”Klimatförändringarna” har varit välgörande! Var finns klimathotet ?

Som intresserad av klimatdebatten har du kanske redan noterat följande artikel på DN Debatt den 10/5:

http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

Den är undertecknad av 23 personer, varav 15 har titeln ”professor”. Vi sände omedelbart in ett manus till replik, begränsat till max 3.000 tkn, enligt nedan:
_ _ _ _

Svensk klimatpolitik styrs ofta av antaganden och datorsimuleringar utan stöd av verifierade fakta och observationer av verkligheten. Det är olyckligt, eftersom den griper in i så många av samhällets funktioner.

I verkligheten har temperaturen växlat i årmiljoner mellan istider och varmare perioder. Under de senaste tusen åren var det varmare än nu under medeltiden och kallare under Lilla Istiden (1300 – 1850). Därefter har den marknära atmosfären i tre perioder värmts en knapp grad.

Det är faktiskt den enda sentida ”klimatförändringen”. Den har varit välgörande för livet på Jorden med dessa observerade följder:

o Ökad växtlighet
o Större regnmängder
o Minskade ökenområden.

Samtidigt har halten koldioxid i luften stigit. Den ger växterna näring och gör dem mer motståndskraftiga mot torka. Vi har fått en grönare Jord med större skördar.

Satellitfoton visar att Jorden blivit 11 procent grönare under de senaste 30 åren. FAO har konstaterat ständigt stigande skördar av spannmål med historiskt rekord för2013.

Men uppvärmningen har avstannat sedan snart 18 år. Inga tecken tyder på att den skall fortsätta. Solen är nu minimalt aktiv på liknande sätt som under Lilla istidens tre köldperioder.

FN:s klimatpanel IPCC har under sina 25 år inte lyckats bevisa sin hypotes att atmosfärens CO2-halt skulle ha dominerande påverkan på klimatet.
Enligt basdata bakom IPCC:s rapporter orsakas klimatets svängningar av naturliga krafter. CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet tycks inte påverka klimatet så mycket att det märks.

De 23 skribenterna hänvisar till IPCC:s förutsägelser om klimatet åren 2040 och 2100. Dessa bygger på datorsimuleringar med ständigt stigande global temperatur – även för perioder utan stigning inkl. de senaste 17 – 18 åren.

IPCC förhandlar fram sina rapporter för beslutsfattare. Trots basrapporternas uttalade osäkerhet hävdar IPCC att CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet höjt temperaturen – med 66 procent säkerhet i sin rapport 2001, 90 procent säkerhet år 2007 och nu 95 procent säkerhet.

Den verkliga temperaturen har hela tiden blivit lägre än den IPCC förutsagt. Redan 2001 förklarade IPCC:s egen Arbetsgrupp 1 att klimatet är så komplicerat och dess drivkrafter så dåligt kända att datorsimuleringar är meningslösa.

Ändå spår IPCC fortsatt uppvärmning 25 respektive 85 år framåt – baserat på simuleringar, som blivit mer och mer fel i 17 år.

Tvivel är vetenskapens kärna. Politik måste baseras på sund vetenskap. Vi kräver att inga politiska beslut om klimatet fattas utan öppet redovisade fakta, styrkta med observationer.

Vi möter gärna representanter för de 23 skribenterna i en öppen debatt om dessa fakta.

För Nätverket KLIMATSANS

Ulf Brunk, professor em. Patologi
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Wibjörn Karlén, professor em. Naturgeografi, ledamot Vetenskapsakademien, KVA
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Jacob Nordangård, fil. dr.
Åke Ortmark, journalist, författare om klimatet
Gösta Pettersson, professor em.
Carl-Gustaf Ribbing, professor, Fysik
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Peter Stilbs, professor em. Fysikalisk kemi
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: ”Solen driver vårt klimat”
Sture Åström, civ.ing, nätverkets sekreterare
_ _ _ _

I morse, 14/5, fanns fyra repliker på DN:s nätsida. Efter kl 12 finns de inte i anslutning till artikeln. ”Nyhetsvärdet” i replikerna från miljöminister Lena Ek och Miljöpartiets Åsa Romson torde bäst beskrivas som NOLL. Man frågar sig vilka värderingar som redan den 13/5 öppnat upp för en artikel i full längd av Romson. Två andra repliker utgår från huvud-artikelns alarmistiska budskap.

Vi redovisade lätt kontrollerade fakta som visade att hela debatten hänger i luften. Den sensationen ansåg DN sakna ”nyhetsvärde”.

Trots att vi saknar en propagandaminister, som beslutar vad befolkningen skall få veta, agerar DN och de flesta övriga media, särskilt de inom ”Public Service”, som om en sådan beslutat att tvivel på ”klimathotet” inte skall komma befolkningen till del. När väljarna således inte fått höra annat än att ”klimathotet” handlar om ”civilisationens överlevnad”, tycker Åsa Romson att deras önskan om drastiska åtgärder skall styra. Hon avslutar sin replik så här:

”Vi behöver fler politiker som står upp för de väljare som kräver politisk handling i mänsklighetens ödesfrågor.”

Man frågar sig hur demokratin skall kunna fungera, när väljarna systematiskt utsätts för felaktig information i en av de allra viktigaste politiska frågorna. Hur långt har då Sverige kvar till ett totalitärt tillstånd ?

Värt att notera är att de 23 debattörerna föreslår en politik styrd av experter med makt att besluta på alla politikområden i frågor som kan anses ha bäring på klimatet. Och vilka frågor skulle inte ha det ? Undertecknarna Rockström och Wijkman skrev 12-12-05 att vi behöver en ”Ny Ekonomisk Logik”. Analyserar man deras förslag blir det svårt att skilja från sovjetisk planhushållning.

Vad kommer framtidens historiker att säga om DN:s redaktörer ?

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “”Klimatförändringarna” har varit välgörande! Var finns klimathotet ?

Comments are closed.