Vindkraften är en rejäl felsatsning

Det faktiska väderläget 2011-11-22, som visar att det kan samtidigt vara vindstilla i hela Europa från Irland till Ural och från Hammerfest till Sicilien. Det gällde även Afrikas kust mot Medelhavet.

Lars Carlsson skrev en insändare: Politiker som förespråkar vindkraft måste ge faktasvar

Han fick en replik från agronomen Börje Svensson: Vindkraft är ett bättre alternativ 

2017-04-04

Börje Svensson anser i sitt insändarsvar till mig den 30 mars att vindkraften är ett bättre alternativ än kärnkraften men hänvisar till USA-siffror som där visar på höga utsläpp från kärnkraften.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Vindkraften är en rejäl felsatsning

  1. Påstått höga utsläpp från kärnkraften kommer antagligen från pseudoforskaren Marc Z Jacobson. Han har helt enkelt hittat på kärnvapenkrig, som han skyller på kärnkraften. Hans påhittade kärnvapenkrig leder till påhittade, brinnande städer. Dessa påhittade, brinnande städer leder till påhittade koldioxidutsläpp. Han hittar så på en sannolikhet för att hans påhittade kärnvapenkrig ska bli verkliga. Slutligen multiplicerar han sin påhittade sannolikhet med sina påhittade koldioxidutsläpp och påstår att utsläppen då blir verkliga utsläpp från kärnkraft. Det verkar absurpt, men är sant. Jag trodde inte mina ögon när jag läste den artikel där han presenterade sin minst sagt kreativa beräkning.

  2. Lars Carlsson har rätt i sin energipolitiska analys men utgår även han från den felaktiga tron att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären. Vi måste en gång för alla göra klart att varma hav gasar ut och kalla hav absorberar koldioxid sedan den första kända istiden för runt 2,5 miljarder år sedan.

    Ända sedan dess har upprepade djupa och långa istider samt senare också rester av enorma skogar och rikt växt- och djurliv bundit allt mer koldioxid (med vissa ökande avbrott) i hav och mark så att dess halt i atmosfären minskat från 80-90 procent till senaste årmiljonens 0,03-0,04 procent under värmeperioder mellan ca 100.000 år långa istider samt under 0,02 procent (200 ppm) under dessa istider.

    Den stora risken är därför inte måttlig och för liv och växtlighet gynnsam ökning av CO2-halten utan fortsatt minskning som följd av ny, kyligare period under nytt solminimum som under Lilla Istiden. Då lär vi verkligen behöva rikligt med säkert tillgänglig energi utan avbrott!!

  3. Sätt inte allt fokus på koldioxiden utan mer på hur vår energiförsörjning skall se ut. Är vindkraftverk och solpaneler den slutliga lösningen? Kan vi subventionera alla energiformer utom kärnkraften som beskattas eller är en plusvariant. Har vi i längden råd att ge subventionerna?
    Titta inte på koldioxidutsläppen som egentligen är en plusvariant för våra grödor, träd och regnskogar. Koldioxid skall inte bekämpas!

Comments are closed.