Vindkraften i Europa

Schuster-160706-EU-Vind-Juni

Rolf Schuster har lyckats få fram data från 14 länder i Europa inklusive dem med mest vindkraft: Tyskland, Storbritannien och Spanien. Grafen ovan avser juni 2016.

Schuster-160706-EU-Vind-2016

Motsvarande graf för 1:a halvåret 2016.

Detta är alltså bilden av verkligheten. Vindstilla och stormar drabbar alla länder nästan samtidigt. Påståendet att “det blåser alltid någonstans” är endast utopiskt önske-tänkande.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Vindkraften i Europa

  1. Vindkraft är för oss skattebetalare en dyr hobbyverksamhet som miljöaktivister har lurat på oss skattebetalare. Men varför skall vi subventionera denna lek? Minns den tid då jag som liten lekte med cykel dynamor som vindgeneratorer. Men det var en lek. Tydligen har någon fått för sig att skala upp leken och det fiffiga är att alla betalar för leksaken. Titta på graferna och alla förstår.
    Nils R

  2. Har ni data bakom diagrammet . . . vore intressant att plocka in i Excel och beräkna korrelationen mellan Tyskland och EU……om det finns data på fler unika länder/områden vore det ochså intressant att korrelera med EU……kan ju plocka bort påståendet “Det blåser alltid någonstanns” reservkraften behövs ju överallt där det inte blåser….

Comments are closed.