Politik för fattigdom och svält

Gränsen mellan fattiga Haïti till vänster och lite mindre fattiga Dominikanska Republiken till höger.
Gränsen mellan fattiga Haïti till vänster och lite mindre fattiga Dominikanska Republiken till höger.

Förslaget att göra utsläpp av koldioxid dyrare innebär att priset på energi går upp. Sverige skulle ”gå före”, vilket betyder att hela världen skulle följa efter. Det är ju nödvändigt, för att inte vår exportindustri skall utplånas. Dyrare energi kommer att medföra en ekonomisk kontraktion av industrin. Den kan lägre skatt på arbete inte kompensera, eftersom den gör störst verkan inom tjänstesektorn. Följden blir en utdragen lågkonjunktur med ökad arbetslöshet.

Energi är en betydande ingrediens i all produktion av livsmedel. Den behövs för traktorer, skördetröskor, transporter och för tillverkning av gödselmedel, bekämpningsmedel och emballage.

Således blir mat dyrare, vilket gör oss alla fattigare. Det drabbar de fattigaste värst med ren svält i flera områden. Där kommer man inte att ha råd att värna miljön. När svält är alternativet, skövlar man naturen. Ökad miljöförstöring blir följden, rena motsatsen till det som författarna vill uppnå.

Det finns ingen säkrare väg till miljövård än den som ekonomisk trygghet ger. De fattigaste måste lyftas till en anständig levnadsstandard. Den viktigaste faktorn i den processen är billig energi.

Förslagets omänsklighet framträder ännu skarpare, då man inser att koldioxid INTE påverkar klimatet. Som en engelsk parlamentsledamot uttryckte det:

“We’re spending money that we don’t have, to solve a problem that doesn’t exist, at the behest of people we didn’t elect.”

Douglas Carswell, Tory MP for Clacton

“Vi spenderar pengar vi inte har, för att lösa ett problem som inte finns, på befallning av folk som vi inte valt”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather