Kött ingår i naturens kretslopp

150718-Kossor

DT-Logga-Liten

16-02-27

Kor äter gräs. Gräs och andra växter innehåller kol. Grundämnet kol i olika former finns på fyra sätt på Jorden: i luften (atmosfären), i växter och djur, i haven och i Jordens inre.

I luften finns kol som koldioxid med tre källor:

1. Jordens inre genom vulkaner och andra öppningar,
2. Varma hav genom utgasning,
3. Förmultning och förbränning av kolhaltiga ämnen.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC rymde atmosfären runt sekelskiftet ca 800 Gigaton kol. Upp-räknat efter aktuell CO2-halt blir det drygt 850 Gton. En fjärdedel eller drygt 200 Gigaton kol utväxlas årligen mellan hav, atmosfär och biologiskt liv.

Nästan alla Jordens djur och växter livnär sig på kol i olika former. Nästan allt kommer från luftens koldioxid. I naturens kretslopp går det tillbaka till atmosfären, tas upp av växter eller absorberas av kalla hav.

Vare sig växter ruttnar eller äts upp av djur, återgår kolet till atmosfären som koldioxid. Vare sig djur dör naturligt eller blir uppätna, lämnar de koldioxid till atmosfären. Även vi. Allt ingår i kolets naturliga kretslopp.

Mer koldioxid till atmosfären kan bara komma från varmare hav, större utsläpp från Jordens inre eller ökande utsläpp från förmultning och förbränning av kolhaltigt material.

Vad vi och andra djur äter är förbränning, precis som i motorer. Att äta kött ökar inte luf-tens CO2-halt. Denna påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas.

Klimatets främsta drivkraft är istället Solens växlande aktivitet. Nu är den åter minimal. Det tyder på kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall
Nätverket KLIMATSANS

(Lätt redigerat efter införandet.)

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

17 thoughts on “Kött ingår i naturens kretslopp

 1. Skönt. Då slipper man bli deltidsvegetarian, som Lennart Bengtsson så fyndigt sätter namn på idiotin.

  1. Det är förvånande hur skrivbordsberäkningar utan helhetssyn ges utrymme i media utan minsta granskning. Jag citerar en gammal insändare ur Land:

   “En bal hö om 10 kg torrsubstans lämnas att ruttna på åkern. Då frigörs metan och koldioxid då cellulosan och stärkelsen i höet bryts ned under förruttnelsen. En annan identisk höbal om 10 kg torrsubstans ges till en ko som inmundigar höet, bryter ned större delen av cellulosan och stärkelsen till glukos och sedan till ättiksyra som kon kan omvandla till protein och fett. Med andra ord så bildas inte så mycket metan av samma mängd hö i kons mage. Detta på grund av att en del av höet har omvandlats till kött och fett och kan därför inte bli metan, kolatomerna är redan använda till annat. Kon är en utmärkt omvandlare av kolhydrater till fett och protein. Med andra ord är kor (och alla andra gräsätare) metansänkor, helt i analogi med att skog är koldioxidsänkor.”

   Sedan är det en meningslös diskussion, eftersom det är Solen som är den viktigaste drivkraften för klimatet. Verkan av växthusgaser har inte kunnat mätas.

   1. Varför är det vara intressant för en lantbrukare att lämna “en bal hö om 10 kg torrsubstans” att ruttna på åkern?

    En snabb sökning på Google scholar radar upp en lång lista av artiklar som antagligen är något mer tillförlitliga än “en gammal insändare i Land”:

    https://scholar.google.com/scholar?q=agriculture+greenhouse+gases&btnG=&hl=sv&as_sdt=0%2C5

    Beläggen för jordbrukets utsläpp av växthusgaser finns där, lättillgängliga för vem som helst som är intresserad. Men Åström et al väljer enträget att inte låtsas om dem. Samma sak gäller växthusgasernas påverkan på klimatet. Sök för en gångs skull på Google Scholar och se vad ni hittar!

    Med vänliga hälsningar,
    Clas Carleman

    1. Är det för mycket begärt om du kunde länka direkt till en artikel som tar upp exakt samma sak som denna artikel handlar om där du anser att artikelns budskap vederläggs?

   2. Sture. Räkna ut hur mycket energi jorden tar emot från solen. Räkna ut hur mycket markytan skickar ut som termisk strålning enligt Stefan-Boltzmanns lag och förklara sen utan att använda dig av växthusgaser hur jorden kan skicka ut så mycket mer strålning än den tar emot.

    1. Du försöker räkna på en process som du vet för lite om. Titta istället på det vi vet: Ett fullskaleprov visar att mer värme och mer koldioxid har gjort Jorden grönare och ökat skördarna, så alla blivit rikare. IPCC och du själv har alltså inte bara lite fel. Ni har diametralt fel. Utsläppen är bra och värme är bra. Det finns inga motiv för att bekämpa utsläppen. Däremot måste vi förbereda oss för de kallare decennier, som väntar.

     1. Nu slingrar du dig bara. Förklara istället var energin kommer ifrån, eller kan vi slopa energikonservering också i din värld?

     2. Nej, men jag ser proportionerna i sammanhanget. Det spelar ingen roll vad du kommer fram till i dina beräkningar. De bara lurar dig att leta särskilda träd, så att du missar hela skogen strax bredvid. Fullskaleprov slår alla beräkningar och labb-prov.

      Det är så enkelt. Du gör det bara onödigt svårt. D.v.s. du har ramlat i den grop IPCC vill att vi alla skall falla i. Kravla dig upp, så att du ser världen utanför gropen.

     3. Sture, du bara fortsätter med din litania. Den naturliga växthuseffekten är på ca 30 grader vilket i min värld inte är försumbart. Inte heller behövs något IPCC för att göra en enkel energiberäkning.

     4. Jag håller inte på med någon litania. Det är du som klagar. Fullskaleprovet ger svaret att dina beräkningar är meningslösa. Det finns ingen “växthuseffekt”. Koldioxid gör så lite att det inte kunnat mätas, kanske inget alls. Andra planeters atmosfärer visar att marktemperaturen inte påverkas av gasblandningen. Övertemperaturen vid marken beror på atmosfärens massa, gastrycket vid marken. Det är lätt att förklara logiskt.

      Kom upp ur gropen ! Och se dig omkring.

     5. Sture, du får väl tro att det inte finns någon växthuseffekt, att jorden är platt, månen gjord av grön ost eller vad du vill. Var bara medveten om att det inte har någonting med vetenskap att göra det du ägnar dig åt.

      “Övertemperaturen vid marken beror på atmosfärens massa, gastrycket vid marken.”

      Visst, för vi vet ju alla att om man pumpar upp ett cykeldäck så gör dess höga tryck att det förblir varmt i all framtid…

      Länken till Håkan Sjögren var rätt komisk. Han utgår från att det inte kan finnas någon växthuseffekt och räknar sen baklänges för att se hur sådant som jordens emissionsförmåga måste vara för att det skall stämma. Det slår honom aldrig att man kan mäta eller slå upp i en tabellsamling?

     6. Det spelar väl inte så stor roll om det finns en växthuseffekt eller inte inte. Rent logiskt borde man räkna på båda teorierna.

 2. Metan eller koldioxid. Spelar ingen roll. Inget av dem påverkar klimat via kossor. Det är bara en idé och teori som inte går att bevisa.

  1. Oavsett metanets ev påverkan som sk växthusgas så har den kort halveringstid i atmosfären (oxideras av UV) och har mycket låga halter totalt.
   Kornas bidrag kan vi lämna därhän (men är oundgängliga för sk ekologisk odling) men om man vill inkludera detta så skall man inte glömma de ca 200 miljoner fullständigt improduktiva men heliga korna i Indien.

Comments are closed.