DALA-DEMOKRATEN med desinformation om klimatet

Göran Greider, Dala-Demokratens chefredaktör

Dala-Demokraten har hållit sina sidor öppna för “åsikter” om klimatet med ett flertal  inlägg, bl.a. av Mattias Goldmann, men också av lokala aktivister. Vår medlem Lars Kamél har också fått plats. Det har föranlett den tidigare miljöjournalisten Bernt Lindberg att replikera på ett sätt som är ganska vanligt numera:

Skeptiker “förnekar all etablerad kunskap” med “dårars envishet”. Deras psyko-logi kännetecknas av “auktoritära attityder” med svårigheter “att leva sig in i andra människors situation”, etc.

Detta besvarades av Kamél i posten Tro på akut klimathot är en religiös tro”.

Lindbergs genmäle blev ännu mer extremt med epitet som: “klimatförnekarfån-tratt”. Han anser att “sådana inlägg” från förnekare bör “sorteras bort” och inte komma i tryck. En helt totalitär, men mycket typisk åsikt.

En okunnig referens till vår blogg i hans första inlägg gjorde att jag bad om replik, något som den vikarierande redaktören höll för helt rimligt. Då den ännu inte tagits in lägger jag därför ut den här:

+ – + – + – +

Vilseledande om klimatet

Jag är sekreterare i nätverket Klimatsans och har sett att Bernt Lindberg påstår att på vår webbplats: refereras till mängder av forskning som inte stämmer med en i övrigt samstäm-mig forskarvärld.

Han anger dock inte något som är fel. Våra uppgifter är korrekta. Vi har ett 40-tal professo-rer och forskare som medlemmar. Dessa har god personlig kontakt med 300 av världens mest framstående klimatforskare, så vi får mycket kompetenta tolkningar av forskningens rön.

Han är vilseledd av de auktoriteter han borde kunna lita på: Regering och politiker samt myndigheter. Eftersom de inte känt sig kunniga nog, har de alla litat på “experter”: FN:s klimatpanel IPCC och dess krets av “klimatforskare”. I närmare 30 år har dessa försökt bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Utan att lyckas.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, och är alltså en helpolitisk, mellanstatlig organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg. I dess rapport 2007 påstods att Himalajas glaciärer skulle vara borta år 2035, något som saknade underlag.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod IPCC:s ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna och hänvisade till en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor hade gått till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker. Av dem svarade 3.146. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Fakta visar att de har helt fel.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Det gäller för hela planeten. Sedan 1950 har Jordens temperatur stigit med några tiondels grader och halten koldioxid med 30 procent. Resultatet är klart:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Jag förstår att Bernt Lindberg är seriöst intresserad av fakta. Därför kommer jag gärna till Falun för att visa fullständigare data och svara på frågor. Det erbjudandet gäller även ledarskribenten Signe Rönnegård.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather