FN-organet IPCC är inte objektivt

NoT-141011-Pachauri

NoT-Logga

2014-10-11
Gunnar Kjelldahl är en envis rackare när det gäller att försvara det han kallar den rådande vetenskapliga uppfattningen (NT 30 september). Han menar tydligen att det som sägs i IPCC:s rapporter är absoluta och odiskutabla sanningar.

Det tycks ha undgått honom att inte ens IPCC är riktigt säker på sin sak. Detta döljs dock effektivt när det vetenskapliga underlaget översätts till det framförhandlade SPM, Summary for Policy-makers, som ställs till mediernas förfogande.

Gunnar Kjelldahls tal om den stora majoriteten av forskare som ligger bakom IPCC:s slutsatser är felaktigt. Det framgår ingenstans att de forskare vars alster utvalts av IPCC skulle stå bakom något annat än sina egna alster. Något kollektivt ansvarstagande för IPCC:s sammanställningar existerar inte. Att tro att IPCC är klimatvetenskapens högborg är att ha dåligt fotfäste i en seriös debatt.

I England inbjöd en kommitté i parlamentet till yttranden över IPCC:s rapport som presenterades i Stockholm 27 september 2013. Ett citat av professor Pierre Darriulat är talande (min översättning):

”IPCC:s AR5/WG1-rapport och särskilt Summary for Policymakers (SPM) förmedlar en alarmistisk utvärdering av de antropogena CO2-utsläppen som inte på ett rättvisande sätt reflekterar det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Man har förvanskat det vetenskapli-ga budskapet till ett alarmistiskt budskap som kräver omedelbar reaktion, helt i strid med det vetenskapliga innehållet. Vad vi bevittnar är en successiv förvanskning av det vetenskapliga budskapet, först från AR5-rapporten till SPM, sedan från SPM till media av dem som representerar IPCC (inklusive dess ordförande), sedan från media till allmänheten…”

FN-organet IPCC är ingen objektiv, oberoende bedömare av klimatförändringar och dess orsaker. IPCC:s begränsade uppgift är att analysera den vetenskapliga, tekniska och so-cioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

Med denna uppgift som ledstjärna ges inget utrymme till att pröva alternativa förklaringar till vad som styr det kaotiska klimatsystemet. I stället har en hel klimathotsindustri med tiotusentals forskare och byråkrater byggts upp kring den förutfattade meningen att det är människans leverne som ligger bakom de klimatförändringar som vi inte ens vet har skett.

Det enda som är någotsånär säkert är att den ökade koldioxidhalten i atmosfären har givit jorden ökade skördar och att öknarna krymper. Vad som också är säkert är att trots fortgående ökning av koldioxidhalten har temperaturökningen avstannat sedan arton år. Det är endast i IPCC:s datorprojiceringar som någon temperaturökning kan utläsas.

Klimatforskningen är i sin linda och våra kunskaper om koldioxidens betydelse är begrän-sad. Kritiken bland tusentals vetenskapsmän mot såväl IPCC:s arbetssätt som dess rapporter är magnifik och tilltar. Talet om att vetenskapen står enig är irrelevant och oseriöst.

Sigvard Eriksson, Norrtälje
Medlem i nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “FN-organet IPCC är inte objektivt

 1. Nu är jag lite nyfiken: Var finns beläggen för att den ökade koldioxidhalten i atmosfären har givit/ger oss bättre skördar globalt sett. Tomat- och gurkodling är en sak, det globala perspektivet en annan.

  1. Bra fråga! Du får svar i dagens post under fliken “Aktuellt”.

 2. “The Intergov. Panel was founded –
  Not a scientific body, please note –
  Whose results were a foregone conclusion
  For which reponsible nations could vote.

  ‘This gas must become a pollutant!’
  The task for the Panel was clear:
  Feed Apocalyspse Now to your models
  And print off a profile of fear!’

  This ploy has proved grossly successful –
  To give credit where credit is due –
  Respectable, Earth-loving persons
  Now feel bad about CO2.

  Every heat-wave is proof of the pudding
  Every tidal-wave out on the sea
  Whether ice-sheets are waxing or waning
  We’re the cause of it all, you’ll agree…”

  1. Unsurprisingly, I had only heard of a small number of these. I would realpce James Hansen with Lionel Messi as Malcolm recommended, and Stephen Schneider with Wayne Rooney, who lives in one of the most climatically challenging regions of the world, Manchester. Hansen and Schneider have form, bad form.Isn’t the problem that all of those people have a financial stake in climate alarmism ? I have a family member who has travelled the world (now in Saudi Arabia) chasing research money. It isn’t an accusation, it’s a fact that grants are important to academics.Interesting that you think science arbiters should provide facts, not opinions. You may remember the UK drugs committee controversy. There have been more resignations and more drug bans (election coming very soon). These scientists want their opinions not only heard, but acted upon.

Comments are closed.