Mindre politik i klimatforskningen, tack!

150116-Skorsten med vattenånga
Förbränningens “rök” är mest harmlös vattenånga

NWT-Logga-0

2015-01-16

I jordens tidigare historia ändrades temperaturen först och koldioxidhalten sedan. Det var inte koldioxid utan naturliga processer som ändrade klimatet, skriver Lennart Back.

Svar till Eric Garbe (NWT 9/1)

Du påstår att koldioxid har stor påverkan på klimatet. Jag påstår att dess roll är statistens och hoppas att klimatvetenskapen i en nära framtid blir avpolitiserad och helt baserad på det som verkligen händer. Det kommer att få vittgående följder för de som likt FN och dess panel IPCC använder sig av tendentiösa argument för att driva en i grunden politisk agenda bakom kulissen ”rädda klimatet”.

Koldioxid är en växthusgas och dess förmåga att ta upp energi avtar mycket snabbt med stigande halt. När vi framöver släpper ut mer koldioxid minskar uppvärmningsförmågan hos varje ny molekyl. Därför började IPCC tidigt att använda hypotesen att koldioxidens allt mindre förmåga till uppvärmning förstärktes av den kraftfulla växthusgasen vattenånga. Hypotesen har emellertid medfört att datorstödda utsagor om framtiden för den globala temperaturen på senare tid stämmer allt sämre med verkligheten.

Hypotesen är falsk. Väderballonger och satellitmätningar har punkterat den. Utan vattenångans hjälp är de nutida utsläppen tämligen harmlösa och vetenskapligt underlag saknas alltså för alla de i klimaträddarkretsar så populära domedagsprofetiorna som baseras på 3-6 graders uppvärmning på sikt.

Detta har dock inte hindrat den grupp inom IPCC som mest består av hundratalet lokalpatriotiska delegater från olika länder att luta sig mot datasimuleringarna när de förhandlade(!!) fram den alarmistiska sammanfattningen Summary for Policymakers. Det är bland annat detta bedrägliga förfarande jag avser när jag påstår att FN bluffar om klimatet.

Du säger att en global uppvärmning är vetenskapligt säkerställd. Jag håller med. Vi har haft en uppvärmning sedan slutet av 1800-talet på cirka 0,8 grader. Men sedan 1998 har vi med 95 procents sannolikhet inte haft någon uppvärmning trots fortsatt stora utsläpp. Det är ett av många tecken på att koldioxidens verkan är obetydlig.

Du förvånar mig med att referera till vad som måste vara John Cooks flerfaldigt totalsågade undersökning där han försökt visa att många i den anonyma gruppen ”forskarna” sympatiserar med hypotesen om koldioxidens starka verkan på klimatet. John Cook är skapare av den alarmistiska bloggen Skeptical Science.

Du får det att låta som om jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer där beror på geotermisk värme. De smälter underifrån, har inget med koldioxid att göra.

I jordens tidigare historia ändrades temperaturen först och koldioxidhalten sedan. Det var inte koldioxid utan naturliga processer som ändrade klimatet. Kallt vatten löser koldioxid bättre än varmt, det vet alla som hanterat kolsyrade drycker. När haven värmdes upp släpptes mer koldioxid ut i atmosfären och vice versa. En alternativ teori säger att det i huvudsak är solens instrålning och gravitationen som åstadkommer växthuseffekten. Därmed skulle klimatets processer följa termodynamikens andra lag. Stämmer det är koldioxidens verkan noll. Denna teori är därmed inte så populär hos vissa.

Våra styrandes envisa och meningslösa jakt på utsläpp av koldioxid har kostat pengar. Det är inga småsummor vi hittills via skattsedel, elräkning och bränslepump har betalat på klimatets altare. Om man betraktar detta i ett globalt perspektiv faller följande citat en på läppen: Aldrig tidigare i historien har så många med så mycket av andras pengar åstadkommit så lite.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather