Gösta Walin i P4 Radio

Professor Gösta Walin sjunger ut i Radio P4 Sjuhärad:

Sluta med koldioxid är som att be folk sluta äta.

Jag har en dålig nyhet och en god nyhet.

Den dåliga är att alla våra ansträngningar att minska halten koldioxid är meningslösa. Det finns inte skuggan av en chans att vi kan påverka så mycket  att det har någon som helst påverkan på vårt framtida klimat.

Vindkraft är en pest och en pina som fördärvar det svenska landskapet. Och totalt meningslöst.

Rreportern: Om vi går tillbaka till naturen med småjordbruk och så, skulle det inte betyda något ?

Det skulle betyda att större delen av mänskligheten skulle behöva avlivas. Vi kan inte försörja oss på 1600-tals-teknik.

I alla andra sammanhang, när FN gör nåt, ser man för sig en korrupt organisation. Dom borde läggs ner. Men när klimatpanelen säger nåt, är det plötsligt Guds ord. Det är urlöjligt! Det är bara en politisk kompromiss, som man manglat fram. U-länderna tycker det är bra med klimathotet, för dom hoppas få pengar.

Det är många som tjänar pengar på klimathotet. Inte bara Al Gore och forskare, som får anslag för att forska på det.

Du menar att har man rätt åsikt, får man anslag.

Absolut.

Du säger detsamma som Donald Trump, presidenten. Han säger att klimathotet är fake-news.

Jaa, jag hoppas han står fast vid det.

Man har sagt att du är modig, som har de åsikterna. 

Jag har aldrig blivit hotad, men jag har en kollega, Wibjörn Karlén, som blivit utsatt för nästan dödligt hot. En tidningsartikel uppger att “det finns minst tio klimatförnekare i Riksdagen”. Hu, vad hemskt, dom har inte den rätta tron. Det är rent löjligt att bara publicera en sån notis. Man måste få tro vad man vill.

Den goda nyheten är : Mer koldioxid i atmosfären är en välsignelse för mänskligheten och allt liv på jorden.

Det som är typiskt för glaciärer är att dom växer och krymper och växer och krymper och det har de gjort i alla tider.

Men finns det ingenting som hotar mänskligheten?

Jo, det är vår envisa dumhet att hitta på sådana här tokiga projekt som att sluta med fossila bränslen. Det är ett hot. Det kan skapa krig och elände och bromsa utvecklingen i U-länderna. Det är ett stort hot!

Men olja och kol är ju dokumenterat skitiga.

Dom är inte skitiga. Man eldar inte på 1800-tals vis, så svart rök kommer ut. Man eldar i avancerade anläggningar, som inte släpper ut skit.

Det får bli ditt sista ord här.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

15 thoughts on “Gösta Walin i P4 Radio

 1. Otroligt att en mediekanal vågade släppa ut denna intervju! Hoppas att även Radio Göteborg kan deltaga på konferensen och rapportera därifrån!

 2. Kul att Gösta Walin fick komma till tals! Jag misstänker dock att P4 Sjuhärad får en reprimand från SR-ledningen för att ha avvikit från den rätta tron. Vetenskapsradion är ju en megafon för Miljöpartiet och klimathysterikerna. Dvs, det bli en reaktion liknande den som utlöstes på KTH efter att PO Eriksson bjudits in att hålla föredrag för Teknologernas Alumniförening. De fick en reprimand för att låta CO2-skeptiker komma till tals av rektorn, som dessutom förbjudit all forskning som ifrågasätter CO2-hypotesen. Så mycket för en “sant vetenskaplig inställning”!
  Jag är för övrigt mycket konfunderad över hur de svenska klimatforskarna under den senaste tioårsperioden verkar helt ha övergivit den tidigare uppfattningen att CO2 är negligerbar som växthusgas medan däremot vattenånga är den mest intressanta, men också komplex för att den både kan bromsa solinstrålning och vara en växthusgas beroende på i vilken form den förekommer. De Chalmersforskare som gav uttryck för denna inställning skulle då, 2007, dra igång ett stort projekt för att studera vattenånga i atmosfären. Nu verkar dessa forskare ha bytts ut mot en chef som enbart utgår från CO2-hypotesens riktighet och alla forskningsprojekt som nämns studerar enbart de påstådda konsekvenserna av den kommande katastrofala uppvärmningen. Två frågor till det härskande forskningsetablissemanget:
  1) Hur har vattenångans betydelse falsifierats?
  2) Vilka seriösa och systematiska falsifieringar av CO2-hypotesen har misslyckats?
  Endast om sådana studier kan redovisas kan vi som efterfrågar seriös forskning acceptera CO2-teorin som en tillfällig sanning!
  Annars måste vi se hela klimatalarmismen som ren humbug! Förmodligen också som ett centralt inslag i den nya religionen: Innan de Västeuropeiska kulturrevolutionerna trodde alla rättrogna på Gud den Allsmäktige. Han styrde över allt. Naturkatastrofer var Guds straff – det gällde då att identifiera de egentliga syndarna. Nu har tron på Antropocen ersatt den allsmäktige guden. Nu är det människan som blivit den ödesdigra naturkraften. Mänskligheten har blivit dess egen fiende. Den uppmuntran som klimathysterikerna fått av forskaretablissemanget och media har gjort dess mest extroverta företrädare så djärva att de vågar ljuga offentligt (exvis Rockström om att Jordens temperatur nu är den högsta sedan inlandsisen försvann från våra breddgrader. Ännu värre – nu vågar de visa den fascistiska bockfoten och föreslå en paus i demokratin så att de får genomföra sina radikala förslag om drastisk reducering av fossilförbränning etc. Vad blir nästa steg i denna riktning – den “slutliga lösningen”? Om mänskligheten är grundproblemet så måste det ju bero på att den har blivit några miljarder för talrik! Jag låter var och ens fantasi besvara den frågan.
  För mig är det dock lätt att peka ut “syndarna” för att vetenskapligheten och det fria ordet har blivit satt på undantag: de som bestämmer över forskningen samt, inte minst, flertalet av media!

