Dumhet och egoism

HH-Logga

Det är rubriken på ett inlägg av miljöpartisten Karin Solum, klimat- och miljöpolitisk talesperson. Hon är säkert en god och välmenande person, men hon har inte insett att hon blivit lurad till att arbeta för ett ekonomiskt system, som bara kan resultera i elände: Planekonomi. Hennes inlägg finns här. (Klicka på den röda texten.)

2015-04-16

Jag gläder mig åt att denna blogg har alerta läsare. Signaturen OsoPolar har försett tidningen med den illustration vi har i föregående post om “11,3 miljoner €”. Hans inlägg har rubriken:

Minska befolkningstillväxten är viktigast

Jag skulle mycket kort vilja bemöta insändaren med rubriken Dumhet och egoism (14/4) av Karin Solum (MP).

Fossila bränslen dominerar alltjämt världens energiförsörjning och utgör 81 procent av tillförseln. Störst är oljan med 33 procent följt av kol 27 procent och naturgas 21 procent. Visst hade det varit trevligt om vi kunde göra som förr, leva på den energi som strålar in från solen. Tyvärr har vi inte kommit tillräckligt långt i den tekniska utvecklingen för att fullt ut kunna omforma solenergin och lagra den. Tyskland gör tappra försök men den dåliga lönsamheten med stigande energikostnader har enbart medfört starka protester bland medborgarna. För att förstå komplexiteten är det nyttigt att betrakta den grymma verkligheten. På bilden ser vi hur tre olika energikällor under fyra dagar bidrar till energiförsörjningen i Tyskland.

Solkraft (gult) och vindkraft (blått) finns inte tillgängligt just när man behöver den. Fundera över vad som händer om man tar bort reglerkraften från kol- och gaskraft (brunt). Är alla tyskar, som inte vill ta bort reglerkraften, dumma och egoistiska? Den tillväxt som jag skulle vilja minska är befolkningstillväxten. Politikerna väljer istället att beskatta CO2-utsläpp. Till vilken nytta? Mig veterligt har inte temperaturen på Jorden stigit enligt de datorsimuleringar som IPPC låtit genomföra. Falktum är att det snart gått 19 år utan att medeltemperaturen på Jorden ökat. Begreppet global uppvärmning har uppenbarligen spelat ut sin roll. Därför talar vi idag om klimatomvandling. Ingen betvivlar att klimatet befinner sig i ständig omvandling, konsten är bara att föra i bevis att det är människan som styr klimatet. För bara 15 000 år sedan var hela Sverige täckt av is, om jag mins rätt.

OsoPolar

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather