Ett klimatsansat Sverige

PT-logga

2015-03-11

Den stora bluffen om koldioxidens farliga inverkan på vårt klimat är punkterad. Den 4 mars hölls ett senatsförhör med Gina McCarthy, chef för EPA, USA:s Naturvårdsverk. Hennes okunnighet om klimatets fakta var häpnadsväckande. Hon visste inte att uppvärmningen avstannade för 18 år sedan eller att orkanerna blivit färre i stället för flera. Hon kunde inte motivera de klimatprogram EPA äskat pengar för. Flera av dem kommer att skrotas av republikanerna, som nu har majoritet.

I februari hade FN:s ansvariga för klimatfrågan, Christiana Figueres, förklarat att klimatförhandlingarnas egentliga mål var en ”total omgöring av världsekonomin” med en global fördelningspolitik: Att ta klimatet som ursäkt för att införa en totalitär planekonomi.

De klimatförändringar vi haft sedan 1850 har varit naturliga: Utsläppen av koldioxid har gynnat växtligheten, så att öknarna minskat och skördarna ökat, googla ”koldioxid växt välgörande”. Det har varit bra för mänskligheten. Grannplaneternas atmosfärer visar att ”växthuseffekten” inte påverkas om där finns koldioxid eller inte. Vårt klimat har huvudsakligen påverkats av solens varierande aktivitet, googla ”solen jorden kallare”.

Anika Agebjörn (se debattartikel den 6 mars i PT) är lika felinformerad som Gina McCharty. Alla resor är lika ”klimatvänliga”. De påverkar inte klimatet. Lika fel har styrelseledamöterna för BioFuel Region. Under rubriken ”Ett fossilfritt Sverige” föreslår de (se debattartikel i PT den 5 mars) mera skattepengar till forskning om biodrivmedel med mera i syfte att minska utsläppen. De anför den danska exporten av vindkraftverk som exempel på framgångsrik industriell utveckling. Denna är helt beroende av subventioner i kundernas länder. Dessa avvecklas nu, eftersom man inser att koldioxid inte påverkar klimatet.

Det finns ingen ”klimatnytta” med biodrivmedel. De påverkar inte klimatet. Sådana är motiverade endast om de kan konkurrera på energimarknaden utan subventioner. Det behövs inga ”investeringsstöd i halvmiljardklassen”. Sverige måste återfå sans och vett i klimatfrågan.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Kommentar:

Det hedrar Piteå-Tidningen att klimatfrågan får uppmärksamhet och att det görs på ett balanserat sätt. Den 5/3 infördes en artikel under rubriken “Ett fossilfritt Sverige” med förslag på stora statliga satsningar på forskning, för att producera biobränslen av skogsråvara. Den var undertecknad av styrelseledamöterna i företaget “BioFuel Region”. De representerar alla kuststäder från Sundsvall i söder till Piteå i norr plus ett par universitet och privata företag. Artikeln nämnde inte att några kommuner redan sänkt miljardbelopp i misslyckad utveckling av metanolproduktion i företaget Sekab utanför Örnsköldsvik.

Dagen efter kom en artikel med rubriken “Svårt resa klimatvänligt”. Anika Agebjörn är journalist och tidigare forskningsinformatör vid Linköpings universitet, mångårig rättvise- och miljöaktivist. Var med och arrangerade Klimatriksdag 2014, som bl.a. diskuterade hur vi ska avveckla vårt beroende av fossila bränslen. Manuset infördes även i några andra tidningar.

Båda artiklarna är baserade på vanföreställningen att utsläppen av koldioxid skadar klimatet, så som IPCC larmat om i 25 år, men alltid haft fel. Senatsförhöret med chefen för EPA, Environment Protection Agency, visade att hon lider av samma vanföreställning. Det avslöjar en osannolik inkompetens på högsta ort, vilket gör att man kan vänta sig att klimatfrågan nu kommer att debatteras mera öppet i USA med en tillnyktring som följd.

Piteå-Tidningen utmärker sig med att hålla pressens etik i helgd, genom att ta in vårt manus med korrigerande information. Många andra tidningar, i synnerhet de största, publicerar ofta artiklar med IPCC:s budskap om “klimathotet”, men vägrar ta in våra manus, som visar att hotet inte existerar. Det är en bluff. Våra miljöministar är lika okunniga om klimatet som chefen för EPA. Särskilt anmärkningsvärt är det att Public Service, SVT och SR, systematiskt vägrar ta upp kritik mot hypotesen om koldioxidens skadlighet. I deras sändningstillstånd anges tydligt att de skall informera allsidigt samt att de inte får utelämna relevant information.

Klimatfrågan har blivit ett demokratiskt problem av högsta dignitet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Ett klimatsansat Sverige

  1. Det är häpnadsväckande att våra politiker inte tycks ha avslöjat bluffen om koldioxidens klimatpåverkan utan fortsätter att förslösa våra ekonomiska tillgångar på verkningslösa åtgärder. Vi får höra av oss vid nästa val. Har de inte fattat att globala medeltemperaturen inte har ökat trots kraftiga utsläpp av koldioxidunder 18 år? De spenderar våra pengar på verkningslösa åtgärder som att exempelvis göra transporterna fossilfria.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.