   1. Alarmismen är humbug – ja.
    Men visst finns det en växthuseffekt och växthusgaser.
    Däremot är den s k “den Atmosfäriska Effekten” ett skadligt påfund ägnat att skapa förvirring och dessutom chikanera oss skeptiker.
    Lägg av med sådana dumheter.

    1. Det är bra Gösta med klartext om vad du tycker. Det uppskattar jag.

     Men jag hoppas att du som vetenskapsman vill precisera vad som är fel i uppfattningen att det är atmosfärens tyngd, som gör jordytan varmare än vad som avståndet till solen skulle motivera. Eller vi kan diskutera det då vi träffas på konferensen ?

     De gamla filosoferna Popper och Russell hävdade att det är just olika åsikter som är förutsättningen för vetenskapliga framsteg. Då bör du inte kritisera DEM som tycker annorlunda, men istället tala om VAD som är fel. Eller Hur ?

     1. Som sagt
      Det är gravitationen som håller atmosfären på plats och genererar lufttrycket.
      Det är den effekt från solen som absorberas av ytan som ger energiinnehåll i atmosfären.
      Det är mängden atmosfär som genererar en gradient mellan ytan och rymden.

     2. Helt rätt Bengt !

      Men det är bara halva historien. Värmen skall ut i rymden igen, för att hålla temperaturen stabil. Forskarna Robinson-Catling har studerat mätningar på planeterna och dragit slutsatsen att den långvågiga strålningen från marken inte tränger igenom troposfären, förmodligen eftersom det är alltför tätt mellan molekylerna.

      Energin från marken överförs till luften genom konvektion, evaporation-kondensation och strålning, samt transporteras upp till tropopausen i dennas ständiga turbulens. Därifrån når långvågig strålning ut i rymden, vilket ger en temperatur i balans. Denna temperatur stiger sedan med trycket på vägen ner mot marken. Energin i den ökade temperaturen erhålls av gravitationen.

      Detta ger en enkel och helt logisk förklaring till det som oegentligt kallats “växthuseffekten”, vilken därför bör benämnas “den Atmosfäriska Effekten” hädanefter.

 3. Något som bekymrar mig är att den teori som Sture ofta framhåller, att det är atmosfärens tyngd som bestämmer temperaturen vid jordytan, aldrig vad jag sett mött något utvecklat motargument i våra spalter. Däremot förkastas den av flera namnkunniga kommentarer på denna blogg, liksom på Klimatupplysningen. Själv har jag lite svårt att ta till mig teorin och förkasta växthuseffekten. Jag ser det mera som att svagheten i AGW-teorin är att CO2-effekten överdrivs.
  Det vore väl alldeles utmärkt om Gösta Walin ville något utveckla sin ståndpunkt i frågan. Please!

  1. Man blandar ihop två olika saker anser jag.

   • Det ena är temperaturgradienten i troposfären som nära sammanfaller med den kinetiska energin hos molekylerna, högt upp stor lägesenergi, långt ned stor rörelseenergi (=värme). På så sätt har atmosfärens massa betydelse. Men eftersom den massan inte lätt ändras kan det inte förklara klimatändringar.

   • Det finns kinetisk energi och temperaturgradient även i stratosfären. Men på grund av att där uppfångas ultraviolett strålning från solen, och även underifrån av växthuseffekten med lägre frekvens, blir det varmare i det området. Varför knät i tropopausen är så skarpt förstår jag däremot inte.

   • Det andra är växthuseffekten som finns vid sidan om den kinetiska effekten.

   Det är således två olika mekanismer oberoende av varandra och båda samverkar.

   1. Sigvard Eriksson
    Du skriver att du saknar motargument. Man kan argumentera mot en teori uppbyggd av logisk argumentation.
    “Atmosfärseffekten” är ingen teori bara ett påstående utan logisk underbyggnad.

 4. Gösta Walin
  Menar du att Stures (och en del andras) teori helt saknar logisk argumentation?
  Vad säger du då om Lars Cornells tanke att atmosfärens massa har betydelse för temperaturen men enbart stationärt och att eftersom den massan inte lätt ändras kan det inte förklara några klimatförändringar? För mig låter detta rimligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *