar utan du påstår istället att ingen vet med exakthet. Helt rätt. Så länge Klimatsans kräver exakt kunskap så kommer ni att stå vid sidan och betrakta hur klimatet blir allt varmare och leta den “exakt kunskapen”.
      Värmetoppen är lägre än tidigare, de som fick istiderna att avbrytas. Men vi har ännu inte sett toppen av denna uppvärmning.
      Just nu smälter isen på Arktis långsamt. Men isens utbredning är ju bara en följd av uppvärmningen. Det är i Barents hav som man tydligast kan se hur utbredningen ändras, dvs. rakt norr och nordost om Skandinavien. Vi kan väl vara överens om att våren i Sverige har varit ovanligt kall. Gäller även norra Ryssland. Varifrån kommer då kalluften? Jo, norrifrån. Inte så konstigt att vi då samtidigt har långsam avsmältning. När vi har kallt brukar det vara varmare på andra ställen. I resten av Europa är det varmare än normalt.
      Jag hittar ingen uppgift om att isen på Grönland skulle växa, men enligt DMI 28/5 finns en långsiktigt trend att den minskar med 200 Gton/ år.

     7. Pär Sundin! Här är två artiklar om en fysikers syn på växthusgaser.

      Den första är ganska förenklad:

      http://www.vlt.se/opinion/insandare/vaxthusgaser-finns-inte

      Den andra är mer teknisk:

      https://www.frihetsportalen.se/2013/02/en-fysiker-ser-pa-jordens-stralningsbalans/

      Att det skulle råda ett avbrott i färden mot en ny istid stämmer inte. Det finns ingen som kan påstå något sådant. Fortfarande är dagens medeltemperatur längre än för 2.000 år sedan. Sett på temperaturens utveckling under 400.000 år går temperaturen upp och ned, där bottnarna blir djupare och topparna lägre. Det är så att dagens temperatur ligger på en topp och förväntad temperatur är att det kommer att bli kallare.

      Om jag ska förstå dig rätt föredrar du att vi får det kallare och att nivån koldioxid i atmosfären ska vara så pass låg att vi ligger närmare utdöende än sprudlande liv. Det är ganska lite växtlighet på jorden än vad det var under dinosauriernas tid. Livsbetingelserna på jorden ökar till det bättre med mer koldioxid. Fördelarna med ökad koldioxid och värme överväger nackdelarna; något som det talas för lite om.

     8. Du bagatelliserar effekterna av höga koldioxidhalter. Så här höga ha de aldrig varit, och de är “ytterst sannolikt” följden av antropogena utsläpp.
      I den mån det blir varmare så är det enligt dig bara en fördel. Det växer bara bättre.
      Jag tycker det växer bra idag. Jag vill inte ha någon förändring av klimatet. Vi är väldigt många här i Örnsköldsvik som gillar att åka skidor. De flesta andra kör skoter. Säsongen för skidåkning och skoterkörning har krympt från fem till 2,5 månader och en stor majoritet av oss är rädd om den vinter vi ännu har kvar.
      Många mänskliga aktiviteter är knutna till det existerande klimatet och majoriteten av jordens befolkning är beredda att göra uppoffringar för att skydda oss för ytterligare snabb klimatförändring. Men några är rädda för att ta de obekväma beslut som behövs.

     9. Pär Sundin!

      Koldioxidhalten i atmosfären har varit mycket mycket högre än idag. Vad sägs om 70 % och syre var ett gift en gång i tiden. Då jorden har mått som bäst låg halterna runt på 800-1.200 ppm.

      Är det inte lite fånigt att ställa skidåkning och snöskoteråkning mot att människor i t.ex. Afrika ska leva utan energi och i fattigdom? Du vill ha en ökad beskattning som kommer att göra tio-tals-miljoner människor arbetslösa.

      Dessutom är ni i Örnsköldsvik mer beroende av energi än människor i Skåne och jag hoppas att ni finner glädje tre gånger högre kostnad för att värma era hus när ni åker omkring på era eldriva snöskotrar som även de kommer att vara tre gånger dyrare att framföra.

      De flesta människor på jorden kommer att få glädje av högre halter koldioxid och ett varmare klimat – men nej då kan vi inte åka skidor och köra snöskoter i Örnsköldsvik. Men flytta då till något ställe som har snö. Det finns gott om sådana områden.

      Undrar om det behövs så mycket mer snö i Örnsköldsvik då det redan är tillräckligt insnöat på att koldioxid styr klimatet; inte ett uns bevis att så är fallet.

      Lite sund logik. Tror du att du skulle kunna påverka temperaturen i en 40 fots container genom att höja halten koldioxid i den genom att tända en tändsticka i den? Nej, knappast. Men alla jordens bilars koldioxidutsläpp under 20 års tid har samma inverkan på jordens temperatur som tändstickan i containern. Detta kan du räkna på om du inte vill tro på mig.

     10. Jag anser att förhållandena för fyra miljarder år sedan är irrelevanta i klimatdiskussionen. Ni påstår ju själva att det kommer att växa bättre med mer koldioxid. Det gjorde det ju inte när CO2-halten var 70 %.
      Du tror det bli bättre i Afrika precis när vi har den värsta torkan hittills på Afrikas horn, en effekt av de extrema vädersituationer som uppkommer i en varmare värld.
      Visst är vi mer energiberoende i Örnsköldsvik än i resten av Sverige. Men det var ju förutsättningarna när vår landsdel befolkades. Vi har byggt våra hus mer välisolerade och vi har mer energiresurser än i Skåne i form av ved, som senare kompletterades med vatten- och vindkraft. En vanföreställning som finns bland sörlänningar är att Norrland är en tärande del av Sverige. I verkligheten producerar vi netto större exportvärden och förser resten av landet med många TWh billig elenergi. Jag skäms inte för vårt sätt att bo och åka skidor i Örnsköldsvik. Men nu är risken stor att under vårt århundrade kan man inte ens bo i Östersund för att uppleva vinter. Det finns mycket större utbud för dem som vill flytta söderut och slippa vinter och snöskottning än den majoritet av Sveriges befolkning som vill ha fyra årstider och tvingas bosätta sig upp mot fjällen. Man ska ju helst även kunna försörja sig också.
      Ni tror att ni står för sund logik men det ju just det ni saknar. Den klimatförändring som vi hittills har upplevt är marginell. Växthuseffekten innebär att mer än hälften av den utstrålande energin stannar i atmosfären. Därför är jordens medeltemperatur +14 istf -19. Nu har den höjts med ytterligare cirka 3 %. Det finns en “ytterst sannolik” förklaring, nämligen utsläpp av växthusgaser. Om man gör beräkning av tillskottet som blir av koldioxiden så har CO2 från industrialismen inneburit en ökning av värmeabsorberande gaser med ca 2,5 %. Pga lägre effektivitet (mindre bandbredd) så bör den siffran ungefär halveras för att ge det direkta tillskottet av CO2. Men indirekt förstärks effekten genom ökande vattenånga och kanske moln i atmosfären. Det finns ingen annan möjlig enskild förklaring till jordens ökade medeltemperatur som ligger i närheten. Om man dessutom lägger till effekten av övriga antropogena utsläpp så har vi en god bild av vad som egentligen är orsaken till den pågående uppvärmningen på 0,9 grader hittills.

     11. Bäste Per !

      Du som har gott om tid att fundera och kommentera, ta dig nu tiden att läsa den viktiga läxan: posten “Koldioxidens verkan på klimatet” !

      Där finner du MÄTNINGAR på grannplaneterna, som visar att koldioxid inte påverkar den uppvärmning som oegentligt kallas “växthuseffekt”.

      Den “ytterst sannolika” förklaring du hänvisar till bygger på datorsimuleringar av det oberäkneliga, kaotiska klimatet. Dessa är inte bättre än en gissning. IPCC:s okunniga politiker har inte fattat att gissningar aldrig kan tas som bevis för någonting.

      Det är atmosfärens tjocklek tillsammans med gravitationen som ger oss värmen. Glöm koldioxiden. Som nobelpristagaren Feynman förklarat: Det finns inte ens en teoretisk chans att den kan göra något åt klimatet. Den slutsatsen omfattas nu av alltfler riktiga forskare.

      IPCC styrs av politiker, som är lika okunniga som våra ministrar. De flesta kommer från U-länder, vars intresse är att få sin del av den “Gröna Klimatfonden” på 100 miljarder dollar om året. För att få pengarna, måste de anse att koldioxid är farligt. Läs posten “Fakta eller hypoteser“. IPCC strävar att få till en global “omfördelning” som leder till en planekononomi, där U-länder skall ha lika röst över våra tillgångar som vi själva har. Notera deras ständiga krav på “bindnade avtal”.

      Läs nu läxan innan du kommer tillbaka ! ! !

