Orsaken är oftast aningslöst byggande

131231-Strand-Cook-öarna-B
KK-Logga

2015-04-01

Kiribati, Tuvalu och Vanuatu. Dessa tre östater i Söderhavet har drabbats av cyklonen Pam, som klassats i kategori fem, det våldsammaste slaget. Särskilt i Vanuatu har skadorna blivit stora. De är alla små länder med magra resurser och behöver hjälp utifrån, vilket nu organiseras, främst från närliggande Nya Zeeland.

Staterna består av en grupp korallöar som bildats på slocknade vulkaner. Korallerna bildar kalkrika skelett ur havsvattnets innehåll av koldioxid och kalcium. När de dör blir de till grus, som sköljs upp på öarnas stränder av stormarnas vågor. Detta gör att arealen för fler öar växer än krymper. I senare fallet är orsaken oftast aningslöst byggande av hamnar eller vägbankar mellan öarna. Det förskjuter havets strömmar så att de äter sig in på oskyddade ställen.

Nu hör vi igen nödrop om kommande översvämning av hela nationer på grund av havets stigande nivå. Men det saknar grund. På öarna finns flera mätstationer för nivå, där precisa uppgifter finns för många decennier. De visar ingenstans på en oroande stigning av nivån. Den är storleksordningen en millimeter om året, vilket korallerna matchar med sin tillväxt.

Man undrar hur djup inkompetensen är hos nyhetsbyråerna, när de inte åstadkommer att hitta de lätt tillgängliga uppgifterna från mätstationerna. Lika fel har de beträffande den framtida uppvärmningen. De tecken som finns tyder på en avkylning. Vi måste således utgå från att deras rapporter om klimatet oftast är grovt vilseledande eller helt felaktiga.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Orsaken är oftast aningslöst byggande

  1. Det är häpnadsväckande att felaktigheterna hela tiden återupprepas utan att ansvariga myndigheter ingriper.
    Mvh, Håkan.

    1. Tja, myndigheterna på öarna kan bara tjäna på att åter och åter upprepa sina rop på hjälp mot “översvämningarna”. Det är deras sätt att få mera pengar till sin nation. De har ju understöd i argumentationen från våra högsta politiska företrädare. Dessa har sett till att alla avlönade “experter” som besöker öarna förstärker nödropen. Det kommer inga besökare till öarna som förklarar de verkliga sammanhangen. Och här hemma står alarmisterna i TV och underblåser lögnerna ännu mer.

      Det vi måste göra är att skjuta IPCC i sank, avslöja deras inkompetens och ohederlighet. Utan IPCC kan lögnerna inte fortsätta spridas så lätt.

  2. Förvisso. Vi måste få svenskar – och norrmän – att sluta att okritiskt tro på FN och dess organ. Bakom denna tro ligger flera faktorer: a) FN:s två första generalsekreterare råkade vara Trygve Lie och Dag Hammarskjöld, b) FN ger våra små stater mer inflytande, c) FN ger våra politiker fortsatt karriär, d) en allmän överskattning av vår etiska nivå och status.

Comments are closed.