Naturskyddsföreningen SNF:s politik

Generalsekreterare Svante Axelsson
Generalsekreterare Svante Axelsson

Svante Axelsson har varit föreningens generalsekreterare i 16 år, men lämnar den 31 augusti för att forska vid Linköpings Universitet. Han vill undersöka varför samhällsförändringen inte går fortare. Vad finns det för motiv att inte bejaka stora politiska reformer? Han har alltså ett politiskt intresse som blivit starkare än miljöintresset.

Föreningens senaste årsredovisning avser 2014. Där finner man följande intressanta uppgifter:

1. Antalet medlemmar är 221.000. Av dem är 92.000 familjemedlemmar.

2. Antalet anställda är 138.

3. Total omsättning: 211 mio

4. Statsbidrag: SIDA 59 mio, övriga myndigheter 11 mio, summa 70 mio.

5. Licensintäkter ”Bra miljöval” 22 mio.

6. Postkodlotteriet: 14 mio.

7. Övriga insamlade medel 56 mio.

8. Medlemsintäkter: 36 mio.

9. Lön och ”andra ersättningar” till Svante Axelsson: 823.000:-.

SNF är alltså ingen liten organisation. Den har en omfattande verksamhet med många behjärtansvärda ändamål. Bland dess strategier ingår emellertid: ”att arbeta med politisk påverkan.”

Vid sitt framträdande i Helsingborg för ett drygt år sedan berättade Axelsson om sina goda förbindelser med politiker. Dessa var angelägna att SNF skulle ”skapa en opinion”, så att politikerna kunde genomföra de reformer de önskade.

Axelsson har under Almedalsveckan 2014 anslutit sig till de tankar på en ”New World Order” med en global omfördelningspolitik, som ledande företrädare för FN förespråkat i många sammanhang. Det handlar uppenbarligen om planekonomi med marknads-ekonomin eliminerad. Det är synnerligen betänkligt att en organisation som till 30 % är finansierad av skattemedel arbetar med aktiv politisk påverkan. Även licensintäkterna och bidragen från Postkodlotteriet borde förutsätta politisk neutralitet. Det blir 106 mio av 211 mio eller ganska precis hälften av omsättningen.

Detta blir synnerligen betänkligt då färgen på den aktuella ”påverkan” blir så tydlig.

Ingen väljare skall behöva betala propaganda för åsikter som är helt motsatta hans egna. Det är en demokratisk självklarhet att skattemedel inte får användas till politisk påverkan av väljarna. Insamlingar till politisk propaganda måste givetvis presenteras såsom sådana.

SNF har alltså stora resurser. SNF vet om att många forskare har presenterat fakta som visar att koldioxidens verkan på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas. Detta gör ”klimathotet” till en bluff. Det finns ingen anledning till enormt dyra åtgärder för att minska utsläppen. De är istället välgörande.

Det är omoraliskt av SNF att inte använda något lite av sina resurser till att utreda kritiken mot ”klimathotet” och lyssna på dess kritiker, ex.vis Patrick Moore, för att bilda sig en egen uppfattning. Det är enkelt att förstå hur grundlös tron på koldioxidens verkan på klimatet är. Det visar 60 år av fullskaleprov.

SNF driver ”politisk påverkan” på falska grunder.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Naturskyddsföreningen SNF:s politik

 1. Hej !
  Stort tack för denna mycket värdefulla och skrämmande rapport! Jag har
  bekämpat Svante Axelsson i många år men aldrig fått något stöd exempelvis
  av SvD och likvärdig press. Ett exempel är hans ständiga deltagande i de
  21 stycken jättelika klimatkonferenserna i FN-regi där han ständigt har försvarat
  IPCC:s AGW- hypotes- en av mänsklighetens grövsta bedrägerier och som nu
  av FN upphöjts till ” Paris-avtalet” – helt otroligt !!!
  mvh / Olof H-m

 2. Vi lyssnade på honom tillsammans på Helsingborgs Arena i fjol Sture.
  En folkförförare av första rang som säkerligen har fördärvat SNF forna goda rykte och namn tillsammans med Mikael Karlsson. Majoriteten av medlemmarna i SNF har förmodligen inte en aning om dessa herrars bakgrund.

 3. Det är lustigt att sådana herrar som Svante Axelsson vill ha en planekonomi eller centralstyrning. Det finns goda exempel på hur förödande det är för miljön.

  1. Du har båda fötterna på jorden. Det har inte de drömmare som skall “rädda världen”. De är naturligtvis säkra på att det skall bli de själva som får styra. Och de vill ju bara väl . . .

 4. I ett radioprogram diskuterades gifter i maten. Deltog gjorde Svante Axelsson och en person från Livsmedelsverket. Hon från LV berättade att alla livsmedel i Sverige har halter av “gifter” som ligger långt under gränsvärdena. Reportern ville dock antyda att ekologiska livsmedel hade lägre halter än konventionellt odlade. Hon från LV sade att det inte fanns någon praktisk skillnad. Svante Axelsson menade dock att ekologisk mat är säkrare. Det framgick inte att Svante Axelsson sitter i KRAV:s styrelse.

  1. Vad är definitionen av gift? Det finns gott om godkänt livsmedel som är t.ex. cancerogent. Livsmedelsverket kan vi gott skrota och spara pengarna som går till det eländet.

Comments are closed.