     12. Ni har det inte lätt när ni söker halmstrån för att undvika den obekväma sanningen. Men nu har ni väl lämnat all rim och reson när ni ansluter er till Mike van Biezens idéer om att det över huvud taget inte finns någon växthuseffekt och att klimatet bara skulle bero på atmosfärens tjocklek och gravitationen! Jämför hur det känns när ni är ute på natten när det är mulet och när det är klart. Det behöver inte ens vara minusgrader och ändå måste man skrapa rutorna på bilen om den är parkerad ute vid klart väder. Sök sanningen på vår planet istället för ute i rymden!

     13. Du för ett förenklat resonemang ! Ingen tror att klimatet “bara” beror på atmosfärens tjocklek och gravitationen! Men det är den bästa förklaringen till det som oegentligt kallas “växthuseffekten”.

      Det fungerar helt logiskt och helt enligt allmänna gaslagen, så det är lätt att förstå. Men klimatet varierar beroende på olika instrålning och olika reflektion av instrålningen av moln och snö, m.m.

      Det van Biezen konstaterar är att “klimatforskarna” varit ovanligt naiva och bortsett från vissa effekter av bebyggelsens inflytande på mätningarna, vilka således inte varit helt representativa för verkligheten. Den verkliga uppvärmningen kan därför vara betydligt mindre än vad IPCC påstår. Beträffande landstationer har antalet minskats dramatiskt, vilket medfört en snedfördelning, så att andelen stationer, som är belägna på flygplatser blivit orimligt stor. Dessa är omgivna av enorma ytor asfalt och byggnader, som höjer den lokala temperaturen.

      De som kallar sig “klimatforskare” har visat sig ovanligt naiva med saknad av enkelt sunt förnuft och sinne för proportioner. De har agerat mera som aktivister med förutfattade åsikter än som riktiga och sant nyfikna forskare.

      Hur du än anstränger dig, hittar du inga andra tecken på inverkan av koldioxid än IPCC:s “klimatmodeller”, som deras egna experter förklarat var lika bra som gissningar.

      För övrigt beror vårt klimat mera på “rymden” än på vår planet. Och det som händer på vår planet är ofta initierat av rymdens inflytande, ex.vis vulkanismen.

      Inse att de har lurat dig.

     14. Per Sundin!

      Jag har definitivt inte uppfattningen att Norrland skulle var en tärande del av Sverige. Visserligen utgår det en hel del bidrag och stöd till Norrland som har gett en uppfattning om att Norrland är en tärande del av Sverige, men bidragen och stöden är stöld från Norrland och stölden är större än bidragen.

      Norrbotten har en rörelse om att gå ur Sverige och det stödjer jag till 100 %. En skogsarbetare i Norrland betalar runt 50 % av sin produktion till Stockholm. Tänk om skogsarbetare fick behålla det själv!

      Trots att halten koldioxid ständigt ökar i atmosfären ökar inte den globala temperaturen. På grund av solens låga aktivitet just nu lär vi troligen få en sjunkande temperatur på jorden i den närmaste framtiden. Men det innebär inte mer snö i Sverige. Det är inte jordens medeltemperatur som styr om det snöar i Sverige. Det är helt andra saker som styr det och som vi vet väldigt lite om.

      Ökad växtlighet på jorden innebär att koldioxid absorberas i dem. Det finns beräknar som visar att ökad boskapsproduktion (djur på bete) kan öka växtligheten som absorberar alla mänskliga utsläpp av koldioxid.

      Dina beräkningar på växthusgas är bara en teori. Exakt samma beräkning används även som teori för att visa att det inte finna några växthusgaser.

      I stället för att dina surt förvärvade slantar går i klimatskatter vore det kanske bättre om du fick behålla dem, så att du kan lägga dem på att resa till snörikare trakter och både åka skidor och snöskoter. Då skapar vi ekonomiska aktiviteter som gagnar både dig och andra medan klimatskatter bara gagnar en massa bluffmakare.

    2. “Löjligt att tro att så många forskare är involverade i en jättelik konspiration. ”

     Det är ingen som tror att de är inblandade i en jättelik konspiration där de sitter och konspirera med ett gemensamt mål. Det är relativt enkelt att få forskare att delta i en konspiration genom att helt enkelt tilldela eller avslå forskningsresurser till dem. Svårare än så är det inte. Forskare är bara människor.

 4. TANKAR OM ENERGIBALANS
  Hela jordklotets atmosfär strävar efter energibalans. detta upplever vi som luft och vatten i rörelse för att utjämna energiinnehåll. Detta i sin tur blandar de olika gaserna så att man i stort sätt borde få en homogen gasmix i hela atmosfären och därför finns det ingen grund för att påstå att koldioxid skulle kunna reflektera energi tillbaka till marknivå och förorsaka global uppvärmning. Det strider helt enkelt mot naturlagarna!
  Som jag förstår så kräver energibalansen att energi tillförs från solen är större än utsträlningen för att global uppvärmning över huvudtaget skall vara möjlig. Global nedkylning kräver att den energi som strålar ut är större än instrålningen.

  1. Finns det någon gräns för på vilken nivå koldioxiden ska finnas för att absorption av värmestrålning ska kunna ske?

   1. Hej Per Naturlagar har inga gränser och de fungerar exakt lika för alla gaser och nivåer. Exempel: Vatten i molekylär form är en gas och uppför sig som andra gaser. Enligt Svensmark kan kosmisk strålning få vattenmolekyler att bilda vattendroppar som inte är gas. Vattendropparna har potentiell energi som är större än motsvarande mängd vatten längre ner. Energibalansen kräver då att vattendroppen måste ner på lägre nivå, det blir regn. Det är också energibalansen som gör att vi har vattenkraft.

    1. Jag tror att du missförstod mitt ord “nivå”.
     Det jag menade var vertikalt avstånd från jordytan (m.ö.h.). Det du skrev först gav intryck av att om CO2 finns överallt i atmosfären var dess absorption av värmestrålningen omöjlig.

  2. Nja, det förefaller som om klimatet inte är i balans just nu, trots det du tror ett “system” strävar efter.
   Du tror också att i och med att luften blandas så är växthuseffekten omöjlig. Det tror inte jag på. CO2-halten verkar mycket riktigt vara densamma över hela jordklotet oberoende av temperatur och fuktighet. Det tyder mätningarna på, CO2-halten verkar stiga oavbrutet med mycket jämn hastighet. Vattenångan däremot är ojämnt fördelad, liksom metanhalten. Men det är inget som påverkar olika gasers förmåga att reflektera och/ eller absorbera värmestrålning.

 5. Sture Åström försvarar van Biezens teser som för det första säger att det inte finns någon växthuseffekt. Jag menar att det har vi vetat i hundratusentals år, dvs. att på nätterna är det kallare om vädret är klart. Gäller det för moln gäller det för vattenånga och även koldioxid. Värmestrålning absorberas helt enligt den upptäckt som Arrhenius gjorde för över hundra år sedan och som beror på värmestrålningens samverkan med molekylens utseende. Just koldioxidens inverkan är liten beroende på att koldioxiden bara fångar upp en mindre del av värmestrålningens spektrum, och att den förekommer i låga halter. Och tur är väl det, eftersom den temperaturhöjning vi observerar fortfarande är marginell.
  Men Sture citerar van Biezen som också påstår att det är för många temperaturmätningar på flygplatser som inte ger en representativ temperatur. Det van Biezen i så fall gör är att han misstänker att IPCC målar upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Det gör inte jag. IPCC:s temperaturkurvor råkar i någon mån överensstämma med mina erfarenheter som skidorienterare. När jag började för femtio år sedan inställdes ungefär hälften av tävlingarna för kylans skull. Februari månad var en olämplig månad för skidorientering av den orsaken. Under 2000-talet har det bara skett en gång, i Boden. Hemma var det inte för kallt. Visst har klimatet blivit varmare i Skandinavien än på jorden i allmänhet, men det är inte okänt av IPCC. Att påstå att så många, inklusive metereologerna på SMHI, lurar oss stackars dumskallar är närmast oförskämt.

  1. Per Sundin! Dina erfarenheter med skidåkning har ingen koppling till koldioxid.

   Arrhenius skapade en hyptes om koldioxiden som ingen ännu har lyckats bekräfta med ett experiment.

   Stora städer har lokala klimat. T.ex. är temperaturen i Stockholm högre än i dess yttre förorter.

   Väderstationer på flygplatser har varit olyckligt placerade. Några till och med på sådant ställa att flygplanens motor har blåst rakt mot dem. Väldigt många väderstationer i USA har varit placerade nära värmande omgivning. Många väderstationer har byggts på t.ex. en åker, men med tiden har bebyggelse växt upp runt dem men vädertationerna har inte flyttats.

   Historisk ökar temperaturen före ökad halt koldioxid i atmosfären och koldioxiden minskar efter att tempereraturen minskar.

   Låt säga att koldioxiden i atmosfären börjar sjunka, att den går under 300 ppm och sjunker ännu mer. Nu börjar skördarna gå dåligt på jorden. Nu börjar växligheten minska. Träden växer långsammare. Det börjar bli svårt med mat för människor på jorden. Djuren har svårt att hitta mat i tillräcklig mängd. Dock kan man åka skidior och snöskoter. Allt är frid och fröjd, eller?

