Wirtén vet inte när, omfattning eller var

Detta är en autentisk annons från WWF

En debattartikel från WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén bemöttes av Bengt Abelsson, se nedan. Men först några ord om WWF:

Många ärligt engagerade miljövänner arbetar som frivilliga i WWF:s program. Det är en global mångmiljardkoncern med fast organisation i ett 30-tal länder och verksamhet i ett 100-tal länder. Dess ledning fungerar nog som i andra koncerner, d.v.s. girighet torde vara lika vanlig som i oljebolag.

Donna Laframboise konstaterade att 2010 hade de lokala cheferna i USA och Kanada större löner än ländernas presidenter.

Verksamheten går ofta ut på att skrämmas för att få in bidrag från allmänhet och myndigheter, se annonsen ovan. I Sverige annonserar man fortfarande om faddrar för isbjörnarna, som det nu är väl bevisat att de ingalunda är utrotningshotade och att de klarar sig bra vare sig de har is på sommaren eller inte. Vad de faktiskt gör för att “rädda isbjörnarna ” är oklart

Så har de fått bidrag från alla politiska nivåer: FN, EU, staten, landsting och kommuner.

I sin årsrapport för 2015 redovisar den svenska rörelsen bidrag om 210 mkr från allmänheten, 21 mkr från företag, 91 mkr från myndigheter, främst SIDA, samt 55 mkr från Postkodlotteriet. Antalet anställda var 90.

Rörelsen drivs i Sverige som en stiftelse med 12 “anknutna” stiftelser, vars ekonomi inte redovisas i årsrapporten.

WWF har skapat sig en halv-officiell ställning genom att engagera kungen och kronprinsessan i sitt styrande “förtroenderåd”. Där ingår även myndigheter som Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet samt ett stort antal organisationer som Svenska Kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och Turistföreningen. Ett 20-tal personer är personligt invalda, ex.vis Anders Wijkman, Marcus Wallenberg och Mattias Klum.

För sin administration disponerar WWF byggnadsminnet Ulriksdals slott, på villkor jag inte funnit.

+ – + – + – +

2017-03-24

Håkan Wirtén, som varje månad får cirka 100 000 kronor av WWF för att sprida skräckpropaganda, varnar för en kommande klimatkatastrof, skriver Bengt Abelsson i en replik på Wirtén och Barbara Evaeus.

Han vet inte när.

Han vet inte omfattning.

Han vet inte var.

Men han vet att om vi inte inom en 20-årsperiod tar bort 60 procent av världens energiförsörjning så händer det.

Livsmedelsförsörjning, bostadsbyggande, transporter, sjukvård, katastrofhjälp, ja all välfärd är beroende av trygg och stabil energiförsörjning.

Dagens unga borde vara mer rädda för att propagandister som H Wirtén får inflytande på politiken.

Det krävs ett kritiskt tänkande och mycket studerande för att komma till en egen uppfattning.

Royal Society i England har som motto: Nullius in verba, vilket menar att man inte ska ta auktoriteter på för stort allvar, utan bara se vad verklighet och experiment visar.

Teorin bakom klimathotsalarmismen är att den relativa fuktigheten i luften förblir densamma när en ökad koldioxidhalt i sig ger en temperaturökning. Utan denna återkoppling kan inga katastrofala temperaturökningar uppstå.

Verkligheten är att den relativa fuktigheten i stället sjunkit – vilket gör att klimatmodellerna inte stämmer med verkligheten. Källa: www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin

Mer om opinionsundersökningar: När FN frågar över hela världen så kommer klimatfrågan sist – vanliga människor har helt andra värderingar. Källa: http//data.myworld2015.org

Just nu finns 9 736 075 stycken svar.

När 98 procent av klimatforskarna sägs vara eniga, så ställ frågan:

Eniga om VAD?

En av dessa visar enighet om att a) Den globala medeltemperaturen har ökat sedan 1850, och b) mänsklig påverkan har en del i detta.

Två påståenden som även jag instämmer helt i.

Bengt Abelsson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Wirtén vet inte när, omfattning eller var

  1. I den FN-enkät som Bengt nämner är vi svenskar bland de “bästa” och det folk som rankar klimatfrågan högst. Är vi bäst informerade eller bäst indoktrinerade? Tyvärr har våra hjärnor marinerats så effektiv om klimathotet att det förklarar resultatet. Taktiken har länge varit att skrämma upp folket och sedan kräva att politikerna måste “göra något” för folket lider av klimatångest.

    1. Det börjar bli riktigt pinsamt att vara svensk. Jag skäms varje gång jag är utomlands och säger att jag kommer från Sverige. Snart vågar jag nog inte ens säga att jag kommer från Sverige.

  2. Vi har indoktrinerats till en grad så att vi numera är nyttiga idioter som betalar in (miljö)-skatter till staten utan att blinka (dvs. nyttiga idioter).

    1. Miljöavgifterna eller -skatterna är bara ett sätt att ta ur mer skatter för att finansiera den misslyckade idéen om en statlig välfärd.

Comments are closed.