Tysk el sept. vecka 39

schuster-161002-d-sep-tot

Figur 1. Total produktion med el från sol och vind visad.

schuster-161002-d-sep-tot-detaljerat

Figur 2. Total produktion med alla energislag redovisade. Med effekt-topparna från solcellerna överskrids behovet, så att export blir nödvändig. Brunkolet dominerar klart.

schuster-161002-d-sep-sol-vind

Figur 3. Produktionen av sol och vind. Som synes var vädret vackert veckorna 36 och 38.

schuster-161002-d-sep-sol-vind-tab

Figur 4. Sol och vind levererar genomsnittligt bara 13 % av märkeffekten. Minimum är mindre än 1 % ! ! !

schuster-161002-d-sep-sol-vind-v39

Figur 5. Detalj av sol och vind för veckorna 38 och 39. Spannet mellan max effekt och min effekt är 98 % av maxeffekten. Det måste alltså finnas reglereffekt tillgänglig med kapaci-tet att täcka all el från sol och vind.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather