Romson larmar utan saklig grund

Klimat-Romson

Vår miljöminister Åsa Romson (MP) hävdar att det är ”jäkligt bråttom” att minska Sveriges och andra länders utsläpp av koldioxid för att uppfylla EU:s klimatmål. Detta är högst 2 graders uppvärmning sedan industrialismens början.

Men Romson har missat flera fakta om vårt klimat, varav de flesta finns lätt tillgängliga på nätet. De har noterats av ansvariga myndigheter och institut.

o Atmosfärens marknära temperatur har inte stigit på 18 år och tycks nu globalt vara på väg ner.

o Den enda klimatförändring som faktiskt konstaterats är en knapp grads uppvärmning sedan Lilla Istidens slut ca 1850.

o FN:s klimatpanel IPCC uppger själv 0,85 grad under perioden 1880-2012.

o Denna måttliga uppvärmning är en naturlig återhämtning från Lilla Istidens kyla, som ofta var förenad med missväxt och nöd.

o Koldioxid är växtlighetens livsnödvändiga näring. Mer koldioxid ger frodigare växtlighet.

o Satelliter har registrerat 11 procent mer växtlighet de senaste 30 åren. Öknarna har minskat.

o Världens spannmålsproduktion har femfaldigats sedan 1930, medan folkmängden ”bara” ökat 3,5 gånger.

o Antalet svältande och nödlidande har minskat med hundratals miljoner trots ökande befolkning.

o Växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning påverkar klimatet genom växlande molnbildning och nederbörd.

o Under nuvarande solfläckscykel, nr 24, har Solens aktivitet varit låg. Att döma av det mönster cyklerna visade för 200 år sedan, blir Solens aktivitet ännu lägre under kommande cykel, nr 25.

o Satelliter har registrerat 25 procent svagare magnetism runt solsystemet, vilket gett kraftigt ökad kosmisk instrålning på Jorden.

o Det förebådar kyligare klimat med trolig negativ effekt på växtlighet och grödor.

o IPCC varnar dock för fortsatt uppvärmning, framräknad i datormodeller med antagande om förstärkande effekt av vattenånga.

o Men vattenånga har även en kylande effekt som moln och nederbörd.

o IPCC är ett ”mellanstatligt” organ, vars delegater utses av FN:s 195 medlemsländer efter jämlikhets- och rättvisekriterier snarare än vetenskaplig kompetens.

o Få FN-länder bedriver egen klimatrelaterad forskning. Delegaterna är främst politiker, diplomater och funktionärer.

o IPCC har låtit ca 800 forskare ställa samman synteser av världens aktuella klimatforskning.

o Synteserna begränsas till frågan om eventuell mänsklig påverkan.

o Naturliga processer som samspelet mellan hav, atmosfär och solaktivitet beaktas inte.

o Det gör att synteserna är ytterst osäkra rörande specifikt mänsklig klimatpåverkan.

o Staternas delegater förhandlar sedan fram formuleringarna i IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare. Där anges 95-procentig säkerhet för mänsklig påverkan.

o Sedan anpassar IPCC synteserna för att stämma med sammanfattningen. Det är bakvänd ordning.

Detta tar politiker, media och opinion för gällande klimatvetenskap. Men det är inte vetenskap. Det är politik.

Att ändå larma om hotande uppvärmning och kräva höga skatter för dyra åtgärder saknar förankring i verkligheten. Larmen är meningslösa. Det är verkligheten som gäller, inte datormodeller matade med antaganden, det vill säga gissningar.

I verkligheten har den enda ”klimatförändring” som kunnat noteras varit välgörande för hela mänskligheten.

Nätverket KLIMATSANS

Fred Goldberg, tekn. dr, Swedish Polar Institute
Pia Hellertz, fil.dr. socionom
Olof Hellström, bergsing. energiexpert, fd vVD ÅF
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Wibjörn Karlén, professor em. naturgeografi, ledamot Kungliga Vetenskapsakademien
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Ulf Mossberg, agronom, f.d. styrelseordf. Nitro Nobel Group
Tore Scherstén, professor em. ledamot Kungliga Vetenskapsakademien
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: ”Solen driver vårt klimat”
Gillis Westman, gruvingenjör, fil. mag.
Sture Åström, civ. ing., nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Romson larmar utan saklig grund

 1. Den stora globala uppvärmnings-paniken är extremt sårbar för tillfället och politiker gör sitt bästa för att “hålla värmen uppe”. Romson lever på det, det är hennes jobb. Om hon inte kan tjata om klimatfaran blir hon irrelevant. Det finns en växande motreaktion bland befolkningen mot miljöskatter, fula glödlampor och högre energikostnader.
  Trots det faktum att skepsis mot mänsklig global uppvärmning av goda skäl är på topp, snarare än att erkänna att de har förlorat debatten, fortsätter klimat-alarmisterna att klamra sig fast vid lögner .
  “Klimatförändringar” var alltid lite suspekt eftersom klimatet inte förändras även om vi kör stadsjeepar eller köper koldioxid-avlatsbrev.
  En uppvärmning skulle vara bra för allt liv på planeten. Det skulle öka avdunstningen från haven vilket ökar nederbörden i hela världen, vilket förlänger växtsäsongen och ökar skördarna.

 2. Jag betraktar Miljöpartiet som en religiös rörelse och trossatser är ingenting man vill diskutera. Om rörelsen hade haft något på fötterna, skulle man naturligtvis smulat sönder samtliga påståenden i denna artikel. Dock, Miljöpartiet är ett parti som aldrig svarar på frågor. Kan det bero på att de är dåligt utbildade?

 3. Ibland tror jag att kunskapsgivningen i skolan har hållits tillbaka för att göra befolkningen mer mottaglig för skrämselpropaganda. Det är inte politikerna och byråkraterna, som sitter inne med klimatkunskaper och dessa bortser från rent vetenskapliga argument, som det vimlar av. Politikerna vill inte prata med representanter för SD under förevändning att de skulle vara nyfascistika men pratar med representanter för det gammalmommunistiska vänsterpartiet VPKK (vänsterpartiet kryptokommunisterna). Putin sade att han inte tror att några grader varmare skulle vara ur vägen för ryssarnas välbefinnande. Jag önskar att någon svensk politiker kunde kläcka ur sig något liknande för svenska förhållanden. Sparka över bollen på klimathotarnas planhalva och gör mål! Det skulle svensk ekonomi må bra av.

 4. Jag såg idag ett inslag på TV om hur man samlade sig i Miami för att vara förberedd på en höjning av havsnivån. Miami var nr sex på listan över städer i riskzonen. Av detta skall man inte dra slutsatsen att invånarna har “köpt” tesen om uppvärmning, och att smältande polarisar och glaciärer höjer havsytan. Med fastighetsvärden enligt programmet på 1000 miljarder dollar (dubbla svenska BNP) finns det anledning att undersöka vad man behöver göra OM detta skulle inträffa. Likaväl som man installerar brandlarm mm för den osannolika händelsen av eldsvåda.

 5. En mycket tydlig, enkel rad av påståenden som en påläst reporter skulle kunna ställa en miljöminister till svars på – lämpligen inför ett stundande val… Finns det en sådan reporter i Sverige?

 6. Jag vet inte om det år reportrarna eller redaktörerna, som styr tidningarna, men de undertrycker inlägg från vetenskapligt håll, som strider mot deras fördomar utan att de själva besitter några klimatkunskaper utan bara trosuppfattningar.
  Mvh, Håkan.

Comments are closed.