Monthly Archives: April 2015

Orsaken är oftast aningslöst byggande

131231-Strand-Cook-öarna-B
KK-Logga

2015-04-01

Kiribati, Tuvalu och Vanuatu. Dessa tre östater i Söderhavet har drabbats av cyklonen Pam, som klassats i kategori fem, det våldsammaste slaget. Särskilt i Vanuatu har skadorna blivit stora. De är alla små länder med magra resurser och behöver hjälp utifrån, vilket nu organiseras, främst från närliggande Nya Zeeland.

Staterna består av en grupp korallöar som bildats på slocknade vulkaner. Korallerna bildar kalkrika skelett ur havsvattnets innehåll av koldioxid och kalcium. När de dör blir de till grus, som sköljs upp på öarnas stränder av stormarnas vågor. Detta gör att arealen för fler öar växer än krymper. I senare fallet är orsaken oftast aningslöst byggande av hamnar eller vägbankar mellan öarna. Det förskjuter havets strömmar så att de äter sig in på oskyddade ställen.

Nu hör vi igen nödrop om kommande översvämning av hela nationer på grund av havets stigande nivå. Men det saknar grund. På öarna finns flera mätstationer för nivå, där precisa uppgifter finns för många decennier. De visar ingenstans på en oroande stigning av nivån. Den är storleksordningen en millimeter om året, vilket korallerna matchar med sin tillväxt.

Man undrar hur djup inkompetensen är hos nyhetsbyråerna, när de inte åstadkommer att hitta de lätt tillgängliga uppgifterna från mätstationerna. Lika fel har de beträffande den framtida uppvärmningen. De tecken som finns tyder på en avkylning. Vi måste således utgå från att deras rapporter om klimatet oftast är grovt vilseledande eller helt felaktiga.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather