Biskoparna och Ingemar Bergmark

DT-Logga

Slutreplik: Biskoparna och Ingemar Bergmark är ute på djupt vatten

(Klicka på röd text för länk till webbsidan.)

Detta är svar på en insändare av prästen och miljöpartisten Ingemar Bergmark:

Det är Eriksson som missförstått

Den kommenterades först av tidigare chefen för Försvarets Vädertjänst, Bengt Söderberg:

En ovederhäftig kampanj

+ – + – + – +

Det kanske är som Ingemar Bergmark säger i DT den 10 september att jag har missförstått biskoparna och kyrkans uppgift i det svenska samhället. Men det är inte det den här debatten handlar om. Min bedömning att biskoparna missförstått klimatvetenskapen, alternativt följt minsta motståndets lag och helt enkelt inte brytt sig om att sätta sig in i ämnet innan man skrev sitt biskopsbrev kvarstår.

Bergmark menar att biskoparna inte alls har tagit ställning i en naturvetenskaplig fråga.

När han sedan citerar ur biskopsbrevet “Men den kunskap vi har i dag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras i dag”, visar han tydligt att det är just det biskoparna gör det vill säga tar ställning i den vetenskapliga frågan. När biskoparna med detta som utgångspunkt vill tala om för oss vad vi skyndsamt skall göra för att rädda världen bekräftar han att biskoparna tror sig bygga på naturvetenskapliga fakta.

IPCC:s antagande att det är den antropogena (människoorsakade) koldioxiden som huvudsakligen styr över jordens temperaturutveckling är ingalunda okontroversiellt. Vår kunskap om det kaotiska klimatet är mycket begränsat. Klimatvetenskapen är ännu i sin linda och hittilsvarande försök att förutse jordens medeltemperaturutveckling har misslyckats. Och vetenskapen står absolut inte enig. Det är något som biskoparna borde ha noterat.

Att de flesta av våra politiker och nu också kyrkans män så okritiskt anammat den så kallade koldioxidhypotesen kan få förödande konsekvenser för den svenska samhälls-ekonomin. Jakten på koldioxiden verkar inte se några begränsningar. Så blir det när ingen vågar ge uttryck för sina tvivel med hänsyn till den egna karriären och försörjningen.

Tänk om kyrkan i stället insett att kejsaren är naken! Och dragit den självständiga slutsatsen att vi måste ha mer kött på benen innan vi rusar iväg med alla möjliga utsläppsmål som riskerar ruinera vår samhällsekonomi. Då hade kyrkan demonstrerat ett kritiskt vetenskapligt tänkande i stället för att ta ställning på lösa boliner i en vetenskapligt och politiskt infekterad fråga. De svenska biskoparna kan få mycket att förklara i framtiden.

Sigvard Eriksson

Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Biskoparna och Ingemar Bergmark

  1. Sorry Rob, du kan inte längre lita på uppgifter från NASA när det gäller klimatet. Titta här:http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

   Flera officiella meteorologiska myndigheter har måst erkänna att de förfalskat temperaturdata: Tyska DWD, Met Office i UK, ABM i Australien. NASA/GISS har inte erkänt, men bevisen är hårda.

   Titta sedan på isens utbredning på polarhaven. I norr är den större än de senaste 4 åren. I söder håller den på att slå fjolårets historiska rekord.

   Det förefaller synnerligen osannolikt att det blir varmare.

 1. UAH, GISS, NOAA, RSS Mfl institutioner som sysslar med atmosfär hydrosfär och kryosfär säger att globala medeltemperaturen stigit 0, 74 grader sedan 1880 men stått still sedan 1998 sexton år börjar bli besvärande länge för AGW och co2 hypotesen.

Comments are closed.