Grilla köttet som vanligt

150630-Grill-kött

KK-Logga

2015-06-30

Den 25 juni startade TV en kampanj i Rapport och Aktuellt, för att få till en skatt på kött. Där påstod en professor vid Lantbruksuniversitet att ett kg kött orsakar lika mycket klimatutsläpp av koldioxid och metan som 10 liter bensin. Den uppgiften är förstås osäker innan den blivit vetenskapligt granskad. Men hur stora utsläppen än är, så påverkar de inte klimatet så mycket att det kunnat mätas, kanske inget alls.

Sedan 1989 har FN:s klimatpanel IPCC initierat satsningar av hundratalet miljarder dollar för att bevisa en verkan av dessa gaser på klimatet. Jovisst, miljarder, inte miljoner. Flera gånger har de sagt att bevisen finns, men dessa har varit så dilettantmässiga, att de alltid avfärdats av kompetenta forskare.

Otaliga gånger har IPCC larmat om katastrofer: Det skulle bli mycket varmare, men det har inte skett alls på 18 år. Denna vinter har varit ovanligt kall i Nordamerika, hela Europa och stora delar av Asien. Det gäller även vår maj och juni. Polarisarna skulle smälta, men de växer. Isbjörnarna skulle dö ut, men de frodas och har normalt antal ungar. Haven skulle svämma över, men har inte stigit mer än vanligt, 1 à 2 mm per år. IPCC har oftast haft fel.

IPCC har bara datorsimuleringar, som talar för att koldioxid värmer klimatet. De har visat sig lika bra som gissningar. IPCC styrs av politiker från FN:s nationer, varav en majoritet är U-länder, där diktatur och korruption ofta förekommer. Miljöpartister i våra länder har inbillat dem att våra utsläpp varit skadliga och att vi därför har en klimatskuld till dem. Men utsläppen har varit välgörande för hela mänskligheten.

Den naturliga uppvärmning om trekvarts grad, som vi haft under förra seklet, har tillsammans med mera koldioxid i luften givit oss dramatiskt ökade skördar, vilket lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och svält. Utsläppen har varit bra!

Det finns inga klimatskäl att minska vårt köttätande.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
Nätverkets sekreterare

BT-Logga

2015-07-03

Grilla köttet som vanligt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Grilla köttet som vanligt

  1. Hej Sture ! Du har så rätt, Det finns inga klimatskäl att minska vårt köttätande och det finns inga klimatskäl att beskatta bensinen. Koldioxid visar sig inte kunna påverka temperatur och klimat och är därför ingen “växthusgas”. Så är det. Begreppet “växthusgas” är jämförligt med begreppen “ond ande” och flogiston, som tillgreps när man inte kunde förklara vissa saker i naturen.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.