Koldioxiden har varit välgörande

40-140422-FAO-Cereals

Robben har satt ifråga om världens skördar verkligen ökat. Han menar att den tydliga ökning av skörden som mera koldioxid ger i växthus inte behöver gälla utanför dem. Det är en sund skeptisk inställning.

Ovan visas statistiken från FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations. På tio år har skörden ökat med 20 %. Det beror både på mera koldioxid och förbättrade odlingsmetoder. Notera att under denna tid steg den globala temperaturen inte alls.

Studier av produktionen i Mellan-Västern i USA har visat att man ökat produktionen per hektar med upp till 30 %. Där är förädlade varianter av de stora växtslagen också en faktor.

Tekniska Högskolan i München har följt tillväxten i många skogar i centrala Europa oavbrutet sedan 1870. De har 600.000 mätdata, som visar att hela skogar nu växer 10 à 30 % snabbare och att enstaka träd växer upp till 77 % snabbare än för hundra år sedan. Liknande resultat har erhållits i Spanien.

Detta tillskrivs främst den ökade halten koldioxid i luften och till någon del nedfallet av mineraler från luften. Således har nedfallet av svavel varit gynnsamt. Högre temperatur gynnar också tillväxten, men Tyskland har inte erfarit någon stigning av årsmedeltemperaturen på 25 år.

38-101028-NatlGeo-Sahara

I fotosyntesen tar växterna upp luft genom sina klyvöppningar, absorberar koldioxid och avger syre, varefter luften passerar ut igen. Eftersom växterna till största delen består av vatten, har luften då blivit mättad med fukt. I torrt och varmt väder stängs klyvöppningarna, för att mindre fukt skall förloras. Det betyder då att tillväxten avstannar.

I modern tid har halten koldioxid i luften ökat från 0,3 promille till 0,4 promille, d.v.s. 33 %. Det betyder att växten endast behöver ta in 75 % av den luftmängd, som behövdes tidigare. Således förlorar den 25 % mindre vatten genom klyvöppningarna.

Växterna står emot torka bättre, vilket har gjort att öknarna dragit sig tillbaka, se bild ovan. Satellitfoton visar att planeten blivit 11 % grönare.

Växtligheten har utarmat luften på koldioxid, så att många växter hamnat på svältgränsen. Därför har nya växtslag utvecklats, ex.vis majs, som använder en annan kemi och därför klarar sig med mindre koldioxid än vete.

Den högre halten koldioxid i luften har alltså varit välgörande. Skördarna har ökat! Vår användning av fossila bränslen har räddat miljoner människor från svält!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

20 thoughts on “Koldioxiden har varit välgörande

 1. Vad ska man tro egentligen? Ovan skriver ni att vår användning av fossila bränslen har varit välgörande och räddat miljontals människor från svält. På andra ställen skriver ni att vår användning av fossila bränslen är en droppe i havet och endast marginellt har bidragit till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.
  Det verkar som om er argumentation hela tiden syftar till att användning av fossila bränslen är bra och ej påverkar vår gemensamma miljö.
  Jag tycker er argumentation inte är seriös utan ni verkar vara “köpta” av oljeindustrin.

  1. Vi jobbar helt idéellt. Vi får inga pengar vare sig från näringslivet eller “samhället”. Från några få av våra medlemmar får vi bara så mycket att det just betalar för domänen och webbhotellet.

   Du förutsätter att folk argumenterar bara för en sak de är mutade att stödja. Det säger mer om dig än om oss. För övrigt kan du titta på annonserna i världens press. Oljebolagen ser till att tjäna pengar på “förnybar” el. De utnyttjar snabbt alla de subventioner som politikerna lurats att dela ut. Genom mellanhänder i olika fonder stöder de WWF, Greenpeace och liknande organisationer med miljardbelopp. Sina vinster ser de i en framtida “New World Order”, där globala bolag får lika mycket att säga till om som nationer.

   Vi argumenterar för de fakta som kan bevisas. “Utsläppen” är välgörande för hela jordens befolkning. Det är bevisat att de inte påverkar klimatet. Kan du sen förklara vad som inte är seriöst ? Det blir ju dina påståenden.

 2. Du svarar inte på de motstridiga påståenden som ni gör när ni dels säger att våra utsläpp har räddat miljontals människor och dels att de är en droppe i havet.
  Därför har jag svårt att bli övertygad om era uppfattningar.

  1. Utsläppen är en droppe i havet jämfört med jordens totala förråd av “fritt” kol.

   De har höjt halten koldioxid i luften med ganska betydande 30 % på 60 år.

   Du får läsa noggrannare.

   Du får anstränga ditt sinne för proportioner !

 3. Nu säger du emot dig själv. Att våra utsläpp har höjt halten av koldioxid i atmosfären med 30% (från 300 till 400 ppm) har du tidigare ifrågasatt. Höjningen har du påstått har berott på andra orsaker. Endast 20 ppm höjning har du påstått har berott på fossil förbränning.
  Ni är inte trovärdiga i er argumentation.

  1. Läs innantill lite bättre ! !

   Den uppmätta halten av koldioxid i luften har ökat från 300 ppm till 400 ppm. Det är ovedersägligen sant !

   I beräkningar som jag och andra gjort har vi funnit att människans utsläpp endast står för c:a 20 ppm. Således skulle 80 ppm komma från haven och biomassan. Det är ingen som helst motsägelse mellan dessa två påståenden.

   Det är du som inte är trovärdig med den falska förutsättning du lagt in i ditt resonemang: Att alla tillskott av koldioxid kommer från förbränning.

 4. Jag har aldrig påstått att våra utsläpp har orsakat hela den förändring som skett av koldioxidhalten.
  Läs vad du själv skriver ovan om våra utsläpp.

  “De har höjt halten koldioxid i luften med ganska betydande 30% på 60 år”.

  1. Jag ber om ursäkt ! Det var felformulerat. Fel syftning av “De”. Jag skulle ha preciserat att det avsåg alla utsläpp, såldes även från haven och biomassan. Det får ofta gå fort här. . .

   Tack för påpekandet.

 5. Sture,
  Du skriver

  “Vår användning av fossila bränslen har räddat miljoner människor från svält!”

  Jag tycker att du ska ta bort detta påstående eftersom du påstår att våra utsläpp är marginella. Jag är övertygad om att våra föroreningar från fossil förbränning orsakar en för tidig död för många människor.

  1. Hej igen Kjell !

   Jag tar absolut inte bort en av de centrala konklusionerna i debatten: Världsbankens statistik visar att närmare två miljarder mäniskor lyfts från svår fattigdom med svält.

   Det är helt klart att en betydande dela av detta resultat kan tillskrivas den ökade halten koldioxid i luften och den uppvärmning som varit. Koldioxiden har ökat med mer än 30 %, vilket inte är marginellt. Värmen har gått upp med en knapp grad, vilket ökat världens odlingsbara areal. Båda faktorerna har ökat skördarna, vilket gjort tillgången på billig mat bättre.

   Detta visar att IPCC har totalt fel: Både mer koldioxid och mer värme är välgörande för hela mänskligheten ! !

   Följande är fakta:

   1. Utsläppen svarar bara för en marginell del av Jordens förråd av “fritt” kol, som omsätts i kolcykeln. 10 GtC per år av 40.000 GtC.

   2. Utsläppen svarar bara för en del av atmosfärens ökade halt av koldioxid, troligen en mindre del. Det mesta torde komma från hav och biomassa.

   3. Atomsfärens hela innehåll av koldioxid omsätts på storleksordningen 4 år i biomassans kolcykel och i utbyte med haven.

   Återigen, du får anstränga dig att tänka efter och se proportionerna.

  2. Kjell Andersson! Kom jag gärna med några några rader om hur föroreningarna har orsakat en tidigare död.

 6. Ni motsäger er själva när ni samtidigt bagatelliserar våra utsläpp från fossil förbränning och samtidigt påstår att de har räddat miljontals människor från svält.

  Och Göran. Du kan inte seriöst förneka att luftföroreningar inte är bra för vår hälsa. Det är ju inte bara koldioxid som är resultatet av våra utsläpp.

  1. Bäste Kjell !

   Du är lite tjatig, så jag måste också bli det. Läs mitt senaste svar en gång till, långsamt. Försök hålla två tankar isär i huvudet samtidigt.

   Och observera att luftföroreningar är något annat än koldioxid. De kan avskiljas från avgaserna och numera görs det med modern teknik. Kanske minns du hur bilavgaser luktade för 30 år sedan. Sådana utsläpp skall inte blandas samman med utsläpp av ren koldioxid.

   Jag vill också förklara att detta inte är platsen för rent tjat. Du är välkommen med nya synpunkter, men upprepningar, som du redan fått besvarade, kommer jag att radera.

  2. Kjell! Min fråga hade inte det minsta med att ifrågasätta din åsikt utan jag ville helt enkelt bara veta hur du såg på saken.

   Kanske det värsta med t.ex. förbränning av kol är utsläppen av kvicksilver. Det talas det aldrig om mer eller mindre. Det anses vara den enskild största utsläpparen av kvicksilver. Vad det innebär för oss människor tror jag inte direkt det finns någon vetskap om.

   De flesta undersökningar som görs angående luftföroreningar är statistiska. Sådana undersökningar är inte att lita på. En sådan undersökning görs t.ex. genom att undersöka sjukdomar hos folk som bor på en specifik gata i t.ex. Stockholm och jämför det med någon eller några andra gator. Men det går att dra precis vilka slutsatser som helst av en sådan undersökning såsom att alla herrar med prickiga kalsonger har större chans att få cancer om de bor på gata x än gata y. Detta låter säkert förringande, men jag skrev det så för att visa på hur dumma en sådan undersökning är.

   De är i exakt samma kategori som när man konstaterar att hamburgare inte är bra för hälsa och drar slutsatsen att det beror på köttet. Kunde det inte ha varit brödet, eller pommes frites eller Coca-Colan?

   DDT har dödat miljoner människor genom att det förbjöds. Det förbjöds efter forskningsfusk om hur farligt det var.

   Även om det har dött människor på grund av fossil förbränning har den fossila förbränningen räddat bra många fler människor. Den har ökat livslängden hos människor och har verkligen varit ett svart guld för människors välstånd och hälsa.

   Går du in i närmaste livsmedelsaffär kommer du att finna att sortimentet består av varor som till 80-95 % är ohälsosamt och orsakar sjukdomar hos människor. Samma sak här som med klimatet. Påpekar man de dåliga maten får man hela etablissemanget över sig.

   Två människor dör varje dag i Sverige på grund av felaktig medicinering. Cancerpatienter skickas hem med mat som är rena gödningen för cancerceller.

   Vad vill jag ha sagt med ovan? Inte vet jag direkt, mer än att det finns massor med saker i vår omgivning som utgör ett större hot mot människors hälsa och liv än luftföroreningar.

 7. Vart sjunde barn i världen lever på en plats där luften är så förorenad att de riskerar att dö före fem års ålder enligt en studie av Unicef. De främsta orsakerna till dessa föroreningar är fordonsutsläpp, fossila bränslen, damm och brinnande avfall.

  1. Det du talar om är föroreningar. Koldioxid är ingen förorening utan istället livets nyttiga förutsättning, livets gas.

   Försök hålla isär vad du talar om.

  2. Det kan säkert stämma. Då är frågan. Eftersom vi i Sverige inte kan hjälpa dessa barn genom att köra elbilar och bygga vindkraftverk, är det då inte bättre att i stället för att slösa bort pengar på det använda dessa pengar till att hjälpa dessa barn genom att hjälpa till med rening av luften på de platser där dessa barn lever?

 8. Jag har aldrig ifrågasatt att koldioxid är en nyttig gas och en förutsättning för all växtlighet här på jorden.

  Jag ifrågasätter däremot att vår förbränning har räddat miljontals människor från svält som ni påstår.

  1. Absolut. Energi är en förutsättning för att öka människors välstånd och då billig energi. Tyvärr, förstår inga regeringar i Sverige under de senaste hundra åren att även äganderätt är den mest grundläggande rättigheten för att slippa svältande människor.

   Skulle vi sätta upp kolkraftverk i afrikanska länder och distribuera el från dem skulle det öka afrikanernas hälsa mer än att inte göra det. Vi i väst är så förbaskat cyniska mot Afrikas invånare att vi inte unnar dem det om de inte lär sig att sortera sopor först enligt Svensk modell. Det var lite väl kategoriskt, men det är principen bakom att hålla människor i fattigdom, speciellt från miljöpartistiskt håll.

   Kineserna är framgångsrika i Afrika på grund av att de inte håller på med etniska fonder och diskuterar arbetsmiljö i långbänk som svenskarna gör. Folket i Afrika värdersätter mer ett jobb än en bra arbetsmiljö. Hellre dålig arbetsmiljö än svält. Bättre arbetsmiljö blir det när afrikanerna får annat att tänka på än att överleva för dagen.

 9. Kjell A: Att atmosfärens koldioxid har minimal påverkan på klimatet hindrar inte att den är livsavgörande för växtligheten – nämligen som näring. Klimatet styrs främst av Solens växlande aktivitet i samspel med inkommande kosmisk strålning med stor effekt på hav, atmosfär, moln och nederbörd.

  Atmosfärens nuvarande CO2-halt är flera gånger mindre än när Jorden för ca 430-65 miljoner år sedan i långa perioder var 5-10 grader varmare än nu och hade mycket rikare växt- och djurliv. Men under djup istid för 325-270 miljoner år sedan sjönk CO2-halten nedåt 300 ppm. Varma hav gasar nämligen ut koldioxid, medan kalla absorberar.

  I Jordens ungdom bestod atmosfären nästan helt av koldioxid från gigantiska vulkanutbrott. Sedan 2,4 miljarder år har upprepade och långa istider bundit koldioxid i kalla hav. Sedan 430 miljoner år har stora skogar och periodvis rik växtlighet bundit koldioxid i haven samt i fossila rester. Nuvarande halt (drygt 400 ppm) är trots viss ökning besvärande låg för rikt biologiskt liv.

  Men fortfarande finns enorma mängder ursprungligt kol kvar i Jordens inre. Nästan allt Jordens liv härstammar från den koldioxid som kommit från detta kol. Genom att förbränna kolhaltiga material återför människan nu en bråkdel av all bunden koldioxid till atmosfären igen. Giftiga utsläpp från denna förbränning kan elimineras, återvinnas, renas resp. minskas med modern teknik.

  Men koldioxid är inget gift utan växtlighetens livsnödvändiga näring! Världens skördar har tack vare växtförädling, bättre metoder, en knapp grads uppvärmning samt ökad CO2-halt ökat betydligt, ca 40 procent de senaste 20 åren enligt FAO.

  Det skall vi vara glada för. Att i stället försöka minska CO2-halten till 350 ppm skulle allvarligt hämma växtlighet och skördar. Dubbel CO2-halt till 800 ppm ger däremot 25 procent större spannmålsskördar (Jordbruksverket). 800 ppm ger också största risskördarna (v. Caemmerer).

Comments are closed.