Monthly Archives: August 2014

Är Åsa Romson okunnig eller ohederlig?

140825-SMHI Årsmedeltemp

2014-08-28 Hela Hälsingland (Hudiksvalls Tidning, Söderhamns-Kuriren, Ljusnan och Ljusdals-Posten)samt

Skånska Dagbladet

Miljöpartiet litar på att ingen kommer ihåg hur det var på 1930- eller ens 1960-talet, men att alla kommer ihåg stormen Gudrun och regnen i Halland 2014.

SMHI:s statistik motsäger deras teser: Årsmedeltemperaturen var under flera år på 1930-talet något högre än alla senare år. Extrema regnmängder uppmättes ungefär lika många gånger under 30-talet som under 2000-talet.

1951 var första året med tillförlitliga vindmätningar. Rekord för medelvind noterades tolv gånger under åren 1951–1980 och två gånger under 1980–2014. När Åsa Romson anför skogsbranden och översvämningarna som skäl för att minska utsläppen av koldioxid, visar hon endera okunnighet eller ohederlighet.

Det finns inga teorier i hela världen om att koldioxiden skulle ha någon egen verkan på oväder. Mekanismen skulle kunna vara att koldioxiden orsakat en uppvärmning, som i sin tur orsakar oväder. Men även klimatpanelen IPCC anger i sin senaste rapport att det är högst osannolikt att varmare klimat kan orsaka ökad frekvens av extremväder. Många forskare anser att det är precis tvärtom: Kallare klimat innebär större skillnader i temperatur mellan ekvator och poler, de skillnader som ytterst driver allt väder. Nu är det färre orkaner än för 20 år sedan.

Till sist: Det har inte varit någon uppvärmning på 18 år. Den uppvärmning som inte funnits kan inte ha orsakat någonting. Det är barnsligt enkel logik. Hur kan en fullvuxen politiker ändå missa det? Då hävdar miljöpartisterna att jorden faktiskt ändå blivit varmare, fast värmen gått ner i haven, något som är en ren spekulation. Men om vi accepterar den, skulle alltså temperaturen i djuphaven driva ovädren. Det är så dumt att det trotsar beskrivning.

Claes Lindskog

Sture Åström
sekreterare

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

2014-08-26 Folkbladet, Norrköping

Dumt om värme och väder

Redaktionen hade kortat manuset väsentligt:

Åsa Romson (MP) anför sommarens skogsbrand och översvämningar som skäl för att minska utsläppen av koldioxid. Det är endera okunnigt eller ohederligt. Även klimatpanelen IPCC anger i sin senaste rapport att det är högst osannolikt att varmare klimat kan orsaka ökad frekvens av extremväder. Många forskare anser att det är precis tvärtom: Kallare klimat innebär större skillnader i temperatur mellan ekvator och poler, de skillnader som ytterst driver allt väder. Det har inte varit någon uppvärmning på 18 år. Den uppvärmning som inte funnits kan inte ha orsakat någonting. Det är barnsligt enkel logik. Hur kan en fullvuxen politiker ändå missa det? Nu hävdar MP att Jorden faktiskt ändå blivit varmare, fast värmen gått ner i haven, något som är en ren spekulation. Det är så dumt att det trotsar beskrivning.

Av Claes Lindskog Sture Åström Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brev till Gustaf Fridolin

Fridolin-Wikipedia
Foto Wikipedia

140817 Expressen

Vägvalet kan kosta Reinfeldt makten

Jag har just sänt följande mejl till Gustaf Fridolin:

+ – + – + – +

Bäste Gustaf !

Vid läsning av din artikel i Expressen den 17/8 förstod jag att du bygger dina argument på delvis felaktiga antaganden. Då vi inom Nätverket KLIMATSANS besitter omfattande sakkunskap beträffande klimatet, vill vi erbjuda dig en snabb och lättsmält genomgång av ovedersägliga fakta. Vi visar två dussin bilder, som illustrerar vetenskapliga rön och kommenterar dem samt svarar givetvis på alla dina frågor.

Jag formulerade bifogade öppna brev till dig för Expressens debattsida, som dock inte kunnat ge det plats. Därför får du det på detta sätt.

Om IPCC vet du att de spått ständigt stigande global temperatur, vilket dock blivit mer och mer fel de senaste 18 åren då ingen stigning noterats. Ändå baserar de sina aktuella rapporter på “klimatmodeller” för åren 2040 och 2100.

Kan du tro på dem som misslyckats med att spå 17 år och ändå vill få dig att tro på deras spådomar för 25 respektive 85 år ?

Detta bör räcka för att du med ditt sunda förnuft skall inse att IPCC inte vet vad de talar om. Fakta visar att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det märks. Det finns inga fakta som indikerar att fortsatt uppvärmning är trolig. Däremot förebådar solen ett par kallare decennier. IPCC:s larm om “klimathotet” är således en lögn.

Vi utgår från att vare sig du eller Åsa Romson vill basera väsentliga argument på en lögn samt att ni känner ansvar för att underrätta er om tillgängligt vetande. Vi står till er tjänst med redovisning av verkliga fakta.

Kampen mot koldioxid är således meningslös. Er energi kan bättre riktas mot alla de verkliga miljöproblem som finns.

Några av våra medlemmar finner du som undertecknare här:

http://www.bt.se/debatt/kan-vi-lita-pa-fns-klimatpanel(3997776).gm

För Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström 070-7730 756

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Själva brevet lyder som följer:

+ – + – + – +

Gustaf Fridolin, klimathotet är en bluff!

Öppet brev

Bäste Gustaf!

Ditt miljöengagemang är berömvärt. Jag läser din artikel den 17/8 och noterar att du ägnar över 85 procent åt klimathotet och växthusgaserna, det vill säga främst utsläppen av koldioxid. Du tycks vara vilseledd i viktiga avseenden.

I Nätverket KLIMATSANS är vi lika angelägna som du om en god miljö. Vi vill hjälpa dig att ta ställning på rätt premisser: direkta observationer och mätbara fakta samt sund logik. Därför erbjuder vi oss att för dig visa ett par dussin bilder med verifierade forskningsrön och svara på de frågor du finner anledning till. Det tar inte mer än en halv eller hel timme, vilket du själv väljer.

Bland våra medlemmar finns drygt två dussin forskare inom fält som är relevanta för klimatet, med upp till 40 års erfarenhet. Du kan få förstahandsinformation från dem som själva har besökt de kritiska söderhavsöarna och båda polerna, flera gånger under flera decennier. Säkrare uppgifter om verkligheten kan du inte få. Vi står helt fria från politik och religion.

Dessa forskare och andra aktiva medlemmar från svensk exportindustri har nära personliga kontakter med ett stort antal av världens mest framträdande klimatforskare. Vi har därför tillgång till den senaste och säkraste informationen med de viktiga uppgifterna om gränserna för den osäkerhet som vidlåder alla forskningsrön.

All forskning måste utgå från det som verkligen hänt:

Den enda, observera den enda, sentida klimatförändringen, som kunnat mätas, är en uppvärmning av mindre än en grad sedan 1850. Då var det kallt och ofta missväxt, som tvingade många svenskar att emigrera. Uppvärmningen är därför en välkommen återgång till ett behagligare klimat.

Koldioxid är växternas näring, som berikar både växt- och djurlivet. Jorden har blivit grönare. Öknarna har dragit sig tillbaka. Skördarna har slagit historiska rekord hela decenniet enligt FAO. Rekord som beror på att skörden per hektar har stigit. Utsläppen har gjort oss alla rikare.

Havsisarna både i norr och söder har växt de senaste fyra åren. Isbjörnarna mår bra. Totala energin i orkaner och tyfoner är 20 procent lägre än topparna på 80-och 90-talen. Extremväder är en naturlig del av vårt klimat. FN:s klimatpanel IPCC har accepterat att det inte finns någon koppling till koldioxid. Fler fakta hittar du i vår artikel här den 12/1: googla ”expressen + klimatbluffen”. Se särskilt Anna Lindhs problem, när hon utsågs till miljöminister.

Dina partikollegor har hävdat att den stora skogsbranden nyligen är en följd av ”klimatförändringarna”. De menar att koldioxidens uppvärmning av klimatet skulle ha orsakat extremväder, den torka som gjorde branden möjlig. Men klimatet har inte blivit varmare på 18 år, fast utsläppen ökat. Den uppvärmning som inte varit, kan förstås inte ha orsakat någonting.

