Fred Goldbergs verk

goldberg-k

Fred i sitt rätta element framför en glaciär i Japan

Klimatkonferensen på Lidingö var främst Fred Goldbergs verk. Ute i världen är han ett välkänt namn bland klimatforskare, vilket gör att han anlitas för föredrag och forskarmöten i många länder. Det var därför naturligt för honom att aktivt bidra till verksamheten både i norska föreningen Klimarealistene och i svenska nätverket Klimatsans. Han tog initiativet till konferensen, med talare från båda länderna och ordnade konferenslokal, m.m. Då han blev sjuk fick vi frivilliga amatörer gripa in och göra så gott vi kunde. Han kunde inte själv närvara på konferensen på grund av smittorisken, men ville sända en hälsning, som ligger i förrförra posten.

Innan jag engagerade mig i Klimatsans kände jag till Fred, men det var först sedan jag fått hans rapport om sina historiska observationer, som jag insåg hans storhet.

Där redogör han för vad man vet om isen sedan vikingarnas tid. Från Island finns loggar från hamnarna som visar hur länge de var stängda av isen varje år. Han har studerat vad de första upptäcktsresandena rapporterat, Amundsen, Nansen, Nordenskjöld, Andrée, m. fl. När SAS började flyga över Nordpolen tog han kontakt med piloterna och fick deras fotografier av isvidderna. Från en tur till Seattle minns jag själv hur magnifik landisen var. Närmast kusten delade den upp sig i glaciärer som flöt mot havet mellan bergsryggarna. Det liknade vispgrädde.

Fred besökte mätstationer från olika länder och deltog i expeditioner både i norr och söder. Han insåg att när havens varma vatten går mot norr och smälter isen där. Då får isen i söder kallare vatten och växer i utbredning. Detta sker i en period om c:a 60 år knuten till Stilla Havets PDO, Pacific Decadal Oscillation, som växlar riktning med den perioden.

Han följer klimatforskningens utveckling och tar på allvar rapporter om solens och andra himlakroppars interaktion med Jorden och Månen, vilket man mera allmänt börjat förstå att de påverkar vårt klimat.

I mina ögon är Fred en “Riktig Forskare”, med den nyfikenhet och ärlighet, som är grunden för sanningssökande om det okända. Han har dessutom en uthållighet som tillsammans med uppfinningsrikedom och initiativförmåga givit honom en livstids erfarenhet av klimatet vid polerna, det som antas ge de tidigaste indikationerna på globala klimatförändringar. Han har också en personlighet med resning, vänsällhet och omtänksamhet, som givit honom många nära vänner bland världens mest kvalificerade klimatforskare. Han är en nationell tillgång, om våra politiker bara förstår att använda den.

Generaldirektören för SMHI kunde inte avsätta tid för någon av sina medarbetare, för att följa konferensen med dess myckenhet av hårda fakta om det verkliga klimatet. På SMHI utgår man istället från IPCC:s datorsimulerade “klimatmodeller”, som svävar högt uppe i fablernas land.

Vi är många som tackar Fred för initiativet till denna epokgörande konferens.

Sture Åström
Sekreterare i nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Fred Goldbergs verk

  1. Varför skulle någon ställa upp från SMHI och utsätta sig för nesan att bli avklädda in på bara kroppen? Nej, SMHI ställer gärna upp för likasinnade och där framstå som riktiga “klimatforskare”? Väderspåmännen lyckas inte ens spå en femdygnsprognos rätt och det är lite övermaga att ställa långsiktiga prognoser som gäller 10- tal år framöver.
    Nils R

Comments are closed.