När det är vindstilla . . .

150307-Wind_Entso-e_Januar-Februar_2015-1

. . . i Tyskland kan det även vara nära vindstilla i Sverige, Danmark och Frankrike, se grafen ovan. Vi tackar Rolf Schuster varmt för den.

Grafen visar leveranserna av vindkraft i dessa länder under månaderna januari och februari 2015. Under vecka 4 var vindstillan så långvarig i alla länderna att perioderna överlappade varandra. Därmed uppstod en djup och långvarig svacka i leveranserna. Under veckorna 6 och 7 var perioderna av vindstilla något förskjutna i de olika länderna, så att svackan inte blev lika djup, men den var ändå högst betydande jämfört med normalt effektuttag.

Talet om att ”det alltid blåser någonstans” är således önsketänkande.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “När det är vindstilla . . .

 1. Hej !

  Mycket värdefull information, som jag förutsätter att vi har rättighet att
  sprida. Som komplettering vore en varaktighetskurva av stort intresse
  i syfte att illustrera faktisk erhållen effekt som funktion av tid från 0 till
  100.
  Var och en kan förstå att successivt ökad andel vindkraft obönhörligt
  ökar sårbarheten hos kraftnätet till en punkt när detta upphör att
  fungera – en så kallad BLACKOUT dvs att allt blir SVART.
  mvh / Olof

  1. Hej Olof !

   Jag har tillstånd av Rolf Schuster att sprida hans grafer.

   Han är en tekniker anställd för utvecklingsarbete hos en av biltillverkarna. Liksom du och jag har han blivit ursinnig över det vanvett klimatfrågan lagt över oss medborgare. På sin fritid samlar och bearbetar han offentligt tillgänglig information avseende energiproduktionen. Tyska Energiewende är ju närmast ett paradexempel på kollektiv galenskap. Det vill han visa relevanta fakta på, för att fler skall förstå.

   Sture

Comments are closed.