   1. Då säger att skidåkningen inte har med koldioxid att göra. Men det jag påstod var att den korrelerar med IPCC:s temperaturmätningar.
    Historiskt kan du ha rätt i att temperaturen gått före. Men inte den här gången.

 6. Och vad har IPCC:s mätningar med koldioxid att göra?

  Stämmer att koldioxiden har gått före värmen på senare tid, men det har inte påverkat någon uppvärmning.

  1. CO2 har mätts i Mauna Loa av NOAA, en federal myndighet i USA för mätningar rörande hav och atmosfär. Den och bestämningar av jordens medeltemperatur är grunden för den s.k. förstärkta växthuseffekten som FN-organet IPCC utreder.
   Att ni inte förstår detta är tragiskt.
   Koldioxidhalten stiger, det blir varmare, och koldioxiden har förmågan att absorbera värmestrålning. En rimlig slutsats är att det finns ett samband. Och teoretiskt finns sambandet. Då vill ni ha bevis. Men om någon skulle göra det, tror ni på det? T.ex. när Ian Stewart demonstrerar hur absorptionen går till med hjälp av en IR-kamera.
   Med hänvisning till Feynman tror ni att mer koldioxid inte gör skillnad, “det blir inget över till koldioxiden”. Då har man inte förstått hur absorptionen verkar. Vid absorptionen värms molekylen och lämnar i sin tur värmestrålning till omgivningen, både uppåt och nedåt. Att koldioxiden strålar ut kan man mäta från satelliter. Men om koldioxidhalten stiger kommer den koldioxid som strålar ut att befinna sig på högre höjd och därmed minskar utstrålningen eftersom temperaturen på koldioxiden där är lägre.
   Koldioxidens direkta inverkan är marginell, men ni borde också förstå att det finns s.k. återkopplingar. En självklar är att det blir mer vattenånga i luften eftersom koldioxiden gör luften varmare.
   Det finns gott om forskare som iakttar era invändningar mot den “obekväma sanningen” och smular sönder dem i den ordning som ni tar upp dem.

   1. Var det inte någon månad sedan eller två som forskningsfusket på NOAA avslöjades?

    Koldioxiden stiger, men det blir inte varmare.

    Koldioxid har en förmåga att ta upp 5 % av jordens strålning där det mesta av dessa 5 % strålar ut i rymden. Skulle det påverka jordens temperatur? Knappast.

    1. Har du inte fuskat med städningen någon gång?
     Vad menar du egentligen? Har du någon anledning att tro att inte koldioxidhalten stiger på det sätt som mätningarna på observatoriet i Mauna Loa visar
     Andra i Klimatsans argumenterar för fördelarna med högre koldioxidhalter. De är enligt Göran ute i ogjort väder.

     1. Jag ifrågasätter inte att koldioxiden stiger. Vad har du fått den upfattningen ifrån? Jag tycker att det är bra att den stiger och vill gärna att den stiger ännu mer.

      De senaste 20 åren har koldioxiden stigit men inte temperaturen. Det finns inget samband högre koldioxid högre temperatur.

      På grund av låg aktivitet på solen kommer vi nu att få det kallare och kallare klimat har vi mycket svårare att tampas med än ett varmare klimat. Du kommer nog att få åka dina skidor men snöskotern kanske det inte blir så mycket åkande av då precis alla dina levnadskostnader kommer att öka så du får mindre slantar över till bränsle. Vi kan mycket väl från en säkning av medeltemperaturen i Norden på 2-4 grader.

     2. Jag påstår att NOAA står för koldioxidmätningarna på Hawaii. Du påstår att det fuskats på NOAA. Vad har det med saken att göra om du ändå tror på de mätningar som görs? De kanske fuskade med städningen?

     3. Det finns flera institut som mäter koldioxiden i atmosfären. Jag konstaterar bara att av alla så väljer du NOAA som råkar ha dåligt rykte på grund av forskningsfusk.

      Det finns väl en orska till att du nämnde NOAA som någon form av att ge kredit för ditt inlägg. Det funkar säkert på de flesta, men på Klimatsans.se är just deras forskningfusk redan belyst och i hundratals andra artiklar också och även av NOAA själva.

      Dock påverkar deras forskningsfusk inte klimatet eller människans påverkan på klimatet utan bara vilka oetniska forskare och institut runt om i världen som ska få bidrag till sina projekt om klimatet.

Comments are closed.