Brev till Gustaf Fridolin

Fridolin-Wikipedia
Foto Wikipedia

140817 Expressen

Vägvalet kan kosta Reinfeldt makten

Jag har just sänt följande mejl till Gustaf Fridolin:

+ – + – + – +

Bäste Gustaf !

Vid läsning av din artikel i Expressen den 17/8 förstod jag att du bygger dina argument på delvis felaktiga antaganden. Då vi inom Nätverket KLIMATSANS besitter omfattande sakkunskap beträffande klimatet, vill vi erbjuda dig en snabb och lättsmält genomgång av ovedersägliga fakta. Vi visar två dussin bilder, som illustrerar vetenskapliga rön och kommenterar dem samt svarar givetvis på alla dina frågor.

Jag formulerade bifogade öppna brev till dig för Expressens debattsida, som dock inte kunnat ge det plats. Därför får du det på detta sätt.

Om IPCC vet du att de spått ständigt stigande global temperatur, vilket dock blivit mer och mer fel de senaste 18 åren då ingen stigning noterats. Ändå baserar de sina aktuella rapporter på “klimatmodeller” för åren 2040 och 2100.

Kan du tro på dem som misslyckats med att spå 17 år och ändå vill få dig att tro på deras spådomar för 25 respektive 85 år ?

Detta bör räcka för att du med ditt sunda förnuft skall inse att IPCC inte vet vad de talar om. Fakta visar att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det märks. Det finns inga fakta som indikerar att fortsatt uppvärmning är trolig. Däremot förebådar solen ett par kallare decennier. IPCC:s larm om “klimathotet” är således en lögn.

Vi utgår från att vare sig du eller Åsa Romson vill basera väsentliga argument på en lögn samt att ni känner ansvar för att underrätta er om tillgängligt vetande. Vi står till er tjänst med redovisning av verkliga fakta.

Kampen mot koldioxid är således meningslös. Er energi kan bättre riktas mot alla de verkliga miljöproblem som finns.

Några av våra medlemmar finner du som undertecknare här:

http://www.bt.se/debatt/kan-vi-lita-pa-fns-klimatpanel(3997776).gm

För Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström 070-7730 756

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Själva brevet lyder som följer:

+ – + – + – +

Gustaf Fridolin, klimathotet är en bluff!

Öppet brev

Bäste Gustaf!

Ditt miljöengagemang är berömvärt. Jag läser din artikel den 17/8 och noterar att du ägnar över 85 procent åt klimathotet och växthusgaserna, det vill säga främst utsläppen av koldioxid. Du tycks vara vilseledd i viktiga avseenden.

I Nätverket KLIMATSANS är vi lika angelägna som du om en god miljö. Vi vill hjälpa dig att ta ställning på rätt premisser: direkta observationer och mätbara fakta samt sund logik. Därför erbjuder vi oss att för dig visa ett par dussin bilder med verifierade forskningsrön och svara på de frågor du finner anledning till. Det tar inte mer än en halv eller hel timme, vilket du själv väljer.

Bland våra medlemmar finns drygt två dussin forskare inom fält som är relevanta för klimatet, med upp till 40 års erfarenhet. Du kan få förstahandsinformation från dem som själva har besökt de kritiska söderhavsöarna och båda polerna, flera gånger under flera decennier. Säkrare uppgifter om verkligheten kan du inte få. Vi står helt fria från politik och religion.

Dessa forskare och andra aktiva medlemmar från svensk exportindustri har nära personliga kontakter med ett stort antal av världens mest framträdande klimatforskare. Vi har därför tillgång till den senaste och säkraste informationen med de viktiga uppgifterna om gränserna för den osäkerhet som vidlåder alla forskningsrön.

All forskning måste utgå från det som verkligen hänt:

Den enda, observera den enda, sentida klimatförändringen, som kunnat mätas, är en uppvärmning av mindre än en grad sedan 1850. Då var det kallt och ofta missväxt, som tvingade många svenskar att emigrera. Uppvärmningen är därför en välkommen återgång till ett behagligare klimat.

Koldioxid är växternas näring, som berikar både växt- och djurlivet. Jorden har blivit grönare. Öknarna har dragit sig tillbaka. Skördarna har slagit historiska rekord hela decenniet enligt FAO. Rekord som beror på att skörden per hektar har stigit. Utsläppen har gjort oss alla rikare.

Havsisarna både i norr och söder har växt de senaste fyra åren. Isbjörnarna mår bra. Totala energin i orkaner och tyfoner är 20 procent lägre än topparna på 80-och 90-talen. Extremväder är en naturlig del av vårt klimat. FN:s klimatpanel IPCC har accepterat att det inte finns någon koppling till koldioxid. Fler fakta hittar du i vår artikel här den 12/1: googla ”expressen + klimatbluffen”. Se särskilt Anna Lindhs problem, när hon utsågs till miljöminister.

Dina partikollegor har hävdat att den stora skogsbranden nyligen är en följd av ”klimatförändringarna”. De menar att koldioxidens uppvärmning av klimatet skulle ha orsakat extremväder, den torka som gjorde branden möjlig. Men klimatet har inte blivit varmare på 18 år, fast utsläppen ökat. Den uppvärmning som inte varit, kan förstås inte ha orsakat någonting.

Vi skiljer fakta och observationer från obevisade hypoteser, antaganden, datorsimuleringar och spekulationer, vilket är vad IPCC baserar sina förutsägelser på. Du vet att dessa visat ständigt stigande global temperatur, fast ingen stigning alls noterats de senaste 18 åren. Ändå har IPCC siat om klimatet för 2040 och 2100.

Vågar du se dina barn i ögonen och förklara att du trodde på dem som misslyckats med att spå 17 år (de gjorde förutsägelserna i fjol) och ändå var så fräcka att de ville få dig att tro på deras spådomar för 25 och 85 år?

Du vet att IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. ”Intergovernmental” betyder mellanstatlig, vilket är så politiskt som något kan bli. I fjol formulerades rapporten från Stockholm i en veckas förhandlingar bakom stängda dörrar mellan delegater för 110 stater. Rapporten är alltså ”politik”, inte ”vetenskap”, googla: ”som driver ipcc”. Flera av de främsta forskarna har sett sina omdömen förvanskas i sådana processer och därför lämnat arbetet för IPCC. När dess ledning säger sig presentera vetenskap, hissar de falsk flagg.

Sin bristande förståelse för vetenskap har IPCC demonstrerat med påståenden om att det råder ”enighet bland forskarna”, eller åtminstone en majoritet av 97 procent, som stöder dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som anser något. I historien har det ofta räckt med en mans rön för att kullkasta den ”allmänna meningen”. Siffran 97 grundar sig på en enkät som gjordes så klantigt att den egentligen endast betydde 7 promille, se ”fusk + klimatdebatten”. Att IPCC:s ledning ändå använt siffran bevisar dess djupa inkompetens eller ohederlighet.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Klimathotet är en bluff.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
Sekreterare

VÄLKOMMEN

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Brev till Gustaf Fridolin

 1. Strax efter kl 12 idag gick jag in pe5 DN.se, och gladdes f6ver att se atrekiln “Kallaste vintern pe5 14 e5r” pe5 ‘ff6rstasidan’, med en grafik som visade hur avvikelserna ff6rdelade sig geografiskt. “I Sverige har vi just upplevt den varmaste vintern pe5 flera hundra e5r”. . .

  1. Hej Eloisa !

   Det är roligt att du intresserar dig för vår blogg.

   Dock tycks det inte fungera mellan Facebook och WordPress som vi använder. Du ser hur konstig din text blir. Jag hinner inte “rätta” den så den bir läsbar. På morgonen har jag 50 kommentarer att moderera. På middagen kanske 30 och sedan lika många igen på kvällen.

   Jag ber dig att gå in på vår nätsida “klimatsans.com” och där välja inlägg att kommentera.

Comments are closed.