Vi skiljer fakta och observationer från obevisade hypoteser, antaganden, datorsimuleringar och spekulationer, vilket är vad IPCC baserar sina förutsägelser på. Du vet att dessa visat ständigt stigande global temperatur, fast ingen stigning alls noterats de senaste 18 åren. Ändå har IPCC siat om klimatet för 2040 och 2100.

Vågar du se dina barn i ögonen och förklara att du trodde på dem som misslyckats med att spå 17 år (de gjorde förutsägelserna i fjol) och ändå var så fräcka att de ville få dig att tro på deras spådomar för 25 och 85 år?

Du vet att IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. ”Intergovernmental” betyder mellanstatlig, vilket är så politiskt som något kan bli. I fjol formulerades rapporten från Stockholm i en veckas förhandlingar bakom stängda dörrar mellan delegater för 110 stater. Rapporten är alltså ”politik”, inte ”vetenskap”, googla: ”som driver ipcc”. Flera av de främsta forskarna har sett sina omdömen förvanskas i sådana processer och därför lämnat arbetet för IPCC. När dess ledning säger sig presentera vetenskap, hissar de falsk flagg.

Sin bristande förståelse för vetenskap har IPCC demonstrerat med påståenden om att det råder ”enighet bland forskarna”, eller åtminstone en majoritet av 97 procent, som stöder dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som anser något. I historien har det ofta räckt med en mans rön för att kullkasta den ”allmänna meningen”. Siffran 97 grundar sig på en enkät som gjordes så klantigt att den egentligen endast betydde 7 promille, se ”fusk + klimatdebatten”. Att IPCC:s ledning ändå använt siffran bevisar dess djupa inkompetens eller ohederlighet.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Klimathotet är en bluff.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
Sekreterare

VÄLKOMMEN

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiets okunskap om oväder

140609-Oväder

2014-08-21 Sydsvenskan

”Parkeringsytor måste ge plats åt växtlighet som kan suga upp nederbörd.”

Under rubricerade rubrik gjorde Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt vårt olje-beroende ansvarigt för de oväder som varit. Jag sände omedelbart in en kort replik för att korrigera denna missuppfattning, men redaktionen har inte bedömt den tillräckligt intressant för läsarna. Du får läsa den nedan.

+ – + – + – +

Koldioxiden påverkar vare sig klimat eller oväder

Den 21/8 uttalar sig Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (MP) om Sveriges behov att rusta sig för oväder. De ger flera konstruktiva förslag om plantering av träd, skapande av miniparker och svackdiken, för att minska risken för översvämningar.

Emellertid har de flera missuppfattningar. Efter en uppräkning av aktuella katastrofer med skogsbrand och översvämningar, skriver de:

”I en allt varmare värld ställs staten på prov; klarar vi av att värja oss mot klimatförändringarnas effekter?”

De menar att vi kan avvärja katastroferna genom att minska oljeberoendet. Tanken är att utsläppen av koldioxid har orsakat en uppvärmning, som i sin tur gjort oväder vanligare, både torka och skyfall. Det är fullständigt fel.

För det första: Klimatet har inte blivit varmare på 18 år, fast utsläppen ökat. Den uppvärmning som inte varit, kan förstås inte ha orsakat någonting. Det finns inga tecken på att det kan bli ännu varmare, däremot tydliga tecken på några kallare decennier, enligt flera solforskare.

För det andra: Den enda, observera den enda, sentida ”klimatförändringen”, som kunnat mätas, är en uppvärmning av mindre än en grad sedan 1850. Då var det kallt och ofta missväxt, som tvingade många svenskar att emigrera. Uppvärmningen är därför en välkommen återgång till ett behagligare klimat.

För det tredje: Koldioxid är växternas näring, som berikar både växt- och djurlivet. Jorden har blivit grönare. Öknarna har dragit sig tillbaka. Skördarna har slagit historiska rekord hela decenniet enligt FAO.

Utsläppen har gjort oss alla rikare.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
Sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Potent poem porträtterar problematiska potentater…

Detta är en blogg avsedd för svenska läsare och därför är inläggen på svenska. Men ingen regel är utan undantag. Den invandrade läraren Kevin Benn läser vår blogg ibland. Han sände dikten nedan häromdagen. Dikta gör man ju bäst på sitt modersmål, för honom brittisk engelska. Och att översätta dikter är rätt omöjligt.

Sedan flera medlemmar haft mycket nöje av den, har jag blivit uppmanad att sätta ut den här:

140819-Cart before horse

LIFE IS A GAS!

Life is a gas – CO2 –
(And oxygen, of course)
But to say that it drives the climate
Puts proverbial cart before horse.

What Al Gore said in his lecture,
Unbacked by observable proof,
Turned out to be pure conjecture –
An inconvenient truth…

The ice-core samples from Vostok
Plotting temperature change over time
Revealed that in fact CO2 change
Lags hundreds of years behind.

Greenland was green when the Vikings
Settled a millennium ago;
While Frost Fairs were held on the Thames
Six centuries later, or so.

The IPCC used a Mann-made stick
To flatten this bumpy graph
To prove to us all – Q.E.D. –
That this life-giving gas ‘ain’t no larf!’

They say, thanks to human endeavour,
Our carbon footprints expand
Playing all hell with the weather
And flooding both ocean and land.

Once upon a time, CO2
Was a colourless, non-toxic gas;
Now: ”an anthropogenic emission”
On a mission to fry us, en masse.

The bottom line is that this substance,
In solid or gaseous form,
Will turn the world into a greenhouse
Globally warmer than warm!

Mass production and consumption
Took off at the end of the war.
Despite Kyoto, COPs and Cap’n trade
CO2 levels continue to soar.

Fossil fuels, factories and flying machines
All add their bit to a graph
That rises each year relentlessly
When it ought to be falling by half.

The temperature curve, however,
Just will not play the game:
Rise, fall, rise for a century
Then 17 years the same!

Elaborate computer models
Are the IPCC’s crystal ball
None of which have predicted
The recent no-warming-at-all!

Climate Science is now a religion
Where AGW is PC
And the MSM censure everything
Bar the Gospel of IPCC.

So worship the great god Consensus,
Believe what it tells you is Truth;
Or else you’ll be branded Denier
And your views will be taken as proof!

High Priest Strong said at Rio –
Leaving Greens to fill in the gaps –
”Isn’t the only hope for the planet
That the industrialised nations collapse?”

Now that’s hardly a secret agenda;
The Club of Rome endorsed it too:
”All we need is the right major crisis…”
And the scapegoat is – you know who!

So now parties of all creeds and colours
Kowtow to this climate-smart code:
Nature should be a museum
Back in pre-industrial mode.

The Germans have ‘Energiewende’,
Swopping nuclear power for coal;
The Brits import timber from Canada
To spruce up their CO2 goal.

The rest of the Greens look to EU
To tax us all off the map.
Survivors will catch the Royal Virus,
Prince Philip – jolly old chap!

Meanwhile, in the real world, the Future
Has billions of new mouths to feed.
So ‘power plants’ must be provided
To supply them with all that they need.

Electricity and food for all
Means carbon dioxide, you see,
In South America, Africa, Asia…
Rather than just you and me.

Now 120 parts per million –
The parts that we’ve added, let’s say –
Plus a period of gentle warming
Have made the Earth greener today

Yet ask any market gardener
What the Greenhouse Effect means to them
And they’ll tell you that king-sized veggies
Crave 1200 ppm.

The more CO2, then, the better;
Photosynthesis thrives on the stuff.
So frack up both shale gas and oil,
Of which there is more than enough!

And let us pray Global Warming
Doesn’t take a turn for the worse
As its cousin, Global Cooling,
Is definitely more of a curse.

For the Little Ice Age was no picnic:
No sunspots, no food, no fun;
And the sun’s present spotless condition
Suggests a new cold spell has begun.

So the IPCC have a problem if –
Despite the hot air they exhale –
Their cheeks and the climate start turning
A whiter shade of pale.

For Climate Change is the default,
The null-hypothetical state.
On those that say Man overrides this
The burden of proof is great.

For the climate has always been changing;
Change is here to stay.
As King Canute showed on the seashore,
Man cannot keep Nature at bay!

So, historians, when you review our time
And our hysterical CO2 Show,
Lay not the blame on us poor clowns
For your landscape of ice and snow…

KEVIN BENN

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Javisst – byt politik, klimatet rår vi inte på!

ÖA-Logga-1

2014-08-13 Örnsköldsviks Allehanda

Sigvard Eriksson svarar Miljöpartiets riksdagskandidater med rubriken:

Byt politik – inte klimat

+ – + – + – +

På Allehanda.se den 5/8 inleder Göran Hådén och Maria Algotsson sin klimatvalkampanj. Tyvärr misstar de sig vad gäller den klimatvetenskapliga grunden för de mycket kostsamma så kallade klimatomställningar som Miljöpartiet förordar. Detta kan diskuteras utan partipolitiska ställningstaganden.

