Henrik Brundin är kritisk till myter men bemöter vetenskapliga fakta med egna myter

Resultatet av enkät vid Illinois University 2009.

IPCC hävdade att deras hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet stöddes av 97 % av “klimatforskarna” och baserade påståendet på den enkät som redovisas ovan. Två frågor sändes per mail till 10.257 medlemmar i American Geophysical Union, AGU, där de flesta meteorologer är medlemmar. Endast 3.146 svarade, vilket är så få att enkäten kan anses värdelös. Ännu värre är att man satte sig sedan att bedöma vilka som kunde anses vara “klimatforskare” och sorterade bort alla utom 77. Av dessa gav 75 “rätt” svar på fråga 2, vilket blir 97 % av 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

Att IPCC stödde sig på en så utomordentligt usel studie vittnar om dess bristfälliga kompetens.

 

2017-02-05

Vi-skogens Henrik Brundin fick en artikel införd i NA med rubriken:

Ta itu med klimatskeptikers myter

Samma artikel är införd i ett flertal lokaltidningar.

2017-02-13

En replik av Göran Wickström  med rubrik enligt ovan (inte på nätet):

En skeptisk hållning mot propagandan om klimathot är inte nytt. Nu begagnar sig Brundin av det klassiska greppet guilt by association. Få gillar Trump eller nyord som alternativa sanningar och falska nyheter.

Men kära läsare, läs söndagens NA Debatt “Klimatfrågan – vetenskap eller dogm?” av Mats Kälvemark. Jämför sedan med Henrik Brundins “Ta itu med klimatskeptikers myter” på tisdagen. Kälvemark med vetenskapliga fakta med källhänvisningar till varje del av artikeln. Brundin i stort sett fri från källhänvisning och en värdig representant för det dogmatiska.

Brundins uppgift om temperaturrekord 2016 har inget med förändringen av det långsiktiga klimatet att göra. Bortsett från ett stort vulkanutbrott och två El Nino-fenomen har det inte hänt mycket med den globala temperaturen på 25 år. Vi befinner oss på samma nivå som 1990.

I en enkät 2009 frågade Illinois-universitetet 10.257 forskare om man ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Siffran 97% av forskarna kom från 75 av 77 utvalda av de 3.146 som svarade i undersökningen. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas. Så var det med den myten.

Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk om det blir kallare?” förtecknat namn på och kvalifikationer för 1.407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt. Av dem är (eller har varit) 1.250 forskare inom för klimatet relevanta ämnen. Därav har minst 140 arbetat för IPCC eller NASA, men vänder sig mot IPCC:s arbetssätt och slutsatser.

De representerar ämnena arktisk och glaciärforskning, astrofysik, atmosfärfysik, biologi/zoologi/medicin, ekologi/miljö, ekonomi/resurshushållning, energi, geovetenskaper, kemi, klimatologi och meteorologi och matematik/statistik.

31.000 vetenskapsmän, varav 9.000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.

Allt detta dessutom långt innan Donald Trump äntrade scenen.

Jag tycker man har stor anledning att begrunda följande uttalanden:

Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.:”Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.” Alexander King, ordförande i Romklubben: ”I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod.” Paul Watson, grundare av Greenpeace: ”Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse”.

 Göran Wickström

Fri debattör

Örebro

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Henrik Brundin är kritisk till myter men bemöter vetenskapliga fakta med egna myter

  1. Jag har sett Brundins alster på flera tidningars webbsidor. Han påstår att lite uppvärmning inte alls är bra. Men det är ju för att det visst är bra som vi har ett tvågradersmål! Forskare har räknat ut att upp till två graders uppvärmning är fördelarna större än nackdelarna.
    Han stödjer sitt påstående bland annat med anekdoter från Östafrika, där bönder tydligen minns att torrperioderna har blivit längre och att regnen inte längre kommer när de ska. Minns bönderna verkligen det, så minns de fel! Nederbördsstatistiken för Östafrika visar ingen långsiktig trend, utan bara årliga fluktuationer. Regnen kommer visst när de ska och torka har inte blivit vanligare.

    1. Det är bara att backa sisådär 40 år bakåt i tiden. Då var det vanligt med svältkatastrofer på SVT. De ser vi väl aldrig nu för tiden på SVT. Haha! Det är mer av oväder nu för tiden – mycket vatten.

  2. Vännen Göran W. tror min bok om för mycket. Jag har visserligen numera listat närmare 1.500 klimatrealistiska forskare och andra kvalificerade personer, men i boken fick bara knappt 300 av dem plats – ett subjektivt urval av de tyngsta namnen. Men sådana listor måste ju fortlöpande uppdateras och är strängt taget skåpmat så fort de publicerats.

Comments are closed.