Sverige, fossila bränslen och klimatet

Gröna Bilisters ordförande Mattias Goldmann utsågs i våras till VD för Centerns Tankesmedja Fores, som skapat och driver “2030-sekretariatet”. På hemsidan presenterar detta sig så här:

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

Som talesman för Gröna Bilister har Goldmann i flera år propagerat för en “fossilbränsleoberoende fordonsflotta” med hänvisning till IPCC:s larm om den kommande “klimatkatastrofen”. Med solitt stöd från media, som konsekvent följer IPCC:s linje, har han nått sådan framgång bland politiker att regeringen tillsatt en utredning om åtgärder, för att eliminera trafikens beroende av fossila bränslen till år 2030. Den har varit på remiss, som nu fått hundratalet yttranden. Dem betraktar han i en debattartikel, som införts i Sydsvenskan, Norran och Dalarnas Tidningar, Falukuriren:

http://norran.se/asikter/debatt/sverige-vill-bli-fossilbransleoberoende-228508

Vi har sänt nedanstående manus till alla tidningarna, men det har inte tagits in hittills:

+ – + – + – +

I spetsen för flera skribenter från olje- och kraftbolag, menar Mattias Goldmann att vi måste bli ”fossilbränsleoberoende” till 2030. Det är vad ”Sverige vill”. Då krävs både morot och piska, vilket innebär subventioner och förbud, som båda gör oss fattigare. De hänvisar till Riksdag och myndigheter, som litat på de ”klimatmodeller” FN :s klimatpanel IPCC larmat om.

IPCC:s förutsägelser vilar på datorsimuleringar, som visat sig verklighetsfrämmande. De har spått att den globala temperaturen ständigt skulle stiga, men det har inte skett de senaste 17 åren. Inga fakta tyder på att utsläpp av koldioxid påverkar klimatet märkbart. Många fakta visar att naturliga krafter, främst solen, påverkar det. Denna uppträder nu ovanligt passivt, vilket troligen betyder att det blir svalare.

En skandal rycker undan grunden för alla klimatlarm: De myndigheter i USA som samlar in data från hela världen har avslöjats med fusk. GISS, the Goddard Institute for Space Science, låter ett dataprogram analysera gamla datafiler och ”justera” de uppmätta temperaturerna, som kan gå tillbaka till 1880. De inbillar sig att de nu kan avgöra om avläsningar för hundra år sedan gjordes fel. Nästan alla siffror har ändrats, inte bara enstaka ”tryckfel”.

Temperaturerna för tiden före 1990 har vanligen sänkts, medan de höjts för tiden därefter. Så kan man larma om nya värmerekord. Inget är mer förödande för vetenskapens trovärdighet än manipulation av mätvärden.

Professor Wibjörn Karlén bekräftar hur data ändrats för mätstationer runt om i världen. Han har länge följt utvecklingen och skulle ladda hem de senaste temperaturerna från GISS. Då hade tidigare värden ändrats. Med gamla data i sin dator kan han visa differenserna på sin hemsida: googla ”Karlén GISS”. Det är klara bevis på inkompetens eller metodiskt bedrägeri.

När det gäller klimatet, kan vi inte lita på myndigheterna. Hela Sverige är lurat. Det finns inget klimathot.

Nätverket Klimatsans

Ulf Brunk, professor em. Patologi
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing, nätverkets sekreterare

KOMMENTAR

Här visas Karléns diagram för en av de många mätstationer han kollat:

WK-131106-Reykjavik

Diagrammet avser mätstationen i Reykjavik på Island. Där har man sedan mycket länge en högt kvalificerad meteorologisk administration. Alla data kommer från GISS. Den blå linjen visar värdena som uppgavs 2012, medan den röda visar vilka värden som uppgavs 2013. De isländska myndigheterna protesterar starkt mot dessa ändringar.

IPCC saknar helt uppmätta fakta, som talar för fortsatt uppvärmning. Det har tydligen orsakat ren panik bland dess leverantörer av fakta, ex.vis GISS, som nu påbörjat storskalig förfalskning av gamla data, för att kunna påvisa en stigande trend av den globala temperaturen. Det varmaste decenniet hittills var 30-talet, om man går efter oförfalskade data.

Det “hela Sverige vill” är förstås en spegel av det “klimathot” som media ständigt rapporterat om, medan media metodiskt avvisat information om fakta som visar att hotet inte finns. Samma argumentering använder anhängarna av vindkraft.

Det är naturligtvis ett demokratiskt problem av högsta magnitud, att väljarna blivit systematiskt vilseledda.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather