Fria fantasier om klimatförändring

2014-05-31 VLT

En insändare av Håkan Sjögren, tekn. dr, docent inom atomfysik.

http://vlt.se/asikt/svarasnabbt/1.2508427-fria-fantasier-om-klimatforandring

Ska vi kasta bort miljarder på fria fantasier som klimatförändringar?

Under rubriken: ”Största miljöproblemet är inte global uppvärmning” skriver professor Björn Lomborg den 4/5 på ledarplats i SvD att FN:s klimatpanel (IPCC) har beräknat kostnaderna för att begränsa utsläpp av koldioxid så att globala medeltemperaturen ”inte skall överstiga 2 graders ökning” till 11 procent av BNP år 2100.

Detta är mycket anmärkningsvärt. På 100 år ökade halten koldioxid i atmosfären med 40 procent medan medeltemperaturen ökade med 0,7 grader utan att någon del av ökningen har kunnat visas bero på koldioxid. Nu har under 17 år av ökande utsläpp av koldioxid den globala medeltemperaturen inte ökat utan snarare minskat. Man frågar sig vilka klimatförändringar talar man om? Och vilka klimatförändringar skall åstadkomma en ökning av 2 grader? Det måste röra sig om fria fantasier. Skall vi kasta bort miljardernas mångfald på fria fantasier grundade på felaktiga premisser som att koldioxid är en ”växthusgas”, vilket många har förletts till att tro?

Lomborg anser helt riktigt att de skadliga luftföroreningarna i första hand måste åtgärdas. Vi kan konstatera att varken solfångare, vindkraftverk eller LED-lampor löser några problem. Observera att koldioxid inte är någon förorening och ingen ”växthusgas” heller. Vi bör inte ta på oss något ansvar för en icke-pågående klimatförändring.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Fria fantasier om klimatförändring

  1. Det lustiga i sammanhanget är att bilen återigen hängs ut som roten till allt det onda. Trots att jag kommer att spy ut mer livsfarlig koldioxid (obs:ironi) under min flygresa till USA än vad min bil har gjort på väg till själva flygplatsen.

Comments are closed.