Det är FN:s genompolitiserade klimatpanel IPCC, som sätter agendan i den politiska skendebatten och i nyhetsflödet. Vetenskaplig granskning och kritik av dess arbetssätt och rapporter tillåts endast undantagsvis i offentlighetens ljus.

Enligt IPCC är det främst den koldioxid som kommer från fossila bränslen som förorsakar en ökning av jordens medeltemperatur. Men många menar att IPCC överdriver klimatets känslighet för koldioxid. Verkan av bland annat varierande solaktivitet, kosmisk partikelstrålning och molnbildning har tonats ner i simuleringarna. Den politiskt styrda fixeringen vid växthushypotesen och koldioxiden har gjort att forskning om alternativa hypoteser har undertryckts.

G H och M A slår tydligen dövörat till och förblir oberörda av den vetenskapliga kritiken. Därför sitter de fast i gamla dogmer och anser att klockan klämtar för klimatet.

Påståendet att miljoner människor redan har dött till följd av klimatförändringarna är häpnadsväckande. Varifrån kommer sådana uppgifter? Verkligheten är att skördarna når rekordnivåer och ökenutbredningen minskar.

Sveriges koldioxidutsläpp utgör cirka 0,1 procent av världens utsläpp. Man måste fråga sig om det är rimligt att Sverige skall klä sig i tagelskjorta och begå symboliska handlingar som riskerar att ödelägga vår samhällsekonomi, dessutom genom åtgärder som vi inte ens vet om de leder till avsett syfte.

Det är politikernas ansvar att vi får en allsidig diskussion i klimatfrågan där alla aspekter respekteras och ingen forskare med alternativa hypoteser förhindras att delta.

Sigvard Eriksson
Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det som driver IPCC

Krbl-Logga

2014-08-11

FN:s klimatpanel skapades 1988 med uppgift att fastställa mänsklig påverkan på klimatet. Den fick namnet ”the Intergovernmental Panel on Climate Change” IPCC. “Intergovernmental” betyder “mellanstatlig” vilket gör den så politisk som något kan bli.

Den styrs av de 195 nationerna i FN:s Generalförsamling. En överväldigande majoritet av dem är utvecklingsländer, varav många är korrupta diktaturer utan någon som helst erfarenhet av vetenskap.

Formuleringarna i IPCC:s sammanfattande rapport i fjol förhandlades fram i Stockholm mellan delegater för 110 nationer i slutna rum. Utan referens till fakta påstods att sanno-likheten är mer än 95 procent för att hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet är sann. Således förutser rapporten att klimatet kommer att bli allt varmare.

Då hade det gått 17 år utan uppvärmning. Dock spådde IPCC ändå klimatet för år 2040 och 2100, det vill säga för 25 respektive 85 år. När de hade misslyckats med 17 år! Man behöver ingen som helst utbildning för att förstå att IPCC bluffar.

Det gäller också påståendet att ”alla klimatforskare” eller ”97 procent” av dem stöder hypotesen. Den siffran kommer från en enkät som genomförts så uselt att den egentligen bara gäller sju promille.

Alla väsentliga larm från IPCC har visat sig felaktiga: Haven stiger inte oroande, polarisarna växer både i norr och söder, isbjörnarna mår bra och orkanerna är färre än på 80- och 90-talen.

Verkligheten visar att uppvärmningen varit mindre än en grad på 150 år, vilket är en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Tillsammans med utsläppen av koldioxid har den gjort jorden grönare, öknarna mindre och skördarna större. Utsläppen har alltså varit välgörande.

I Sverige och andra I-länder vimlar det av folk, som vill visa sin godhet genom att kämpa för att ”rädda världen”. IPCC har givit dem en fiende att strida mot, koldioxiden. De har gärna låtit sig luras.

Häpnadsväckande nog återfinns de även på regeringsnivå, där resurserna att kontrollera fakta borde vara tillräckliga.

Där ger de diktatorerna anledning att kräva ersättning av industriländerna för sina tillkortakommanden, då våra egna representanter påstår att vi förstört klimat och livsbetingelser i utvecklingsländerna.

Generalsekreteraren Ban Ki-Moon har sagt att i FN-skrapan är det inget annat man talar så mycket om som nödvändigheten att nå ”juridiskt bindande avtal” om pengaflödet. Det skulle ske i Warszawa 2013, men har skjutits upp till Paris 2015.

Diktatorerna ser framför sig en flod av dollarmiljarder, som de behöver för att hålla undersåtarna lugna.

Det är vad som driver IPCC. Vetenskapen använder IPCC som fårafällen över det glupska vargagapet.

Sture Åström
KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Aktivisternas dollarmiljarder

I USA:s Senat presenterade republikanska partiet den 30/7 en rapport, som visar att privata fonder donerat stora summor till klimat-aktivistiska samfund såsom WWF, Greenpeace, etc, vars totala tillgångar blivit 7,9 miljarder dollar. Visserligen är rapporten en partipolitisk produkt, men den ger lite perspektiv åt många katastroftroende kommentatorers hånfulla uttalanden om att ”vissa klimatkritiska grupperingar lär få 10-tals miljoner dollar från oljeindustrin”, något som dock aldrig kunnat bekräftas.

Beloppen till de många miljöorganisationerna torde vara TUSEN gånger större än de som kritiker av IPCC fått. De donerade medlen medger statliga skatteavdrag, så man kan säga att en del av pengarna kommer från de amerikanska skattebetalarna. Man har inte kunnat spåra alla bidragen, men tillgångarna hos olika miljöorganisationer enligt tabellen nedan ger en vägledning:

140730-Activist Organizations

Av rapporten framgår också hur statliga organ samarbetar med olika miljöorganisationer och hur statsanställda, ex.vis i EPA, motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk, ibland är medlemmar i organisationerna, titta här.

Där finns en länk till senatsrapporten. Den noterar vidare att de donerande fonderna ofta leds av några miljardärer, som således kan ha ett dolt inflytande på myndigheterna.

En synpunkt kan läggas till: Dessa 7,9 miljarder är en droppe i havet jämfört med de statliga forskningspengar som i många länder läggs på projekt med målet att bevisa den glo-bala uppvärmningen och utveckla dess påstådda följder. Eftersom uppvärmningen f.n. är obefintlig, läggs mycket stora belopp årligen på forskning av typen: ”Givet en global uppvärmning, vad blir konsekvenserna för isbjörnar, pingviner, kackerlackor, alpina mossor, etc.” Eller omvänt: Den som vill forska på kaninernas fortplantning får inga anslag. Men det får han om han formulerar projektet så att det avser den globala uppvärmningens verkan på kaninernas fortplantning.

Claes Lindskog

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Panik bland Möllorna

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Jyllands Posten rapporterade:

” Professor Henrik Møller, der er en internationalt anerkendt støjforsker, er afskediget på Aalborg Universitet.”

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE6759441/aalborg-universitet-fyrer-landets-foerende-stoejforsker/

Professorn är erkänd som en av de mest framstående forskarna i världen avseende infraljud, d.v.s. så lågfrekvent ljud att det mänskliga örat inte kan höra det. Blir det starkt kan det kännas i kroppen. Sådant ljud utmärks av dess långa utbredning och att det ”omsluter” alla föremål, så att det når överallt. Det nyttjas av elefanter för att hålla kontakt på flera kilometers håll.

Ständigt infraljud påverkar människors hälsa. Det är alltså en miljöstörning. Vindmöllor producerar starkt infraljud. Professorn har forskat om dess utbredning runt möllorna och funnit att tillverkare och myndigheter underskattar det avstånd infraljudets störning når.

Lite komiskt, eller ironiskt, eller cyniskt, är det att den som gav professorn avsked, universitetets dekan Eskild Holm Nielsen, dagen efter höll tal på ett arrangemang av vindkraftindustrin:

http://ing.dk/artikel/universitet-fyrer-kontroversiel-stoejprofessor-168649

Agerandet visar hur desperata vindkraftens anhängare blivit. De underminerar förtroendet för universitetet som institution för forskning. Detta har låtit sig prostitueras av politik och ekonomi.

Det är en liten ironi i sig att professorn heter Møller . . .

Detta har väckt uppmärksamhet i flera länders media. Såvitt jag noterat har vare sig SVT/SR eller TT, och därmed inga lokaltidningar, nämnt denna nyhet. Man kan undra varför.

Insänt av Errbe

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather